Spring til indhold

Om at se sig selv

  • Anslået læsetid: 4 min read

Ingen er i stand til at se sig selv

Hjem >> Parforholdet >> Om at se sig selv


Dette postulat vil jeg underbygge med nogle eksempler.

For mange år siden blev jeg introduceret til en illustration på selverkendelse, som tog mig rigtigt mange år at forstå. Det billedlige eksempel beskriver, at du sidder bagbundet i indgangen til en hule med ansigtet vendt indad og ryggen udad. Bag dig brænder der et bål, men du kan kun se din egen skygge fra bålet på hulens bagvæg. Skyggen (projektionen) er det eneste, du kan se af dig selv.

Man kan faktisk godt være en dygtig coach og terapeut for andre, selv om ens eget liv kunne trænge til nogle kraftige justeringer. John Gray, der har skrevet ”Mænd er fra Mars, og kvinder er fra Venus” fortæller i en af sine bøger, at samtidig med at han afholdt parforholdskurser, havde han konflikter i sit daværende parforhold, der endte med skilsmisse. Man siger jo også, at det er betydeligt lettere at opdrage naboens børn, end ens egne.


Mikael Hoffmann


Coaching

Både i teorien og realiteten kan tre mennesker coache hinanden. A coacher B, B coacher C og C coacher A. Men to mennesker kan ikke coache hinanden. Jeg selv har ødelagt adskillige parforhold, fordi jeg ikke var i stand til at se mig selv, men havde frygteligt travlt med at ”forbedre” min kæreste.

Faktisk havde jeg tiltrukket mig kvinder, der heller ikke var i stand til at se sig selv, selv om flere af dem var uddannede terapeuter, men vi forsøgte ufortrødent at ”fixe” hinanden. Den går bare ikke. Man får ikke held med at coache en person, som man har en følelsesmæssig dagsorden sammen med. Dette er grunden til, at en professionel coach og terapeut kan gøre så stor en forskel.

Det er derfor ikke tilfældigt, at jeg selv bruger coach/psykoterapeut, og går i parterapi med min kone. Jeg kan ikke se mig selv, og jeg er udmærket godt klar over det. Jeg har brug for professionelt input til mit eget liv – også selv om jeg er en dygtig coach og parterapeut.

Klik her - for at læse min artikel med 5 konkrete handlinger, der opbygger tillid og tryghed i parforholdet.

Tony Robbins www.tonyrobbins.com er formentlig en af verdens dygtigste coaches. Han har blandt andre coached Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, Margaret Thatcher, Francois Mitterrand, prinsesse Diana, Mother Teresa og tre amerikanske præsidenter. Men han har sin egen coach, som han konsulterer. Hvorfor? Fordi INGEN kan se sig selv. Det er et livsvilkår.

Er det muligt at komme til at lære sig selv at kende og forstå sig selv, hvis man ikke ønsker at gøre brug af professionel assistance? Ja, bestemt! Man skal blot kigge på verden omkring sig. Den afspejler nemlig en selv. Det vil jeg vise med et lille eksempel:

Forestil dig fire mennesker, der i tavshed går hen ad en markvej. De passerer den samme mark til højre, men ingen af dem siger noget. For enden af markvejen standser de op og begynder at tale om, hvad de så på den pågældende mark. Hvad mon de fortæller, de har set?

Nu skal det lige siges, at den ene af disse mennesker er landmand, den anden er jæger, den tredje er soldat, og den fjerde er ejendomsmægler. Hvad mon de fik øje på? Ville det ikke være sandsynligt, at de hver især så nogle ting, som mest havde med dem selv at gøre? Det var nøjagtigt den samme mark, de kiggede på, men landmanden kunne se hvordan afgrøderne stod, jægeren så vildtet i krattet, soldaten scannede lynhurtigt hvordan han ville være i stand til at skjule sig for fjender, og ejendomsmægleren hæftede sig ved den fantastiske udsigt.

Så måden at lære os selv at kende på, er at afkode de signaler, vi får fra omverdenen. Det kan selvsagt være lidt svært og tage frygteligt lang tid. Især kan de ubehagelige aspekter være svære at sluge. Men både det, vi bevidst opfanger, og det vi ikke gør, betyder noget. Der er en mening med alting. Jeg mener, at vi er her for at lære. Især at lære noget om os selv. Det er både svært og spændende. God rejse!


Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.


.