Spring til indhold

Spørgsmål#42 – Hoffmann Metoden – Anerkendende Selvansvarlig Dialog

  • Anslået læsetid: 4 min read

Hærvejs-vandringHjem >> Spørgsmål & Svar >> Spørgsmål#42 – Hoffmann Metoden – Anerkendende Selvansvarlig Dialog


Jeg har fundet en måde at kommunikere på, der virker særdeles effektivt. Især mellem to mennesker i et parforhold. Jeg har ladet mig inspirere fra mange forskellige steder gennem flere år, og har endelig fundet den bedste metode. Jeg kalder den ”Anerkendende Selvansvarlig Dialog” (eller ”Hoffmann Metoden”, for det er mig, der har fundet på den!)

Faktisk indgår Hoffmann Metoden i et helt system af kommunikations-måder, som jeg (i al beskedenhed) kalder Hoffmann Systemet. Det består af 5 lag værktøjer, som kan bruges i forskellige situationer og kriser. Det øverste lag er det lette, og det nederste er hvor situationen er voldsomt tilspidset.

Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog går ud på, at man afsætter tid sammen til at tale om vigtige ting. Der er nogle helt bestemte regler, der skal overholdes, for at begge kommer til orde, og ingen kommer ”til skade”. Når man følger reglerne i metoden, vil begge kunne HØRE og FORSTÅ partneren, og begge vil kunne FØLE sig hørt og forstået af partneren.

Ligesom man som brandmand skal øve sig til brandøvelser, inden man skal i gang med en rigtig ildebrand, skal man også øve sig (mange gange) på denne metode, inden den har den ønskede effekt, når det VIRKELIG gælder. Jeg foreslår altid, at man starter med at øve sig på noget helt ufarligt, som ikke har noget med en selv, partneren eller hjemmet at gøre. Derimod kan man godt i min klinik få endevendt mere alvorlige emner, for jeg sidder og passer på, at ingen lider overlast.


Mikael Hoffmann


I metoden ”Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog” skal man først anerkende hinanden for et eller andet positivt. Det er for at få lagt en god, positiv bund, inden man begynder at tale om problemerne. Derefter fortæller den ene (på 15 sekunder) hvad udfordringen er, så den anden ved, hvad det går ud på. Det næste er at afsenderen taler ud fra sig selv, uden at kritisere, uden at bebrejde, uden at sige DU, og i så små portioner ad gangen, at den anden har en chance til at lytte, forstå og gentage, hvad der er blevet sagt. Det handler UDELUKKENDE om at forstå. IKKE at være enige. Afsenderen fortsætter og kommer godt rundt i alle hjørner af alt, hvad der foregår inde afsenderen selv. Modtageren er på nysgerrigt ”besøg” i afsenderen, og begge udforsker hvad der måtte være af oplevelser og følelser. Når det foregår sammen med mig i parterapilokalet, kan vi få gravet dybt ned i de mere smertefulde lag med eksempelvis svigt, grænseoverskridelser, afvisning, og lignende. Til sidst runder afsenderen af med at finde ud af, hvor det måske kan stamme fra. Efter at modtageren har lavet et kort resume af hvad vedkommende hørte og forstod, bytter de roller, og nu er det den andens tur til at fortælle om nøjagtigt den samme situation, blot fra den modsatte synsvinkel.

Dette hjælper begge til at FORSTÅ hinanden, så man har betydeligt lettere ved at få opbygget tillid, tryghed og respekt for hinanden.

”Hoffmann Metoden” er rygraden i ”Hoffmann Systemet”, med kommunikation og følelser. Metoden er meget central, og vi bruger den så vidt muligt i hver eneste parsession, fordi den er så vigtig. Dels kommer vi rundt i krogene og får luftet ud i alle de usagte ting og misforståelser, der har været, – og dels lærer man også et særdeles effektivt kommunikations-værktøj at kende, som man kan få glæde af resten af sit liv.

Klik på www.parforhold-parterapi.dk/forskellige-kommunikationsvaerktoejer-i-parforholdet for at få et godt overblik over de strategier og kommunikationsværktøjer, jeg tilbyder mine klienter.

04:06 minutter

Klik også ind på YouTube Playlisten “Spørgsmål & Svar” (eller Kategorien med Spørgsmål & Svar her på hjemmesiden), hvor jeg på min langdistancevandring i sommeren 2018 optog flere end 50 korte videoer.

.


Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.