Spring til indhold

Hvorfor får nogle mennesker bank?

  • Anslået læsetid: 7 min read

vold i parforholdVold af forskellig type og grad bliver jævnligt beskrevet i medierne.

Hjem >> /parforhold >> /krise parforhold >> Hvorfor får nogle mennesker bank?


Hvad er det, der gør, at nogen mennesker får bank (igen og igen), mens andre aldrig kommer ud for den slags? Og hvordan kan vold forebygges/forhindres?

Jeg mener, at når voldelige episoder finder sted, skyldes det helt eller delvist manglende evne til

  1. at lytte til og forstå andre
  2. at føle og vise respekt for andre

Alting starter i barndommen med opdragelse, samt træning i sociale relationer.

Ofte er det svært at se sammenhængen mellem aktion og reaktion (adfærd og konsekvens), men lad mig give et eksempel:

Det er blevet sent på aftenen, og den 9-årige dreng skal til at i seng, fordi den følgende dag er en skoledag.
Han går hen til sofabordet og samler fjernbetjeningen til fjernsynet op.
Forældren siger: “Du skal ikke se mere TV i aften. Du skal i seng nu. Læg fjernbetjeningen fra dig.”
Drengen hører ikke / ignorerer bemærkningen og tænder for fjernsynet.
Forældren siger: “Sluk for fjernsynet. Du skal ud og børste tænder nu.”
Drengen ignorerer stadig, hvad der bliver sagt, og kikker kun på fjernsynet.
Forældren siger højere og mere skarpt: “Sluk for det fjernsyn, NU!”
Det hjælper ikke, og forældren bliver mere og mere frustreret og vred over ikke at blive hørt.
Stemningen resten af aftenen er ødelagt – medmindre forældren vælger at resignere og lade drengen opdrage sig selv.

Drengen lider på ingen måde af dårlig hørelse! Det er snarere selektiv hørelse, for når hans bror ved andre lejligheder siger noget, hører han det lige med det samme – også på lang afstand.


Mikael Hoffmann


Resultat senere i livet

Dagen efter sidder den 9-årige dreng med sin bror i sofaen og spiller PlayStation.
De to drenge kommer normalt fint ud af det med hinanden og har et godt forhold indbyrdes.

Men på et tidspunkt bliver de uenige om noget, og det udvikler sig til, at broderen pludselig slår drengen så hårdt, at han efterfølgende skriger højt i smerte.

Forældren kommer hurtigt ind for at trøste den ene og skælde den anden ud.

Forestil dig, at denne adfærd får lov til at udvikle sig og fortsætte. At drengen tilegner sig en attitude og adfærd, der får andre til i desperation at bruge vrede og vold. Drengen vil igen og igen møde vold – og han vil ikke ane, at det kommer fra hans egen mangel på evne til at lytte til, hvad andre siger til ham, og hans mangel på evne til at føle og vise respekt for andre mennesker. Han vil formentlig efterhånden mene, at det er alle de andres skyld, at han oplever fortrædeligheder og “uretfærdigheder” i sit liv.

Forældren kan også senere være totalt uforstående overfor de slag, drengen modtager i livet – uvidende om, at grunden er forældrenes egne mangelfulde opdragelse af drengen i hvordan Livets Love fungerer i praksis.

Grundene til volden

Der kan være rigtigt mange grunde til, at nogle forældre viger tilbage for at opdrage deres børn og stille alderssvarende krav.

  • Måske er de bange for konflikter og afvisninger
  • Måske aner de ikke, hvordan man opdrager børn, fordi de aldrig selv er blevet opdraget, men har måttet opdrage sig selv…
  • Måske har de dårlig samvittighed over eventuelle mangler og fejltagelser (fx skilsmisse eller overgreb) som gør, at de ser igennem fingre med ting, de burde påtale og stoppe…

Måske er det noget helt fjerde eller femte

Grundene kan være mange, men resultatet er tydeligt: Børn, der vokser op til udfordringer, der kunne være undgået eller begrænset – eksempelvis frustrationer, hyppige job- og ægtefælleskift, vold, overgreb.

Hvad kan der gøres?

I mine øjne indebærer god opdragelse, at der et formål med det, man som forældre og rollemodel gør.

  • At forældren går foran som et godt eksempel. Er en god rollemodel.
  • At forældren sætter sunde naturlige grænser for sig selv, for barnet og for alle andre relationer, fx ægtefælle, arbejdskollegaer, venner osv (barnet ser hvad forældren gør og lærer af det).
  • At forældren stiller rimelige krav til barnet, der er alderssvarende.
  • At forældren lærer barnet at lytte efter hvad andre siger, og at føle og vise respekt for andre – først og fremmest for forældrene (fordi de i opdragelsen er tættest på).

Hvis du ikke får healet de gamle sår, som stadig gør ondt, kan du risikere at bløde på de mennesker, der ikke skar dig.

Disciplin

Ordet disciplin kommer af latin disciplina ‘undervisning, opdragelse‘.

Disciplin er et begreb, der betegner, at man indretter sig efter de regler, der gælder i fx en organisation eller et samfund.

Der skelnes mellem:

– ydre disciplin, dvs. hvor lydighed og orden er et resultat af andres kontrol, magt og trusler om sanktion, og

– indre disciplin eller selvdisciplin, dvs. hvor adfærden er under kontrol af personen selv og baseret på accept af fælles normer eller på vilje til at indrette sig efter regler fastsat af fællesskabet eller af en selv.

Er der nogle forældre, der har svigtet deres opdrager-ansvar og opdrager-forpligtelse – og er blevet bedsteforældre for deres egne børn?

Klik her - for at læse min artikel med 5 konkrete handlinger, der opbygger tillid og tryghed i parforholdet.

Moderskabet og lederskabet i familien

Jeg mener, at det er vigtigt at vi som forældre med børneopdragelsen lærer vores børn at skelne mellem at svare enten “Hvorfor det?” eller “Hvor højt?”, når nogen siger “HOP!”

Nogen gange skal der bare adlydes, fx ved en faretruende situation. Hvis det brænder, skal man ikke parlamentere om vi skal slukke ilden eller løbe vores vej. Der skal bare pareres ordre fra den, der har taget lederskabet.

På den anden side er det vigtigt at stille uddybende spørgsmål, hvis fx bankrådgiveren anbefaler et renteswap eller lægen foreskriver noget medicin.

Selvfølgelig er de bløde værdier med blandt andet sociale færdigheder vigtige for barnet – og denne side af sagen klarer moderskabet til fuldkommenhed.

børneopdragelseGod børneopdragelse er naturligvis temmelig langt fra den diktatoriske faderfigur. Man skal selvfølgelig ikke blindt følge ledere (nazismen, stalinisme osv), men hvis man aldrig har lært at skelne mellem hvornår man skal adlyde en ordre, og hvornår man skal gøre det modsatte, kan det få fatale følger.

Jeg tror at grunden til de mange skilsmisser i Danmark (42%) er fordi manden ikke har forstået faderrollen, men i stedet sammen med kvinden har påtaget sig moderskabet. I begyndelsen synes kvinden at det er pragtfuldt, men efter et stykke tid kommer hun til at foragte ham for ikke at være MAND, og så starter problemerne. Samtidig har børnene ikke en far at spejle sig i som også er en mur de kan spille deres bold op ad. De lærer at være sociale, men ikke at kunne sige til og fra på en ordentlig måde.

Jeg mener, at hvis de bløde værdier bliver dominerende på bekostning af disciplin, respekt, konsekvens, fasthed og lignende, vil børnene blive frustrerede, og måske søge fx bander og religion for at finde rollemodeller de kan bruge.

8:34 minutter (Undskyld den dårlige lydkvalitet. Det er en gammel video)


Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.Links til fire andre områder inden for parforhold:

Et godt parforhold

Kommunikation i parforholdet

Misforståelser i parforholdet

Krise i parforholdet


Links til andre artikler om kriser i parforhold (de seks af dem ses herunder):

Keywords: Description:

Afhængighed

Anerkendelse

Ansvarsfordeling

At slå

Bekymringer

Jaloux

Jalousi

Det værste

Tro

Bank

Konflikt

Vrede

Skænderi

Undgå skænderier

Udfordringer

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen
Brug F5-tasten (eller genopfrisk siden) for at se andre artikler.


.