Spring til indhold

Pendler-stress

dreamstimelarge_1110891 

Hvad kan ødelægge et godt parforhold?

En del danskere bor i Malmø og arbejder i København. Siden grænsekontrollen mellem Danmark og Sverige blev indført, har det taget længere end en time at komme til og fra arbejde. Det stresser pendlerne, giver problemer i familielivet og en mindre effektiv arbejdstid.

En undersøgelse viser, at flere end halvdelen af pendlerne er meget påvirket af øget stress, og at de generelt oplever en stigende mængde konflikter i hjemmet.

Træthed, uvished om rejsetiden og frygten for ikke at kunne nå at hente sine børn inden lukketid i daginstitution og fritidsaktiviteter fylder mest for pendlerne.

 
Klik her for at se flere anmeldelser

Den svenske trafikforsker fra Øresundsinstituttet, Karin Winter, står for undersøgelsen blandt 900 pendlere om konsekvenserne efter indførelsen af id- og grænsekontrollen mellem Danmark og Sverige.

www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/pendlere-faar-stress-og-familieproblemer-af-graensekontrol
www.dr.dk/ligetil/graensekontrol-stresser-pendlere

Heldigvis kan stressen mindskes gennem læring af nye parforholdsværktøjer til kommunikation mellem ægtefællerne og håndtering af konflikter i hjemmet.

.