Pendler-stress

dreamstimelarge_1110891En del danskere bor i Malmø og arbejder i København. Siden grænsekontrollen mellem Danmark og Sverige blev indført, har det taget længere end en time at komme til og fra arbejde. Det stresser pendlerne, giver problemer i familielivet og en mindre effektiv arbejdstid.

En undersøgelse viser, at flere end halvdelen af pendlerne er meget påvirket af øget stress, og at de generelt oplever en stigende mængde konflikter i hjemmet.

Træthed, uvished om rejsetiden og frygten for ikke at kunne nå at hente sine børn inden lukketid i daginstitution og fritidsaktiviteter fylder mest for pendlerne.

Den svenske trafikforsker fra Øresundsinstituttet, Karin Winter, står for undersøgelsen blandt 900 pendlere om konsekvenserne efter indførelsen af id- og grænsekontrollen mellem Danmark og Sverige.

www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/pendlere-faar-stress-og-familieproblemer-af-graensekontrol
www.dr.dk/ligetil/graensekontrol-stresser-pendlere

Heldigvis kan stressen mindskes gennem læring af nye parforholdsværktøjer til kommunikation mellem ægtefællerne og håndtering af konflikter i hjemmet.

Ring på telefon +45 21 79 18 50 for en uforpligtende samtale om, hvad der kan gøres.

.