Spring til indhold

Har I brug for mere faste rammer i parforholdet?

kærlighedssprogHvor stramt og begrænsende skal det være?

 Normalt er det ganske fornuftigt med rammer, regler og retningslinjer. Det giver tryghed. Eksempelvis er det i trafikken klogt at aftale, om man kører i højre eller venstre side af vejen. Blot man er enige om, hvor og hvornår man gør tingene på en bestemt måde.

Imidlertid kan love og regler i sociale sammenhænge blive problematiske, hvis de bliver for stramme og begrænsende.

Især i parforhold duer regler og love ikke, hvis man ønsker et kærligt forhold til sin partner. Derimod er det vigtigt i parforholdet at have værdier for øje. Værdier har, til forskel fra love og regler, en lethed over sig, med åbenhed og indlevelse. Derimod kan regler være mere tyngende, med pligt og byrde.

Regler eller værdier

Værdi-ord er typisk meningsfuld, valg, vigtigt, ønske og lignende.

Regel-ord kunne derimod være burde, må, skal, behøver, nødt til, rigtigt, forkert, godt eller dårligt.

 
Klik her for at se flere anmeldelser
Værdier og regler i parforholdet

Eksempler

Her er nogle eksempler på brugen af ovennævnte ord:

– Jeg burde tage opvasken i dag
– Jeg vælger at tage opvasken i dag

– Jeg bliver nødt til at reparere dørklokken
– Det er vigtigt at få ordnet den dørklokke i en fart, for det irriterer min partner, at den ikke virker

– Jeg må nok hellere blive hjemme i dag, for at være sammen med min partner. Det er det rigtigste
– Jeg ønsker at have kvalitetstid sammen med min partner, for det betyder meget for mig. Jeg vil have et meningsfuldt og kærligt parforhold

Tre hovedårsager

Der er tre hovedårsager til at det er vigtigt at skelne mellem regler og værdier:

  • Hvis du lever dit liv efter regler og love, kan du føle dig begrænset og stresset, mens hvis dit livs-kompas derimod er værdier, føles det let med frihed og åbenhed.
  • Regler sætter grænser og kan gøre dig ufleksibel med begrænsede valgmuligheder. Værdier giver dig ubegrænset mulighed med stor fleksibilitet til at handle og vælge.
  • Der er mindre risiko for konflikter i et parforhold med værdier i stedet for med regler. Hvis du insisterer på, at det er dine regler, der er de rigtige (og at partneren dermed er forkert), har du selv lagt op til ballade. Hvis I derimod er blevet enige om nogle fælles grundlæggende værdier, er det lettere for jer at acceptere og respektere hinanden.

Konflikter

Konflikter opstår ikke på grund af værdier, men snarere fordi hver især kan have forskellige regler om, hvordan disse værdier skal bringes til udtryk, og hvordan der skal handles på dem.

Regler i parforhold opstår typisk, når aftaler ikke bliver overholdt, og der er utryghed og manglende respekt. Det kan være på grund af misforståelser, og manglende eller dårlig kommunikation.

Kompasset

Kompas i parforholdetVærdier er som et kompas, der hjælper dig med en hensigtsmæssig retning. Men samtidig skal du også bevæge dig i den retning, du ønsker. Du skal LEVE dine værdier. Gøre noget aktivt, og dine værdier skal være din guide.

Ønsker, behov og krav

Værdier er ikke det samme som ønsker, behov eller krav. Værdier er, hvordan du opfører dig, og hvilken holdning du har. Hvis du ikke selv er i stand til at GØRE det, er det ikke en værdi-parameter. Så vær opmærksom på, at hvis du har ønsker, behov eller krav til din partner, er det ikke en værdi men snarere egoisme og dårlige forventningsafstemning. Værdi er kun noget, man GIVER. (Dette gælder i øvrigt også på ens arbejde, uanset om man er lønmodtager eller selvstændig. Hvis din arbejdsgiver eller dine kunder ikke opfatter dét, du tilbyder, som værdifuldt, bliver du fyret eller mister kunder)….

Rigtigt eller forkert

Som terapeut, coach eller parterapeut diskuterer jeg aldrig med mine klienter, hvad der er rigtigt eller forkert. Jeg giver dem heller ikke automatisk ret. Der er nemlig noget, der er langt vigtigere, end hvad der er forkert og rigtigt, og det er, hvad der er bedst for parforholdet. Hvis du krampagtigt holder fast i at ville have RET, vil du aldrig finde kærlighed – i et hvilket som helst parforhold. Og hvis din holdning er for hver en pris at få ret, hvad er det så, at du lærer dine børn?

Konflikter i parforholdHvis jeg kan lide brombærmarmelade, er der ikke noget rigtigt eller forkert i det. Der er naturligvis mange andre slags marmelade, men brombær er altså, hvad jeg kan lide, og andre kan lide noget andet. Jeg behøver ikke at retfærdiggøre, forklare eller forsvare min smag. Det er bare sådan, det er. På samme måde er dine værdier præcist dine værdier. Sådan er de bare.

Samfundets regler

Selvfølgelig vil samfundet stille nogle regler op, for at beskytte organisationen og det enkelte individ, og fortælle hvad der er rigtigt og forkert. Disse ”regler” er etik, moral og dyder. Ganske fornuftige, – men de er ikke værdier. I øvrigt ændrer etik, moral og dyder sig med tiden. Noget, som tidligere var helt ”normalt”, kan vi i dag betragte som umoralsk og frastødende. Et eksempel er, at det i Grækenland for 2000 år siden var ret almindeligt med pædofili. Sådan er det ikke i dag. Og om 1000 år siden vil man ryste på hovedet af noget, vi anser for helt normalt i dag.

Forbindelse, omsorg og bidrag

Forbindelse, omsorg, accept, tillid, tryghed, respektNår vi taler om parforhold, er der nogle værdier, som danner et solidt grundlag for ethvert godt parforhold. Listen er lang, men de vigtigste er: God forbindelse med hinanden, omsorgsfuldhed, at bidrage med værdiforøgelse, tillid, tryghed og respekt for hinanden.

At være i god forbindelse med hinanden betyder blandt andet at man vil være tæt på hinanden, interesserer sig for hinanden, har det sjovt sammen, forstår hinanden og åbner sig op for hinanden.

Omsorgsfuldhed betyder blandt andet at være der for hinanden, at støtte og hjælpe partneren, at vise at den anden betyder noget for en, at være accepterende og tilgivende, samt at være venlig, varm og forstående.

At bidrage til hinanden med værdiforøgelse betyder at tilføre værdi og energi til den anden – og vel at mærke noget, som den anden opfatter som værdifuldt. Dette betyder ikke nødvendigvis, at det er vigtigt for en selv. Det skal ”blot” være vigtigt for partneren. Det kan eksempelvis være et eller flere af kærlighedssprogene:

  • at tilbringe tid sammen
  • sige søde ord
  • gøre tjenester
  • give gaver
  • fysisk berøring

Når begge gør dette for partneren, oplever de begge kærligheden.


De fem kærlighedssprog, ordliste:

Tid: At tilbringe tid sammen. At gøre et eller andet sammen med fokus på det samme. At være i samme rum

Ord: At sige noget pænt. “Jeg elsker dig” eller ros og anerkendelse

Tjenester: At rydde op, eller stryge en skjorte kan opfattes som en tjeneste, hvis dette er ens primære kærlighedssprog.

Gaver: Jul og fødselsdag er de to bedste tidspunkter på året, hvis dit primære kærlighedssprog er gaver. Og den skal selvfølgelig være pakket pænt ind.

Berøring: Den lette berøring, hånden på skulderen, massage, sex


Tillid, tryghed og respekt for hinandenTillid er, når din partner siger noget, og du tror på det. Når du mærker loyalitet, integritet og ærlighed i dit parforhold. Din partner holder sine løfter, og du er sikker på at I stadig er sammen, når det til tider bliver hårdt.

Tryghed er, når din partner siger tingene på en ordentlig måde. At du har en sikker havn at komme hjem til.

Respekt er, når din partner respekterer dig for, at du er, som du er, og hvem du er. Samtidig har din partner en selvansvarlig holdning. I kommer til tiden og holder aftaler.

For at det kan lade sig gøre for din partner at gøre og være alle disse ting, skal du naturligvis selv gøre og være dem. Det føler du måske også, at du er og gør, men hvis din partner ikke opfatter det på samme måde som dig, har I et kommunikationsproblem. I får ikke talt sammen på en hensigtsmæssig måde, inden for aftalte, trygge, faste rammer, hvor I kan udtrykke jer åbent og frit, uden at den anden føler sig såret, angrebet eller kritiseret. Dette kan imidlertid læres, og er hvad jeg kalder Parforholdets Færdselsregler. Det er bestemte kommunikations-værktøjer, som vil give jer en forståelse for hinanden. Det er ikke nok at udveksle ord og holdninger. Der skal mere til, for at I kan høre og forstå hinanden.

Værdibaserede handlinger

Værdibaserede handlingerVærdibaserede handlinger er rygraden i ethvert godt parforhold. Uden dem vil dit parforhold sygne hen og til sidst dø. Selvfølgelig skal du ikke kun gøre dette for at få noget fra din partner. Hvis du forsøger med købmandshandel i parforholdet, så bevæger I jer væk fra hinanden med behov, krav, ønsker og følelsesmæssige målsætninger. Du er på galt spor, hvis du bruger sætninger som: ”Hvis jeg gør dette, så forventer jeg, at du gør dette”. Det vil skabe en masse problemer for dig og jer, og med stor sandsynlighed give jer skuffelser og frustrationer hen ad vejen.

Så dine værdier er kun værdier, fordi de har værdi for dig, og du ønsker at bidrage med omsorgsfuldhed i en god kærlig forbindelse med din partner. Det kræver naturligvis hensigtsmæssig kommunikation, for at du kan finde ud af, hvad din partner ønsker sig, og for at din partner kan forstå, hvor meget du giver ind i parforholdet. Forståelse er enormt vigtigt. Ikke enighed, men forståelse.


Links til fire andre områder inden for parforhold:

Kommunikation i parforholdet

Krise i parforholdet

Misforståelser i parforholdet

Et godt parforhold


Links til andre artikler om et godt parforhold:

Nøgleord:

Ressoursestærke

Hvile i sig selv

Velstand

God til at kysse

Dele seng

Soulmates

Grine sammen

Fast forhold

Sove i ske

Humor

Husk at date

Ritualer

Kæresteweekend

Varigt forhold

Taknemmelighed

Taknemmeligheden

Tillid, tryghed og respekt

Tre gode vaner

Værdi i forholdet

Værdien

Vedligeholdelse

Faste regler

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen
Brug F5-tasten (eller genopfrisk siden) for at se andre artikler


.