Spring til indhold

Parforhold kan være hårdt arbejde

Det fantastiske parforhold

 Hvis man indledningsvis tror, at et parforhold og ægteskab udelukkende er en dans på roser, så kan man godt tro om igen. Heller ikke succes med børneopdragelse og job/karriere kommer af sig selv. Der skal ydes en indsats, for at få de tre ting til at fungere – og der skal ydes en ekstraordinær indsats for at de kommer til at fungere godt. Forestil dig en rulletrappe, der bevæger sig nedad, og du vil op på næste etage. Hvis du bliver stående stille på trinnene, bevæger du dig ned. Hvis du går i normalt gå-tempo på trinnene, står du stille i forhold til omgivelserne. Det er først, når du bevæger dine fødder hurtigt på trinnene, at du kan komme op til næste etage. Sådan er det også med udvikling af relationer og karriere.

 
Klik her for at se flere anmeldelser

mønter

Gæld eller opsparing

www.dr.dk/Nyheder/Penge/2012/10/01/125116.htm hører vi om en studerende, der havde mere end 200.000 kroner i studiegæld, da han afsluttede sin uddannelse. Han erkender, at pengene er gået til byture for at forsøde tilværelsen, mens han læste. Han startede med at bo gratis hos sin kærestes mor, men alligevel stiftede han i løbet af studiet gæld. Han ønskede ikke at leve billigt eller have et arbejde ved siden af studierne. Det var ikke noget for ham. Men hvor har han egentlig lært, at kortsigtet behovstilfredsstillelse er vigtigere end fornuftige langsigtede mål? Hvem har lært ham at få dækket alle behov med det samme, og ikke at skulle yde, før man kan nyde?

Børneopdragelse

børneopdragelseBørneopdragelse stiller krav til opdrageren. Der skal foruden kærlig omsorg også sættes grænser, siges nej, stilles krav til barnet, og man skal være en god rollemodel. Hvis man ikke kan eller vil løfte den opgave, kommer konsekvenserne senere i form af fx kriminalitet, misbrug, helbredsmæssige udfordringer, magtkampe, skilsmisse og lignende.

Behovsdækkelse

At leve sammen i et parforhold er for de fleste ikke kun at få dækket sit kærlighedsbehov, at få sex og at dele udgifterne. Det kræver en indsats at få parforholdet til at fungere ordentligt på alle områder. Det drejer sig om at sætte sig ind i og efterleve Livets Færdselsregler i form af de skrevne og uskrevne regler, hvor de sidstnævnte kun kan erfares. Livets Færdselsregler handler om hvordan vi er sammen.

Læring

Hvis man ikke fra starten af har lært, hvordan man får et parforhold til at fungere, fordi ens forældre ikke magtede det, eller ikke vidste noget om det, eller fordi man er vokset op med en aleneforælder, så bliver man nødt til selv lære parforholdets færdselsregler, og det kan være hårdt arbejde. Men heldigvis har vi hver især et ansvar for vores eget liv. Man kan vælge at ændre kurs, og dermed få sig et bedre liv. Min erfaring er, at ligesom i børneopdragelse handler parforhold om at kende sig selv, kunne sige til og fra, sætte grænser, men samtidig også at kunne hengive sig, slippe kontrollen og have tillid til hinanden. Hvis disse færdigheder ikke er lært og indøvet, kan parforholdet være hårdt arbejde.

.