fbq('track', 'ViewContent');

havening

Liv og Sjæl

Havening i bladet Liv & Sjæl.

Læs mere på www.havening.dk

Klik på billederne, for at se dem i stor størrelse.

Køb bladet i kioskerne. Se også www.livogsjael.com

livogsjal1

livogsjael1

livogsjael1

livogsjael1

Læs mere på www.havening.dk og se www.livogsjael.com

.

 

Tre typer gentagne udfordringer

Efter mere end 20 års erfaringer som selvstændig psykoterapeut har jeg lagt mærke til, at der er tre ting, der går igen og igen hos de klienter, der kommer i min praksis.

1) Begge gør det samme ved hinanden, bare på hver sin måde. Det er en form for spejling, som bedst kan illustreres med det gamle mundheld ”Tyv tror, at hver mand stjæler”. I parterapien kan jeg lynhurtigt udpege de områder, hvor de gør nøjagtigt det samme ved hinanden. De er sjældent i stand til at se det selv, for der er selvfølgelig altid en mindre forskel. Det kan være at de begge er jaloux, eller bebrejder hinanden, eller manipulerer med den anden. Denne form for udfordringer bearbejdes i parterapien gennem bevidstgørelsen. Man kan af gode grunde ikke sige tingene direkte til hinanden, for det vil have den stik modsatte effekt, end hvis det er mig som professionel udefrakommende, der påpeger det. Der er et følelsesmæssigt filter mellem to mennesker, der er følelsesmæssigt afhængige af hinanden.

2) Man gør dét ved sin nuværende partner, som er blevet gjort ved en selv i tidligere parforhold. Denne adfærd er en slag underbevidst hævn over den uretfærdighed, man har været udsat for. Blot er det temmelig uhensigtsmæssigt at gøre det mod sin nuværende sagesløse partner, men det foregår som sagt på det ubevidste plan.

3) Man gentager det ubehagelige, der har udspillet sig i barndommen. Det kan være kvinden, der gang på gang finder en ny partner med volds- og aggressionsproblemer. Eller manden, der igen og igen finder en kvinde med alkoholproblemer. Dette er et ubevidst forsøg på at ændre barndomshistorien og heale gamle sår. Men det kan naturligvis ikke lade sig gøre at ændre de for længst overståede oplevelser gennem en partner.

De to sidstnævnte udfordringer kan behandles i individuel psykoterapi, med adfærdsmodificering og ved traumebearbejdning.

.
frb-lokal-feb2016
http://ftp-lokalavisen-frb.dk/arkiv/1214/#p=19
.
Det er muligt at få det parforhold, man gerne vil have. Der skal bare lige foretages nogle justeringer inden det kan lade sig gøre.
.

Havening – i praksis

havening
Tilbage til forsiden
havening-baggrund
havening-teknisk-forklaring
havening-hvorfor-er-det-ukendt
havening-disclaimer
havening-praktiske-erfaringer
havening-uddannelse
Tilbage til forsiden

Myndighedskrav: Klik her – inden du læser nedenstående side!)

På denne side beskriver jeg, hvordan Havening foregår i praksis.

Terapeuten behøver ikke at kende årsagen til traumet eller stressen. Hvis klienten er flov over en hændelse, eller overhovedet ikke kan huske noget fra oplevelsen, gør det ingen forskel i behandlingen med Havening


Der er tre aspekter af Havening-teknikkerne. Det første er at fremfinde hændelsen ved at huske på den og mærke følelserne. Dette aktiverer de phosphorylerede AMPA-receptorer, som oprindeligt er blev indkodet på tidspunktet for hændelsen.

Det andet er, at når aktiveringen er i gang, berøres overarme, håndflader og bestemte områder i ansigtet nænsomt og beroligende med den blide Havening-berøring. Denne berøring kan udføres enten af terapeuten eller klienten selv. Denne betryggende og beroligende berøring skaber en unik følelse af sikkerhed, på samme måde som når en mor blidt rører ved sit nyfødte barn for at berolige det. Det nyfødte barn har en medfødt frygt for at blive efterladt, der får det til at græde. Moren, hvis hjerne er fyldt med hormonet Oxytocin (det fødselsfremkaldende hormon, der også former menneskelige relationer), hører denne gråd. Lyden får moren til at holde, kærtegne og berolige sin nyfødte. Barnet opfatter, at det er i sikkerhed, gråden aftager, og både mor og barn beroliges. Denne teknik med forholdet mellem beroligende berøring og sikkerhed, virker hele livet.

Det tredje aspekt er distrahering og chanting/fremsigning samtidig med Havening-berøringen. Distrahering afskærer i bevidstheden smerterne fra hændelse og forhindrer en kontinuerlig aktivering af amygdalaen. Normalt forhindrer denne distrahering andre stressende tanker fra at ændre bevidstheden, men ikke altid. Distraheringsteknikker kan være visuelle, med lyd eller kognitivt; fx ved at forestille sig at man går op ad en trappe, ved at nynne en melodi, eller ved at tælle baglæns. Selv om hele processen kan synes mærkværdig, er effekten næsten øjeblikkelig, dybtgående og vedvarende.


Der findes flere typer Havening som behandling af traumer, blokeringer, fobier og uhensigtsmæssige følelser, samt til at styrke selvtilliden og selvværdet:

– Event Havening (Oplevelse eller Begivenhed)
– Transpirerende Havening
– Affirmations Havening (Bekræftelse)
– Håbefuld Havening
– Resultat-orienteret Havening
– Rolle Havening

De førstnævnte to typer (Event og Transpirerende) er de grundlæggende, mens de følgende er mere afslutningsorienterede.

Alle seks  typer beskrives i det følgende:

 

Event Havening (Oplevelse eller Begivenhed)

Event Havening opløser et oplevet traume, en fobi, en blokering eller en stress-tilstand. Det sker ved først at aktivere det sted i hjernen, hvor de stærke forbundne følelser sidder. Herefter sker der en distraktion (forstyrrelse) af hjernen, der som en kniv skærer igennem følelserne. Rent praktisk aktiveres andre områder af hjernen gennem visuelt/rumligt, auditivt/fonologisk og kognitivt/erkendelsesmæssigt input, fx at tælle baglæns, at nynne, at bevæge øjnene og lignende. Dette skærer “neuro-stierne” i hjernens Amygdala over. Samtidig vil terapeuten berøre kropsområder, som videnskabeligt bevist har den mest beroligende effekt på mennesker. Det drejer sig om skuldre, arme, håndflader og området omkring øjnene. Det er de samme områder, som moderen berører det lille barn på, for at berolige det. Med forstyrrelse og berøring vil der i hjernen ske en adskillelse af den oplevede begivenhed og den tilhørende smerte. Efter et vist antal minutters behandling vil stress-niveauet dale, ofte helt ned til nul. Klienten vil efterfølgende være i stand til at tænke på den ubehagelige oplevelse uden længere at føle smerten/angsten.

 

Transpirerende Havening
Transpirere betyder at udskille sved gennem hudens porer.
Trans- kommer af latin og betyder ”På den anden side af…..”
Spirare kommer af ”At ånde og trække vejret”.

Transpirerende Havening kan sammenlignes lidt med den måde, som vand bevæger sig fra rødderne gennem en plante, for til sidst at fordampe i bladene. Forestil dig, at erindringerne gemmer sig i jorden. Et af plantens rødder forbinder sig med en negativ oplevelse (i jorden/underbevidstheden), som har en følelsesmæssigt tilknytning. Der er mange rødder, som hver forbinder sig med en given følelse. Vand flyder op gennem planten fra rødderne gennem stammen og grenene, for til sidst at blive transpireret gennem bladene og forsvinde.

Målet med Transpirerende Havening er at tillade underbevidstheden på en aktiv måde at frigøre de uhensigtsmæssige og negative følelser. Rent billedligt bliver “spanden” med følelser “tømt”.

Rent praktisk skal klienten først skaffe sig adgang til den del af hukommelsen, hvor følelsen huskes. Dernæst siges de ord, der kommer af denne følelse. Ordene gentages af klienten mange gange efter hinanden, samtidig med at terapeuten foretager Havening berøring af arme og ansigt. I processen kan der transpireres adskillige følelser, som er forbundet med hinanden. Klienten gentager ordene, indtil de ikke længere føles. Hvis en følelse sidder fast, kan en af de andre typer Havening bruges midlertidigt. Når de uhensigtsmæssige følelser er væk, er klienten helt stille et øjeblik. Erindringerne er på dette tidspunkt neutraliserede og er ikke længere følelsesmæssigt koblet sammen.


Aktivering af symptomer i form af stress, chok og traumer er afhængigt af hjernens “landskab”. To mennesker kan opleve det samme, og kun den ene får et chok. Eller et menneske kan den ene dag blive stresset, men den næste dag ikke.
Når man fjerner de negative emotionelle komponenter af en traumatisk begivenhed, vil “landskabet” ændres. Imidlertid er det vigtigt at tilføje noget andet, som styrker modstandskraften mod at symptomerne kommer tilbage eller ny traumatisering. Dette gøres gennem psykoterapi (holdnings- og adfærdsændring), samt de følgende fire Havening typer:

 

Affirmations Havening (Bekræftelse)

Bekræftelserne betyder, at klienten forbinder sig med den indre følelse af positiv formålstjenelig handling og håb, mens terapeuten laver Havening-berøring. Målet med denne Havening er at forbinde og forstærke de positive kvaliteter.

 

Håbefuld Havening

I slutningen af sessionen vil klienten sige ordet “Håb”, samt andre positive bekræftelser, mens terapeuten laver Havening-berøring.

 

Resultat-orienteret Havening

Med Resultat-orienteret Havening vil klienten være i stand til at tage kontrol over begivenhederne ved at forestille sig et positivt udfald af oplevelserne. Hjernen er ikke i stand til at kende forskel på noget, der virkelig er sket, og noget den bare forestiller sig. På den måde kan man radikalt ændre oplevelser. Se www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/toget. Der findes ingen objektive sandheder. Der er kun det antal subjektive sandheder, som der er mennesker. Formålet med denne type Havening er at ændre udfaldet af en oplevelse, så det giver nye mening og der skabes en flugtvej. Der findes en ny afslutning og skabes frihed. På denne måde kan klienten komme videre i livet uden at være bundet af traumet.

 

Rolle Havening

Dette er en meget anderledes type Havening, som lægger sig meget op ad psykoterapi. Her vil terapeuten kunne bringe sig selv i spil ved at være en del af problemet. Det kan være ved at spille en rolle, eller bytte rolle med klienten, og på den måde bringe skjulte ting op til bevidstheden, og ændre oplevelsen af begivenhederne. Efterfølgende vil rollerne være en del af løsningen på problemerne med blandt andet tilgivelse.

 


Efter Havening-sessionen
Efter Havening-sessionen (eller sessionerne) kan der ske følgende:
1. Oplevelsen er blokeret og ikke tilgængelig
2. Oplevelsen er forvirret og ukomplet
3. Oplevelsen ses fra en distance og som fra en tilskuer, der ikke har nogen følelsesmæssig tilknytning til hændelsen
4. Oplevelsen er mere tydelig og klar, men uden den følelsesmæssige tilknytning og smerte, eller
5. Bevidstheden løser problemet ved hjælp af metaforer.

Efter en succesfuld Havening-session bliver neuro-kemikalierne ikke længere frigjort i hjernen, og der er derfor ikke en følelsesmæssig respons på lignende oplevelser. Komponenterne er ikke længere forbundet.

.

Tilbage til forsiden

havening-baggrund

havening-teknisk-forklaring

havening-hvorfor-er-det-ukendt

havening-disclaimer

havening-praktiske-erfaringer

.

 

Havening – praktiske erfaringer

Tilbage til forsiden
havening-baggrund
havening-teknisk-forklaring
havening-hvorfor-er-det-ukendt
havening-disclaimer
havening-i-praksis
havening-uddannelse
Tilbage til forsiden

.
Myndighedskrav: Klik her – inden du læser nedenstående side!)
.

Havening er en innovativ psykosensorisk metode, og selv om behandlingen stadig er på det eksperimentelle stadie, har jeg i min praksis haft klienter, der fortæller, at de har oplevet lettelse fra negative følelser, hvilket har resulteret i mere optimisme i hverdagen for dem.

.
YouTube Playlisten www.youtube.com/playlist kan du se en række videoer med mennesker, der har haft gode erfaringer med Havening.
.


.

Hvordan man finder sig en dejlig kæreste

Tine Bork, 27 år, København

”Jeg har hørt om Mikael Hoffmans Havening Teknik via hans hjemmeside og hans nyhedsmails. Og jeg er her, fordi jeg ønsker at blive bedre til at åbne mig følelsesmæssigt og forhåbentligt finde mig en kæreste, da jeg ikke har haft særlig meget held med det.”

”Jeg har været igennem forskellige sessioner nu; Det har været alt fra vrede til tårer til glæde. Jeg er gået fra at være helt oppe at køre, hvor jeg har gennemlevet følelser igen, til lige pludseligt at stå og kigge på følelsen og ikke være oprevet men se det udefra. Jeg har set og følt ting, som jeg nu glæder mig til sker. Jeg føler mig meget mere lettet i min krop og i mit hoved. Trods det, at jeg har grædt, så har de fleste af dem nok været glædestårer.”

”Nu er det fjorten dage siden, jeg var hos Mikael sidst. Jeg har mærket en del forskelle: Jeg har kunnet mærke, at jeg har været mere åben generelt, og jeg har fået en masse nye bekendtskaber. Jeg har ikke fået en kæreste endnu! Men jeg kan mærke, at jeg ser tingene lidt anderledes. Jeg har fået interesse for nogle nye typer, som jeg måske ikke havde øjnene åbne for førhen. Så jeg er meget spændt på, hvad der sker fremover, og jeg er ret sikker på, at det her er en succes for mig!”


https://www.youtube.com/embed/my2sTgCWrrU.


Dårlige parforhold

Birgitte Lisbygd, 54 år:

”Det med at tage fat i noget, der er jo altså altid nogle problematikker, man har. En af de ting, jeg godt vil tage fat i er: Jeg synes, det er interessant, hvorfor jeg simpelthen har været sammen med nogen mænd, som alle sammen har haft en eller anden form for afhængighed til alkohol. Det skaber enormt mange dysfunktionelle ting og også områder i mig omkring det her med, at man på en eller anden måde er medafhængig og kommer til at lide af hensynsbetændelse. Det her med at gå og skulle passe på og prøve at tilpasse sig lidt – alt for meget rettere sagt – andre frem for, at det er mig selv og mine egne behov. Hvorfor er det så svært for mig at få sagt nogle af de ting? Hvorfor er det, jeg er bange for det nogen gange? Selvom jeg er blevet bedre og bedre til det, så er det ligesom om, jeg støder ind i det, og selvom jeg i mit hoved tænker, at jeg gerne vil sige det, så kommer det ikke altid ud i ord. Hvad er det inde i mig, der gør, at det hæmmer, at jeg ikke kommer igennem på den måde, og jeg ryger ind i de mennesker, eller de fyre?”

”Nu har jeg været igennem de her behandlinger med Mikael, og det der er så underligt eller mærkeligt er, at det har været så intenst og tungt, og så laver han de her berøringer, og så forsvinder det ligesom. Så er det ligesom opløst. Jeg kan ikke forstå det, men sådan er det. Og jeg glæder mig til at komme ud og se derude i verden, at det stadigvæk holder.”

”Det er ca. 14 dage siden, jeg fik en behandling, og jeg kan mærke, at der er sket nogle ændringer. Det er nok i kraft af det, jeg har arbejdet med, og så er der i hvert fald også sket nogle ændringer i forholdet. Forholdet er det, at han ligesom er kommet til mig på en helt anden måde; på en ny og positiv måde, hvor det er rigtigt ”hen-imod”- i stedet for ”væk-fra”-strategier, kan man sige. Og det er jo ikke kun ham – det er ligesom noget, der er sket inden i mig. Og det er rigtig dejligt at mærke, at der er en positiv ændring. Det sætter jeg virkelig pris på. Og det er jeg helt sikker på, at den her behandling er rigtig, rigtig meget med til.”


https://www.youtube.com/embed/QtT4XDB5Tz8.


Klarhed, styrke, nattesøvn

Mona Jensen, 57 år:

”Jeg sidder her hos Mikael Hoffmann og skal have noget Havening. Jeg har en forventning om, at jeg fra at bruge meget lang tid på at nå meget kort, kan komme til at nå meget langt på kort tid.”

”Nu har jeg prøvet at få Havening hos Mikael Hoffmann, og jeg har oplevet det som værende betydeligt mere effektivt end de ting, jeg har prøvet før – og jeg har prøvet rigtig mange ting – men her ramte vi bare rigtig mange følelser på samme tid i stedet for, at jeg skulle sidde og arbejde med hver enkelt følelse i en situation. Jeg oplevede, at jeg meget hurtigt fik en klarhed omkring tingene, og jeg mærkede en styrke i mig selv.”

”Nu er det fjorten dage siden, at jeg fik min første Havening-session hos Mikael, og det har været en vild oplevelse. I løbet af de fjorten dage har jeg haft nogle oplevelser, hvor jeg har været i situationer, hvor jeg før ville gå derfra med følelserne i klemme. Det har jeg ikke haft nu. Jeg er blevet angrebet. Der er nogen, der er blevet vrede på mig. Men jeg har ikke haft søvnløse nætter over det, og det ville jeg have haft inden, at jeg fået Haveningen. Så jeg synes, andre skulle prøve det, fordi det her, det er bare for vildt.”

”Jeg er simpelthen vild med det her Havening. Det har gjort at bare efter én session, så har jeg fået en bedre nattesøvn og har mere energi. Jeg har været på lavenergi i rigtig mange år, så har jeg været ude og prøve en hel masse ting af, som jeg ikke har gjort i flere år. Det synes jeg da er vildt! Jeg sover meget bedre, jeg får meget mere søvn, og meget mere samlet søvn, og det har også været et stort problem i mange år. Det har gjort en virkelig stor forskel for mig.”


https://www.youtube.com/embed/jM1hx2adO-g
.


Udfordringer med familien

Sussie, 53 år:

“Jeg har gået til et forløb hos parterapeut Mikael Hoffmann. Det startede med, at jeg kom til Mikael til en havening, fordi jeg har en dårlig relation til min mor, som giver os en del konflikter.”

“Mikael fik mig gennem en forløsning, i forhold til den følelsesmæssige situation jeg stod i, og som kom til udtryk ved, at jeg i de konflikter som opstod, fik en erkendelse af hvad der var mit ansvar og hvad der var min mors. Den sidste slutning her har gjort den sidste følelse af hvorfor, at de her konflikter opstår og hvad det egentlig er, at jeg føler.”

“Jeg vil nok sige, at jeg har prøvet mange ting, men de her stunder jeg har haft sammen med Mikael har været helt fantastiske, og jeg kan kun anbefale det. Jeg sidder nu tilbage med en følelse af, at jeg har sluppet konflikterne til familien og stiller mig i en bedre situation, hvor jeg bedre kan se mig, som den jeg er.”

 


https://www.youtube.com/embed/kaBDhLhUXSQ
.


At komme i gang med selvstændig virksomhed

”Hej, jeg hedder Rikke. Jeg er 39 år og har 2 små børn på 5 og 2 år og en sød kæreste. Jeg har arbejdet i reklamebranchen som kreativ i mange år, og så laver jeg mine egne ting, som jeg gerne vil have ud i verden og det er, at jeg skriver historier og hækler og strikker og laver nogle forskellige kunsthåndværk-agtige ting, og jeg har svært ved at få dem ud i verden. Når det kommer dertil hvor de ligesom er færdigproduceret, så bremser jeg mig selv og det kunne jeg godt tænke mig at arbejde med.

Nu har jeg prøvet en Havening session ved Mikael Hoffmann og det har virkelig været vildt. Jeg er stadigvæk sådan helt afslappet, som om jeg har været i en dyb meditation og vi arbejdede med flere forskellige ting. Også mere end det, jeg lige havde regnet med, at udkomme med kreative ting. Det var rigtig fedt, især også når man er meget visuel, som man er som kreativ. Jeg gik ind og så nogle billeder, hvor før så fremlagde jeg måske inde på et forlag en bog, og så, hvor sure deres ansigter var, og så lige pludselig blev de skubbet væk. Jeg kunne mærke jeg stadigvæk synes mine ting skulle udkomme, og de var fine og skulle ud i verden, og det at de havde mega sure ansigter gjorde, at det havde noget med dem at gøre. Det kunne jeg også bruge i andre ting, som kom op.
Selve metoden er så behagelig og så rar og giver meget mening for mig. Det med at man rører nogle steder, samtidig med at jeg siger nogle ting. Man tæller ned og tæller op. Det går lynhurtigt og det kan jeg godt lide. Der er ikke noget hæve proces. Det kan jeg virkelig varmt anbefale, hvis der er nogle, som lige døjer med noget.

Nu er det en uge siden jeg har fået en Havening hos Mikael, og jeg har simpelthen følt mig så let i hovedet og op. Sådan helt lyst og let. Men min krop har været så træt. Tung og træt, og jeg har bare sovet og sovet, og næsten ikke kunne få den til at gøre noget. Men mit hoved har bare været helt som en forårsdag. ”
.

https://www.youtube.com/embed/G-dHh_WKWJc
.


Blokering


https://www.youtube.com/embed/9fxLh31ROkg
.


Motivation og begejstring


.


Parterapi


.

.

Læs en artikel om Havening på www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/liv-og-sjael


Terapeutens bemærkninger

mikael1-lilleTerapeut Mikael Hoffmann: ”I 20 år har jeg lavet coaching og terapi. Med Havening-metoden har jeg opdaget, at jeg kan nå meget længere på betydeligt kortere tid med ændring af livsvilkår, end jeg kan med nogen anden metode, jeg kender. Det er enkelt, det er hurtigt, og det er effektivt. Terapeuten behøver ikke engang nødvendigvis at kende årsagen til udfordringerne, for at kunne hjælpe klienten med at opløse blokeringerne.”

Her er eksempler på, hvordan Havening har hjulpet klienter. Identiteterne er sløret, så klienterne ikke kan genkendes.

Mand, 41 år, læge

dreamstimemedium_26178472Efter flere år med stress og overanstrengelse opsøgte en mand mig i min praksis. Det var gået op for ham, at han tog alt for meget ansvar på sig. Det var både på arbejde, i forhold til sin nuværende kone og to børn, og i forbindelse med sine fritidsinteresser. Der var ikke timer nok i døgnet, og han følte et voldsomt pres fra alle sider.

Igennem terapien blev det klart for ham, at hans udfordringer udsprang fra hans barndom, hvor han var den ældste af en søskendeflok på 5. Hans forældre var blevet skilt, da han var 11 år, og det havde dengang lagt en stor byrde på hans skuldre. Senere var hans mor blevet syg, og dette var måske grunden til, at han efter gymnasiet valgte at blive læge. (Ubevidst for at redde sin mor).

Med Havening fik vi opløst hans ubearbejdede traumer i forbindelse med forældrenes skilsmisse, samt et alvorligt biluheld da han var 19 år gammel, plus han egen skilsmisse da han var 29 år, og hans datters spiseforstyrrelse, der tilfældigvis faldt sammen med perioden efter hendes forældres skilsmisse. Alle fire ting havde bidraget til hans nuværende stress på arbejdet og i hjemmet.

Efter Havening-behandlingerne og psykoterapien, var blokeringerne opløst, og han havde fået ændret nogle holdninger og adfærdsmønstre, så han blev i stand til at passe sit arbejde som læge på en tilfredsstillende måde. Endvidere blev hans parforhold meget bedre og lettere. Der var skabt ro og overblik i hverdagen.

Vandskræk

Jeg har et andet eksempel fra min egen datter, der lige er fyldt 6 år. Hun har gået til svømning i 3 år uden at have ”knækket koden” med svømning.

Lørdag aften fik jeg besøg af en af mine venner, som led af flyskræk. Han skulle ud at flyve den følgende uge, så jeg gav ham en Havening-behandling, mens Sofia var til stede og så det. Da hans Havening var overstået, ville hun også selv have en session. Vi snakkede om hvad hun kunne tænke sig skulle forsvinde, og vi blev enige om hendes frygt for vandrutchebanen i svømmehallen. Derefter fik hun en Havening-behandling, hvor jeg strøg hendes små arme og hænder, samt fik hende til at lave de hjerne-forstyrrende opgaver med øjne og stemme.

Dagen efter var hun og jeg i svømmehal, og pludselig kunne hun svømme rundt ude på det dybe vand. Uden opdriftsmidler af nogen art. Hun svømmede i løbet af timen mange gange frem og tilbage mellem bassinkanterne. Ikke nok med det, hun dykkede også sammen med mig i den dybe ende. En kolossal transformation. Og et lidt pudsigt sammentræf. Ugen efter var vi i svømmehal igen, og der var hun endnu mere frygtløs. Tilstanden holdt 🙂

.

Dr. Ronald Ruden fortæller:

En kvinde kom til ham med smerter på håndryggen. Hun havde ikke slået sig, og der var ingen sår eller mærker på hånden.

Det viste sig, at hun 15 år tidligere havde været involveret i en trafikulykke i London, hvor hun slog bagsiden af sin hånd.

Den nuværende smerte på håndryggen startede tre måneder før hun mødte op hos Dr. Ruden. Han spurgte hende, hvad der ellers var sket tre måneder tidligere. Nøjagtigt på det tidspunkt besluttede hun sig til at flytte tilbage til London…

Dr Ruden brugte så Havening, hvor han fik hende til at huske tilbage på trafikulykken i London, hvorefter han opløste den følelsesmæssige smerte. Inden sessionen var overstået, var smerterne på kvindens håndryg forsvundet, og de kom ikke tilbage.

Hvis Havening-behandlingen ikke virker i første omgang, skal terapeuten hjælpe klienten med at gå tilbage i tiden til endnu tidligere traumatiske oplevelser. Disse skal alle opløses, før smerten kan forsvinde.

.


Se flere videoer på YouTube Playlisten www.youtube.com/playlist

.
Tilbage til forsiden

havening-baggrund

havening-teknisk-forklaring

havening-hvorfor-er-det-ukendt

havening-disclaimer

havening-i-praksis
.

Havening – Teknisk forklaring

Tilbage til forsiden
havening-baggrund
havening-hvorfor-er-det-ukendt
havening-disclaimer
havening-praktiske-erfaringer
havening-i-praksis
havening-uddannelse
Tilbage til forsiden

Myndighedskrav: Klik her – inden du læser nedenstående side!)
.

.
Der findes flere teknikker inden for Havening.

De to vigtigste er håndtering af en konkret begivenhed (Begivenhed Havening eller Event Havening), samt håndtering af en bestemt følelse uden rod i en konkret begivenhed (Transpirations Havening eller Transpirational Havening).

Event Havening opløser forbindelsen mellem selve erindringen om hændelsen og dens følelsesmæssige tilknytning. Efter behandlingen kan man tænke på hændelsen uden at føle smerte længere. Event Havening ændrer responsen ved tilbagekaldelse af en traumatisk indkodet hændelse og afgiver sin virkning ved synaptisk (receptor) depotentiation (fjernelse). Dette afbryder den bane, som blev fastlagt under indkodningen af den traumatiske hændelse. Event Havening kan også beskrives med en mere teknisk term, som definerer den neurobiologiske mekanisme, nemlig Amygdala Depotentiation Teknik (ADT). Receptorer på dele af hjernen, der hedder amygdalaen, fjernes. Event Havening-processen tilbagekalder på en måde hændelsen og dens tilhørende emotionelle tilstand. Derefter følger enkelt berøring enten udført af terapeuten eller klienten selv. Samtidig laver klienten simple distraherende opgaver for at forstyrre hjernen.

Transpirational (Transpirerende) Havening opløser kroniske følelsesmæssige tilstande. Affirmational (Bekræftende) Havening og Hopeful (håb) Havening øger det fysiske og psykiske velvære og styrker klienten. Outcome (udfald) Havening får klienten til at ændre et forventet udfald af en begivenhed til en anden. Ved Role (rolle) Havening påtager terapeuten sig rollen som en anden person, som har en andel i klientens traume. Disse teknikker er meget virkningsfulde.

Sigmund_FreudI 1895 forsøgte Sigmund Freud at give psykologien et videnskabeligt fundament, da han skrev sin afhandling Udkast til en videnskabelig psykologi (originalt: Entwurf einer Psychologie). Her beskrev han de biologiske processer, der frembringer en række psykologiske tilstande. Han søgte at forklare, hvad han havde observeret i forhold til neurobiologien på den tid. Havening er en videreudvikling af Freuds neurovidenskab.

Vores krop og hjernen

Kemikalier og deres reaktioner producerer og lagrer energi, giver os vores fysiske struktur, former informationsprocesser, og motiverer os til at gøre noget. Elektriske impulser forårsager frigivelse af lagret energi, ændrer neuro-aktivitet, fungerer som bærebølger, og påvirker alle aspekter af kropslige funktioner fra immunforsvaret til hukommelsen. Men vi er mere end bare en elektrificeret biokemisk organisme. Når vi er i livsfare, har naturen gjort lagringen og genkaldelsen af kritisk information simpel og uforanderlig. Ved at forstå den underliggende biologi af netop denne proces, kan vi foreslå en metode til permanent af fjerne uønskede traumatisk indkodede erindringer.

Med udgangspunkt i den nyeste hjerneforskning, har forskerne fundet ud af følgende:

dreamstimesmall_11139153Hjernen og kroppens respons-system er som en bio-elektro-kemisk-magnetisk organisme. På samme måde som lys både er partikler og elektromagnetiske bølger, så er kroppen også både elektricitet og kemi. Der sker ikke nogen kemisk reaktion uden elektrisk stimulation, og der er ikke nogen elektrisk aktivitet uden en kemisk stimulation. De elektrokemiske signaler er kroppens måde at modtage, fortolke, huske og kommunikere på. På samme måde findes der heller ikke elektrisk aktivitet i kobberkabler uden at der også er en magnetisk aktivitet. Det samme gør sig gældende for vores krop på det biologiske plan, men det vil jeg ikke gå dybere ind i her.

Naturen har gennem temmelig mange års udvikling designet os således, at når der er fred og ro, arbejder hjernen på én måde. Men hvis der opstår en livstruende fare, bliver der kortsluttet nogle ting i hjernen og kroppen. Den bio-elektriske frekvens går lynhurtigt fra 1 til 100 Hertz og bio-kemien ændrer sig dramatisk. Dette gør, at vi er i stand til at overleve angrebet, og kan udmønte sig i en respons, som fx at blive bange, hvis en sulten tiger løber hen imod os. Hvis vi ikke kan slippe væk fra den farlige situation, eller efterfølgende få det rystet af os, kan der opstå et traume, som kan blokere vores livsudfoldelse og lykke. Derfor er det vigtigt at forstå den underliggende psykologi og biologi i den bio-elektriske-kemiske proces, for at vi kan være i stand til at fjerne den traumatiske kodning. Med Havening sker det øjeblikkeligt, og sammen med efterfølgende psykoterapi sker det permanent.

Havening-teknikken ændrer kodningen i hjernen ved at neutralisere nogle receptorer (kontakter eller forbindelser) eller rettere opløse bio-limen til hjerne-neuronernes receptorer, hvorved en oplevelse bliver adskilt fra den tilhørende smerte. Man kan stadig huske begivenheden, men de informationsveje, som er skabt i hjernen mellem erindring og smerte, er afbrudt.

Rent neurobiologisk foregår det i hjernens Amygdala, hvor trusler og farer bliver behandlet. Amydalas funktion er designet til at individet kan overleve i faresituationer. Kort fortalt går Havening-behandlingen ud på at udføre en baglæns traume-oplevelse. Ved at undersøge den måde, et traume udvikler sig på, har forskere fundet en metode, der kan reversere den, det vil sige at få den til at køre den modsatte vej. Dette gøres blandt andet ved at associere et sensorisk input med en god følelse, i stedet for med den oprindelige traume-følelse.

Hvordan fungerer hjernen?
dreamstimelarge_29304150For at kunne huske noget som helst, skal der være følelser forbundet med informationen, og samtidig skal oplevelsen give mening.
Vi har fem fysiske sanser: Synet, hørelsen, berøringen (tryk og temperatur), smagen og lugtesansen. Impulser fra de fire førstnævnte sanser bliver bearbejdet i hjernens Talamus, som fungerer som en slags sorterings-postkontor. Den femte sans er lugtesansen, som går forbi Talamus og direkte i Amygdala. Grunden til dette er, at duft kan være en tidlig advarsel om et rovdyr, så man har tid til at flygte. Signalerne fra de fire førstnævnte sanser bliver sendt til Talamus for at blive vurderet. Hvis informationerne bliver fortolket som en trussel, , fx i form af en vred hund, øges den bio-elektriske frekvens i nervesystemet til omkring 100 hertz, hvilket kaldes Gamma-bølger. Bio-kemiske stoffer i form af dopamin, kortisol og noradrenalin bliver aktiveret. I hjernens Cortex bliver det komplekse indhold registreret fx i form af hundens farve, størrelse osv. En tredje type information er kontekst, som bliver behandlet i hjernens Hippocampus. Dette kan være det sted, hunden stod, fx i en have med blomster.
Det komplekse indhold bliver sendt til de dele af amygdala, som har med alarmområdet at gøre. Andre informationer kommer direkte fra talamus til den del af amygdala, som beskæftiger sig med handling, nemlig kæmp, flygt eller fastfrysning. Impulser kan også gå til den del af amygdala, der har med forsvarsvrede at gøre (Defensive Rage).

Bio kemisk
Når de fire forudsætninger for et traume er til stede (begivenhed, mening, hjernens landskab og ingen flugtmulighed) vil gamma bølgerne på 100 hertz, samt de kemiske stoffer kortisol, noradrenalin og dopamin, være med til at potentiere hjernens neuroner. På neuronernes kontaktpunkter med hinanden vil der lynhurtigt skabes nogle ny modtager ”antenner”, som kaldes AMPA-receptorer. Gamma-bølgerne og de bio-kemiske stoffer trigger endvidere et enzym-lignende stof, som hedder PKM-zeta. Dette skaber fosfor-kinæse, som er fosfatese (en slags lim), der limer receptorerne fast på neuronernes kontaktflader.

 Havening-behandlingen
Havening-behandlingen giver den modsatte effekt af et traume. Med Havening skabes der i neuronerne langsomme Delta-bølger på mellem en halv og 2 hertz, og der udløses endvidere nogle bio-kemiske stoffer i form af Serotonin og GABA (Gamma Amino Botyric Acid). Delta-bølgerne og de kemiske stoffer sørger for, at der kommer calcium ind i neuronen. Denne calcium vil depotentiere AMPA-receptorerne, således at ”limen” bliver opløst, og receptorerne i stedet for at sidde på ydersiden af neuronens kontaktflade, nu sætter sig på indersiden. På den måde har hjerne-neuronen ikke længere mulighed for lynhurtigt at lave en traume-respons.
Dette betyder, at vi stadig kan huske og lære af den negative hændelse, men der vil ikke længere være nogen følelsesmæssig respons i form af fx vrede, smerte eller uhensigtsmæssig adfærd.

Neutrale oplevelser og chok
dreamstimelarge_28051624Hvis et levende væsen har en neutral oplevelse, som efterfølges af et chok eller som er livstruende forbundet med frygt, kan den neutrale oplevelse i fremtiden blive forbundet med frygt. Et eksempel på dette er, at hvis der opstår et traume med fx hunder, der bed, kan informationer i Hippocampus (fx blomsterne) resultere i, at man får angstanfald. Den samme duft fra haven kan opleves som en traumatisk respons af den glubske hund. Dette er selvsagt en uhensigtsmæssig adfærd, som bør behandles, for ikke at hæmme ens egen eller andres livsudfoldelse.
Hvis man bliver udsat for den neutrale oplevelse uden at den betingede frygtfølelse er til stede, vil den neutrale oplevelse igen antage en neutral karakter. Dette er muligt med Havening og psykoterapi.

En vestlig synsvinkel
Vi har mange holdninger og overbevisninger. De fleste hjælper os og fungerer godt. Uhensigtsmæssige overbevisninger kan være fobier, kronisk smerte, panikangst, post traumatisk stress syndrom og patologiske emotioner. De kroniske smerter er ud fra et vestligt synspunkt fysiske, men smerten er faktisk lig med problemet. Hvis det er svært at finde årsagen, kan de kroniske smerter have et traumatisk udspring, eller at der er en forhistorie af uforløste følelsesmæssige begivenheder. De psykosomatiske tilstande kan eksempelvis udmønte sig i at folk bliver blinde, hvis der er noget, de ikke ønsker at se, eller en addiktiv misbrugs-adfærd. Underbevidstheden putter ting væk, men tingene forsvinder ikke af den grund.

Ulemper ved at fjerne noget fra den traumatiserede hukommelse
Der er flest fordele, men også nogle ulemper, fx hvis den traumatiske oplevelse er en drivkraft.

Det traumatiske kan være tabet af en nærtstående elsket person. Den forbundne drivkraft kan være et kunstnerisk drive, karriere, selvstændig forretning, et frivilligt arbejde eller et livsværk.

Klienten bliver altid først spurgt, om de følelsesmæssige komponenter ved traumet ønskes slettet. Livet skal ikke altid være smertefrit.

Havening ændrer klientens syn på livet.

Traumer er årsagen til mange symptomer. Hvis man udelukkende symptombehandler (med fx medicin, massage, alkohol, TV-kiggeri og lignende) uden at beskæftige sig med årsagerne eller kilden til ubalancen, forsvinder symptomerne kun midlertidigt.

Vil ikke

Nogle mennesker sidder så meget fast i deres egen harme og selvretfærdighed, at de ikke ønsker at opløse deres vrede. Det kan fx være efter en skilsmisse, hvor man under ingen omstændigheder vil tilgive, men hellere udkæmpe en kamp, også selv om der ingen vindere vil være. Hvis din ex er af denne overbevisning, er der kun et eneste sted, du kan påvirke, og det er dig selv. Du får brug for en masse Havening, for at kunne rumme den giftige, irrationelle og alt-ødelæggende galskab. Ikke mindst hvis I har fælles børn.

Litteratur:

past-present
www.saxo.com/dk/when-the-past-is-always-present_ronald-a-ruden_epub_9780203859971

.

Kort teknisk resume
Hvordan et traume bliver indkodet i hjernen:
AMPA-receptorer på ydersiden af amygdalas hjerne-neuroner bliver potentieret af en meningsfyldt begivenhed, hvor hjernen er modtagelig og der ingen flugtmulighed er. Der skabes bio-elektriske gamma-bølger på 100 Hertz og glutamate (Excitatory Neurotransmittere). Der bliver udløst neurokemikalier i form af Dopamin, Noradrenalin og Cortisol. Receptorerne bliver fosforteret af det enzym-lignende PKM-zeta, og handling finder sted i form af enten kamp, flugt, forstening eller Forsvarsvrede.

Hvordan dette traume bliver forstyrret med Havening:
Arbejdshukommelsen med den traumatiske oplevelse bliver aktiveret. Ved hjælpe af Havening berøring produceres der delta-bølger på mellem 1 og 2 Hertz i neuronerne. Neurokemikalierne Seratomin og GABA bliver udløst i neuronerne og calcium kommer ind i cellerne. Dette aktiverer calcineurin og forårsager de-fosfortation. AMPA-receptorerne depotentieres. Fire typer respons er nu afskåret fra oplevelsen: Følelsesmæssigt, kognitivt, autonomisk og patologisk-sensorisk.

Se også www.parforhold-parterapi.dk/havening-i-praksis

For yderligere tekniske og videnskabelige informationer se www.havening.org/#!white-papers/cnw1 eller kontakt mig. Jeg har en masse meget teknisk og videnskabeligt materiale liggende.

Tilbage til forsiden

havening-baggrund

havening-hvorfor-er-det-ukendt

havening-disclaimer

havening-praktiske-erfaringer

havening-i-praksis
.

 

Havening – Baggrund

Tilbage til forsiden
havening-teknisk-forklaring
havening-hvorfor-er-det-ukendt
havening-praktiske-erfaringer
havening-i-praksis
havening-uddannelse
Tilbage til forsiden

Myndighedskrav: Klik her – inden du læser nedenstående side!)

På denne side vil du læse om historikken, samt frygt, fobier og traumer.

dreamstimelarge_18000639
En tredje søjle

Et nyt forskningsfelt – en tredje terapeutisk søjle om man vil – kaldes Psyko Sanse Terapi (eller psykosensorisk terapi). Denne terapiform benytter sig af de fem sansers input til at generere en ekstrasensorisk respons. Dette vil skabe en ændring i hjernen, enten kortvarigt eller permanent. Karakteren af denne form for terapi adskiller sig fra samtaleterapi (psykoterapi: den første søjle) og lægemiddelterapi (psykofarmakologi: den anden søjle). Psykosanseterapien repræsenterer en alternativ tilgang til behandlingen af fysiske og følelsesmæssige udfordringer.

Jeg kommer mere ind på dette senere i denne artikel.

Sanseterapier
En ikke-udtømmende liste over teknikker, der anvender sensorisk input til at ændre symptomer, adfærd, humør og tanker er blandt andet:

– The Havening TechniquesTM (Havening-teknikkerne)
– Emotional Freedom Techniques (EFT)
– Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
– Thought Field Therapy (TFT) (Tanke Felt Terapi)
_____________________________________________________________________

– Yogameditation
– Akupunktur/akupressur
– Biofeedback/neurofeedback
– Motion og beslægtede aktiviteter
– Musikterapi
– Aromaterapi
– Massageterapi
– Kiropraktisk
– Reiki- og kraniosakralterapi
– Pilatesterapi

De psykosensoriske terapier kan inddeles i to overordnede afdelinger; dem hvor hjernen er aktiveret af hændelse eller følelse samtidig med det sensoriske input (over linjen), og dem hvor hjernen ikke er fokuseret på et bestemt minde (under linjen).

Teknikkerne over linjen kan afkode de følelsesmæssige, kognitive og sensoriske komponenter ved en traumatisk hændelse. Disse terapier, sammen med dem under linjen, kan også dæmpe stressfaktorer, der ikke har en konkret årsag.

Sanserne

For 35.000 år siden var berøring den vigtigste form for kommunikation mellem mennesker. Vi havde endnu ikke noget sprog. Babyer har heller intet sprog og kommunikerer udelukkende gennem følelser og berøring. Berøring er noget af det mest fundamentale i relationen mellem mennesker, og på mange måder er vi i vores civilisation og i parforholdene blevet “udsultet” og oplever en mangeltilstand med hensyn til berøring.

Der findes omkring 400 forskellige former for behandlings-terapier, og Havening er en af dem.

Havening arbejder biokemisk-bioelektrisk med hjernen ved hjælp af bestemte blide psyko-sanse-terapeutiske teknikker.
Terapeuten hjælper først klienten med at aktivere arbejds-hukommelsens uhensigtsmæssige følelserne eller andre dele af den traumatiske begivenhed. Derefter bliver hjernen distraheret med koncentration om noget helt andet, samt blid berøring af arme og ansigt. Dette gentages et vist antal gange, indtil smerten, vreden og lignende er væk, selv om man efterfølgende tænker på begivenheden.

Havening hjælper hjernen med at adskille tidligere traumatiske oplevelser fra smerten, så disse to komponenter ikke længere hænger sammen. Det betyder, at man efterfølgende bliver ved med at huske oplevelsen, men at den ikke længere har en negativ følelsesmæssig påvirkning.
Behandlingsmetoden ændrer hjernebølger, biokemi, samt den måde hjernen lagrer erindringerne om traumatiske oplevelser på. Teknikken er en kombination af lyd, visualisering, øjenbevægelser og terapeutisk berøring på overkroppen.

Den måde hjernen arbejder på
Vi har brug for frygt for at overleve, men vi har også brug for tryghed for at leve. Det optimale er, at vi det meste af tiden kan grine, spise, hygge os, have sex, formere os, have ro, fordybelse, sikkerhed, udfolde os og føle os trygge i vores hjem. Det er vigtigt for vores velbefindende, at vi kun sjældent har på fornemmelsen, at vi er et ”rovdyrs” næste bytte. Dette er en af grundene til, at Havening kaldes En Sikker Havn.

Frygt
dreamstimelarge_29006979Frygt er en overlevelses-respons og –strategi.
Nogle gange får du bare ikke en ekstra chance, og derfor er det høje alarmberedskab med mobilisering af store ressourcer en vigtig evne.
Frygten kan gøre klar til at kæmpe eller flygte. Musklerne bliver stramme, åndedrættet tungere, man bliver svedig (og dermed glat, så fjender ikke kan gribe fat), får større pupiller så man kan se bedre, og man tænker hurtigere.
Når man stivner, er det blandt andet for bedre at kunne fokusere (prøv bare at læse en bog, mens du går).
Frygt kan udmønte sig i mange forskellige typer følelsesmæssig respons i forbindelse med fx høje lyde, mørke, kritik, rødhårede, læderveste, mænd, kvinder, høje mennesker, små mennesker, ex’er, krav, forventninger, forladthedsfølelse, tab eller eksamenssituationer. Resultatet kan være søvnbesvær, kronisk smerte, mareridt, vrede, skyld, skam, jalousi, sorg, ikke at kunne sige nej, posttraumatisk stress, bekymringer osv. Hvis man har arbejdet effektivt og terapeutisk med sin frygt, og ikke længere har et negativt respons til det tidligere traume, er livet på mange måder blevet både lettere og sjovere.
Negativitet, vrede og had kan gå underlige, uforudsigelige og uhensigtsmæssige veje. Fx kan et overgreb i barndommen fra en voksen – eller som voksen fra en tidligere partner – gå ud over den nuværende partner, hvis følelsen stadig er ubearbejdet og uforløst.
Der er mange former for frygt i form af fobier: Agorafobi er frygten for åbne pladser, hvor der ikke er noget skjulested. Klaustrofobi er frygten for små rum, hvor der ikke er nogen flugt-mulighed. Ligyrofobi er frygten for høje lyde, der kan betyde, at et stort rovdyr er på vej. Ophidiofobi er frygten for hvislen, som kunne være en giftslange, der nærmer sig. Se mere på www.fobier.net/fobi.php
Forladthedsfølelsen er også en stor frygt, fordi vi som pattedyr er total hjælpeløse som små. Hvis vi, uden en tryg mor, ikke får føde eller sikkerhed, kan det betyde den visse død.
Her er en liste med andre typer frygt:
o At blive slået ihjel
o En kropslig smerte
o Højder
o Mørke
o For ting, der er ude af vores synsfelt, som kan være flyvende rovdyr
o At blive kvalt
o At være fanget
o For kryb og kravl

Endnu et eksempel på en type frygt kan være kulturbaseret fx at man bliver udstillet og ydmyget, eller at man ikke er i stand til at forsørge sin familie.
Nogle af disse frygt-elementer kan være ubevidste, som kan skabe panik, angst eller fobier.

Traumer
Der skal 4 ting til at skabe et traume.
1. En begivenhed, som involverende store følelser
2. Begivenheden skal give mening for én
3. Hjernens landskab skal være modtagelig for indtrykket
4. Ingen flugt-mulighed, fastlåsthed
Hvis man som barn har oplevet nogle farefulde situationer og været sårbar for dem, kan det være traumatiserende. Det kan være så lidt som et hunde-bid, eller så meget som en voldsom ulykke.

Traume punkt 1 – begivenhed
dreamstimelarge_2450208Måske er man selv en del af oplevelsen, eller vidne til den, eller hører om den. Det behøver ikke altid at være livstruende personligt for én selv. Der skal bare være følelse forbundet med situationen.
Følelser spiller mange roller i overlevelse. Den primære er som forstærker, hvilket betyder at følelserne forstørrer vigtigheden af en begivenhed. I bund og grund er det fundamentalt for beskyttelsen og særdeles brugbart for overlevelse. Følelserne har også mange andre vigtige roller, fx i forbindelse med tiltrækning og formering, eller drivkraften til at få noget gjort.
Vi husker det, som påvirker os. Uden følelserne ville de vigtigste minder være svære at grave frem igen.
Der er et tæt forhold mellem følelser og kropslige bevægelser. Hjernen i kraniet er ”processoren”, der sorterer og regner alting ud. Følelser og erindringer sidder derimod i alle celler i kroppen. Tænk blot på frygt, som kan gøre ondt i maven. Hjernen i kraniet er som computerens Processor, mens kroppen er som computerens Harddisk.

Truslen om tab kan producere følelserne. En enkelt hændelse/oplevelse kan ændre et helt liv.

Følelserne i forbindelse med frygt kan inddeles i to grupper:
Reaktive følelser: Frygt og forsvarsvrede er delvis medfødt og aktiveres ved trusler.
Refleksive følelser: Disse er påvirket af omgivelserne og kan udløse hævn, skyld og skam.

Traume punkt 2 – mening
Meningen er ofte baseret på forudgående oplevelser. Meningen kan være enten medfødt eller indlært. Frygt for ild, højder eller slanger er primært medfødt.
Hvis vi fx give et lille barn en ladt revolver, vil barnet bare lege med den som et stykke legetøj. Barnet vil ikke være klar over, hvor farligt det er. En voksen vil til gengæld være yderst forsigtig med at håndtere revolveren.
Uden en følelsesmæssig tilknytning er der ingen mening. Tilknytningen kan være enten fysisk eller følelsesmæssig/personlig, og den kan være personlig eller offentlig.
Den fysiske tilknytning kan være fx et overgreb, eller at man mister en legemsdel, at man mister en sans (syn, hørelse osv.), at man bliver syg, eller at man dør.
Den personlige tilknytning kan være hvis man mister et familiemedlem, en ven, en kollega, jobbet, ejendele eller et kæledyr.
Den offentlige tilknytning kan være tab af status, sikkerhed, kulturel identitet, eller at man bliver udelukket fra en gruppe, fx en religiøs sekt.
Vi har alle et behov for at blive holdt om og blive rørt ved. Hvis berøring helt forsvinder, kan det have stor påvirkning på os.

Traume punkt 3 – hjernens landskab
Landskabet er det neuro-elektro-kemiske niveau i hjernen på tidspunktet for begivenheden. Det er sammenhængen mellem vores temperament, vores sensitivitet, hormonerne og vores tidligere og nuværende erfaringer. Det er også de miljømæssige påvirkninger (arv og miljø), fx Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD eller krigsskader).
Udgangspunktet er det, der er sket tidligere, men også hvad der løbende opfattes.

Kronisk stress kan ændre hjernens landskab, så der er større risiko for traumer. Traumer avler flere traumer. Det kan være så lille en oplevelse som en klemt finger, eller så alvorlig som en trafikulykke.
Helt akut kan det også være bekymringer, søvnmangel, eller stress i forbindelse med arbejde, uddannelse eller relationer.
Puberteten ændrer i høj grad hjernens landskab.

Traume punkt 4 – manglende flugtmuligheder
dreamstimemedium_15158879Hvis vi ikke kan bevæge os eller skjule os, føler vi os fanget. Det kan være i et biluheld, eller hvis man falder, eller en voldtægt, eller hvis man pludselig får af vide, at man lider af en dødelige sygdom.
Flugt indebærer bevægelse, og frygten kan skabe denne bevægelse i form af at man løber, hopper, svømmer, eller slår fra sig.

De mennesker, der er mest udsat for traumer, er de meget empatiske, dem med lavt selvværd, eller dem der har problemer med at regulere den følelsesmæssige respons fra andre mennesker.
Mindst udsat for traumer er mennesker med et godt intellekt, en god følelsesmæssig balance, rummelige, optimistiske med gode positive menneskelige kontakter, med en aktiv løsningsorienteret tilgang til problemer, eller hvis man er selvforsynende og er i stand til at få opfyldt sine behov og ønsker. Yoga og meditation er også godt til forebyggelse af traumer.

Traume og psykoterapi
Der skal tre ting til at ændre en uhensigtsmæssig livssituation:
1. Personens motivation til forandring
2. Opløsning af et eventuelt traume eller blokering
3. Adfærdsmodificering og indlæring af ny holdning, overbevisninger og vaner

1. Motivation. Hvis man ikke er motiveret til at ændre sin situation til noget andet, er der intet, der hjælper. Se www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/parterapi/hvad-skal-der-til-for-at-faa-succes Det kan være nok så dygtig en lærer med nok så godt et program. Hvis eleven ikke er motiveret, er det nytteløst.
2. Traumeopløsning. Hvis man kun opløser chok og traumer uden at gøre noget ved den bagvedliggende årsag, er det symptombehandling, og man vil relativt hurtigt vende tilbage til den oprindelige ubalance.
3. Læring af nye vaner og adfærdsmodificering. Hvis man udelukkende bruger psykoterapi som behandlingsform, kan det blive en meget lang vej op ad bakke at ændre uhensigtsmæssigheder.
Psykoterapi er som at asfaltere vejen, og traumeopløsning er at fjerne de store granitblokke på motorvejen. Hvis de ikke er væk, kommer man ikke særligt hurtigt frem, også selv om vejen er asfalteret.
Med andre ord skal alle tre ting være til stede, for at der kan finde en hurtig, effektiv og positiv livs-ændring sted.

Behandlingen af traumer
Traumer kan skabe ubalancer. Både følelsesmæssige, psykiske og fysiske.
Vi er et produkt af vores erindringer og minder. Vi er skabt af de mennesker, vi har mødt, de ting vi har set, vores viden og erfaring. Nogle af vores minder giver os gode følelser. Andre afstedkommer dårlige følelser og smerte.
Et traume kan ændre et menneske, og denne ændring foregår både i hjernen og i alle kroppens celler. Når man føler sig fanget i en situation, der giver mening, og ikke kan slippe fri, skabes traumet.
Det handler i bund og grund om at erstatte den dårlige oplevelse med en god oplevelse.

Tre forskellige behandlingsmetoder:
1) Behandling med psykoterapi
Hvis man har et traume, en fobi eller stress, og det ikke bliver opløst, vil det blokere for de ny og bedre livs-omstændigheder.
Det er ikke tilstrækkeligt blot at opløse en smerte. Hvis ikke den bagvedliggende årsag til smerten bliver behandlet, og man ikke ændrer nogle omstændigheder i sit liv, vil smertelindringen blot være symptom-behandling, og situationen vil med stor sandsynlighed genopstå.
Derfor er psykoterapi efter traumebehandling vigtigt.

2) Behandling med farmaterapi (psykopharmaka, medicin)
Dette område vil jeg slet ikke komme ind på her. Medicin virker særdeles effektivt, men har samtidig en masse bivirkninger, og nogle gange kan det være svært at styre en psykologisk og følelsesmæssig proces med medicin. Se også www.parforhold-parterapi.dk/havening-hvorfor-er-det-ukendt

3) Den tredje søjle – Psyko Sanse Terapi (psyko-sensorisk)
Hidtil har man behandlet psykiske og følelsesmæssige uhensigtsmæssigheder på to forskellige måder: Enten med psykoterapi eller med psykofarmaka. Imidlertid findes der en ny tredje måde, som kaldes Psyko Sanse Terapi. Denne metode, som Havening repræsenterer, arbejder både med de fysiske og følelsesmæssige uhensigtsmæssigheder både på et kropsligt, følelsesmæssigt og psykisk plan.

Psyko Sanse Terapien kan deles i to grupper, som behandler følgende typer udfordringer:
1) en eller flere oplevelser, hvor sindet er blevet aktiveret af en begivenhed, eller
2) en følelse, som er afledt af en eller flere begivenheder. Følelserne har måske ikke en klar direkte årsag.

Endvidere er der supplerende grupper psykosensoriske terapi med opbygning af selvværd og lignende. Se www.parforhold-parterapi.dk/havening-i-praksis

Succes-sammenligning

dreamstimemedium_31827205Det viser sig ved praktisk erfaring, at Havening har en stor effekt, og giver betydeligt bedre resultater end andre terapiformer, i forbindelse med følgende typer udfordringer: Frygt, stress, traumer, fobier, uhensigtsmæssige følelser, ubalancer, mangeltilstande og forgiftninger.

Havening har lidt bedre resultater end konventionelle terapiformer med følgende: Læring, søvnproblemer, seksuel dysfunktion og barnlig adfærd.

Havening har  vist sig ikke at have nogen nævneværdig effekt ved: Depression, personlige udfordringer, samt med mentalt retarderede.

Der er ingen bivirkninger ved Havening. Det værste, der kan ske, er at det ikke har nogen effekt. Det bedste, der kan ske, er en markant transformation af livet til det bedre.

.

Læs om danske klienters praktiske erfaringer her.

Tilbage til forsiden

havening-teknisk-forklaring

havening-hvorfor-er-det-ukendt

havening-disclaimer

havening-praktiske-erfaringer

havening-i-praksis
.

 

Havening

havening

Traumebearbejdning – En Sikker Havn

Hjerneforskere har fornyligt opdaget en metode til i hjernen at adskille den følelsesmæssige smerte fra selve oplevelsen, og på en måde reversere traumeprocessen.
Metoden hedder Havening.

Myndighedskrav: Klik her – inden du læser nedenstående side!
Officiel Havening webside: www.havening.org
Videoer med eksempler fra klienter, klik her.

Links:
havening-baggrund
havening-teknisk-forklaring
havening-hvorfor-er-det-ukendt
havening-disclaimer
havening-praktiske-erfaringer
havening-i-praksis
havening-uddannelse


havening (76)Der skal tre helt bestemte ting til at ændre livet i en mere positiv retning:
1) Motivation til at gøre noget, samt tillid til den, man vælger at hjælpe sig (klik her)
2) Opløsning af blokeringer, traumer eller stress (se resten af denne side)
3) Adfærdsmodificering, holdningsbearbejdning, samt indlæring af nye vaner og færdigheder (klik her). I parterapien bliver kommunikationen forbedret.

– Uden motivation er der intet som helst, der hjælper nogen ting. Uanset hvor dygtig underviseren er, og uanset hvor godt programmet er.

– Udelukkende opløsning af blokeringer er det samme som symptombehandling. Uden efterfølgende ny færdighedslæring, holdningsbearbejdning og et nyt/anderledes miljø, vil man med stor sandsynlighed falde tilbage i de gamle vaner og rutiner.

– Udelukkende kommunikationsforbedring og psykoterapi kan være et langt sejt træk op ad bakkeKlik her for at læse mere om dette.

Adfærdsmodificering i punkt 3 er som at asfaltere pløjemarken, så du kan køre på den med din bil. Men hvis der ligger store kampesten, kommer du ikke hurtigt ud ad motorvejen. Traumebearbejdning punkt 2 er at fjerne stenene på vejen. Havening er traumebearbejdning.

 


Et billedligt eksempel: Skørbug
Havening-behandling er på en måde lige så revolutionerende – og simpel – som behandlingen af skørbug var det for knap 200 år siden.

For 500 år siden begyndte de lange sørejser, og samtidig medførte det også skørbug. De eneste, søfolkene levede af om bord, var beskøjter (tørre kiks) og rom (sprut).

Efter cirka et halvt år på søen begyndte symptomerne at vise sig: Hudblødninger, ledproblemer, manglende appetit, vægttab, træthed, og tænderne faldt ud. Mange søfolk døde. Gennem 300 år anede ingen, hvad de skulle stille op. Nogle gange oplevede man, at næsten hele besætningen døde, inden sørejsen var forbi.

Fra opdagelsen af behandlingen af skørbug (C-vitaminer) til det blev almindelig kendt og accepteret, gik der omkring 50 år, altså næsten en hel menneskealder.

www.natgeo.dk/middel-mod-skorbug-opdaget-og-glemt-flere-gange-0

Den videnskabelige baggrund for behandling af skørbug er kompleks, mens behandlingen i sig selv er meget simpel: Spis citroner!

Havening

Næsten det samme gør sig gældende med Havening. Den neuro-videnskabelige baggrund for behandlingen er meget kompleks, mens behandlingen i sig selv er utroligt simpel.

Traumer, fobier, stress og lignende skabes i hjernen via sanserne.
Gennem de samme sanser kan disse blokeringer i hjernen opløses igen.

Havening (Psyko-Sanse-Terapi) er en ny type terapi til opløsning af blokeringer, samt behandling af blandt andet chok, traumer, addiktiv adfærd, fobier og stress/udbrændthed.

Teknikken er udviklet af hjernevidenskabsfolk og forskere, i samarbejde med hypnotisøren Paul McKenna.

Ordet Havening kommer af Haven, Hafen, Havn, en sikker havn: Med andre ord Et Sikkert Sted at være.
Havening udtales hæi-væ-ning.

Et traume eller en fobi kan vare livet ud, hvis det ikke bliver behandlet. Et eksempel på et traume er, at man engang har brændt sig alvorligt på kogepladen på komfuret. Hvis denne oplevelse betyder, at man aldrig mere sætter sine ben i et køkken, og ikke rører varm mad, men derimod kun lever af rugbrødsmadder og rå grøntsager, så hæmmer denne erfaring én resten af livet.

havening

Vi kan kun huske oplevelser, der er forbundet med følelser. Det er derfor, at vi husker eksamensdagen, men ikke husker den daglige skolegang.

De besværlige følelser kan opløses og fjernes – på næsten samme måde som de kan opstå og sætte sig fast i sindet. Der kan i vores følelsesregister være uhensigtsmæssige følelser som fx skyld, skam, vrede, frygt og lignende. Følelserne har alle en funktion, men ligesom mavesyre er fantastisk i mavesækken, er den dødelig i bughulen.
Eksempelvis er følelsen af skyld og skam fra naturens hånd “designet” til at forhindre, at man kommer i uføre igen, samt at holde sammen på organisationen – men i andre sammenhænge kan skyld og skam hæmme en i livets udfoldelse.

Hjernen arbejder på den måde, at man med nogle oplevelser risikerer gang på gang at aktivere de samme situationer for sig selv, med håbet om på et tidspunkt at få et andet resultat. Imidlertid er det sjældent, at dette sker. Jo mere man gentager noget, jo større er risikoen og sandsynligheden, for at det sker igen og igen.

Behandlingen af traumer, blokeringer, fobier og uhensigtsmæssige følelser handler ikke om at bevæge sig ud af sin komfort-zone til utrygheden, men derimod om at udvide komfort-zonen og finde trygheden. Deraf navnet Havening.

(Hvis du er syg og bruger medicin, så klik her)
.

Hvorfor jeg som behandler er begejstret for at bruge Havening:

Foruden at være uddannet psykoterapeut har jeg også en praktisk uddannelse/baggrund, så det tiltaler mig, at metoden er hurtig, smertefri, effektfuld og veldokumenteret. Den er baseret på videnskabelige studier og gennemprøvet på tusindvis af mennesker. Se www.havening.org/#!white-papers/cnw1

I 2005 brændte jeg ud! Jeg har altid i mit liv haft fuld fart på, men pludselig spidsede det hele til, og jeg havde sat mig i en ubehagelig gæld. Det betød, at jeg knoklede som en vanvittig, og i et halvt år arbejdede jeg 18 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Til sidst kunne min krop og psyke ikke holde til mere. I det efterfølgende halve år lå jeg “med alle fire hjul i vejret”, og det tog mig yderligere 1½ år at komme ordentligt til hægterne igen. Lige siden har jeg kun kørt på halv kraft, og jeg tager det meget mere roligt i min hverdag nu. Jeg kommer aldrig i mit liv til at blæse af sted, som jeg gjorde inden min udbrændthed, men det gør heller ikke noget.

Blot ville jeg ønske, at jeg dengang i 2005-6 havde kendt til Havening. Så havde restitutionstiden med stor sandsynlighed været kortere, og formentlig havde jeg efterfølgende haft færre mén. Jeg vidste ikke bedre dengang. Nu er jeg heldigvis i stand til at hjælpe en masse mennesker gennem deres udfordringer betydeligt hurtigere og mere effektivt end nogensinde før. Ikke nok med at jeg hjælper med at fjerne symptomerne. Jeg coacher også, så klienterne får en anden livsstil og holdning, og dermed en anden adfærd. På den måde risikerer de ikke længere at havne i de samme ubehagelige og destruktive situationer igen og igen.
.

.
Havening kan hjælpe med mange typer problemer, blokeringer og traumer.

Nogle eksempler er …

  • Tidligere traumatiske eller stressende begivenheder, der stadig påvirker tanker og følelser. Et ekstremt eksempel kunne være Post Traumatisk Stress Syndrom.
  • Forstyrrende tanker, følelser, kropsfornemmelser eller smerter, der ikke synes at have nogen rationel forklaring, og tilsyneladende ikke er logisk forbundet til erindringen om en tidligere begivenhed. Et eksempel på dette kunne være panik-angst.
  • Følelsesmæssige udfordringer, såsom depression, kronisk stress eller alvorlige selvværdsproblemer. Ofte ser man erfaringsmæssigt, at konventionelle behandlingsformer ikke har kunnet afhjælpe disse udfordringer. Nogle behandlingsmetoder virker måske i et stykke tid med en vis lindring eller delvis frisættelse, men det underliggende problem er ikke fjernet eller løst.
  • Irrationel frygt og fobier, for eksempel for højder, lukkede rum, åbne pladser, dybt vand, flyvning, broer eller store menneskemængder.

Læs mere på www.parforhold-parterapi.dk/havening-praktiske-erfaringer

.

.

Overblik over behandlingen med et sprogligt billede
Hvordan kan man lettest og hurtigst lære spansk (hvis man ikke kan tale det i forvejen)? Er det ved at gå på aftenskole hver tirsdag i en vintersæson? Eller er det ved at rejse rundt i et spansktalende land? Eller er det mon ved at tage til Spanien på sprogskole i dagtimerne, og være sammen med de spanske venner om aftenen?
Havening i kombination med psykoterapi svarer til den mest effektive måde at lære et nyt sprog på. Først skal nogle blokeringer opløses, og derefter skal der læres nye kommunikationsfærdigheder og vaner i dagligdagen. Det er den letteste og hurtigste måde at ændre noget på, fra skidt til godt.

.


.

I 1895 skrev Sigmund Freud en afhandling, Udkast til en videnskabelig psykologi (Entwurf einer Psychologie). Her beskrev han på videnskabelig basis de biologiske processer, der frembringer en række psykologiske tilstande. Han søgte at forklare, hvad han havde observeret i forhold til neurobiologien.

Indtil for nyligt har man ikke været klar over, hvad det er der gør, at traumatiseringer bliver indkodet til varige minder, følelser og oplevelser i vores krop og sind, hvilket kan medførte livsvarig ødelæggende stress. Men neuroforskere har i løbet af de seneste 15 år opdaget, at indkodningen er en bio-kemisk og bio-elektrisk proces. De har fundet ud af hvordan processen fungerer, og hvad der skal til for at reversere processen.

At man kan opløse fysiske og følelsesmæssige smerter uden hverken medicin eller operationer på bogstaveligt talt minutter, når alt andet tidligere er mislykket, burde anses som ”mirakuløst”.  Men i realiteten er det lige så uforståeligt, som det må have været med opdagelsen af skørbugs oprindelse og behandling. For nogle hundrede år siden var man som sagt ikke klar over, hvad der skabte skørbug. Man levede med og døde af den. Senere blev man klar over, at noget så enkelt som citroner kan stoppe skørbugens ødelæggelse – og forhindre den.

Vi kender nu måden, hvorpå vi kan slette den emotionelle komponent af en indkodet traumatisk hændelse. Den underliggende neurovidenskab af både ind-kodning og af-indkodning udgør basis for Havening Teknikken.

Klik her for at læse mere om baggrunden for Havening.

.

.

Klik her for at få en mere uddybende teknisk forklaring Havening.

.

.

.

En vigtig forudsætning for et succesfuldt behandlingsforløb, er at klienten er top-motiveret til at ville gøre noget ved sin situation. Se www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/parterapi/hvad-skal-der-til-for-at-faa-succes

Hvis du har fået lyst til at høre mere om Havening eller afprøve det, så må du gerne ringe til mig. Hvis vi, efter en kort samtale, bliver enige om, at Havening kunne være virksom, kan vi starte et Havening forløb. Ofte er en enkelt session tilstrækkeligt, men nogle gange kan det tage 2, 3 eller 4 gange. Den første Havening-session varer 90 minutter.

Klik her for at læse mere om hvorfor Havening stadig er så ukendt.
.

 


.

Rent praktisk

Når vi går i gang, vil processen normalt foregå ganske hurtigt, men nogle gange kan det tage nogle sessioner at få adgang til de vigtigste stumper af information i underbevidstheden.

Behandlingen finder sted i min klinik på Gl. Kongevej på Frederiksberg.
.

.

.

.

Evening Standard 8. december 2015:

PaulM

www.standard.co.uk/news/health/rubbing-arms-can-ease-anxiety-and-depression-study-finds-a3132196.html

www.facebook.com/BBCLondon/videos/1563205333721158/
.


Havening i bladet Liv & Sjæl.

Klik på billederne, for at se dem i stor størrelse.

Køb bladet i kioskerne. Se også www.livogsjael.com

livogsjal1

livogsjael1

livogsjael1

livogsjael1

.


.
Om mig

Mikael HoffmannI mere end 23 år har jeg hjulpet mennesker i min private selvstændige praksis med en vifte af terapiformer, herunder coaching, psykoterapi og mindfulness. Havening er et godt supplement, fordi det har vist sig at være meget effektivt og i stand til at hjælpe med problemer, som andre terapeutiske metoder ikke har succes med. Typisk fjernes først traumer, og derefter indlæres nye færdigheder og antages andre mere hensigtsmæssige overbevisninger og holdninger gennem parterapi, psykoterapi og coaching.

Mikael Hoffmann
Exam. Psykoterapeut og Havening Terapeut
Certifikater for Psykoterapi og Havening.

Telefon 21 79 18 50
.


.
Se videoer med klienters udtalelser
www.youtube.com/playlist
.

Litteratur:

past-present
www.saxo.com/dk/when-the-past-is-always-present_ronald-a-ruden_epub_9780203859971

.

Kursus for behandlere i maj 2017: www.parforhold-parterapi.dk/havening-uddannelse

.

Links:

havening-baggrund

havening-teknisk-forklaring

havening-hvorfor-er-det-ukendt

havening-disclaimer

havening-praktiske-erfaringer

havening-i-praksis

havening-uddannelse

www.mikaelhoffmann.dk/tavshedspligt

www.havening.org

www.havening.org/#!hoffman/cje6

www.vimeo.com/57277747

.

Videnskabelig fakta:

www.havening.org/#!white-papers/cnw1

og www.hsj.gr/medicine/impact-of-a-singlesession-of-havening.php?aid=7273

.

Bøger om parforhold

7 vaner Frihed med bedre parforhold Partner for livet

Følg på de sociale medier

Videoer

Klik her for at se en række videoer med eksempler på parterapi

Gratis uddrag fra bogen


Gratis bog, checklister, tips og nyheder.

New Graphic