Spring til indhold

Hvordan de positive forandringer i parforholdet bliver skabt

 

Hvad er det helt konkret, der ændrer vores tilværelse, så den bliver mere positiv og sjovere i det daglige?

Livet går hele tiden både op og ned. Det samme gør parforholdet. Der er gode dage, og der er dårlige dage.

Indimellem kan man måske opleve, at partneren har en irriterende eller sårende adfærd. Eller at man måske selv har opført sig provokerende og sårende.
At det pludselig ikke var spor rart og sjovt at være sammen længere.

forandring i parforholdetKender du mon nogle af de efterfølgende eksempler fra dit eget parforhold:

  • At din partner har talt til dig i en ubehagelig, skarp tone?
  • At du har mærket irritationen over noget, din partner lige har gjort?
  • Din modvilje mod at gøre noget bestemt, din partner har bedt dig om at gøre?
  • At noget ikke er blevet gjort, selv om din partner tydeligt har lovet at gøre det?
  • Eller at du har følt dig magtesløs over ikke at føle dig hørt, set eller forstået?

Det modsatte kan også gøre sig gældende med de behagelige handlingerne og positive konsekvenser.

 
Klik her for at se flere anmeldelser

Så spørgsmålet er, hvad det grundlæggende er, der gør, at vi gør dét, vi gør?

Først må vi bevidstgøre, hvad det er, der foregår. Der er et-eller-andet, vi skal blive opmærksomme på.

Efter bevidstgørelsen kan vi blive i stand til at ændre noget, uanset hvad det er.

Lad os kigge på, hvad der påvirker os, det vil sige de forskellige input, vores hjerne får.

Vi vil dele det op i kategorierne følelser, tanker, opfattelser, holdning, værdier, ord, handlinger, adfærd og vaner.

1) Følelser

Er det mon følelserne, der skaber de store og vedvarende forandringer?

Nej, en følelse er en temmelig flygtig størrelse. Det ene øjeblik er du glad, og det næste er du ked af det. Det skifter for det meste lynhurtigt.

Følelser har deres helt egen logik, og følelsernes oprindelige funktion er at få os til at overleve i en brutal og nådesløs verden.

I de seneste par hundrede år er det imidlertid gået mere over til, at man føler og gør et-eller-andet, man har LYST til – og nogle gange risikerer man bagefter måske bittert at fortryde det.

Eksempelvis sker det jo en gang imellem, at man har været være smadder forelsket i starten af et forhold, og senere er kommet til at få helt andre følelser for den samme person. Rent statistisk bliver halvdelen af alle ægteskaber opløst, så sandsynligheden for dette er ret stor.

Man kan også vælge at have et sidespring, fordi man føler sig tiltrukket af en anden person, og senere fortryde det, fordi det viste sig at have nogle særdeles ubehagelige konsekvenser på længere sigt.

Vi kan alle sammen have masser af forskellige følelser, men de er ikke konstante og pålidelige.

2) Tanker

tankerSå hvis det ikke er følelserne, er det mon så tankerne, der skaber forandring?

Nej! For man kan godt have (negative) tanker, uden at man nødvendigvis behøver at reagere aktivt på dem. Det er ikke kun vores tanker, der aktiverer de uhensigtsmæssige handlinger.

På samme måde kan man også have en drøm eller en vision, om fx at blive en bedre partner eller forældre, men det hjælper ikke noget, hvis man ikke aktivt gør noget ved det.

Det hjælper også sjældent blot at blive bedre til at kommunikere.
Kun at TALE om tingene i lange baner, giver sjældent vedvarende forandringer og gode resultater.

Vores tanker er hverken konstante og pålidelige, så derfor kan det ligesom følelserne heller ikke være kilden til positiv forandring i vores liv. Tanker kan bevidstgøre, men de kan ikke skabe forandring.

I øvrigt kan vi ikke kontrollere eller styre hverken vores følelser eller tanker. De er fra urtid designet til at passe på os, og de ”kører deres eget løb”. Kun vores adfærd kan vi få under vores kontrol, hvilket kan læres, men det kommer jeg ind på lidt senere i denne artikel.

3) Opfattelser, holdninger og værdier

Hvad så med dét, vi opfatter med vores sanser, som vi har en holdning til?

Vi ser vores partner og alle andre mennesker gennem et følelsesmæssigt filter.

Vi har alle vores egne personlige realitetsfornemmelser af de samme situationer. Filtrene er vores livs erfaringer, som skaber holdninger, overbevisninger, tro, antagelser, formodninger osv.

Og vi har automatiske handlemønstre, som hjælper kroppen med at spare en masse energi til muskelarbejde og også til tankevirksomhed. Dengang for meget længe siden, var der mangel på energi (på mad), kunne det få fatale konsekvenser at spilde energien.

Opfattelser

Så når partneren siger noget bestemt, kan vi risikere automatisk at gå ud fra, at vedkommende vil noget bestemt, eller at der sker noget bestemt.

Måske anser din partner en situation for at være meget vigtig, men det gør du ikke. Eller vice versa.

Noget kan være af større prioritet for den ene, end det er for den anden.

Måske føler du, at din partner ikke prioriterer dig, men i realiteten er der bare noget, der er vigtigere for ham/hende i det øjeblik.

Eller også MÆRKER du bare ikke prioriteringen, fordi din opfattelse er anderledes end din partners. Måske har I forskellige kærlighedssprog og udtrykker kærligheden på vidt forskellige måder. Det er en af de almindeligste udfordringer, de fleste par har i deres parforold.

Holdninger

Holdninger og overbevisninger er en blanding af opfattelser, tanker og følelser.

Holdninger kan opfattes som værende meget faste og konkrete, men de kan også være både upålidelige og ikke-konsistente.
Man kan godt have en fast overbevisning, uden at handle og agere på den.

Man kan for eksempel mene, at et bestemt kommunikationsværktøj er helt fantastisk og effektivt, men hvis man ikke øver sig i det og bruger det hensigtsmæssigt, nytter det ikke noget, for så virker det ikke, eller giver de resultater, man forventer.
At tro på det, behøver ikke at betyde, at det virker.
Og måske tror man, at noget vil virke for andre, men ikke for en selv. Det er også ret almindeligt.

Værdier

Værdier er noget af det vigtigste i parforhold, ligesom alle andre steder, men også værdierne ændrer sig normalt over tid.

Materielle værdier kan fx være, at man som ung starter med et brændende ønske om en knallert.
Senere er det største i livet en motorcykel.
Dernæst en sportsvogn, en stationcar og til sidst en handicap-bil.

Men materielle ting har ingen blivende værdi-oplevelse. De skaber oftest kun kortvarig glæde og lykke. Grunden er, at mere kræver mere. Man kalder de ydre faktorer for ekstrinsisk motivation.

Derimod er intrinsisk motivation i højere grad dét, der binder parforholdet sammen. Intrinsisk motivation vil sige at man gør noget af en indre drift, samt de immaterielle værdier. Det er vigtigt at finde de fælles grundlæggende værdier. Altså noget man ER, i stedet for noget, man HAR.

Men værdier er heller ikke dét, der skaber de vedvarende nødvendige ændringer i vores liv.

Værdier er naturligvis fundamentet til at skabe forandringer. Men hvis du støber et godt fundament til dit hus, og du ikke bygger ovenpå, har du ikke nogen bolig.

Værdier er vigtige, og sunde værdier er mega-vigtige. Hvis du vil bygge et højhus, skal du grave dybt og være meget omhyggelig med piloteringen og kvaliteten af cementen til fundamentet.

Det samme gælder for et godt og solidt parforhold.

Men hverken følelser, tanker, opfattelser, holdninger eller værdier er kilderne til positiv vedvarende forandring for os.

4) Ord

ægte kærlighedMan siger så meget.

Og ”tomme tønder buldrer mest”.

For nogen mennesker er et ord et ord. For andre betyder det ikke noget videre. De lover noget, men holder det ikke.

Ord er vigtige, men bare at sige noget højt og inderligt skaber ikke vedvarende forandring. Måske siger en anden person lidt senere noget endnu klogere. Eller man ændrer mening.

5) Handling og adfærd

Man kan gøre noget, man kun gør en enkelt eller få gange, men det er ikke det samme, som at man gør det mange gange eller altid. Det kan nemt ændre sig.

Og hvis man lige ”skal tænke over det”, kommer der vurdering ind over, som kan ændre sig fra gang til gang.

Det samme gælder, hvis man bare får lyst til at gøre noget. Følelserne er flygtige størrelser, så hvis en handling ikke er mejslet godt fast, vil den formentlig ændre sig, når det bliver svært.

Så handlinger og adfærd skaber ikke blivende forandring for os.

6) Vaner

vanerDet viser sig, at den vigtigste ingrediens til varig ændring i vores liv er VORES VANER.

Ikke fordi vi tænker, at vi har lyst til at gøre det, eller fordi det er vigtigt, men derimod fordi vi gør det helt automatisk.

Det gælder både små vaner i det daglige, såvel som de store vaner, som når der fx løber et barn ud foran bilen.

Vaner dannes ved at gentage noget et vist antal gange.

Det samme gælder også, når man vil lære et nyt sprog. Der skal gentagelser til, for at det sidder fast og bliver naturligt at tale det pågældende sprog flydende.

Hvis det havde været nok bare at læse hele ordbogen igennem et par gange, for at kunne klare sig i det fremmede land, tror man fejl. Det er ikke nok.

Vaners tre stadier

En vane har tre stadier:

  1. Først er der noget, der ”trigger” en bestemt adfærd. Det kan være noget hen mod noget behageligt, eller væk fra noget ubehageligt. Hvis der ingen ”trigger” er, er der ikke noget, der sætter det i gang.
  2. Dernæst har vi selve vanen, som vi gør ubevidst.
  3. Til sidst vil der være en eller anden form for oplevet belønning. Noget godt, som vi får ud af det, for at fortsætte med at gøre det.
    Men det kan også være noget ubehageligt, som vi helst undgår, og dermed stopper en dårlig vane.

Et eksempel er, at min telefon ringer (”trigger”).
Jeg tager den (vane),
og har en dejlig samtale (belønning).

Et andet eksempel er, at jeg kører op ad en bakke i min bil, og motorlyden pludselig bliver foruroligende lav. Så gearer jeg ned – helt automatisk. Det er en vane, jeg har lært mig. Det er ikke noget, jeg bevidst tænker over.

Hvis vi vil ændre noget, skal vi selvfølgelig helst øve os i præcist dét, der virker.
Det er ikke nogen god idé at øve sig på en dårlig vane og dermed få dén gjort automatisk. Det er hér, at coaching kommer ind i billedet.

Trin til forandring

Så her er trappetrinnene til ændring af din fremtid:

– Vær opmærksom på dine følelser;
for de bliver dine tanker

– Vær opmærksom på dine tanker;
for de bliver dine opfattelser, holdninger og værdier

– Vær opmærksom på dine opfattelser, holdninger og værdier;
for de bliver dine ord

– Vær opmærksom på dine ord;
for de bliver dine handlinger og adfærd

– Vær opmærksom på dine handlinger og adfærd;
for de bliver dine vaner

– Vær opmærksom på dine vaner;
for de bliver din karakter

– Vær opmærksom på din karakter;
for den bliver din fremtid og “skæbne”

Hvis vi kan blive bevidst om de faktorer, der gør sig gældende, er dette et første vigtigt skridt i retning af at ændre en uhensigtsmæssig adfærd til noget mere hensigtsmæssigt.

Dernæst skal den nye adfærd gentages et vist antal gange. Nogle vaner kræver ganske få gentagelser, fx hvis man brænder sig på en brandvarm kogeplade.

Andre vaner kræver betydeligt flere gentagelser, især hvis det er indgroede gamle vaner – eller der er følelser involveret, fx med parforholdet eller børnene.

Og så er det vigtigt at øve sig i det rigtige og gentage de hensigtsmæssige tiltag, så det er gode (og ikke dårlige) vaner, man får skabt sig.