Spring til indhold

Struktur i hverdagen

 • Anslået læsetid: 17 min read
Hjem >> /parterapi >> /kommunikation-i-parforholdet parterapi >> Struktur i hverdagen

De dårlige vaner – hvis der IKKE er struktur i jeres hverdag

Mange ægtepar/partnere får sig gennem årene nogle daglige vaner og rutiner, der kan være skadelige eller måske direkte ødelæggende for et godt parforhold.
parforhold parterapi struktur
Imidlertid er det erfaringsmæssigt blot nogle få justeringer i hverdagen, der skal til, for at parforholdet kan fungere meget bedre.
Det handler om at skabe nogle faste holdepunkter eller omdrejnings­akser med struktur, fokus og nærvær i løbet af dagen.

Når I er på arbejde, er der normalt nogle helt bestemte rutiner med at møde ind, at besvare opkald, at arkivere osv.

Men når man kommer hjem, kan det i mange tilfælde være en tilfældig rodebutik, hvor man ikke har overblik og heller ikke er blevet enige om, hvad der skal foregå.

Derfor foreslår jeg følgende inddeling af dagen.
Prøv det af i nogle måneder, og find derefter jeres egne rutiner, der passer jer bedst.

Morgen

Min anbefaling er, at morgenen bør tilstræbes delt i fem dele:

1. Stå op samtidig

Det er vigtigt at I starter dagen sammen.
Måske med at fortælle hinanden hvad I er taknemmelige for, og hvad I påskønner hos partneren.
Måske også tale om dagens gøremål, og hvad man skal huske på.

2. Voksentid

Hvis den ene eksempelvis er på badeværelset meget længere tid end den anden, må den anden så fx gå tur med hunden, smøre madpakker, sidde og meditere, checke emails, eller hvad der nu kan gøres.

3. Familie-tid

Så er der vække-børn, klæde-på, pakke-sammen, smøre-madpakke-tid, osv.

4. Morgenmad

Spis morgenmad sammen, og prioriter at være sammen omkring morgenbordet.

Morgenmåltidet er det første af de vigtige kontaktpunkter i løbet af dagen.
Giv hinanden og maden fokus (selv om du måske bare sidder med en kop kaffe).
Ingen forstyrrelser i form af TV, avis, mobiltelefon eller andet.
Det er godt at starte dagen med opmærksomhed og nærvær.

5. Af sted

Ud ad døren og i gang med dagens pligter.

Tæl eventuelt baglæns med tiden fra den første af jer skal af sted, over morgenmad, børne-tid, voksen-tid og stå-op-tid.
På den måde kan I regne ud, hvornår vækkeuret skal ringe.
Og tillad der at være tid nok til at kunne tage den med ro. En stresset morgen er sjældent godt for nogen mennesker, og slet ikke børnene.


Mikael Hoffmann


Tiden mellem arbejde og sove-tid med struktur i hverdagen:

Min anbefaling er, at aftenen bør tilstræbes delt i fem dele:

 1. Slusetid
 2. Familietid
 3. Alene-tid
 4. Par-tid
 5. Gå-i-seng-samtidig

struktur i parforholdet
1. Slusetid

Når I mødes efter arbejdstid, er I mon så bevidste om, på hvilken måde I skaber kontakt med hinanden? Hvad har I valgt at prioritere i overgangen fra job til fritid/familien? Det kan være en god idé at være enige om en “sluse“, når man mødes. En sluse ind til en havn er bindeleddet mellem det tidevands­prægede hav og den stille havn med konstant og tryg afstand mellem skibs-dækket og kaj-kanten.

En sluse i parforholdet fungerer på næsten samme måde: Den, der er hjemme, tager imod den, der kommer hjem.

Byder måske på en kop te, en håndbajer, eller I sætter jer bare ned og taler sammen.

Skab en god kontakt! Sluk komfuret og ignorer mobil­telefonen i sluse-tiden.

Kig hinanden i øjnene og hold eventuelt hinanden i hænderne. Det kan være i to minutter eller en halv time, alt afhængigt af jeres behov og hvor meget tid, I har til rådighed den pågældende dag. Men som tommel­finger­regel er 5‑10 minutter bedst.

Typisk har den ene af jer mere brug for opmærksomhed end den anden. I det tilfælde er det vigtigt ikke at virke krævende og utålmodig, for det vil skubbe den anden væk.

Brug gerne “Ønskebrønden” som kommunikationsværktøj, så I skaber et godt og trygt miljø at tale sammen i.

Børn

Hvis I har børn, er slusen dét tidspunkt på døgnet, hvor børnefjernsyn virkelig har sin berettigelse. Sæt ungerne ind foran tv'et, eller bed dem om at gå på deres værelser, så I i fred og ro kan finde hinanden.

Det skal være et helt fast ritual, hvor I selv prioriterer situationen højt, og børnene er klar over, at de ikke skal forstyrre jer – medmindre der udbryder brand eller lignende.

Det kan godt tage nogle uger for børnene at vænne sig til, at nu har far og mor altså sluse-tid, hvor de under ingen omstændigheder må forstyrres.

Slusen er en god overgang fra en hektisk dag til det (forhåbentlig) mere rolige familieliv.

Hvis den ene af jer har brug for tid for sig selv umiddelbart efter arbejde, må vedkommende tage det enten i bilen hjem, eller I aftaler, at de første få minutter hjemme foregår på en bestemt måde. Relativt hurtigt skal I (gen)finde hinanden. Det er ikke godt nok, at den ene skræller kartofler, og den anden tjekker sms'er.

Giv hinanden fuld opmærksomhed. I skal også helst sidde eller stå tæt på hinanden. Når I har skabt kontakt ved hjælp af slusen, vil resten af aftenen med større sandsynlighed gå bedre og lettere.

Samtidig viser I børnene, at I tager hinanden og parforholdet alvorligt. At I i praksis bruger prioriterings-trekanten og har fokus på dens øverste halvdel.

Sluse-tiden er det andet, af de vigtige kontakt-punkter i løbet af dagen.

struktur i hverdagen2. Familietid

Familietid er madlavning, borddækning, spisning (fokus på hinanden!), rydde af, opvask, hyggetid, tandbørstning, godnatlæsning, putte børnene, oprydning og lignende. Familie-tid plejer som regel at fungere helt af sig selv……

Det vil være en rigtigt god idé at I prioriterer at spise sammen til aften. At I giver maden og hinanden fokus. At der er respekt om måltidet.

3. Alenetid

Alle har brug for at være alene en gang imellem. I gamle dage havde man Herre-værelset, hvor manden trak sig tilbage, så hver især kunne få fred.
Det eksisterer ikke i dag.
Nogle mennesker føler, at de er hele tiden.
Hele døgnet.
Aldrig ro eller fordybelse.
Derfor er alene-tiden ekstremt vigtig.
Det er en periode, hvor I ikke er forpligtede af hinanden.
I kan gøre hvad I vil, og periodens længde aftaler I i forvejen.

De små børn er lagt i seng, og de store børn passer sig selv.
I kan gøre, lige hvad det passer jer, for eksempel meditere, tjekke mails, se tv sammen, løbe en tur eller hvad-som-helst, hvor I ikke er forpligtede af hinanden.
I alene-tiden må du selvfølgelig heller ikke forstyrre din partner.
Det er jeg-tid.
Men den kan godt foregå sammen, hvor I for eksempel ser en film. Bare I er opmærksomme på, at I er uforpligtede af hinanden og bare kan rejse jer og gå.
Alenetiden kan typisk vare omkring en times tid.

I løbet af dagen bør der også være tid for dig selv.
Mine forældre drev et hotel sammen på Fyn, og da de efter 30 år solgte det, fortalte den nye ejer mig, at han ikke kunne forstå, hvorfor min far jævnligt kørte til Svendborg på et engros-lager for at købe forskellige ting til virksomheden – når man kunne få det tilsendt.
Et år senere hørte jeg samme mand sige, at han nu forstod, hvorfor min far havde gjort det: For at slippe væk fra det hele en gang imellem.

4. Par-tid

partid parforhold familiePar-tid er det tredje af de vigtige kontakt-punkter i løbet af dagen.
Den ene af jer skal i forvejen tage ansvar for, at der er par-tid.
Det vil sige, at I i forvejen har aftalt, om I deler det mellem jer som fx mandag-onsdag-fredag, eller hver anden uge eller lignende.
Erfaringerne er, at hvis I begge har ansvar, betyder det normalt i realiteten, at ingen af jer har ansvar, og par-tiden kan risikere at blive udskudt eller glemt.

Den, med ansvaret for par-tiden, sørger for i sluse- eller familie-tiden at aftale et bestemt tidspunkt til start af par-tid – hvornår det nu passer jer begge bedst.
Den ansvarlige kan eventuelt minde den anden om det en hel eller halv time før den aftalte tid.

Bryg en kop te eller åbn en godnat-øl, sid over for hinanden og vær sammen.

Anerkendelse

Måske starter I par-tiden med at anerkende hinanden for noget, I hver især sætter pris på hos den anden.

Det vil også være en god idé, at I hver dag siger: “Jeg vil gerne anerkende dig for <noget du har enten sagt, gjort eller været> i løbet af dagen.”
Det kunne fx være: “Jeg vil gerne anerkende dig for at du vaskede op, selv om det ikke var din tur i dag.”

Partneren svarer ”Tak!” mens der bliver kigget i øjnene.
Derefter er det den andens tur.

I kan i par-tiden tale sammen om dagens begivenheder eller om de ting, der er svære.
I kan tale om, hvad der fungerer godt i jeres parforhold, fx hvornår du føler dig mest i samhørighed med din partner, mest glad, lykkelig, elsket, støttet, forstået, accepteret og taget dig af.

I kan også tale om, hvad der er sjovt at gøre, hvad der får dig til at smile og le, og hvordan I kan have mere sjov sammen i fremtiden.

På den måde er I positive og definerer det, I gerne vil hen til, hvilket er bedre end kun at brokke sig over det, I ikke vil have.

I kan selvfølgelig også tale om det, der er svært i parforholdet.
Brug gerne enten Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog eller Ønskebrønden.

Eller I sidder bare og holder hinanden i hånden uden at sige noget og kigger hinanden i øjnene.

Måske tungekysser I uafbrudt i adskillige minutter!

Eller I kan planlægge næste ferie.

Lyt

Når I taler sammen, skal du omhyggeligt lytte til, hvad din partner siger.

Når I begge gør dette, vil begge føle sig hørt og måske også forstået.

Når I op-prioriterer par-tiden sammen, vil det styrke jeres samhørighedsfølelse.
Dette vil erfaringsmæssigt også have en positiv effekt på resten af familien (børnene).
Par-tiden kan strække sig fra fem minutter til mere end en time, afhængigt af hvad I bliver enige om, og hvad I har brug for.

Alt for ofte bliver parforholdet prioriteret lavest, men på denne måde sikrer I jer, at I får talt godt sammen mindst en gang i løbet af dagen.
Slut gerne af med, at I hver især anerkender den anden for noget, der er sagt eller gjort i partiden, som har givet dig en god positiv følelse.

Klik her - for at læse min artikel med 5 konkrete handlinger, der opbygger tillid og tryghed i parforholdet.

Øvelser i par-tiden

Her er et par eksempler på øvelser, I kan lave, hvis I begge er enige om det.

Øvelse #1

Sæt jer komfortabelt over for hinanden.

Den ene lukker øjnene og trækker vejret i et roligt tempo, mens den anden meget opmærksomt kigger på den første i 2-3 minutter.
Derefter bytter I roller.

Nu bytter I igen, og denne gang vil den anden kigge på og spejle (kopiere) den førstes vejrtrækning. Følg hinanden.
Derefter bytter I roller.

Næste trin er at I begge kigger på hinanden og spejler hinandens åndedræt i et roligt tempo. Lyt også samtidig. Brug alle sanserne, som er rettet mod partneren.
Derefter bytter I roller.

Til sidst flytter I stolene hen ved siden af hinanden.
Luk øjnene begge to, og først holder den ene sin hånd på den anden ryg og spejler sit åndedræt.
Derefter bytter I roller igen.

Denne øvelse kan give jer en forbundethed med hinanden.

Øvelse #2

Vær opmærksom på, at tvang eller manipulation i forbindelse med denne øvelse vil have den modsatte virkning af den ønskede.

I sidder tæt sammen og kigger hinanden dybt i øjnene i for eksempel fem minutter uden at sige et ord.

Enhver af jer kan stoppe øvelsen tidligere, hvis det føles ubehageligt.
Formålet er at skabe en dyb forbindelse mellem jer.
Lad være med at stirre på hinanden.
Giv din partner din fulde opmærksomhed og nysgerrighed.
Hvis du kommer til at grine eller græde, så lad det være, som det er, men forbliv forbundet med hinanden alligevel. intim, sex, parforhold

Bagefter kan I snakke om, hvad der skete under øvelsen.
Forsøgte din bevidsthed at forstyrre dig? Kom der smertefulde følelser op?
Forsøgte den ene af jer at forpurre øvelsen med grimasser og sjov?
Hvilke følelser forsøgte du at holde nede med de krumspring?
Eller var det en behagelig øvelse, hvor I virkelig blev forbundet med hinanden?

5. Gå i seng samtidig

Femte og sidste punkt på aftenen er, at I umiddelbart efter par-tiden bør gå i seng.
Måske kommer der elskov ud af det, eller måske sover I bare.
Lad være med at diskutere, læse eller se TV i sengen.
Den er til at sove og elske i.

Intimitet

Mange tror, at intimitet kun handler om sex.

Men intimitet er ærlighed og sårbarhed. Det gælder for både mænd og kvinder.

Når det går op for dig, at du ærligt kan fortælle din partner, hvad der er rigtigt og sandt for dig, er det intimitet.

Når du kan vise dig selv præcist som du er, og din partners reaktion er: “Du kan STOLE på mig. Du er TRYG og SIKKER sammen med mig.
Jeg ACCEPTERER og RESPEKTERER dig, som du er
” og du kan mærke, at det er rigtigt og ærligt ment, er det intimitet.

Grundlæggende er det tre ting, I med fordel hver især kan cheke af med hinanden, lige inden I falder i søvn:

 • Hvad jeg er taknemmelig over, med hensyn til mit parforhold i dag.
 • Hvad jeg er stolt af, at jeg har gjort i forhold til mit parforhold i dag. Hvad min indsats har været.
 • Hvad jeg har bidraget til parforholdet med i dag.

Taknemmelighed

Det er en god idé, lige inden I falder i søvn, at I gennemgår de gode, positive oplevelser fra dagen, hvor I måske hver især nævner nogle ting, I er taknemmelige for at den anden har sagt, gjort eller været.
Det kan også være noget andet, du er glad for.
Det er et fantastisk fundament at falde i søvn på.

Indsats

Ofte kan man opleve, at partneren ikke lægger mærke til alt det, man har gjort i løbet af dagen.

Når du fortæller om hvad du føler, at du har gjort for dit parforhold i dag, finder du ud af, om det er noget, at din partner lægger vægt på, eller om du måske skulle gøre noget andet.
Derfor er det en god idé at byde ind med alt det gode, du føler at du har gjort for parforholdet i løbet af dagen.
Det er nemlig ikke sikkert, at din partner har været opmærksom på det, eller måske bare har glemt det, eller ikke anser det for noget specielt.
Hvis du bare tier stille og håber på, at partneren af sig selv opdager det, kan du risikere at vente længe og blive meget frustreret.

Og hvis du har gjort noget, som overhovedet ikke betyder noget for din partner, har du bare spildt din tid og dine kræfter – og kan risikere at blive både frustreret og bitter.

I skal begge to byde ind med, hvad I har gjort af positive tiltag for parforholdet. – Hvis begge parter gør dette, bidrager de begge til parforholdet.

Omdrejningspunkter

Parforholdets vigtigste omdrejningspunkter i løbet af en normal dag med struktur i hverdagen bør som sagt være morgenmad, slusetid, aftensmåltid og par-tid.
Der kan også være andre tidspunkter, hvor den ene af jer har brug for speciel opmærksomhed.
I kan aftale, at hvis den ene siger for eksempel ”Rødt flag”, betyder det, at fuldt nærvær er påkrævet uden sjov og pjat – måske i et bestemt (kort) tidsrum.
Stil eventuelt et æggeur på fem eller ti minutter, så samtalen bliver fokuseret og afgrænset.

Hvis I har meget forskellige søvnrytmer eller arbejdstider, må I forsøge at tilpasse jeres døgnprogram bedst muligt, men det vil være en god idé at skæve til ovennævnte morgen- og aften-ritualer.
Find en rutine, der passer til jer, og hvis det giver et godt resultat, så hold fast i den.

Ovenstående er også beskrevet i kapitel 3.32 i min bog “Partner for livet”


Quick-guide morgen:

 1. Stå op samtidig
 2. Voksentid
 3. Børnetid
 4. Spis morgenmad sammen
 5. Af sted

Quick-guide aften:

 1. Sluse-tid med kontakt
 2. Familietid
 3. Alenetid
 4. Partid
 5. Gå i seng samtidig


Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

27:23 minutter

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger


Dags-strategier for parforholdet

 1. Start dagen samtidig ved at stå op samtidig.
 2. Spis morgenmad sammen (med resten af familien). Hav fokus på maden og på hinanden alle sammen.
 3. Vær taknemmelig for det, du har, og lad være med at være utilfreds med det, du ikke har.
 4. Forstå, før du kan forvente selv at blive forstået.
 5. Udtryk dig klart og tydeligt, og sikr dig at du bliver forstået. Hvad du siger, skal give mening for modtageren.
 6. Vælg at give din partner, hvad vedkommende gerne vil have. Også selv om du måske ikke har lyst til det. Når I begge vælger at gøre dette, mærker I begge kærligheden.
 7. Prioriter dig selv først ved at mærke, hvad du gerne vil have, hvorefter du udtrykker dit behov klart og tydeligt.
  Prioriter derefter din partner ved at lytte og give.
  Næste prioritering er job og børn.
  Til sidst prioriterer du alt muligt andet og alle mulige andre.
  Vær til stede, hvor du er. Prioriteringsrækkefølgen er ikke statisk, men dynamisk.
 8. Skab tillid, tryghed og respekt for din partner, og skab selvtillid, selvomsorg og selvrespekt for dig selv.
 9. Skab altid god kontakt med din partner, når I mødes på et tidspunkt i løbet af dagen, med fx kys, kram, spørgsmål, lytten og lignende.
 10. Vær klar over, at enhver smerte, såvel fysisk, psykisk som følelsesmæssig, er et symptom og et advarselssignal om at noget er galt. Problemet kan ligge et helt andet sted. Løs det.
 11. I tiden mellem familie-tid (madlavning, aftensmad, putning osv) og senge-tid, skal I sørge for at have alene-tid (uden forpligtelser eller forventninger) og par-tid (med fuld opmærksomhed på hinanden).
 12. Gå i seng samtidig og slut dagen af med at udtrykke noget, du er taknemmelig over. Gerne noget, der har med partneren at gøre.
  Taknemmelighed er nøglen til lykke.

Dette er den bedste måde at strukturere en normal dag på. Selvfølgelig kan der være ting, der gør, at denne plan ikke holder. Men den bør være fyrtårnet i jeres parforhold og liv.


Links til tre andre områder inden for parterapi og struktur i hverdagen:


Links til andre artikler om kommunikation i parterapi:

Ærlighed
Bevidsthedsøvelse
Brønden og elastikken
Dårlig kontakt
Effektiv kommunikation
Forstå og bliv forstået
Kærlighedssprog
Fem lag af kommunikation
Færdselsregler
Ti spørgsmål
Tre trin
Stopsignal
Dialogen

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklenMikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.


Struktur i hverdagen

.