Spring til indhold

Case-story: Begær og ønsker

 

Eksempel på begær og ønsker i parforholdet

I denne artikel beskriver jeg et anonymiseret klient-par, der oplevede mistrivsel i deres parforhold med mange skænderier. De havde nogle klare ønsker for fremtiden, men kunne ikke finde ud af at kommunikere med hinanden uden at de misforstod og og misopfattede situationer og handlinger.

Navnene er helt bevidst valgt kønsneutrale, fordi den skitserede situationen både ses hos mænd og kvinder (og også hos par af samme køn).


Nicol og Olly havde levet sammen i 14 år. De havde begge gode jobs som henholdsvis leder og mellemleder i hver sin internationale virksomhed.

De var begge på opgivelsens rand og overvejede alvorligt at gå fra hinanden.
Det var Olly, der tøvende tog initiativ til parcoachingen, og der skulle en del overtalelse til at få Nicol med.
Til sidst mobiliserede de begge tilstrækkelig motivation til at ville gøre noget ved deres situation.

 
Klik her for at se flere anmeldelser
Parcoach Mikael Hoffmann
Det viste sig i løbet af vores sessioner, at Nicols grund-tema var svigt, og Ollys var afvisninger.

Begge havde de i deres barndom haft en dominerende mor og en fraværende far, og begge havde næsten jævnaldrende søskende.

Tilknytningstyper

Nicol var meget lukket og privat i sin relation med andre mennesker.
Tilknytningsstilen var distanceret og kølig, hvilket vil sige, at Nicol havde det bedst med plads omkring sig i forhold til andre.
Nicol var også kontrol-freak og krævende.
Nicol havde tidligt i sit liv lært at få sin vilje ved at råbe op og trampe i gulvet.

Olly var mere udadvendt. Tilknytningsstilen var tæt, nærmest klæbende, hvilket til tider kunne virke grænseoverskridende på andre mennesker.
Ollys arbejde betød en hel del tilstedeværelse i medierne og helt fremme i rampelyset.
Olly var en gang imellem utryg, bange og ked af det, men dækkede over det med en overlegen og arrogant facon, der havde skabt en del uvenner og mistro blandt medarbejdere og kollegaer.

Afvisning og svigt

Nicol var grundlæggende meget skeptisk og negativ, hvorimod Olly var så positiv, at det næsten grænsede til lallende naivitet.

Når Olly følte sig afvist, resulterede det i vrede og sorg.
Nicol følte sig svigtet over Ollys reaktion, og det resulterede ubevidst i afvisning ved at trække sig ind i sig selv.
Men jo mere Nicol trak sig og gik i baglås, jo mere frustreret, vred og pågående blev Olly, og sådan fortsatte den negative skrue med optrapning af voldsomme skænderier og sårede følelser til følge.

Med deres ubevidste holdning og adfærd bekræftede de hele tiden hinanden i henholdsvis svigt og afvisning.

Deres parforhold havde udviklet sig til et drama.
De havde begge hver især en lovende karriere, men den var mere eller mindre gået i stå på grund af deres dårligt fungerende parforhold.

Kærlighedssprogene

Da jeg fortalte dem om de fem kærlighedssprog (ord, tid, tjenester, gaver og berøring), var det en stor øjenåbner for dem.
Begge havde indtil da kun krævet noget af den anden, som partneren ikke hverken kunne eller ville give.

Ollys primære kærlighedssprog var berøring, både den fysiske nærhed i sofaen om aftenen, den lette berøring, når de gik forbi hinanden, og regelmæssig sex.

Nicols primære kærlighedssprog var tjenester.
Nicol elskede, at der var ryddet op, at der blev arrangeret kæresteweekender, at tøjet blev strøget, bilen vasket, skoene pudset og så videre.

Da de begyndte at give det, den anden gerne ville have – i stedet for kun at give dét, som de hver især selv ville have – mærkede de igen, lidt efter lidt, de oprindelige kærlige følelser og begæret for hinanden.

Taknemmelighed

Det var ikke svært for Olly at vise sin taknemmelighed, men det var en stor overvindelse for Nicol, der grundlæggende var meget negativ og skeptisk.
Dog lykkedes det, fordi Nicol mærkede fordelen ved at være mere positiv.

Jeg spurgte Nicol, hvad der var bedst: 1) at være sur, tvær og ked af det, eller 2) at være glad, lykkelig og tilfreds!
Nicol foretrak det sidste, og jeg spurgte derefter, hvis ansvar det var at blive glad.
Tøvende erkendte Nicol, at det nok var ens eget.
Jeg viste dem, hvordan de ved hjælp af en liste med ting, de holdt af at gøre, kunne løfte deres eget humør – uafhængigt af partneren eller andre mennesker.
De blev også opmærksomme på, hvor vigtigt det var at fejre succeser og triumfer i dagligdagen.
Alt for ofte havde de kun fokuseret på alt det, der var gået galt, og havde ignoreret dét, der gik godt.

Forventninger

Via forventningsafstemninger fandt de ud af, at når partneren følte sig svigtet eller afvist, skulle den anden rent fysisk gå frem og skabe et møde mellem dem – hvilket betød at partneren kunne falde til ro.
Nicol skulle holde Olly i hånden og give et kram, hvorimod Olly skulle holde om Nicol og spørge ind til, hvad der var frustrerende.
Begge dele var noget, ingen af dem havde været i stand til at gøre, inden vi begyndte vores samarbejde med parcoachingen.

Da jeg jo er parcoach, gjorde jeg dem opmærksom på, at erfarings-mæssigt er summen af problemer altid lige stor.
Man kan godt føle, at en skilsmisse vil mindske problemerne, men realiteterne er, at et nyt problem blot afløser et andet.
Den eneste måde at mindske summen af problemer i sit liv på, er at arbejde med sine egne holdninger og overbevisninger.
IKKE med partnerens ditto!

Forandring

Nicol og Ollys nye adfærd kom selvsagt ikke let, men den var resultatet af en motiveret og målrettet indsats fra begges side.
I begyndelsen stod de hver især stejlt på deres, og der skulle et større holdningsmæssigt psykoterapeutisk arbejde til, for at de kunne genfinde tilliden, trygheden og respekten for sig selv og hinanden.
En gammel holdning og adfærd skulle bevidstgøres og bearbejdes.
Dernæst måtte de, gennem parcoachingen, lære nye færdigheder i forbindelse med kommunikation.
Efter dette skulle de nye vaner grundfæstes, så tingene ikke kørte ud af kontrol, når udfordringerne uvægerligt dukkede op igen hen ad livets vej.
Men det lykkedes for dem at genfinde hinanden og få parforholdet til at fungere – til glæde både for dem selv, deres parforhold og deres karriere.

De måtte begge igennem en personlig udviklingsproces.
Forløbet betød, at de nåede frem til et roligere og mere harmonisk parforhold.


Se flere case-storieswww.parforhold-parterapi.dk/eksempler.


Læs mit seneste indlæg/blogpost:
"Hvordan de positive forandringer i parforholdet bliver skabt"
Hvad der helt konkret kan ændres i vores tilværelse, for at den bliver mere positiv og sjovere i det daglige!