Spring til indhold

Men! – Hvad betyder ordet?

menOrdet “MEN” kan have mange forskellige betydninger.

 Vi siger ét, men det kan nemt risikerer at bliver opfattet på en helt anden måde, end det var tiltænkt.

Her er to udsagn, og prøv at lægge mærke til, om du kan høre forskellen:

“Det regnede, men vi havde en god ferie.”
“Vi havde en god ferie, men det regnede.”

Rækkefølgen på sætningerne før og efter ordet MEN har kolossal stor betydning. Det ene af de ovennævnte udsagn udtrykker positiv optimisme, og det andet udtrykker negativitet.

 
Klik her for at se flere anmeldelser

Grænsesætning

Men ordet MEN kan også bruges positivt, når du vil sætte grænser, eller der er noget, du ikke vil:
Din ven spørger om du vil tre uger med til Mexico for at se fodbold. Det har du hverken tid eller lyst til. Så du siger:
“Nej, det vil jeg ikke, MEN jeg vil gerne ned og se kampen på storskærm i Parken.”

Brugen af ordet MEN i denne sammenhæng viser imødekommenhed og en positiv indstilling.

Modsat: “Ja, jeg kommer, men jeg tager ikke noget med”.

Forskellige opfattelser af KAN og VIL

Nogle kvinder bruger ordene “kan” og “vil” i flæng, uden at være klar over, at det har en kæmpe betydning for manden, hvilket ord, der bliver brugt.

Smag lige på følgende udsagn:
“Kan du få ned med skraldespanden, skat?”
“Vil du gå ned med skraldespanden, skat?”

I det første udsagn anfægter kvinden ubevidst mandens evne til at gå ned med skraldespanden, og det irriterer (ubevidst) manden, så han senere måske reagerer negativ.

I det andet udsagn giver kvinden manden et valg, så han kan vælge enten at gøre det, eller han kan vælge at lade være.

Det giver manden en frihedsfølelse – og selvfølgelig vil han gerne gå ned med skraldet.

Hvis vi ikke er klar over hvordan dét, vi siger, bliver opfattet, kan vi komme galt af sted. – Eller VIL vi komme galt af sted?… 😉


Men og mens

Her er tre scenarier:

  1. Du kunne tænke dig at tage hen til en fest, men du er bange for at blive afvist eller at folk vil grine ad dig.
  2. Du vil gerne stifte familie, men du er bange for at være en dårlig ægtefælle og forældre.
  3. Du har brug for at blive bedre til dit arbejde, men du kæmper altid med at nå deadlines og holde aftaler.

Hvad hæfter du dig ved i disse tre situationer? Er det frygten, angsten eller de dårlige vaner? Eller er det samværet med vennerne, kærligheden i familien eller tilfredsstillelsen ved arbejdet og en god løn? Hvad vil du helst arbejde med: At komme af med frygten, eller at nyde godt af det sidstnævnte? Hvad har du tidligere gjort for at nå dine mål, og hvad kan du mon gøre anderledes, for lettere at leve det liv, du ønsker?

Her kommer de samme tre scenarier, hvor MEN  er erstattet med MENS:

  1. Du tager hen til en fest, mens du samtidig frygter at blive afvist eller at folk vil grine ad dig.
  2. Du stifter familie, mens du samtidig er nervøs for at være en dårlig ægtefælle og forældre.
  3. Du udvikler dig og bliver dygtigere til dit arbejde, mens du samtidig arbejder med at blive bedre til at nå deadlines og holde aftaler.

Er det ikke en temmelig stor forskel? Den reelle forskel består i at lære at RUMME dét, der er. At være psykisk og følelsesmæssigt fleksibel. Og det er præcist hvad jeg beskæftiger mig med i min klinik: At give mennesker et bedre og sjovere liv.

.