Parforhold parterapi

Forventningsafstemning

VÆRDIAFKLARING!

Hvordan forbereder man sig bedst, inden man indleder et parforhold, som man begge to ønsker skal vare hele livet?

Hvordan vedligeholder man sit igangværende parforhold, så man ikke risikerer at køre skævt af hinanden?

Med stor sandsynlighed har du og din partner de samme grundlæggende værdier, men I kan have forskellige regler og måder at bringe dem ud i livet på. Hvis du insisterer på, at dine regler er ”rigtige”, og din partners er ”forkerte”, vil der helt sikkert komme konflikt ud af det. Hvis I derimod kan blive enige om jeres fælles værdier, vil det hjælpe jer til at kunne forstå og respektere hinanden.

Værdier er ikke det samme som ønsker, behov og krav. Værdier er, hvad du ønsker at gøre. Ikke, hvad du ønsker at have og (fra din partner).

Værdier er som et kompas, der giver dit liv retning på rejsen. Men det er ikke det samme som at foretage rejsen. Der skal handling til. ”Ét er et søkort at forstå. Et andet skib at føre”.

Hvis du lever dit liv udelukkende efter regler, kan du risikere at føle dig begrænset og stresset. Hvis du i stedet kan finde dine egne værdier i livet, og finde værdier, du og din partner deler med hinanden, vil det føles meget mere let, frit og åbent. Du har mere fleksibilitet med værdier øverst og top-prioriteret som et etisk kompas, frem for regler. Hvis du blindt følger regler, risikerer du at blive kold og stiv. Det er også lettere at blive enige om værdier end om regler. Prøv at diskutere højre- eller venstrekørsel med en englænder, hvilket er ret konkrete regler, i forhold til almindelig hensyntagen i trafikken, som har mere med værdier at gøre.

Jeres værdisæt bør altid stå over jeres følelser. Det vil hjælpe jer med at komme igennem svære tider, hvor I bliver vrede på hinanden.

Hvorfor bør man afstemme forventningerne med hinanden INDEN man indleder parforholdet?

Forestil dig to situationer:

  1. Du skal ansætte en ny rengøringshjælp, og fortæller vedkommende, at der skal gøres rent. Efter et stykke tid er du ikke tilfreds med graden af rengøringen, eller den måde, assistenten sætter tingene tilbage på plads. Derfor siger du det til vedkommende – selvfølgelig på en venlig og høflig måde.
  2. Du skal ansætte en ny rengøringshjælp, og du fortæller meget omhyggeligt og detaljeret, hvordan du gerne vil have gjort rent. Du spørger ind til, om assistenten helst vil have en skriftlig forklaring, eller måske hellere se dig på en video. Derfor ved rengøringsassistenten præcist, hvad vedkommende går ind til, og hvad der skal gøres. Hvis assistenten senere gør noget andet end instrukserne, vil der ikke være noget i vejen for at påpege uoverensstemmelsen, og du behøver ikke at skulle rette noget, som kunne komme til at lyde som kritik og bebrejdelser.

Næsten det samme gør sig gældende i parforholdet. Vær enige om jeres grundlæggende værdier fra begyndelsen af. Både dine egne og din kommende partners. Og juster dem jævnligt undervejs. Så vil mange problemer kunne undgås.

Forventningsafstemningsskemaet (eller værdiafklaringen) i syv trin er fantastisk god i starten af et hvilket som helst parforhold – og undervejs hvis man ønsker at det skal være lidt lettere og sjovere at være sammen.

Læs også www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/forventninger

1. I tager hver et ark papir.

dreamstimelarge_32824356Beskriv hver især, hvad I ønsker jer af et godt parforhold. Vær konkret og skriv i nutid, som om de allerede er virkelighed. Alle sætninger skal udformes positivt, og ordet ”ikke” må ikke indgå (fordi det er en skjult kritik).

2. I viser hinanden jeres sætninger.

Lad dig inspirere af partnerens ideer og tanker. Hvis der er noget, du har glemt, så skriv det på din seddel nu.

3. Inddel ønskerne på din seddel i grupper, hvor de vigtigste får et 1-tal, de næstvigtigste 2, og så videre op til 5.

4. Læs et ønske op for din partner.

Start med det vigtigste. Hvis din partner har samme eller et lignende ønske, uanset hvor vigtigt det er for partneren, skriver I det på en lille lap papir, som I lægger på bordet. Hvis din partner overhovedet ikke har noget lignende på sin liste, springer I dette ønske over og går videre. Det kan eksempelvis være, at den ene vil have to børn, og den anden ikke vil have børn.

5. Nu er det din partners tur til at læse et vigtigt ønske op.

I fortsætter med at skrive jeres fælles-ønsker på små lapper papir.

6. Papirlapperne skal I lægge på bordet i prioriteret rækkefølge.

Måske skifter de plads undervejs. Hele tiden skal I være enige om prioriteringsrækkefølgen, og hvad der er vigtigst for jer, så de vigtigste ligger over de mindre vigtige.

7. Når I er færdige med at lægge papir-lapperne på bordet, skriver I rækkefølgen ned og printer det ud.

Sæt denne liste op et sted, hvor I kan se den dagligt, fx på indersiden af skabslågen i soveværelset. (Den kommer nemlig ikke andre ved…..)

.

Dette er jeres grundlæggende værdisæt, som står over alt muligt andet, også frustrerede følelser, højlydte meningsudvekslinger og lignende. Det er fyrtårnet i jeres parforhold, der skal lede jer på rette vej.

Læs også www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/forventningsafstemning

.

.

Se også www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/livsfokus-og-prioritering om hvordan I prioriterer optimalt i jeres familie.

.

Eksempel på forventninger

Hvordan skabes forventninger til hinanden? Forestil dig, at du en fredag går ind til din nabo, og med et smil giver ham en tusindkroneseddel.
Han bliver glad overrasket og tror måske først, at du har skumle bagtanker. Men det har du ikke.
Du vinker smilende til ham.

Næste fredag går du derind igen og stikker ham en ny tusindkroneseddel. Naboen er vældig taknemmelig for de penge, der selvfølgelig falder på et tørt sted.

Dette gentager sig hver fredag, og efter nogle måneder har din nabo vænnet sig til at få ekstra 4.000 kr. om måneden. Han budgetterer faktisk med det.

Men efter et halvt år holder du en dag pludselig op med at komme forbi med penge. Hvad sker der? Du kan risikere, at din nabo bliver sur på dig. Hvad er der blevet af HANS penge? Han føler, at du har taget noget fra ham, som han egentlig havde krav på.

Din nabo har fået nogle forventninger, som i sidste ende viser sig at være skadelige for ham, fordi han har øget sit forbrug og nu ikke længere har råd til det, han har budgetteret med.

Endnu et eksempel

Det siges, at en af de gamle græske filosoffer mødte en fremmed, der spurgte ham, hvordan mennesker var i den pågældende by. Filosoffen spurgte den fremmede, hvordan indbyggerne var i den by, han kom fra. ”De var venlige og imødekommende” var svaret. ”Jamen, sådan er de også her” sagde filosoffen. Dagen efter kom en ny fremmed, der stillede samme spørgsmål. Igen spurgte filosoffen om hvordan de var i den by han lige var kommet fra. Den fremmede svarede: ”Griske og nærige”. ”Jamen, sådan er de også her” sagde filosoffen.

En folkeskoleklasse

Der blev på et tidspunkt lavet et forsøg, hvor en ny lærer skulle have en folkeskoleklasse. I forvejen havde han fået at vide, at eleverne var helt umulige – hvilket de også viste sig at være. Senere satte man en anden lærer på samme klasse, men han fik at vide, at det var en meget dygtig klasse, med flittige og venlig elever. Sjovt nok kom også dette til at passe, selv om det var nøjagtigt de samme børn…

Forelskelsen

Mange forventninger grundlægges i forelskelsesperioden. I de lyserøde tåger toner der nogle konturer frem, som desværre ikke har ret meget med virkeligheden at gøre.

Udfordringer og kriser undervejs i parforholdet, som ændrer både holdninger og adfærd, kan også skabe forventninger om bedre tider forude, men hvis I ikke har fået grundfæstet de nye vaner, vil de gamle langsomt tage over, når hverdagen sætter ind.

Min erfaring er, at når folk har været i parterapi hos mig første gang, er deres forventninger til hinanden og parforholdet steget til fantastiske højder. Alting virker pludselig meget lettere, fordi de måske for første gang i lang tid er begyndt at tale ordentlig sammen, hvor de hører og forstår hinanden. Men efter omkring en uges tid kan glæden ved den nye dejlige situation styrtdykke, fordi de nye holdninger ikke har nået at slå rod. Derfor anbefaler jeg altid, at anden par-session ligger ikke senere end en uge efter første gang. Med mine tyve års arbejde med parforholdsproblematikker, har jeg lagt mærke til, at der skal omkring tre måneders intensiv parterapi til at ændre et skrantende parforhold til et meget bedre – og få det til at forblive sådan. De nye vaner skal øves igen og igen for at sidde fast og blive naturlige. En enkelt session eller to ændrer sjældent ret meget i længden.

Kærlighedsliv og bofællesskab

Hvis forventninger til kærlighedslivet er helt urealistiske, kan parforholdet blive svært. Hvis I udelukkende fokuserer på, hvad der er galt, og hvad I ikke vil have, kører parforholdet i en uhensigtsmæssig retning, og så skal I begge gøre en (stor) indsats for at få det på ret kurs igen – men husk, at det altid starter med dig!

Der skal være samhørighed, fællesskabs­følelse, nærhed og intimitet i parforholdet. Ellers bliver det mere som et bofællesskab med deling af udgifter og børn.

Forventninger og behovsopfyldelse – en lille sjov historie:

”Efter at have været sammen med sin kæreste i 2 år fik han en lørdag aften lyst til sex. Desværre viste det sig, at hun ikke havde de samme lyster som ham, og hun ville hellere holdes om. Det var da også okay for ham, selv om han var en lille smule skuffet. Han blev endvidere overrasket over, at hun efterfølgende fortale ham, at hun ikke følte sig tilfredsstillet følelsesmæssigt, og at hun dermed heller ikke kunne tilfredsstille hans fysiske behov. Hun spurgte ham, om han ikke bare kunne elske hende, som hun var, i stedet for hvad hun gjorde for ham i sengen.

Nogle dage senere tog de ind til byen for at spise på restaurant og shoppe sammen. Hun prøvede flere dyre og lækre sæt tøj, og han sagde til hende, at han syntes, at hun bare skulle vælge dem alle sammen. Hun kiggede også begejstret på sko og smykker, og han foreslog, at hun købte et par sko og et smykke til hvert sæt tøj.

Efter at hun ivrigt havde valgt det, hun ville have, og samlet det hele sammen, stod de til sidst ved kasseapparatet. Her sagde han pludselig, at han ikke kunne betale for varerne. Hun blev overrasket og skuffet, men han begrundede det med, at hun ikke var i stand til at forstå hans finansielle formåen, og dermed kunne han heller ikke tilfredsstille hendes kvindelige trang til shopping. Han spurgte hende, om hun ikke bare kunne elske ham, for den han var, og ikke for hvad han købte til hende.”

Denne morsomme historie skal illustrere, hvad forskellige forventninger kan afstedkomme i parforholdet, når vi ikke forstår at møde hinandens behov – eller ikke ønsker det. Historien skal ikke tages bogstaveligt 😉

Værdier og behov

Behov er det, jeg vil have – primært fra min partner. Vi har nogle grundlæggende behov og en masse luksusbehov. Et behov kan være at forlange, at partneren behandler dig med respekt, eller at din partner skal respektere dine ønsker og meninger.

Værdier derimod er, hvad du i dit hjerte ønsker at gøre, og hvad du står for. Der er ikke noget, der er hverken rigtigt eller forkert, men nogle grund­læggende værdier for at få et godt og velfungerende parforhold er eksempelvis respekt, medfølelse, omsorg, kontakt, samarbejde, ærlighed, tillid og tryghed. Når du viser din partner respekt, gør du dig også fortjent til selv at få respekt.

.

www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/nytrsritualer kan I se, hvad jeg selv gør i forbindelse med nytåret – men det kunne også foregå på bryllupsdagen eller en anden bestemt dag på året.

.

Ville det mon være en god idé at lave et service-tjek af sit liv og parforhold – på samme måde som man holder sin bil vedlige? Læs www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/parterapi/service-tjek-dit-parforhold

Som terapeut kan jeg ikke løse dine og jeres problemer. Til gengæld kan jeg hjælpe dig og jer til at I selv vil være i stand til at løse jeres egne problemer.

mikael-telefonJeg vil gerne tilbyde dig en gratis afklarende samtale over telefonen, hvor jeg vil hjælpe dig med både at få klarhed over, hvilket liv og parforhold du ønsker dig, samt at identificere det vigtigste, som stopper dig og forhindrer dig i at opnå det, du gerne vil have. Disse to opklarende punkter vil belyse de nødvendige skridt, du har brug for at tage, for at nå dine mål. Ring til mig på telefon 21 79 18 50 for at aftale en tid med mig til den gratis afklarende samtale.

.

Kapitel 3.31 i bogen “Partner for livet”

.

Måske er disse følgende relaterede artikler også interessante:

Bøger om parforhold
7 vaner Frihed med bedre parforhold Partner for livet
Følg på de sociale medier
Videoer
Klik her for at se en række videoer med eksempler på parterapi
Gratis uddrag
fra en af mine bøger


Gratis bog, checklister, tips og nyheder.

New Graphic
Seneste artikler: