Spring til indhold

Syv typer gentagne udfordringer

 

– Er det som om at alting bare kører i ring?

gentagne udfordringerEfter mere end 30 års erfaringer som selvstændig psykoterapeut (og flere end 400 par gennem min klinik gennem de seneste 10 år, hvor jeg har specialiseret mig i parterapi) har jeg lagt mærke til, at der er syv ting, der går igen og igen hos de klienter, der kommer i min praksis.

  1. Begge gør det samme ved hinanden, bare på hver sin måde
  2. Den oprindelige tiltrækningen
  3. Man prioriterer uhensigtsmæssigt
  4. Man gentager det ubehagelige, der har udspillet sig i barndommen
  5. Man gør dét, ved sin nuværende partner, som er blevet gjort ved en selv i tidligere parforhold
  6. Projektioner og spejlinger
  7. Mangel på grænsesætning

 
Klik her for at se flere anmeldelser

1) Begge gør det samme ved hinanden, bare på hver sin måde

Det er en form for spejling, som bedst kan illustreres med det gamle mundheld ”Tyv tror, at hver mand stjæler”. I parterapien kan jeg lynhurtigt udpege de områder, hvor de gør nøjagtigt det samme ved hinanden. De er sjældent i stand til at se det selv, for der er selvfølgelig altid en mindre forskel.

Det kan være at de begge er jaloux, eller bebrejder hinanden, eller manipulerer med den anden. Denne form for udfordringer bearbejdes i parterapien gennem bevidstgørelsen.

Man kan af gode grunde ikke sige tingene direkte til hinanden, for det vil have den stik modsatte effekt, end hvis det er mig som professionel udefrakommende, der påpeger det.

Der er et følelsesmæssigt filter mellem to mennesker, der er følelsesmæssigt afhængige af hinanden.

2) Den oprindelige tiltrækningen

Udfordringer, spejling og projektionerDet, der oprindeligt var tiltrækningen i parforholdet, som man blev forelsket i, bliver senere vendt til den største irritation og det værste stridspunkt. Forklaringen er, at forelskelse handler om ens egen skyggeside og underbevidsthed, og hvis man ikke har bearbejdet det ubevidste stof på en hensigtsmæssig måde, bobler det op til overfladen på de mest ubelejligede tidspunkter når forelskelsen er overstået og hverdagen kommer.

Eksempelvis blev man forelsket i personen på grund af dennes sparsommelighed og mådeholdenhed. Det var dengang meget vigtige værdier, fordi man måske havde oplevet meget ødselhed og frås. Eller måske havde man selv problemer med at styre økonomien. – Men 7 år senere er man rasende på den forbandede gnier….

3) Man prioriterer uhensigtsmæssigt

Man er ikke i stand til at mærke og udtrykke sig selv på en hensigtsmæssig måde. Dernæst prioriterer man ikke sin partner før sine børn og jobbet og alt muligt andet. De fleste mennesker bliver utrygge, hvis de ikke véd, hvad partneren gerne vil have, og de færreste mennesker ønsker at blive ignoreret eller nedprioriteret af partneren. Ofte er man ikke selv klar over, hvordan man er over for sin partner, men det er tydeligt at se partnerens fejl og mangler. Se www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/psykologi/prioritering

4) Man gentager det ubehagelige, der har udspillet sig i barndommen

Barndommens traumerDet kan være kvinden, der gang på gang finder en ny partner med volds- og aggressionsproblemer. Eller manden, der igen og igen finder en kvinde med alkoholproblemer. Dette er ubevidst et forsøg på at ændre barndomshistorien og heale gamle sår.

Men det kan naturligvis ikke lade sig gøre at ændre de for længst overståede oplevelser gennem en nuværende partner. Først og fremmest må man arbejde med sine egne overbevisninger, og dernæst må man arbejde på parforholdet.

Hvis der henvender sig mennesker til mig, der håber på, at jeg kan ændre deres partner, må jeg fortælle dem, at det ikke kan lade sig gøre. Jeg kan ikke hjælpe dem. Kun hvis man selv ønsker at ændre på sit parforhold, så man finder hinanden i kærlighed, respekt, hengivenhed, tillid, tryghed og accept, kan jeg hjælpe. Hvis man ændrer sin egen holdning og strategi, vil andre også gerne ændre sig. Man kan jo heller ikke bede en brændeovn om varme, før man selv har givet brændeovnen brænde……

Det vidunderlige er, at når man først og fremmest ændrer på sine overbevisninger og lærer nye strategier og kommunikations-værktøjer, vil partneren oftest også begynde at ændre sig til noget betydeligt mere positivt. Jeg har set det igen og igen gennem alle mine år som selvstændig par-coach og -terapeut.

5) Man gør dét, ved sin nuværende partner, som er blevet gjort ved en selv i tidligere parforhold

Denne adfærd er en slags underbevidst hævn over den uretfærdighed, man har været udsat for. Blot er det temmelig uhensigtsmæssigt og dumt at gøre det mod sin nuværende sagesløse og dejlige partner, men det foregår som sagt på det ubevidste plan.

Eksempelvis råbte ens tidligere modbydelige partner ad en, og man følte sig som offer. Men i det nye parforhold går det op for en, at man selv råber af den blide og bløde partner.

6) Projektioner

Enhver sanseoplevelse eller fortolkning (perception), der afstedkommer en følelsesmæssig respons, er en projektion (et spejlbillede). Man ser noget i andre, som er i en selv.

Det, man føler sig udsat for fra sin partner, har man enten selv gjort tidligere, eller man gør det stadig ved andre (eller ved partneren, blot på en anden måde, som nævnt ovenfor).

Eksempelvis kan man føle, at partneren retter en, og (i den bedste mening) forsøger at øse af sin erfaring og vil have tingene gjort på en bestemt måde (underforstået sin egen måde). Det kan være mikro-management, hvor man i detaljer får at vide, hvad man skal gøre, selv om man har sin egen mening om, hvordan opgaven kan løses.

Projektionen kunne være, at man måske selv har enormt travlt med at overbevise andre om, at dét, man selv opfatter og sætter pris på, er det helt rigtige – og det eneste rigtige.

Eksempler på dette kan være på ens arbejde i forhold til kollegaerne, hvor man uopfordret øser ud af sine erfaringer. Eller hvis man er religiøs og vil overbevise og omvende andre til at gå den eneste rigtige vej.

Eller hvis man selv har gennemgået en personlig udvikling og er vildt begejstret for resultaterne og vil have andre til at mærke, hvor vidunderligt det er og føles at blive “oplyst”, så derfor skal de også gå i terapi. Eller en bog, som andre bare SKAL læse, fordi den er så god.

Uanset hvem man er, bør man arbejde med sine egne projektioner.

7) Mangel på grænsesætning

En grænse er at mærke, at der er noget, der ikke er OK med hvad der sker, og hvad der sker med en selv eller andre.

Det er vigtigt at kende både sine egne grænser og sin partners grænser. Ofte tror man, at partneren da må kunne REGNE UD, hvor ens grænse går. Hvis man så føler sig grænseoverskredet, prøver nogen med forskellige hints at få partneren til at forstå, at det ikke er OK. Det kan fx være ved at surmule, trække sig væk, skælde ud, komme med spydige bemærkninger, ironi og sarkasme – eller at have en affære. Den slags “grænsesætning” er både barnligt, skadeligt og direkte ødelæggende for enhver relation.

Se i øvrigt også
www.parforhold-parterapi.dk/parforhold/misforstaelser/graenser-og-behov,
www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/hvad-er-det/graenseoverskridelser-og-graensesaetning og
www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/saetter-jeg-graenser-eller-stiller-jeg-krav
hvor jeg beskriver, man man kan gøre for at sætte sunde naturlige grænser for sig selv på en opbyggelig måde.


Disse ovenstående syv eksempler er overgreb på andre mennesker og en form for gentagelsestvang. Det FØLES rigtigt, fordi det er rigtigt for os, men i realiteten er det grænseoverskridende og nedværdigende for andre. Imidlertid er vores psyke indrettet på den forunderlige måde, at den tiltrækker dét, der er vores udfordring og læringsområde i livet.

Vi lægger mærke til de oplevelser, som på en eller anden måde betyder noget. Blot skal vi lære af disse udfordringer, fordi de på en eller anden måde fortæller os noget om områder, der ikke fungerer for os i vores liv (selv om det FØLES, som om at der ikke er spor i vejen med OS, men derimod er der noget galt med alle de andre, som ikke kan se lyset lige så klart som os).

Hvis vi IKKE lærer lektien, vil den bliver ved med at gentage sig i det uendelige, blot i forskellige iklædninger. Men NÅR vi så har lært lektien, går vi videre til den næste spændende lektion i Livets Skole. Det stopper ikke, før den dag, vi skal herfra. Men udfordringerne bliver erfaringsmæssigt efterhånden både lettere og sjovere – hvis vi har lært og ændret, det der er nødvendigt at lære og ændre, for at få et bedre liv….

Hvad kan man så gøre for ikke at begå ubevidste overgreb på andre mennesker?

Livets erfaringerFørst og fremmest skal man lade andre være i fred og lade dem selv høste deres egne erfaringer. Den eneste måde at ændre andre mennesker på, er ved at ændre sig selv. Se www.parforhold-parterapi.dk/toget.

Dog er der undtagelser. Hvis min lille datter står og fumler med en skarp kniv, og der er risiko for at hun skærer sig og kommer til skade, vil jeg gribe ind, og vise hende, hvordan det skal gøres.

Hvis hun derimod har svært ved at åbne en dåse, vil jeg lade hende bruge al den tid, hun har brug for, til selv at finde ud af det. Det kan godt være, at jeg kunne åbne dåsen på 3 sekunder, men jeg har jo også øvet mig i adskillige år, inden jeg kunne det. Derfor skal jeg lade hende selv finde ud af det.

Men det min datter, og jeg har et opdrageransvar i forhold til hende. Helt anderledes forholder det sig i forhold til min kone, til de store børn og til alle mulige andre mennesker.

Hvis en person spørger mig: “Må jeg høre din ærlige mening?” vil jeg svare: “Det vil jeg meget gerne fortælle dig. Hvad er det, du gerne vil høre?” På den måde sporer jeg mig ind på, hvad den anden gerne vil have, i stedet for at jeg giver noget, som jeg TROR, at vedkommende gerne vil have.

Et eksempel kunne være, at en af mine venner spørger mig om min mening om hendes kjole. Jeg kunne sige, at jeg ikke bryder mig om længden på den, men hvis jeg spørger ind til, hvad hun gerne vil høre, finder jeg måske ud af, at det er farven, hun er interesseret i at høre min mening om. Det fortæller jeg hende så, og jeg svarer helt ærligt som hun bad om – uden at sige noget om længden.

At VÆRE

I eksemplet med personlig udvikling, religion og oplysthed, er det vigtigt, at du ER dét, du kan lide at være. Hvis der så er nogen, der bliver interesserede i det, fordi det lyser ud af dig, at du har det godt med det, kan du på opfordring fortælle om det. Men tjek hele tiden ud, om du giver dem dét, de gerne vil have, og fortæller dem dét, de er interesserede i at høre om. Hverken mere eller mindre.

I min par-terapi-“forretning” har jeg i øvrigt opdaget, at når jeg giver mine klienter dét, de gerne vil have, så BLIVER de så glade og taknemmelige.
Er det ikke underligt?……

For at bringe overensstemmelse mellem dét, man gerne vil have, og dét, man kan få, kræves der en indsats. Enten i parterapi, fordi det handler om forståelse, kommunikations-værktøjer og strategier, eller gennem psykoterapi med eksempelvis chok/traume-bearbejdning. Når man gennem sin personlige udvikling ændrer sine opfattelser og holdninger, er det den sikreste måde at undgå unødvendige skænderier, konflikter, kritik og foragt på i fremtiden. Det gælder i øvrigt også med storpolitik og forretningsudvikling…

Det vil kræve bevidstgørelse, adfærdsmodificering, holdningsændring og vanedannelse at nå til et andet resultat (end den ubehagelige situation, man sidder i lige nu). Hvis man vil have noget ANDET, end dét, man har lige nu, bliver man nok nødt til at GØRE noget andet, end dét, man har GJORT hidtil.

Og dette ANDET er enten ukendt, eller angstprovokerende, eller tåbeligt eller lignende. Hvis det havde været naturligt og let, havde man jo gjort det for længst…..

6:37 minutter

.
frb-lokal-feb2016
.
Det er muligt at få det parforhold, man gerne vil have. Der skal bare lige foretages nogle justeringer, inden det kan lade sig gøre.


Klientudtalelser om parterapien

I videoen herunder fortæller jeg om nogle af mine klienters erfaringer med par-coachingen:

27:23 minutter
.

Anbefalinger på Google fra nogle af mine flere end 400 klient-par:

google anmeldelser

Klik på billedet herover for at se min Google-forretningsside.
To steder til højre på den Google-side er der links til nogle af mine klienters anbefalinger.

Herunder kommer billeder fra nogle af anmeldelserne på Google:

Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

Se også andre klient-erfaringer med parterapi og smertelindring på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger
.


Klik her for at se hvordan jeg arbejder med mine klienter.


Links til fire andre områder inden for parterapi:

Hvad er parterapi?

Kommunikation

Undgå skilsmisse

Psykologi


Links til mange andre artikler om psykologi i parforholdet:

7 usunde vaner

Alderens påvirkning
Dårlige vaner
Følelsernes tyranni
Forandring
Selvansvarlighed
Kærlighed er vilje
Lyver din partner
Midtvejskrise
Myter parforhold
Negativ
Prioritering
Straf/konsekvens
Tilknytning

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen