Spring til indhold

Parforholdets sociale kapital

Trivsel og kvalitet i kærlighedslivet

sociale kapital I erhvervslivet taler man om social kapital. Dette begreb kan imidlertid også bruge i kærlighedslivet. Hvis begge parter i et parforhold oplever social retfærdighed i form af samarbejdsvilje, tillid og retfærdighed, er de lettere i stand til at få det godt sammen og få samlivet til at fungere.

Begrebet social kapital består af nøgleordene

  • samarbejdsevne
  • tillid
  • retfærdighed

I et parforhold med høj social kapital er der et godt samarbejde, som er gennemsyret af tillid og retfærdighed.

 
Klik her for at se flere anmeldelser

Samarbejdsevne

Samarbejde betyder, at man arbejder sig hen mod en række fælles mål, som er tydelige og der er enighed om. Selv om man har forskellige interesser, er det afgørende, at begge parter anser den andens interesser for legitime. Når man anerkender og respekterer hinanden, udvikles samarbejdsevnen.

Tillid

Tilliden til sin partner handler om at tro på, hvad der bliver sagt. Tillid opbygges ved at være troværdig og at vise andre tillid. ”Sig hvad du gør, og gør hvad du siger.”

Retfærdighed

Retfærdighed deler sig i to: Fordelingsretfærdighed og proces-retfærdighed.

Fordelingsretfærdighed handler om, hvordan forskellige goder som sex, anerkendelse, arbejdsindsats, nærvær fordeles. Det handler også om, hvem der ikke får opmærksomhed, eller hvem der bliver ”fyret”.

Proces-retfærdighed handler om, hvad der foregår i hjemmet. Om nogen bliver favoriseret frem for andre. Om alle bliver hørt, og om beslutningsgrundlaget er i orden.

Retfærdighed er også en forestilling om, at man bliver behandlet med respekt og værdighed.

Parforholdet

parterapi københavnDet viser sig, at den vigtigste faktor for, om parforholdet er godt eller ikke godt, er DIG. Ikke din partner! Der er en meget tæt sammenhæng mellem parforholdets sociale kapital og den måde man er på.

En samværdsform, der er baseret på forståelse, anerkendelse, respekt, lydhørhed, åbenhed og tillid til andre, er vejen til høj social kapital. Det betyder selvfølgelig samtidig, at en sådan måde at leve på kræver en partner, der loyalt medvirker til at få samarbejdet til at fungere.

For at få høj social kapital i et parforhold kræver det et solidt fundament baseret på samarbejde, tillid og retfærdighed. Dette solide fundament skabes med personlig udvikling. Samtidig skal partneren være med til at opbygge den sociale kapitel. Den ene i parforholdet kan ikke gøre det. Det kræver samhørighed og en del tålmodighed, for det tager tid at opbygge. Der er ingen genveje.

Fordelene

Fordelene ved høj social kapital er klare: Høj trivsel og velbefindende, samt høj livskvalitet.

Listen over gevinster ved høj social kapital er lang. Her er nogle af de vigtigste punkter:

  • Mindre stress, samt bedre trivsel og helbred
  • Bedre motivation, større involvering i hjemmet, mere kreativitet
  • Mere vidensdeling, bedre netværk, bedre social støtte til andre

Nogen vil måske sige, at det næsten er for godt til at være sandt. Men det er et faktum baseret på mange forskellige undersøgelser.

Det er vigtigt at bemærke, at det er gratis at opbygge den sociale kapital – og alligevel er udbyttet stort!

1:11 minutter (undskyld lydens kvalitet. Det er en gammel video)


Læs mit seneste indlæg/blogpost:
"Hvordan de positive forandringer i parforholdet bliver skabt"
Hvad der helt konkret kan ændres i vores tilværelse, for at den bliver mere positiv og sjovere i det daglige!

Arbejdsmiljøforsker Tage Søndergård Kristensen har udarbejdet en hvidbog om trivsel og kvalitet i arbejdet. Ovenstående er uddrag fra denne.


Links til fire andre områder inden for parforhold:

Et godt parforhold

Kommunikation i parforholdet

Krise i parforholdet

Misforståelser i parforholdet


Links til andre artikler om parforhold (de seks af dem ses herunder):

Keywords:Description:

Børn

Den sociale kapital

Energiudveksling

Følelser

Genvind tilliden

Vedligeholdelse

Mere lyst til sex

Investering og udbytte

Modenhed

Overskud eller egoisme

Sex og polaritet

Sommerferie

Tennisbanen

Tid og værdi

Ti handle-punkter

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen
Brug F5-tasten (eller genopfrisk siden) for at se andre artikler


.