Spring til indhold

Case-story: Uindfriede forventninger

 

Eksempel på forventninger, der ikke bliver indfriet

I denne artikel beskriver jeg et anonymiseret klient-par med uindfriede forventninger i deres parforhold og familie, hvilket førte dem til valget om at gøre noget aktivt og konkret ved deres problemer.
De to mennesker repræsenterer flere forskellige pars historier og baggrunde.


Edith og Frank havde levet sammen i næsten 24 år.
De var begge veluddannede med gode jobs og havde en voksen datter og to halvvoksne sønner.
Men deres parforhold var på randen af sammenbrud, da de kontaktede mig

Når de skulle på ferie, havde det i mange år været sådan, at Frank spontant besluttede, hvornår og hvor de skulle hen.
Det havde han altid haft det bedst med, og sådan var det blevet. Han kunne lide den frihed, det gav, og at han bestemte.
De tog altid nye steder hen, og han var god til at finde billige afbudsrejser.

 
Klik her for at se flere anmeldelser

Spontanitet og forudsigelighed

Men Edith brød sig egentlig ikke om de spontane beslutninger – hun kunne bedre lide det forudsigelige.
Det havde hun bare ikke været klar over, indtil det pludselig blev for meget for hende.
Hun havde udviklet en alvorlig helbredsmæssig udfordring, og var opmærksom på, at den kunne være psyko-somatisk (at krop og psyke hænger sammen).
Indtil da havde hun bare prøvet at følge med, så godt hun kunne. Hun havde altid mange planer i sit hoved, men havde haft svært ved at komme ud med dem og få dem konkretiseret.
Hun havde heller aldrig nogen sinde haft mulighed for at glæde sig ordentligt til en ferie, fordi disse altid opstod så pludseligt.
Og hun var blevet mere og mere negativ og kritisk over for Frank gennem årene.

Endvidere havde hun i sin barndom og opvækst haft en meget dominerende far og en underkuet mor, så hun var opdraget til, at manden bestemte, og at kvinden holdt sin mund.


De var velhavende, og Frank havde henvendt sig til mig, fordi han kunne se, at en skilsmisse med salg af hus, deling af virksomhed mv. ville koste dem begge mere end en million kroner.
Derfor valgte de at investere et relativt langt mindre beløb i intensiv par-coaching over de følgende måneder.
Parret havde stadig varme følelser for hinanden, selv om skænderier og frustrationer havde taget overhånd.

De henvendte sig til mig for at redde parforholdet.

Parcoach Mikael Hoffmann, uindfriede forventninger

Forventningsafstemning og værdiafklaring

Som uvildig og professionel hjalp jeg dem med at få forventnings-afstemt og værdiafklaret med hinanden.
Det drejede sig om både den årlige tilbagevendende forventningsafstemning, om hvad der var vigtigt for dem i deres liv generelt, men også de enkelte afstemninger, inden de skulle på fx ferie eller i biografen mv.

De valgte deres bryllupsdag som det årligt tilbagevendende tidspunkt, hvor de sammen brugte en hel dag på at tænke over og evaluere det forgangne år.
Yderligere kiggede de også et år fremad og snakkede om hvad de her kunne ønske sig.

Men vigtigst af alt, brugte de adskillige timer på forventnings-afstemningen.
I detaljer blev de i forløbet hos mig enige om en række punkter, der var supervigtige og fælles for dem begge.
Disse var en årlig skiferie, sex mindst en gang om ugen, skiftevis at tage ansvar for en kvartalsvis kæreste-weekend, altid at overholde slusetiden om eftermiddagen, at køkkenet altid var ryddet op til sengetid, samt at prioritere hinanden før børnene og barnebarnet.

De skulle også langsomt inde i sig selv tælle til ti, hvis partneren sagde eller gjorde noget i forbindelse med børnene, som man var uenig i.

De blev enige om en øvre økonomisk bagatelgrænse på 4.000 kroner om måneden som personligt råderum, samt at alle ferier skulle planlægges i fællesskab.

Fælles værdisæt

Da de fandt deres fælles værdisæt, blev det pludselig meget lettere at komme over de daglige genvordigheder, herunder frustrationerne over henholdsvis spontaniteten og planlægnings-behovet.
Følelserne blev udtrykt og respekteret, fordi forventningsafstemningen/værdisættet, som de begge var blevet enige om og som var klar og tydelig, stod over alt andet, også følelserne.
Der kom balance mellem det rationelle og følelserne.

Ediths negativitet havde været en stor belastning for Frank.
Han følte sig kritiseret og bebrejdet, og det kunne til tider resultere i et voldsomt vredesudbrud fra ham, hvilket føltes som overgreb for hende.

Jeg hjalp dem med at forstå, hvorfor mænd kan blive frustrerede over deres kvindes negativitet, og hvorfor kvinder bliver irriterede over mændenes lalleglæde (overdrevne positive holdning).
Først og fremmest tydeliggjorde jeg den store forskel mellem mænd og kvinder – eller rettere det maskuline/rationelle og det feminine/følelsesmæssige i os alle sammen.
At respektere hinanden er at anerkende forskellene.

Hvorfor negativitet

For at kunne forstå, hvorfor kvinder generelt er så negative/kritiske, skal vi omkring 30.000 år tilbage.
Mandens job var at bringe mad hjem, og kvinden skulle passe afkommet.
Derfor udstyrede naturen manden med en positiv holdning til sin jagt.
Det kan godt være at han forsøgte at fange dyret ni gange, og det lykkedes først den tiende.
Hvis han imidlertid brugte ressourcer på at bebrejde sig selv sit manglende held (de ni gange), ville han nok på et tidspunkt føle, at han var for stort et fjols til at jage og derfor give op.
Dermed ville hans familie dø af sult.

Naturen udstyrede kvinden med en negativ (eller rettere skeptisk) holdning til de daglige oplevelser af en god grund.
Dette blev lettere at forstå, da jeg skitserede to forskellige situationer for Frank og Edith:
Fortids-familien kommer frem til en lysning i junglen.

  1. Den ene type kvinde går glad frem og nyder solens varme stråler.
  2. Den anden type kvinde ser mistroisk op mod himlen for at spejde efter flyvende rovdyr.

Hvem af disse to typer har mon størst sandsynlighed for at overleve vildmarken for 30.000 år siden?

Når vi føler os pressede, overtager vores krybdyrhjerne allerbagerst i hjernen vores beslutninger og adfærd, og vi reagerer automatisk – også selv om det ikke er særligt fornuftigt eller rationelt i den tid, vi lever i nu.

Læs en af mine artikler om forskellen mellem det feminine og det maskuline her.

Kommunikation

Edith og Frank klarede sig igennem de parforholdsmæssige udfordringer og lærte helt nye måder at kommunikere på – til glæde både for dem selv og børnene.
De blev klar over hvor vigtigt det var at sige ja til hinanden – på hver deres måde.

De blev også klar over, at hvad de selv fandt let at gøre, bestemt ikke behøvede at være nemt for partneren.
På den måde fik de dæmpet forventningerne til hinanden, så det fandt et realistisk leje.
De begyndte også at respektere hinanden for forskellighederne og være mere rummelige.

Da de fik mere overskud, blev det også lettere for dem at give partneren, hvad partneren gerne ville have.
Jo mere de gav, jo mere fik de igen, men vel at mærke hvad de selv ønskede sig.
Det var ikke nemt for Edith at skulle se igennem fingre med Franks sære tilbøjeligheder eller glemsomhed, men da hun selv opdagede, hvor meget kærlighed og nærvær det frembragte i Frank, blev det lettere og lettere.

Intenst nærvær

For Franks vedkommende var det overordentligt svært at holde fokus på sin kone i længere tid ad gangen, og han følte, at han stod på pinde for hende som en slags slave.
Men da han efterhånden fik hendes anerkendelse og respekt, samt at hun smilede meget mere til ham, blev hans lyst til at gøre noget for sin Edith betydeligt større.

Jeg lærte også Frank en bestemt teknik, der får kvinden til at føle et intenst nærvær. Når de taler sammen, skal han først kigge på hendes ene øje. Dernæst på hendes næsetip. Så på det andet øje. Efter dét på øjenbrynet og fortsætte rundt i ansigtet. På den måde kan han holde intensiteten ud i længere tid ad gangen, og hun føler ham meget nærværende.

Parforholdet blev reddet, så de undgik at skulle sælge huset og ødelægge deres indtægtskilde i deres fælles-ejede virksomhed.
Edith fik det fysisk meget bedre, og de helbredsmæssige symptomer forsvandt.
Som en ekstra bonus blev de begge i stand til at holde op med at ryge, uden at falde tilbage igen.

Endvidere opdagede de, at deres nye holdning til hinanden ændrede deres måde at prioritere på, så de i højere grad var i stand til at nyde deres velstand og privilegerede liv.


Se flere case-storieswww.parforhold-parterapi.dk/eksempler.


Læs mit seneste indlæg/blogpost:
"Hvordan de positive forandringer i parforholdet bliver skabt"
Hvad der helt konkret kan ændres i vores tilværelse, for at den bliver mere positiv og sjovere i det daglige!