Spring til indhold

Tidsperspektiver

Frihed - tanker på vandring Vi er her for at lære, og den bedste og mest effektive måde at lære på, er primært gennem erfaringsindsamling med de udfordringer, vi har hver især.

Hvis noget føles uretfærdigt, afhænger det meget af tidsperspektivet. En flue lever i 30 dage, så for den er det måske en kæmpe ting at skulle leve en dag uden mad. Det er cirka 1/30 af dens liv, hvilket vil svare til to år for et menneske. For et træ, der kan blive flere tusind år gammelt, er 10 års forurening bare en overgangsfase (medmindre forureningen er så voldsom, at træet dør af det….)

Social uretfærdighed kan også ses i et større perspektiv. Den franske og russiske revolution udsprang af social uretfærdighed, hvilket til dels udlignede uretfærdigheden. Alting bølger op og ned og udligner sig over tid. Der vil med stor sandsynlighed komme endnu en social revolution i Vesten inden ret længe. Ulighederne ser nemlig ud til at blive større og større i disse år.

Umiddelbart kan noget godt se uretfærdigt ud. Fx havde vi en verdenskrig, som var forfærdelig for dem, der var involverede, men i et større perspektiv skabte det en masse udvikling. Når man anskuer tingene på den måde, er der ikke noget, der hverken er godt eller skidt. Personligt mener jeg, at krig er forfærdeligt, men det er relativt og set ud fra et tidsbegrænset og personligt perspektiv. Der er ikke noget, der er skidt, uden at det er godt for noget andet over tid.

 
Klik her for at se flere anmeldelser

Så det handler om at være glad og tilfreds med det, man har, samtidig med at man til stadighed ønsker forbedringer og udvikling. Det er måden at få det bedste på – det meste af tiden.

4:00 minutter

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Tanker på vandring! Kærlighedens veje og vildveje.
Langdistancevandring – med refleksioner uden filter.
Flere videoer på www.parforhold-parterapi.dk/tanker-paa-vandring

.


.