Spring til indhold

Havening – Teknisk forklaring

Tilbage til forsiden

Hjem >> Havening – Teknisk forklaring


havening-baggrund
havening-hvorfor-er-det-ukendt
havening-disclaimer
havening-praktiske-erfaringer
havening-i-praksis
havening-uddannelse
Tilbage til forsiden

Myndighedskrav:

Klik her – inden du læser nedenstående side!)
.

6:46 minutter
.

Teknikker

Der findes flere teknikker inden for Havening.

De to vigtigste er håndtering af en konkret begivenhed (Begivenhed Havening eller Event Havening), samt håndtering af en bestemt følelse uden rod i en konkret begivenhed (Transpirations Havening eller Transpirational Havening).

Event Havening opløser forbindelsen mellem selve erindringen om hændelsen og dens følelsesmæssige tilknytning.
Efter behandlingen kan man tænke på hændelsen uden at føle smerte længere.
Event Havening ændrer responsen ved tilbagekaldelse af en traumatisk indkodet hændelse og afgiver sin virkning ved synaptisk (receptor) depotentiation (fjernelse).
Dette afbryder den bane, som blev fastlagt under indkodningen af den traumatiske hændelse.
Event Havening kan også beskrives med en mere teknisk term, som definerer den neurobiologiske mekanisme, nemlig Amygdala Depotentiation Teknik (ADT).

Receptorer på dele af hjernen, der hedder amygdalaen, fjernes.
Event Havening-processen tilbagekalder på en måde hændelsen og dens tilhørende emotionelle tilstand.
Derefter følger enkelt berøring enten udført af terapeuten eller klienten selv.
Samtidig laver klienten simple distraherende opgaver for at forstyrre hjernen.

Transpirational (Transpirerende) Havening opløser kroniske følelsesmæssige tilstande.

Affirmational (Bekræftende) Havening og Hopeful (håb) Havening øger det fysiske og psykiske velvære og styrker klienten.

Outcome (udfald) Havening får klienten til at ændre et forventet udfald af en begivenhed til en anden.

Ved Role (rolle) Havening påtager terapeuten sig rollen som en anden person, som har en andel i klientens traume.

Disse teknikker er meget virkningsfulde.

Sigmund_FreudI 1895 forsøgte Sigmund Freud at give psykologien et videnskabeligt fundament, da han skrev sin afhandling Udkast til en videnskabelig psykologi (originalt: Entwurf einer Psychologie).
Her beskrev han de biologiske processer, der frembringer en række psykologiske tilstande.
Han søgte at forklare, hvad han havde observeret i forhold til neurobiologien på den tid.
Havening er en videreudvikling af Freuds neurovidenskab.

Vores krop og hjernen

Kemikalier og deres reaktioner producerer og lagrer energi, giver os vores fysiske struktur, former informationsprocesser, og motiverer os til at gøre noget.
Elektriske impulser forårsager frigivelse af lagret energi, ændrer neuro-aktivitet, fungerer som bærebølger, og påvirker alle aspekter af kropslige funktioner fra immunforsvaret til hukommelsen.

Men vi er mere end bare en elektrificeret biokemisk organisme.
Når vi er i livsfare, har naturen gjort lagringen og genkaldelsen af kritisk information simpel og uforanderlig.
Ved at forstå den underliggende biologi af netop denne proces, kan vi foreslå en metode til permanent af fjerne uønskede traumatisk indkodede erindringer.


Artikler, jeg har skrevet. De kommer her i tilfældig rækkefølge:
/hvad-er-det parterapi

Udtrykke behov og få dem opfyldt

/psykologi parterapi

Hvorfor skulle man dog ændre sig selv?

/parterapi

At opbygge et parforhold – som et lejrbål

/undga-skilsmisse parterapi

Hvordan man undgår, at dårlig økonomi ødelægger parforholdet

/psykologi parterapi

Syv typer gentagne udfordringer

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Trappen

/hvad-er-det parterapi

De grundlæggende værdier i parforholdet

/undga-skilsmisse parterapi

Hvordan vrede kan ødelægge et godt parforhold

/psykologi parterapi

Følelsesmæssige overgreb og grænsesætning

/parterapi

Nøglen til ægteskabets dør sidder indvendigt

/psykologi parterapi

Dårlige vaner i parforholdet

/hvad-er-det parterapi

Parterapi, der virker

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Anerkendende Selvansvarlig Dialog

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Et værktøj til at tale sammen

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Tårnet og Bulldozeren

/undga-skilsmisse parterapi

Hvorfor utroskab ikke er nogen god ide

/hvad-er-det parterapi

Hvordan får man et bedre parforhold?

/psykologi parterapi

Udseende, holdning, personlighed og tilknytningsstil i parforholdene

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Det Hvide Flag

/hvad-er-det parterapi

Par-coaching/terapi hjemme hos jer selv


Med udgangspunkt i den nyeste hjerneforskning, har forskerne fundet ud af følgende:

haveningHjernen og kroppens respons-system er som en bio-elektro-kemisk-magnetisk organisme.
På samme måde som lys både er partikler og elektromagnetiske bølger, så er kroppen også både elektricitet og kemi.
Der sker ikke nogen kemisk reaktion uden elektrisk stimulation, og der er ikke nogen elektrisk aktivitet uden en kemisk stimulation.
De elektrokemiske signaler er kroppens måde at modtage, fortolke, huske og kommunikere på.

På samme måde findes der heller ikke elektrisk aktivitet i kobberkabler uden at der også er en magnetisk aktivitet.
Det samme gør sig gældende for vores krop på det biologiske plan, men det vil jeg ikke gå dybere ind i her.

Naturen har gennem temmelig mange års udvikling designet os således, at når der er fred og ro, arbejder hjernen på én måde.
Men hvis der opstår en livstruende fare, bliver der kortsluttet nogle ting i hjernen og kroppen.
Den bio-elektriske frekvens går lynhurtigt fra 1 til 100 Hertz og bio-kemien ændrer sig dramatisk.
Dette gør, at vi er i stand til at overleve angrebet, og kan udmønte sig i en respons, som fx at blive bange, hvis en sulten tiger løber hen imod os.

Hvis vi ikke kan slippe væk fra den farlige situation, eller efterfølgende få det rystet af os, kan der opstå et traume, som kan blokere vores livsudfoldelse og lykke.
Derfor er det vigtigt at forstå den underliggende psykologi og biologi i den bio-elektriske-kemiske proces, for at vi kan være i stand til at fjerne den traumatiske kodning.
Med Havening sker det øjeblikkeligt, og sammen med efterfølgende psykoterapi sker det permanent.

Havening-teknikken ændrer kodningen i hjernen ved at neutralisere nogle receptorer (kontakter eller forbindelser) eller rettere opløse bio-limen til hjerne-neuronernes receptorer, hvorved en oplevelse bliver adskilt fra den tilhørende smerte.
Man kan stadig huske begivenheden, men de informationsveje, som er skabt i hjernen mellem erindring og smerte, er afbrudt.

Rent neurobiologisk foregår det i hjernens Amygdala, hvor trusler og farer bliver behandlet.
Amydalas funktion er designet til at individet kan overleve i faresituationer.
Kort fortalt går Havening-behandlingen ud på at udføre en baglæns traume-oplevelse.
Ved at undersøge den måde, et traume udvikler sig på, har forskere fundet en metode, der kan reversere den, det vil sige at få den til at køre den modsatte vej.
Dette gøres blandt andet ved at associere et sensorisk input med en god følelse, i stedet for med den oprindelige traume-følelse.

Et par tekniske forklaringer (på engelsk):

20:47 minutter

19:13 minutter

Hvordan fungerer hjernen?

haveningFor at kunne huske noget som helst, skal der være følelser forbundet med informationen, og samtidig skal oplevelsen give mening.
Vi har fem fysiske sanser: Synet, hørelsen, berøringen (tryk og temperatur), smagen og lugtesansen.
Impulser fra de fire førstnævnte sanser bliver bearbejdet i hjernens Talamus, som fungerer som en slags sorterings-postkontor.
Den femte sans er lugtesansen, som går forbi Talamus og direkte i Amygdala.

Grunden til dette er, at duft kan være en tidlig advarsel om et rovdyr, så man har tid til at flygte.
Signalerne fra de fire førstnævnte sanser bliver sendt til Talamus for at blive vurderet.
Hvis informationerne bliver fortolket som en trussel, fx i form af en vred hund, øges den bio-elektriske frekvens i nervesystemet til omkring 100 hertz, hvilket kaldes Gamma-bølger.
Bio-kemiske stoffer i form af dopamin, kortisol og noradrenalin bliver aktiveret.
I hjernens Cortex bliver det komplekse indhold registreret fx i form af hundens farve, størrelse osv.
En tredje type information er kontekst, som bliver behandlet i hjernens Hippocampus.
Dette kan være det sted, hunden stod, fx i en have med blomster.

Det komplekse indhold bliver sendt til de dele af amygdala, som har med alarmområdet at gøre.
Andre informationer kommer direkte fra talamus til den del af amygdala, som beskæftiger sig med handling, nemlig kæmp, flygt eller fastfrysning.
Impulser kan også gå til den del af amygdala, der har med forsvarsvrede at gøre (Defensive Rage).

Bio kemisk

Når de fire forudsætninger for et traume er til stede (begivenhed, mening, hjernens landskab og ingen flugtmulighed) vil gamma bølgerne på 100 hertz, samt de kemiske stoffer kortisol, noradrenalin og dopamin, være med til at potentiere hjernens neuroner.
På neuronernes kontaktpunkter med hinanden vil der lynhurtigt skabes nogle ny modtager ”antenner”, som kaldes AMPA-receptorer.
Gamma-bølgerne og de bio-kemiske stoffer trigger endvidere et enzym-lignende stof, som hedder PKM-zeta.
Dette skaber fosfor-kinæse, som er fosfatese (en slags lim), der limer receptorerne fast på neuronernes kontaktflader.

 


VD6PcEWDJbo


Havening-behandlingen

Havening-behandlingen giver den modsatte effekt af et traume.
Med Havening skabes der i neuronerne langsomme Delta-bølger på mellem en halv og 2 hertz, og der udløses endvidere nogle bio-kemiske stoffer i form af Serotonin og GABA (Gamma Amino Botyric Acid).
Delta-bølgerne og de kemiske stoffer sørger for, at der kommer calcium ind i neuronen.
Denne calcium vil depotentiere AMPA-receptorerne, således at ”limen” bliver opløst, og receptorerne i stedet for at sidde på ydersiden af neuronens kontaktflade, nu sætter sig på indersiden.
På den måde har hjerne-neuronen ikke længere mulighed for lynhurtigt at lave en traume-respons.
Dette betyder, at vi stadig kan huske og lære af den negative hændelse, men der vil ikke længere være nogen følelsesmæssig respons i form af fx vrede, smerte eller uhensigtsmæssig adfærd.

Neutrale oplevelser og chok

haveningHvis et levende væsen har en neutral oplevelse, som efterfølges af et chok eller som er livstruende forbundet med frygt, kan den neutrale oplevelse i fremtiden blive forbundet med frygt.
Et eksempel på dette er, at hvis der opstår et traume med fx hunden, der bed, kan informationer i Hippocampus (fx blomsterne) resultere i, at man får angstanfald.
Den samme duft fra haven kan opleves som en traumatisk respons af den glubske hund.
Dette er selvsagt en uhensigtsmæssig adfærd, som bør behandles, for ikke at hæmme ens egen eller andres livsudfoldelse.
Hvis man bliver udsat for den neutrale oplevelse uden at den betingede frygtfølelse er til stede, vil den neutrale oplevelse igen antage en neutral karakter. Dette er muligt med Havening og psykoterapi.

En vestlig synsvinkel

Vi har mange holdninger og overbevisninger.
De fleste hjælper os og fungerer godt.
Uhensigtsmæssige overbevisninger kan være fobier, kronisk smerte, panikangst, post traumatisk stress syndrom og patologiske emotioner.

De kroniske smerter er ud fra et vestligt synspunkt fysiske, men smerten er faktisk lig med problemet.
Hvis det er svært at finde årsagen, kan de kroniske smerter have et traumatisk udspring, eller at der er en forhistorie af uforløste følelsesmæssige begivenheder.

De psykosomatiske tilstande kan eksempelvis udmønte sig i at folk bliver blinde, hvis der er noget, de ikke ønsker at se, eller en addiktiv misbrugs-adfærd.
Underbevidstheden putter ting væk, men tingene forsvinder ikke af den grund.

Ulemper ved at fjerne noget fra den traumatiserede hukommelse

Der er flest fordele, men også nogle ulemper, fx hvis den traumatiske oplevelse er en drivkraft.

Det traumatiske kan være tabet af en nærtstående elsket person.
Den forbundne drivkraft kan være et kunstnerisk drive, karriere, selvstændig forretning, et frivilligt arbejde eller et livsværk.

Klienten bliver altid først spurgt, om de følelsesmæssige komponenter ved traumet ønskes slettet.
Livet skal ikke altid være smertefrit.

Havening ændrer klientens syn på livet.

Traumer er årsagen til mange symptomer.
Hvis man udelukkende symptombehandler (med fx medicin, massage, alkohol, TV-kiggeri og lignende) uden at beskæftige sig med årsagerne eller kilden til ubalancen, forsvinder symptomerne kun midlertidigt.

Vil ikke

Nogle mennesker sidder så meget fast i deres egen harme og selvretfærdighed, at de ikke ønsker at opløse deres vrede.
Det kan fx være efter en skilsmisse, hvor man under ingen omstændigheder vil tilgive, men hellere udkæmpe en kamp, også selv om der ingen vindere vil være.
Hvis din ex er af denne overbevisning, er der kun et eneste sted, du kan påvirke, og det er dig selv.
Du får brug for en masse Havening, for at kunne rumme den giftige, irrationelle og alt-ødelæggende galskab.
Ikke mindst hvis I har fælles børn.

Litteratur:

past-present
www.saxo.com/dk/when-the-past-is-always-present_ronald-a-ruden_epub_9780203859971

.

Kort teknisk resume

Hvordan et traume bliver indkodet i hjernen:
AMPA-receptorer på ydersiden af amygdalas hjerne-neuroner bliver potentieret af en meningsfyldt begivenhed, hvor hjernen er modtagelig og der ingen flugtmulighed er.
Der skabes bio-elektriske gamma-bølger på 100 Hertz og glutamate (Excitatory Neurotransmittere).
Der bliver udløst neurokemikalier i form af Dopamin, Noradrenalin og Cortisol.
Receptorerne bliver fosforteret af det enzym-lignende PKM-zeta, og handling finder sted i form af enten kamp, flugt, forstening eller Forsvarsvrede.

Hvordan dette traume bliver forstyrret med Havening:
Arbejdshukommelsen med den traumatiske oplevelse bliver aktiveret.
Ved hjælpe af Havening berøring produceres der delta-bølger på mellem 1 og 2 Hertz i neuronerne.
Neurokemikalierne Seratomin og GABA bliver udløst i neuronerne og calcium kommer ind i cellerne.
Dette aktiverer calcineurin og forårsager de-fosfortation.
AMPA-receptorerne depotentieres.
Fire typer respons er nu afskåret fra oplevelsen: Følelsesmæssigt, kognitivt, autonomisk og patologisk-sensorisk.

Se også www.parforhold-parterapi.dk/havening-i-praksis

For yderligere tekniske og videnskabelige informationer se www.havening.org/#!white-papers/cnw1 eller kontakt mig. Jeg har en masse meget teknisk og videnskabeligt materiale liggende.

Tilbage til forsiden

havening-baggrund

havening-hvorfor-er-det-ukendt

havening-disclaimer

havening-praktiske-erfaringer

havening-i-praksis
.

.