Spring til indhold

Sandwichmetoden

Lær at udtrykke dig hensigtsmæssigt

sandwichmetoden

 Hvad gør man, hvis partneren har en adfærd, som man er dybt uenig i?

Der er en række tommelfingerregler, der er værd at kende og huske på, når uenighederne mellem parterne i et parforhold uundgåeligt sætter ind.

En god metode til småting er at notere sig og huske – og så nævne sine ønsker for forandring lige inden næste gang det opstår. Dette er også den bedste måde at gøre det på i et nyt parforhold. Eksempelvis lader din ægtefælle sine nøgler sidde i døren efter at være gået ind.

Næste gang i kommer hjem, kan du lige, inden I kommer til hoveddøren, sige: ”Gider du låse op og tage nøglerne med ind?” eller noget i den retning.

Feedback er ikke det samme som kritik. Feedback betyder, at der inviteres til holdnings- og meningsudveksling. Og gerne med et konstruktivt, positivt udgangspunkt.

Hvis der er noget, man ikke er tilfreds med, og ønsker at rette det hos andre, kan man med fordel bruge ”sandwich-metoden”.

En sandwich består som bekendt af en overbolle, bøffen i midten og en underbolle.

1:41 minutter

Det, vi siger

I overført betydning, er bollen det positive og bøffen er dét emne, man ønsker at italesætte eller drøfte. Man starter således altid med et positivt udsagn, det vil sige roser vedkommende for noget, der er godt, eller hvordan den andens styrker udtrykkes og opfattes.

Derefter kan du nævne svagheder eller mulighed for forbedringer, og giv konkrete eksempler på, hvordan det kunne forbedres.

Dette er bøffen mellem over- og underbollen. Her kan du også vise, hvordan man kan bruge en eller flere styrker til at svække svagheden.

På en konstruktiv og præcis måde gør du opmærksom på et eller flere punkter, som kan gøres bedre. Det er vigtigt her at være konkret. Det er ikke nok blot at sige, at det kan gøres bedre.

Til sidst igen nævne nogle styrker, som du føler personen allerede har eller andet opbyggeligt. Det kan godt være en gentagelse af det første positive.

På den måde er ”Den dårlige nyhed” (eller mulighed for forbedring) klemt ind mellem noget godt. Det vil få paraderne til at sænke sig hos modtageren og gøre vedkommende i stand til at høre, hvad det er, du siger.

Ja, naturligvis er det mindst besværlige i verden bare at fortælle andre om dét, der ikke er godt nok (bøffen), men det er ikke særligt hensigtsmæssigt, hvis man ønsker gode relationer. Blot at kritisere andre er en irrationel, afstandsskabende måde at give sin utilfredshed til kende på, som kan have nogle ærgerlige konsekvenser på længere sigt.

Det er samtidig kortsigtet, her-og-nu-behovsdækkende, som kendetegner en barnlig person med manglende empati og psykiske evner.

Du

Lad være med at ”dutte” nogen. Kan du huske de gammeldags telefoner med ledning og drejeskive? Hvis du ringede til nogen fra denne telefon, og der lød et ”du-du-du-du”, hvad betød det så? – At der var optaget! Sådan er det også, hvis du dutter andre. Der bliver lukket til Boks Et.

Hvordan man formulerer sig i forbindelse med det svære emne, kommer selvfølgelig helt an på situationen. En brandchef vil ikke bruge sandwichmetoden under bekæmpelse af en brand, men blot udstede ordrer. Under de-briefingen, eller til øvelser, kan den samme brandchef derimod med fordel bruge sandwichmetoden, når han skal evaluere sit mandskab.

Brandchefens ledelse er afhængig af, om det foregår under selve branden (autoritær ledelse) eller under en øvelse (ikke-autoritær ledelse).

Uhensigtsmæssig feedback

Der er to typer dårlig feedback. Den ene er, når man ikke er ærlig, men blot siger noget pænt for at være høflig. Hvis det så oven i købet slet ikke passer, vil det være spild af engagement for begge parter.

Den anden type dårlig feedback er fejlfinder-feedback’en. Det lyder, som om der bliver givet respons, men den er destruktiv, fuld af skjulte dagsordener og halve insinuationer. Typisk er kritikken enten meget vag eller fokuseret på noget, som ikke kan ændres. Den kan også være rettet mod personen, i stedet for mod handlingen og adfærden.

Så dårlig feedback skal man naturligvis undgå.

Positiv feedback

Her er nogle punkter med en hensigtsmæssig måde at være på:

 • Meget til stede
 • Hjælpsom
 • Umiddelbar
 • Ikke påtaget
 • Et ægte smil
 • Positiv udstråling
 • Vise med sin krop, at dét jeg vil, vil jeg gerne
 • Nærvær
 • Fornemme hvad der sker
 • Ingen skjult dagsorden
 • Åbenhed
 • At ville dele oplevelser
 • At hjælpe andre uden at presse
 • Sætte pris på andre
 • Vise/sige den anden er værdsat
 • Lytte og ikke lukke af
 • Stor interessesfære
 • Vise respekt
 • Lede efter det positive og konstruktive

Vær så konkret som mulig, og giv kritik af adfærden (ikke personen). Foreslå alternativer og gør opmærksom på, at det er din subjektive øjebliksvurdering. En feedback bør også altid gives lige efter den hændelse, der ønskes feedback på.

Hvad gør du, hvis din partner afviser sandwichmodellen?

Mens jeg boede sammen med en af mine kærester, skulle jeg på et tidspunkt male en reol. Jeg syntes selv, at den var blevet flot, men da min kæreste så den, sagde hun: ”Det ser godt ud, men kunne du ikke have kommet længere ind med penslen i det hjørne?”

Jeg blev såret over hendes respons og fortalte om min sårethed. Det fik hende til at sige: ”Jamen jeg startede jo med at rose dig. Er det ikke bedre at jeg siger det nu, hvor du har penslen i hånden, end senere?”

Dette gjorde mig vred og ked af det, fordi hun overhovedet ikke hørte mig, men begyndte at diskutere med mig, i stedet for at lytte til mig og forsøge at forstå mig.

Hun havde ikke helt forstået værdien af Sandwich. Hun var meget optaget af, hvad der var fakta. Men det er op til hver af os, hvad vi vælger at fokusere på.

Bøger

En anden af mine utallige kærester læste den samme bog om personlig udvikling som jeg. Hun kunne huske alle de områder, hvor hun var uenig med forfatteren, og synes at det var en forfærdelig bog. Jeg kunne kun huske alle de områder, hvor jeg havde været enig, og synes at det var en rigtig god bog. Da hun læste op af et afsnit, hun var uenig i, kunne jeg slet ikke huske at have læst det. Det var helt forbigået min bevidsthed. Jeg havde kun fokuseret på det, jeg kunne bruge.

”Jeg vil have lov til at slappe af i mit eget hjem.” Hvis det betyder at være negativ, kritisk, og rette med det samme, så er det et galt spor. Det kræver en indsats at være positiv, have overblik, konstruktiv og bruge sandwichmodellen. Den gode nyhed er, at når man har lært at bruge den, er det let, og SÅ vil man føle, at man slapper af.

Hvis man får et næsvist svar fra sin ægtefælle, så skal det påpeges stille og roligt lige med det samme. Lad være med at vente, og vente, og vente, for til sidst at blive rasende.

”Jeg hverken kan eller vil lave mig selv om.” Inden for en grænse er det OK. Der kan man udfolde sig præcis som man er. Men du skal gøre op med dig selv, om du fortsat ønsker at leve sammen med en negativ person, der ikke ønsker at ændre noget.

 • Den negative kan være vrissen, kritisk, bebrejdende, fejlfinder og kan være voldelig.
 • Den positive kan være medløber, naiv, lalleglad, ja-siger og pleaser.

Begge dele er lige slemt.

Personlig udvikling

Først skal man arbejde med sig selv og sine projektioner og grænser.

manglende empati i parforholdHvad hvis din partner siger: ”Jeg kan ikke ændre mig. Jeg udtrykker mig bombastisk. Jeg gider ikke det der sandwich-pis og siger tingene lige som de er.” Det kan være ekstremt hårdt at befinde sig i et miljø af manglende omsorg, samhørighed, kærlighed.

Et ægteskab og parforhold er ikke bare et barsk erhvervssted, hvor alting er sort-sort / hvidt-hvidt. Hvis din partner er den hårde hund, er der en grund til at han/hun har det på den måde.

Måske kan det hjælpe dig, hvis du opfatter din partner som værende syg. Som en alkoholiker eller spiseforstyrret. Din partner har erhvervet sig nogle erfaringer gennem sit liv. Det har ikke ret meget med genetik, men derimod med psykosomatik, at gøre. Erfaringerne er så dybt nedmejslet, at det er uendeligt svært for din partner at bryde ud af fængslet.

Vedkommende har formentlig været igennem adskillige smertefulde parforhold før dig, med det samme resultat hver gang, og det er helt klart ærgerligt for vedkommende.

Men du har så valgt at være sammen med denne person. I har tiltrukket jer hinanden af en eller flere gode grunde. Du kan vælge at gå, eller du kan vælge at gøre noget ved det. Jeg anbefaler det sidste, for ellers risikerer du bare at komme ud for det samme endnu en gang. Det er så let at gå, men det kan have nogle alvorlige konsekvenser.

2:05 minutter

Hvor god er du til at rose andre – og dig selv?

Hvis man i dagligdagen er god til at rose andres hensigtsmæssige adfærd, har man dermed gødet jorden til at den anden bedre kan lytte til kritik og gøre noget for at ændre det uhensigtsmæssige.

Hvis man derimod er fejlfinder og altid kun kritiserer og fokuserer på andres svagheder, skal der ikke så meget til, før en enkelt kritik får modtageren til at ryge i flint. Mange små kritiske bemærkninger kan hobe sig op, og pludselig bliver det for meget. ”Jamen, jeg sagde jo kun….” er en typisk uforstående bemærkning over et raserianfald i forbindelse med en detalje.

Jeg har mødt mange mennesker, der ikke er så gode til at rose. Hverken sig selv eller andre. Som har svært ved at fejre deres egne triumfer med ”truttende trompeter og gjaldende horn”.

Da jeg for mange år siden sejlede som styrmand, var der temmelig langt imellem ærligt ment ros. Hvis man sagde noget positivt til andre om bord, blev det ofte betragtet som spytslikkeri, og altid med mistro. Det var en af grundene, til at jeg ikke fortsatte med at sejle, men gik i land. I de 12 år, jeg sejlede langfart, kunne jeg imidlertid godt lide ansvaret, alsidigheden, lønnen, de lange ferier og spændingen, men den gammeldags måde at drive en virksomhed på var for mig uudholdelig.

Som helt ung styrmand skrev jeg nogle artikler i styrmandsforeningens fagblad om (moderne) ledelse. Det viste sig imidlertid at være lidt for moderne for de konservative søfolk. Først vakte det modstand i styrmandsforeningens sekretariat, og senere fik jeg kritik fra mine egne kollegaer. Mine forældre var på et tidspunkt til et privat selskab i Svendborg, hvor der også var en skibsreder med. Da det gik op for ham, at jeg var deres søn, sagde han om mig: ”Nåh, ham, kommunisten”. Når man i dag læser mine artikler fra dengang, er der intet underligt i dem. Jeg var bare forud for min tid.

Selvværd

Hvad er grunden til, at mennesker har så svært ved at rose andre og sig selv, og har en forbeholden mening om andre mennesker? Kunne det være tegn på lavt selvværd og manglende selvtillid ikke at være i stand til at se, hvad andre gør godt – og fortælle dem det?

Hvis man i sit barndomshjem ikke har lært at anerkende andre og rose dem for deres indsats, kan det være svært at lære den nye adfærd, men heldigvis er det aldrig for sent at lære nye kunster, uanset hvor ”vanvittige” de måtte være.

Så sørg for at rose andre i rigelige mængder. Til at begynde med kan det føles lidt kunstigt, men ligesom for en skuespiller, der øver en ny rolle, kan øvelse gøre mester, og efterhånden bliver det en naturlig integreret del at være positiv og overskudsagtig – til forskel fra negativ sortseer. Begge dele kan opfattes lige ”rigtige” af vedkommende, men hvem vil du helst være – sammen med?

Hvis du har eller har haft små børn, hvordan lærte du dem så at gå? Ved at skælde dem ud, når de faldt? Eller at rose dem, når de stod på deres vaklende ben og forsøgte at holde balancen?

Nogen mennesker har den opfattelse, at der er OK at behandle sig selv og ægtefællen helt anderledes end alle andre mennesker. At man helt frit kan kritisere og bebrejde uden at det har nogen negative konsekvenser. Men samtlige de valg vi træffer (og ikke træffer) har konsekvenser.

Øvelse:

Hvis du ikke føler, at du er god til at give positiv feedback, så begynd i det små. Start fx med at sige tak. Tak fordi du tog den ting med til mig, og tak fordi du ventede. Dernæst kan du eksperimentere med at sige flere positive ting til de mennesker, du er sammen med.

Hvor god er du til selv at modtage feedback?

Måden, vi kommunikerer på, er vigtig. Når der skal evalueres, er det ikke altid en god idé at kommunikere pr. e-mail. Det kan komme til at virke hårdt og uargumenterende – også selv om du bruger smileys 😉 God kritik skal helst gives med rum til refleksion og begrundelse.

De fleste af os har svært ved at tage imod kritik. Især hvis det er vores hjertebarn, der bliver kritiseret, som fx ens egen selvstændige virksomhed – eller vores børn. Men når man har bedt om feedback, er det vigtigt at holde mund og høre efter hvad der bliver sagt. Lad være med på forhånd at undskylde det, der ikke er så godt. Hør, hvad kritikeren oplever – og vær klar over, at det er hans/hendes egen personlige oplevelse.

Når du har lyttet til kritikken, så spørg ind til begrundelserne. Husk, at det er dig, der i sidste ende skal vurdere, om du kan bruge kritikken til noget. Lyt, vær åben for forslag og sortér i det senere.

Hvis kritik skal virke, skal den være kollegial, konkret og konstruktiv. Hvis den er indsmigrende, bedrevidende eller nedladende, vil modtageren lytte med så mange filtre, at det kan være umuligt at høre, hvad der bliver sagt.

Kritik skal altid være konstruktiv og fremadrettet. Så et bedre udtryk end feed-back ville egentlig være feed-forward.

Øvelse:

Opsøg feedback. Spørg efter det, du ikke hører. Lad dig ikke nøjes med at få feedback for en del af din adfærd, men fra så mange områder som muligt.

Og husk altid, at det er en subjektiv vurdering, der siger lige så meget om afgiveren som modtageren.


Artikler, jeg har skrevet. De kommer her i tilfældig rækkefølge:
/undga-skilsmisse parterapi

Vedligeholdelse

/hvad-er-det parterapi

Hvad er idéen i at gå i parterapi?

/parterapi

Ti nøgler til selvtillid

/undga-skilsmisse parterapi

Hvorfor utroskab ikke er nogen god ide

/parterapi

Hvad betyder vedligeholdelse af parforholdet?

/parterapi

Nøglen til ægteskabets dør sidder indvendigt

/hvad-er-det parterapi

Hvad det vil sige at arbejde med sig selv og sit parforhold

/psykologi parterapi

Kærlighed er 80 procent vilje

/hvad-er-det parterapi

Maskulin og feminin parterapi

/undga-skilsmisse parterapi Skilsmisse

Skilsmisser koster virksomhederne mange penge

/parterapi

De fem faser i enhver forandring

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Parforholdets Rammer

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Anerkendende Selvansvarlig Dialog

/hvad-er-det parterapi

Underkastelse og dominans i parforholdet

/psykologi parterapi

Følelsesmæssige overgreb og grænsesætning

/psykologi parterapi

Følelsesmæssig afpresning i parforholdet

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

De fem lag kommunikation i parforholdet

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Grænser eller krav?

/hvad-er-det parterapi

Hvordan får man et bedre parforhold?

/psykologi parterapi

De små store forskelle mellem mænd og kvinder


.