Spring til indhold

Profeten – af Khalil Gibran

 

kahlil gibran profeten citatUddrag fra bogen “Profeten”

Kloge ord om parforholdet

Om Kærlighed

Da sagde Almitra: Tal til os om Kærlighed.
Og han løftede sit hoved ud over folkeskaren, medens stilheden sænkede sig over den. Og med kraftfuldt røst begyndte han at tale:
Når Kærligheden kalder jer, følg den. Er dens vej end stejl og stenet.
Og favned I af dens vinger, da giv jer hen til den.
Skulle I end såres af det sværd, der er skjult i dens vingefjer.
Og når den taler til jer, tro den. Om end dens røst skulle sønderrive jeres drømme, som nordenvinden forøder havens blomster.
Thi ligesom Kærligheden kroner jer, skal den også korsfæste jer.
Ligesom den øger jeres vækst, skal den også sørge for jeres beskæring.
Ligesom den hæver sig til jeres højeste og kærtegner jeres spædeste kviste, der sitrende strækker sig mod solen. Således skal den også nedstige til jeres rod og ruske dens klamrende fæste i dybet.
Som markens neg sanker den jer til sig.
Den tærsker for at gøre jer nøgne.
Den sigter jer for at rense jer for avner.
Den kværner jer til hvidhed.
Den ælter jer, til I er smidige; og da overlader den jer til sin hellige ild, at i kan blive helligt brød til guds hellige gæstebud.
Alt dette skal Kærligheden gøre imod jer, at I må kende hjertets hemmeligheder og ved dette kendskab blive en del af livets hjerte
Men dersom I af angst kun vil søge Kærlighedens fred og Kærlighedens glæder, Da var det bedre for jer, om i dækker jeres nøgenhed og begiver jer bort fra Kærligheds tærskelo, til den omskiftelighedens verden, hvor i skal le, men ikke ag jeres latter, og græde, men ikke af jeres tårer.
Kærligheden giver intet andet end sig selv og tager kun fra sig selv.
Kærligheden besidder ikke og vil ikke besiddes; Thi for Kærligheden er Kærlighed alt.
Når i er opfyldt af Kærlighed, sig da ikke: “Gud har taget bolig i vort hjerte”; men snarere skal I sige: “Vi dvæler i Guds hjerte”..
Og tro ikke, I kan bestemme kærlighedens kurs: Thi dersom Kærligheden finder jer værdige, skal den bestemme jeres kurs.

 
Klik her for at se flere anmeldelser

Om ægteskab

Da talte Almitra atter og sagde: Og hvad om ægteskab, herre?
Og han svarede:
Sammen blev I født, og sammen skal I forblive.
Når dødens hvide vinge øder jeres dage, skal I forblive sammen,
ja, sammen skal I forblive endog i Guds tavse erindring.
Men lad der være afstande i Jert samvær.
Og lad himlens brise danse imellem jer.
Elsk hverandre, men gør ikke kærlighed til en forpligtelse,
Snarere skal den være som vuggende vande mellem sjælenes kyster
Fyld hinandens bæger, men drik af hver sit.
Giv hinanden af jert brød, men spis ikke af samme skive,
Syng og dans tilsammen og vær glad, men lad dog hinanden alene.
Ligesom luttens strenge er alene, om end de sitrer med samme melodi.
Giv jeres hjerter, men ikke som hinandens besiddelse?
Thi kun livets hånd kan rumme jeres hjerter.
Og stå, sammen, men dog ikke for nær hinanden;
Thi templets søjler er adskilt,
Og cypressen og egetræet vokser ikke i hinandens skygge

Om sorg og glæde

Da sagde en kvinde: Tal til os om sorg og glæde.
Og Han svarede:
Jeres glæde er jeres sorg befriet for sin maske. Og fra den samme kilde, hvoraf jeres latter sprudler, vældede ofte jeres tårer. Og hvorledes kan det være andet? Jo dybere sorgen mejsler i jert væsen, jo mere glæde kan i rumme.
Er ikke bægeret, der rummer jeres vin, netop det bæger, der blev brændt i pottemagerens ovn? Og er ikke den lut, der dulmer jert sind, netop det træ, som blev udhulet med knive?
Når i glædes, søg da dybt i hjertet, og i vil finde, at glæden kun gives jer af det, som voldte jer sorg.
Når i sørger, søg da atter i hjertet, og i skal i sandhed indse, at i græder over det, der engang var jeres glæde.
Nogle blandt jer siger: “Glæde er større end sorg”. Og andre siger: “Nej, sorgen er det største.” Men jeg siger jer, at de er uadskillelige.
De kommer i følge, og når den ene sidder alene til bords med jer, skal i vide, at den anden sover på jeres seng. Ja i sandhed, som vægtskåle er i ophængt mellem jeres sorg og jeres glæde. Kun når i intet rummer, er der stilstand og ligevægt.
Når skatmesteren griber jer for at veje sit guld og sit sølv, må enten glæden eller sorgen stige eller dale.


Kunne du tænke dig noget mere kærlighed og glæde i dit parforhold?Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

27:23 minutter

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser


.