Havening – i praksis

havening
Tilbage til forsiden
havening-baggrund
havening-teknisk-forklaring
havening-hvorfor-er-det-ukendt
havening-disclaimer
havening-praktiske-erfaringer
havening-uddannelse
Tilbage til forsiden

Myndighedskrav: Klik her – inden du læser nedenstående side!)

På denne side beskriver jeg, hvordan Havening foregår i praksis.

Terapeuten behøver ikke at kende årsagen til traumet eller stressen. Hvis klienten er flov over en hændelse, eller overhovedet ikke kan huske noget fra oplevelsen, gør det ingen forskel i behandlingen med Havening


Der er tre aspekter af Havening-teknikkerne. Det første er at fremfinde hændelsen ved at huske på den og mærke følelserne. Dette aktiverer de phosphorylerede AMPA-receptorer, som oprindeligt er blev indkodet på tidspunktet for hændelsen.

Det andet er, at når aktiveringen er i gang, berøres overarme, håndflader og bestemte områder i ansigtet nænsomt og beroligende med den blide Havening-berøring. Denne berøring kan udføres enten af terapeuten eller klienten selv. Denne betryggende og beroligende berøring skaber en unik følelse af sikkerhed, på samme måde som når en mor blidt rører ved sit nyfødte barn for at berolige det.

Det nyfødte barn har en medfødt frygt for at blive efterladt, der får det til at græde. Moren, hvis hjerne er fyldt med hormonet Oxytocin (det fødselsfremkaldende hormon, der også former menneskelige relationer), hører denne gråd. Lyden får moren til at holde, kærtegne og berolige sin nyfødte. Barnet opfatter, at det er i sikkerhed, gråden aftager, og både mor og barn beroliges. Denne teknik med forholdet mellem beroligende berøring og sikkerhed, virker hele livet.

Det tredje aspekt er distrahering og chanting/fremsigning samtidig med Havening-berøringen. Distrahering afskærer i bevidstheden smerterne fra hændelse og forhindrer en kontinuerlig aktivering af amygdalaen. Normalt forhindrer denne distrahering andre stressende tanker fra at ændre bevidstheden, men ikke altid.

Distraheringsteknikker kan være visuelle, med lyd eller kognitivt; fx ved at forestille sig at man går op ad en trappe, ved at nynne en melodi, eller ved at tælle baglæns. Selv om hele processen kan synes mærkværdig, er effekten næsten øjeblikkelig, dybtgående og vedvarende.


Typer af Havening

Der findes flere typer Havening som behandling af traumer, blokeringer, fobier og uhensigtsmæssige følelser, samt til at styrke selvtilliden og selvværdet:

  • Event Havening (Oplevelse eller Begivenhed)
  • Transpirerende Havening
  • Affirmations Havening (Bekræftelse)
  • Håbefuld Havening
  • Resultat-orienteret Havening
  • Rolle Havening

De førstnævnte to typer (Event og Transpirerende) er de grundlæggende, mens de følgende er mere afslutningsorienterede.

Alle seks  typer beskrives i det følgende:

Event Havening (Oplevelse eller Begivenhed)

Event Havening opløser et oplevet traume, en fobi, en blokering eller en stress-tilstand. Det sker ved først at aktivere det sted i hjernen, hvor de stærke forbundne følelser sidder. Herefter sker der en distraktion (forstyrrelse) af hjernen, der som en kniv skærer igennem følelserne. Rent praktisk aktiveres andre områder af hjernen gennem visuelt/rumligt, auditivt/fonologisk og kognitivt/erkendelsesmæssigt input, fx at tælle baglæns, at nynne, at bevæge øjnene og lignende. Dette skærer “neuro-stierne” i hjernens Amygdala over. Samtidig vil terapeuten berøre kropsområder, som videnskabeligt bevist har den mest beroligende effekt på mennesker. Det drejer sig om skuldre, arme, håndflader og området omkring øjnene. Det er de samme områder, som moderen berører det lille barn på, for at berolige det. Med forstyrrelse og berøring vil der i hjernen ske en adskillelse af den oplevede begivenhed og den tilhørende smerte. Efter et vist antal minutters behandling vil stress-niveauet dale, ofte helt ned til nul. Klienten vil efterfølgende være i stand til at tænke på den ubehagelige oplevelse uden længere at føle smerten/angsten.

Transpirerende Havening

Transpirere betyder at udskille sved gennem hudens porer.
Trans- kommer af latin og betyder ”På den anden side af…..”
Spirare kommer af ”At ånde og trække vejret”.

Transpirerende Havening kan sammenlignes lidt med den måde, som vand bevæger sig fra rødderne gennem en plante, for til sidst at fordampe i bladene. Forestil dig, at erindringerne gemmer sig i jorden. Et af plantens rødder forbinder sig med en negativ oplevelse (i jorden/underbevidstheden), som har en følelsesmæssigt tilknytning. Der er mange rødder, som hver forbinder sig med en given følelse. Vand flyder op gennem planten fra rødderne gennem stammen og grenene, for til sidst at blive transpireret gennem bladene og forsvinde.

Målet med Transpirerende Havening er at tillade underbevidstheden på en aktiv måde at frigøre de uhensigtsmæssige og negative følelser. Rent billedligt bliver “spanden” med følelser “tømt”.

Rent praktisk skal klienten først skaffe sig adgang til den del af hukommelsen, hvor følelsen huskes. Dernæst siges de ord, der kommer af denne følelse. Ordene gentages af klienten mange gange efter hinanden, samtidig med at terapeuten foretager Havening berøring af arme og ansigt. I processen kan der transpireres adskillige følelser, som er forbundet med hinanden.

Klienten gentager ordene, indtil de ikke længere føles. Hvis en følelse sidder fast, kan en af de andre typer Havening bruges midlertidigt. Når de uhensigtsmæssige følelser er væk, er klienten helt stille et øjeblik. Erindringerne er på dette tidspunkt neutraliserede og er ikke længere følelsesmæssigt koblet sammen.


Psst… Gør som flere end 1.700 andre besøgende på denne hjemmeside om parforhold allerede har gjort. Tilmeld dig mit nyhedsbrev, som trin for trin vil vise dig, hvordan du får dig det parforhold, du ønsker dig og længes efter.Aktivering af symptomer i form af stress, chok og traumer er afhængigt af hjernens “landskab”. To mennesker kan opleve det samme, og kun den ene får et chok. Eller et menneske kan den ene dag blive stresset, men den næste dag ikke.

Når man fjerner de negative emotionelle komponenter af en traumatisk begivenhed, vil “landskabet” ændres. Imidlertid er det vigtigt at tilføje noget andet, som styrker modstandskraften mod at symptomerne kommer tilbage eller ny traumatisering. Dette gøres gennem psykoterapi (holdnings- og adfærdsændring), samt de følgende fire Havening typer:

Affirmations Havening (Bekræftelse)

Bekræftelserne betyder, at klienten forbinder sig med den indre følelse af positiv formålstjenelig handling og håb, mens terapeuten laver Havening-berøring. Målet med denne Havening er at forbinde og forstærke de positive kvaliteter.

Håbefuld Havening

I slutningen af sessionen vil klienten sige ordet “Håb”, samt andre positive bekræftelser, mens terapeuten laver Havening-berøring.

Resultat-orienteret Havening

Med Resultat-orienteret Havening vil klienten være i stand til at tage kontrol over begivenhederne ved at forestille sig et positivt udfald af oplevelserne. Hjernen er ikke i stand til at kende forskel på noget, der virkelig er sket, og noget den bare forestiller sig. På den måde kan man radikalt ændre oplevelser. Se www.parforhold-parterapi.dk/_parforhold/toget. Der findes ingen objektive sandheder. Der er kun det antal subjektive sandheder, som der er mennesker. Formålet med denne type Havening er at ændre udfaldet af en oplevelse, så det giver nye mening og der skabes en flugtvej. Der findes en ny afslutning og skabes frihed. På denne måde kan klienten komme videre i livet uden at være bundet af traumet.

Rolle Havening

Dette er en meget anderledes type Havening, som lægger sig meget op ad psykoterapi. Her vil terapeuten kunne bringe sig selv i spil ved at være en del af problemet. Det kan være ved at spille en rolle, eller bytte rolle med klienten, og på den måde bringe skjulte ting op til bevidstheden, og ændre oplevelsen af begivenhederne. Efterfølgende vil rollerne være en del af løsningen på problemerne med blandt andet tilgivelse.Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger


Efter Havening-sessionen

Efter Havening-sessionen (eller sessionerne) kan der ske følgende:
1. Oplevelsen er blokeret og ikke tilgængelig
2. Oplevelsen er forvirret og ukomplet
3. Oplevelsen ses fra en distance og som fra en tilskuer, der ikke har nogen følelsesmæssig tilknytning til hændelsen
4. Oplevelsen er mere tydelig og klar, men uden den følelsesmæssige tilknytning og smerte, eller
5. Bevidstheden løser problemet ved hjælp af metaforer.

Efter en succesfuld Havening-session bliver neuro-kemikalierne ikke længere frigjort i hjernen, og der er derfor ikke en følelsesmæssig respons på lignende oplevelser. Komponenterne er ikke længere forbundet.

Har I brug for hjælp i jeres parforhold til at få det bedre med hinanden, så klik her (eller ring til mig på telefon 21 79 18 50)

Tilbage til forsiden

havening-baggrund

havening-teknisk-forklaring

havening-hvorfor-er-det-ukendt

havening-disclaimer

havening-praktiske-erfaringer

.