Spring til indhold

Mænd er fra Mars, kvinder er fra Venus

  • Anslået læsetid: 21 min read

Lynhurtigt overblik over bogen af John Gray

Redigeret af Mikael Hoffmann

Hjem >> /parforhold >> /misforstaelser parforhold >> Mænd er fra Mars, kvinder er fra Venus


Mænd er fra Mars og kvinder er fra VenusMænd og kvinder kommer fra hver sin planet.
Mænd er fra Mars og kvinder er fra Venus.
Det er det billede, den amerikanske psykolog John Gray bruger som udgangspunkt for at fortælle om de væsentligste forskelle mellem de to køn.

  • Mænd kommer med løsninger og underkender følelser, når kvinder har brug for forståelse.
  • Kvinder kommer uopfordret med gode råd, når mænd vil klare ærterne selv.
  • Mænd vil gerne føle, der er brug for dem.
  • Kvinder vil føle sig elsket.
  • Mænd trækker sig ind i sig selv, når de har problemer,
  • …hvorimod kvinder har behov for at snakke om dem.
  • Mænd og kvinder misforstår nemt hinanden, fordi de taler vidt forskellige sprog.
  • Mænd og kvinder giver den slags kærlighed, som de selv har brug for, og ikke hvad den anden har brug for.

John Gray fortæller, hvad man kan gøre for at modvirke forskellene i de to køns måder at kommunikere på, og hvordan man tackler forskelle i følelsesmæssige behov. Han forklarer også, hvorfor vi kan skændes, så det brager, netop når vi er allermest forelskede.

Mænd er fra Mars, kvinder er fra Venus er blevet en bestseller i hele verden. Han har bl.a. også skrevet Mars begærer Venus, Venus elsker Mars; Mars og Venus i nye forhold samt Mars og Venus finder en kæreste.

Jeg synes, at bogen er fantastisk god, og absolut værd at læse for både de, der allerede er i parforhold, og de, som ønsker sig et.


Mikael Hoffmann


Ønskebrønden og Elastikken/Hulen

7:24 minutter


Overskrifter

I kolonnerne herunder har jeg til venstre skrevet alle bogens overskrifter.

I højre kolonne står de ting, John Gray har fremhævet i bogen – ud for de respektive kapitler.

1. Mænd er fra Mars, kvinder er fra Venus
Husk forskellene Vi går fejlagtigt ud fra, at hvis vor partner elsker os, så vil hun eller han reagere og opføre sig på en bestemt måde – den måde, vi selv reagerer og opfører os på, når vi elsker en anden.
Hvorfor trækker han sig pludselig? Hvorfor er hun sur hele tiden?
En oversigt over vore forskelle
Gode hensigter rækker ikke Når mænd og kvinder er i stand til at respektere og acceptere hinandens forskelle, har kærligheden mulighed for at blomstre.
dreamstimemaximum_15619360.
2. Mr. Fix-it og Komiteen til hjemmets forbedring
Livet på Mars En mands selvfølelse defineres af hans evne til at opnå resultater.
Uopfordret at tilbyde en mand hjælp eller vejledning er det samme som at gå ud fra, at han ikke ved, hvad han skal gøre, eller at han ikke kan klare det selv.
Livet på Venus En kvindes selvfølelse defineres af hendes følelser og af kvaliteten af hendes relationer til andre.
Hold op med at give gode råd Når en kvinde uopfordret kommer med gode råd og prøver “at hjælpe” en mand, har hun stort set ingen anelse om, hvor kritisk og kold hun virker på ham.
Lær at lytte Mange gange har en kvinde blot brug for at orientere om dagens oplevelser, og manden, der tror han er hjælpsom, afbryder hende hele tiden med løsninger på hendes problemer.
Til forsvar for Mr. Fix-it og Komiteen til hjemmets forbedring. Når vores partner gør modstand, er det sandsynligvis, fordi vi har begået en fejl i vores timing eller fremgangsmåde.
Når en kvinde afviser mandens løsninger
Når en mand modsætter sig Komiteen til hjemmets forbedring En mand er villig til forbedringer, hvis han føler, at han betragtes som den, der kan løse problemet, snarere end at det er ham, der er problemet.
Mænd er fra Mars, og kvinder er fra Venus.
3. Mænd går ind i hulen og kvinder snakker
Hvordan man tackler stress på Mars og Venus En marsboer går ind i sin hule og løser sine problemer alene.
En venusboer finder sammen med andre og taler åbent om sine problemer.
At finde trøst i hulen
Hvordan kvinder reagerer på hulen
At få luft ved at snakke Når en kvinde er stresset, er hendes umiddelbare behov ikke at finde løsninger på problemerne, men snarere at få luft ved at snakke og vinde forståelse.
For at glemme sine egen problemer kan en kvinde involvere sig følelsesmæssigt i andres problemer.
Hvordan mænd reagerer, når kvinder har behov for at snakke På samme måde som en mand har det godt med at udarbejde de finere detaljer og nuancer ved en problemløsning, har en kvinde det godt med at snakke om sine problemer i detaljer.
Hvordan marsboere og venusboere sluttede fred
Hvad marsboerne lærte og hvad venusboerne lærte
Mænd er fra mars.
4. Hvordan man motiverer det modsatte køn Mænd bliver motiveret og får styrke, når de føler, at der er brug for dem….
Kvinder bliver motiveret og får styrke, når de føler sig elsket.
Når en mand elsker en kvinde
Det anderledes virker tiltrækkende
Kærlighed motiverer marsboerne Muligheden for at vise sit potentiale bringer det bedste frem i manden. Kun når han føler, at det ikke vil lykkes for ham, falder han tilbage til sine gamle, egoistiske vaner.
Det er en sen død for en mand, hvis der ikke er brug for ham.
Når en kvinde elsker en mand En kvindes tilbøjelighed til tvangstanker går i sig selv igen, når hun husker, at hun er værd at elske – hun behøver ikke gøre sig fortjent til det; hun kan slappe af, give mindre og modtage mere. Hun fortjener det.
Det er trættende at give for meget
Hold op med at placere skyld
At sætte og respektere grænser
At lære at modtage
Hvordan venusboerne lærte at føle, de er noget værd
Når venusboeren er parat, dukker marsboeren op Når hun vågner op og bliver sig sine egne behov bevidst, vågner han også op og får lyst til at give hende mere.
At lære at give En mands største angst er, at han ikke er god nok, eller at han er inkompetent
På samme måde som kvinder er bange for at modtage, er mænd bange for at give.
Det er i orden at begå fejl
Marsboere har også behov for kærlighed Det er svært for en mand at lytte til en kvinde, der er ked af det eller skuffet, fordi det får ham til at føle sig som en fiasko.
Kvinder er fra Venus.
5. Vi taler forskellige sprog Marsboernes og venusboernes sprog havde de samme ord, men måden, de anvendte dem på, gav dem forskellige betydninger.
At give udtryk for følelser versus fakta For virkelig at give udtryk for deres følelser, tager kvinder sig poetiske friheder til at benytte diverse superlativer, til at tale i billeder og til at generalisere
Ti almene klager, som nemt kan misfortolkes. Kvinders væsentligste klage over deres forhold er: “Jeg føler ikke, der bliver lyttet til mig.” Selv denne klage bliver misforstået af mænd!
Når venusboere snakker
Ordbog over Venus/Mars-talemåder
Når marsboere er tavse Det er kvindens største udfordring at fortolke en mand korrekt og støtte ham, når han ikke siger noget.
Hvordan hun reagerer på hans tavshed Når en mand er tavs, er det nærliggende for en kvinde at forestille sig det værste.
At forstå hulen
Hvorfor mænd trækker sig tilbage i hulen
Hvorfor kvinder snakker
At blive brændt af dragen Gå aldrig ind i mandens hule, for du risikerer at blive brændt af dragen!
Når marsboere endelig siger noget
Seks typiske advarselssignaler i stikordsform.
Ordbog over Mars/Venus-talemåder
Hvad gør man, når han trækker sig tilbage i hulen
Hvordan man støtter manden i hulen
Hvordan man kommunikerer støtte til en marsboer
Hvordan man giver en mand kritik eller råd
Når en mand ikke har brug for hjælp Det er meget svært for en mand at skelne mellem sympati og medlidenhed. Han hader andres medlidenhed.
For megen omsorg virker kvælende
En succeshistorie
Små ændringer
Hvordan man kommunikerer støtte til en venusboer En kvinde bør ikke klandres for at behøve denne beroligelse (mod svigt), ligesom en mand ikke bør klandres for sit behov for at trække sig tilbage.
Hvordan man kommunikerer uden at bebrejde
At dele ansvaret
Fem magiske ord, som giver støtte
Hvad skal man gøre, når man har lyst til at give nogen skylden
Hvordan man lytter uden at bebrejde
Kunsten at lytte
Mænd og kvinder.
6. Mænd er som elastikker Når en mand elsker en kvinde, har han af og til behov for at trække sig tilbage, før han kan komme tæt på igen.
Hvad enhver kvinde bør vide om mænd
Hvordan en mand pludselig ændrer sig
Hvorfor mænd trækker sig tilbage En mand svinger automatisk mellem behovet for nærhed og behovet for selvstændighed
Hvorfor der går panik i kvinderne
Hvorfor mænd og kvinder tvivler på deres kærlighed
Hvordan kvinder misforstår mænd I en vis udstrækning mister en mand sig selv ved at knytte sig til sin partner
Hvorfor mænd trækker sig tilbage, når kvinder kommer tæt på
Hvornår man kan snakke med en mand
Hvordan man får en mand til at snakke
Hvordan kvinder presser mænd til at snakke Det er svært for en mand, når en kvinde kræver, at han skal snakke. Hun slukker ubevidst for ham ved at udsætte ham for krydsforhør. Især når han ikke har behov for at snakke. En kvinde går fejlagtigt ud fra, at manden “har behov for at snakke” og der “burde” gøre det. Hun glemmer, at han er fra Mars og ikke har samme behov for at snakke, som hun har.
Hvordan man begynder en samtale med en mand
Når en mand ikke vil snakke
Ensidige samtaler
At lære at støtte hinanden uden at skulle lave om på sig selv
Når en mand ikke trækker sig væk
At blive mere uafhængig
Simple mirakler
Hvordan man forhindrer intimitetscyklusen
Forfølgelsesadfærd
Straffeforanstaltninger
Hvordan en mands fortid kan påvirke hans intimitetscyklus
Kloge mænd og kvinder En mand lærer at forstå sin egen cyklus, og når han trækker sig ind i sig selv, forsikrer han hende, at han vender tilbage.
Kvinder og mænd .
7. Kvinder er som bølger En kvindes selvagtelse stiger og falder som en bølge. Når hun når bunden, starter den følelsesmæssige hovedrengøring.
Hvordan mænd reagerer på bølgen I et forhold trækker mænd sig væk og kommer tæt på igen, og kvinders evne til at elske sig selv og andre skiftevis øges og mindskes.
Prøv ikke at reparere
Hvordan mænd bliver forvirrede Selv når en mand gør det rigtige, kan det godt være, at kvinden bliver mere ked af det.
Tilbagevendende diskussioner og skænderier
Indikationer, der kan advare manden om, at nu er hun muligvis på vej ned i brønden eller: Det er nu, hun har mest brug for ham
Forståelse for kvindens store behov for tryghed
Nyttig viden om behovet for bekræftelse
Når en kvinde ikke føler sig tryg i brønden Når negative følelser bliver undertrykt, bliver også positive følelser undertrykt, og kærligheden dør
Følelsesmæssig hovedrengøring
Hvordan manden kan støtte kvinden i brønden
Når hun er i brønden, og han er i hulen
Logik fra Mars og fra Venus Det er svært for en marsboer at forstå en kvindes følelse af at være svigtet. Marsboerenes logik siger: “Jeg har været helt fantastisk de sidste to uger. Det burde vel berettige mig til en pause. Nu har jeg givet til dig hele tiden, nu må jeg have lidt tid til mig selv. Nu burde du mere end nogensinde føle dig sikker og overbevist om min kærlighed.”
Venusboernes logik anskuer sagen helt anderledes: “Disse to sidste uger har været så pragtfulde. Jeg har åbnet mig mere end nogensinde. Derfor gør det mere ondt nu end nogensinde at miste din kærlighed og opmærksomhed. Nu havde jeg netop åbnet for alle sluserne, og så trak du dig væk.”
Hvordan gamle følelser dukker op
Når følelser bliver kvæstet
Hvorfor mænd og kvinder kommer op at tottes Mænd kræver ret til at være frie, og kvinder kræver ret til at være kede af det. Mænd har brug for albuerum, og kvinder har brug for forståelse.
Konfliktløsning gennem forståelse Når han understøttede hendes behov for at blive hørt, kunne hun støtte hans behov for albuerum.
Hvad en mand kan gøre, når han ikke kan lytte
Tre trin til at støtte hende, når han har behov for at trække sig væk
Hvad kan han sige i stedet for at diskutere
Hvad hun kan gøre i stedet for at diskutere Det er for stort et pres på en mand at gøre ham til kvindens eneste kilde til kærlighed og støtte
Hvordan penge kan skabe problemer
Penge opfylder ikke følelsesmæssige behov Efterhånden som en kvindes økonomiske behov bliver opfyldt, bliver hun sig sine følelsesmæssige behov mere bevidst
Der skal mere til, før en rig kvinde kan tillade sig at være ked af det
Følelser er vigtige
Mars og Venus .
8. At opdage vore forskellige følelsesmæssige behov
De tolv forskellige slags kærlighed Kvinder har behov for at få omsorg, forståelse, respekt, hengivenhed, bekræftelse, forsikring og beroligelse
Mænd har behov for at få tillid, accept, påskønnelse, beundring, anerkendelse og opmuntring
Forstå dine primære behov Et primært behov skal være opfyldt, før man fuldt ud er i stand til at modtage og påskønne de andre slags kærlighed
Manden begår ofte den fejltagelse at tro, at når han én gang har opfyldt alle kvindens primære kærlighedsbehov, og hun er glad og tryg, så burde hun fremover vide, at hun er elsket.
Ridderen i den skinnende rustning
Hvordan du ubevidst kan slukke for din partner
Når kærligheden svigter
At lære at lytte uden at blive vred
Kunsten at give en mand styrke Hemmeligheden om, hvordan man giver en mand styrke, er aldrig at prøve at lave om på eller forbedre ham.
Giv tillid og ikke gode råd
Hvorfor mænd modsætter sig at blive lavet om på
To slags mænd / én slags adfærd Mænd modsætter sig enten aktivt eller passivt at blive lavet om på
Mænd har ikke lyst til at blive forbedret Den bedste måde til at hjælpe en mand med at udvikle sig er at lade være med at prøveat ændre ham overhovedet
Hvordan man opgiver at ændre på en mand
Mænd og kvinder misforstår hinanden .
9. Hvordan man undgår skænderier På samme måde som kommunikation er det vigtigste element i et forhold, kan skænderier være det mest destruktive
Hvad sker der, når vi skændes De fleste par begynder med at diskutere eller skændes om et emne, og inden der er gået fem minutter, skændes de om den måde, de skændes på
Hvorfor skænderier gør ondt
Uhensigtsmæssige undvigelsesmanøvrer Forsøg på at skræmme svækker altid tilliden i et forhold
Hvorfor skændes vi?
Hemmelige årsager til at mænd og kvinder skændes
Et skænderis anatomi Mænd siger sjældent: “Det må du undskylde” eller “Det er jeg ked af”, for på Mars betyder det, at man har gjort noget galt og nu undskylder det
De fleste skænderier eskalerer, når manden begynder at underkende kvindens følelser, og hun kvitterer med misbilligelse.
Hvordan mænd starter skænderier uden at være klar over det
Hvordan kvinder ubevidst starter skænderier Den mest udbredte måde, kvinder ubevidst starter et skænderi på, er ved ikke at være direkte, når de udtrykker følelser
To væsentlige problemer, som skaber skænderier: Manden føler, at kvinden misbilliger hans synspunkter, og kvinden misbilliger den måde, manden taler til hende på.
Når han har allermest brug for hendes anerkendelse Mænd er mest tilbøjelige til at skændes, når de har gjort en fejl eller har gjort deres elskede ked af det.
Hvordan man tilkendegiver en uenighed uden at skændes
Et skænderis anatomi
Hvordan man giver støtte i vanskelige perioder Mange har den opfattelse, at kærlighed betyder at “sige tingene, som de er.” Denne ekstremt direkte indfaldsvinkel tager imidlertid ikke lytterens følelser med i betragtning. Man kan godt være ærlig og direkte om følelser, men give udtryk for dem på en måde, som ikke sårer eller fornærmer.
At undgå skænderier gennem kærlig kommunikation
Kvinder og mænd .
10. Hvordan man scorer point hos det modsatte køn Når en kvinde fører point, giver hver gave, der gives af kærlighed, ét point uanset størrelse; alle gaver har samme værdi
Små ting gør stor forskel
101 måder at score point på hos en kvinde
Den magiske virkning af at gøre de små ting
Hvad en mand har brug for Mænd holder op med at give, når de føler sig taget for givet. Kvinden må lade ham vide, at hun påskønner hans indsats.
Omdirigering af energi og opmærksomhed
Når en mand arbejder for meget
Hvordan en kvinde kan hjælpe
Når kvinder giver point De fleste mænd stræber efter stadig mere succes, fordi de tror, det vil gøre dem værdig til kærlighed
Helbred frustrations-influenzaen
Hvad hun kan gøre Hun kan give mindre
Hvad han kan gøre Han yder mere
Hvorfor mænd giver mindre
Hvordan mænd giver point Selvfølgelig har en mand også brug for, at kvindens andel i de daglige pligter er lige så stor som hans, men hvis han ikke modtager nogen påskønnelse, er hendes indsats næsten uden mening og fuldstændig uden betydning for ham.
Hvordan kvinder scorer mange point hos mænd
Hvornår en kvinde kan score flere point Hvis en mand har gjort en fejl og bliver flov, ked af det eller skammer sig, har han mere brug for hendes kærlighed…Jo mere han har kvajet sig, jo flere point giver han
Hvad der gør en mand defensiv Når en mand er negativt indstillet eller i dårligt humør,… så lad som om, han er en tornado på gennemrejse, og hold en lav profil
Når mænd giver strafpoint
Husk på vore forskelle
Misforstår .
11. Hvordan man giver udtryk for vanskelige følelser Uanset om du skriver brevet, for at den anden skal læse det, eller du bare skriver for at få luft, er det et godt værktøj at skrive dine følelser ned
Lynaflederbrevet Vrede, bedrøvelse, frygt, beklagelse og kærlighed
Hvordan man skriver et svarbrev
Hvordan kan vi finde ud af vor partners behov Svarbreve er den bedste måde at lære manden om kvindens behov
Hvad man gør, hvis ens partner ikke kan komme med en kærlig reaktion
Giv frit lejde for lynaflederbreve
Hvornår man skriver lynaflederbreve
Hvorfor vi har brug for at skrive lynaflederbreve
Realistiske forventninger
Hvordan vi lærer at kommunikere
Hvis vor fortid havde været anderledes
At fortælle hele sandheden
Hvorfor lynaflederbreve virker
Hvordan følelser kan skjule andre følelser
Hvordan vi dækker over vore forskelle
Hvordan man heler negative følelser
Hvordan din fortid påvirker dig i dag
Udtrykkes følelser, får de mere magt Ironisk nok giver vi netop vore negative følelser magt til at styre vor tilværelse ved at undgå dem
Hemmeligheden bag selvhjælp Bøger kan give inspiration til, hvordan man kommer til at elske sig selv mere, men ved at lytte til, skrive ned eller verbalt give udtryk for dine følelser, gør du det faktisk
Styrken ved at være i enrum
Styrken ved fortrolighed For at udvikle evnen til at elske os selv må vi også modtage kærlighed. Hvis vi delagtiggør en anden i vores sande følelser, åbnes intimitetens dør, så kærlighed kan komme ind
Styrken i gruppen
Tag dig tid til at lytte Når du bruger tid på at lytte til dine følelser, siger du egentlig til den lille, følsomme person inden i dig: “Du har betydning. Du fortjener at blive hørt, og jeg er interesseret nok til at lytte.”
Kommunikation .
12. Hvordan man beder om støtte og får den
Hvorfor kvinder ikke beder På Venus var mottoet: “Kærlighed er, når man aldrig skal bede om noget!”
Hvis hun ikke beder om mere støtte, går han ud fra, at han giver tilstrækkeligt.
Trin 1: At bede om, hvad du allerede får, på den rigtige måde Når en mand hører en krævende tone, er det lige meget, hvor venlig formuleringen er, for det eneste, han hører, er, at han ikke giver nok. Han vil så være tilbøjelig til at give mindre, indtil du påskønner, hvad han allerede giver.
Hvordan du motiverer manden Hensigtsmæssig timing, virk ikke krævende, udtryk dig i korthed, vær direkte og brug korrekt formulering.
Når du beder en mand om støtte, så gå ud fra, at han ikke behøver at overbevises.
Hvad han måske opfatter, når hun ikke er direkte
Hvordan mænd ønsker at blive spurgt Ville – ikke kunne!
Almindelige fejl ved anmodninger Vær direkte, vær kortfattet og brug “ville du” eller “vil du”.
Spørgsmål i forbindelse med anmodning om støtte
Trin 2: Øv dig på at bede om mere (selv når du ved, han måske siger nej) Mænd er meget mere villige til at sige ja, hvis de har lov til at sige nej
Sunde relationer Når du beder en mand om hjælp og støtte og ikke afviser ham, fordi han siger nej, vil han huske det og næste gang være mere villig til at give
Trin 3: Øv dig på at anmode på en selvbevidst måde Når en mand brummer, er det et godt tegn – han er ved at overveje din anmodning versus sine egne behov
At programmere en mand til at sige ja
Den frugtbare pause Et af nøgleelementerne i at bede om noget på en selvbevidst måde er at forblive tavs, efter at du har bedt om støtte
Hvorfor mænd er så følsomme Fordi de har et enormt behov for at føle sig accepteret, og en anmodning kunne give indtryk af det modsatte.
Parforhold .
13. Hvordan man holder kærlighedens magi i live
Hvordan undertrykte følelser dukker op
Hvorfor par slås i gode tider
90/10-princippet
Hvordan vi kan støtte hinanden
Et helende brev
Grunden til, at du er ked af det, er aldring den, du tror
Den forsinkede virkning
Når den ene i et parforhold pludselig bærer nag til den anden
Krisen på grund af stigende forventninger
Hvorfor sunde og raske mennesker kan have brug for rådgivning Det er et paradoks: Fordi du føler dig tryg og sikker hos din partner, har dine dybeste følelser mulighed for at komme til overfladen. Når de kommer op, bliver du bange og ude af stand til at tilkendegive, hvad du føler
Kærlighedens årstider
Succesrige forhold

Mars og Venus

Klik her - for at læse min artikel med 5 konkrete handlinger, der opbygger tillid og tryghed i parforholdet.Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

27:23 minutter

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser


Links til fire andre områder inden for parforhold:

Et godt parforhold

Kommunikation i parforholdet

Krise i parforholdet

Misforståelser i parforholdet


Links til andre artikler om misforståelser i parforhold (de seks af dem ses herunder):

Keywords: Description:

Afvist

Perfektionisme

Samme fejl

Ubevidste skader

Morsomt

Økonomi

Forelskelse

Kompliceret

Skjulte signaler

Forbedre

Mars og Venus

Myter

Økonomisk snyd

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen


Afklaring

Parterapeut Mikael HoffmannJeg vil gerne tilbyde dig en uforpligtende gratis afklarende samtale over telefonen, hvor jeg vil hjælpe dig med både at få klarhed over, hvilket liv og parforhold du ønsker dig.

Vi vil også identificere det vigtigste, som stopper dig og forhindrer dig i at opnå det, du gerne vil have.

Disse opklarende punkter vil belyse de nødvendige skridt, du har brug for at tage, for at nå dine mål. Ring til mig på telefon 21 79 18 50 for at aftale en tid med mig til den gratis afklarende samtale.


Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.


“Mænd er fra Mars og kvinder er fra Venus”