Spring til indhold

Handicappet og parforhold

  • Anslået læsetid: 9 min read

Hjem >> Parforholdet >> Handicappet og parforhold


Kan et handicap ødelægge parforholdet?


radio24syvRadio24syv kan du høre et indslag om handicappet og seksualitet, hvor jeg bliver interviewet om parforhold 40:08 minutter inde i udsendelsen.


dreamstimemedium_4897318Vil det mon gå ud over parforholdet, hvis man pludselig mister en arm eller et ben?

– Kan parforholdet holde, hvis den ene part får en alvorlig sygdom?

– Hvad kan man gøre for fortsat at have et lykkeligt parforhold?

Alle mennesker har udfordringer. Nogle større end andre. Et alvorligt handicap kan lægge et voldsomt pres på parforholdet, og kræver næsten altid en ekstra indsats, for at få det til at blive ved med at være lykkeligt.

Udfordringerne i forbindelse med jeres parforhold og handicap deler sig i to: Dels kan det være, at den ene af jer, eller begge to, har haft et handicap inden I mødtes og blev forelskede. Dels har vi situationen, hvor handicappet opstår, efter at I har stiftet familie og måske fået børn.

I begge tilfælde kan problemer med jeres indbyrdes relation forårsage betydeligt større gener og smerte, end selve handicappet er årsag til. Uanset om det er et fysisk eller psykisk handicap, bliver der typisk fra myndigheder, plejepersonale og venner fokuseret mest på det rent fysiske aspekt, mens der ikke altid bliver taget ordentlig hånd om jeres indbyrdes følelsesmæssige forhold. Derfor er risikoen for et brud og skilsmisse mange gange større i forbindelse med handicap end ved andre typer udfordringer i parforholdet.

Jeg mener, at der skal tre vigtigste ting til at komme over en alvorlig krise i parforholdet, når vi taler om handicaps af forskellig art:

  1. Ærlighed
  2. Tillid
  3. Taknemmelighed

1) Ærlighed

dreamstimesmall_1317149– Uvidenhed og tabuer præger ofte handicap-problematikkerne, men ærlighed er alligevel nok dét af de tre punkter, der har størst opmærksomhed, når familie, gode venner og samfundet træder til, med hjælp til den ene eller begge af parterne. Ærlighed er at tale åbent om dét, der er svært. At få bevidstgjort det skjulte og ukendte.

Der er forskellige ”lag” af ærlighed og kommunikation. Alle har vi nogle private ting og omstændigheder, vi ikke ønsker at dele med andre – end ikke med vores elskede ægtefælle. Det kan være måden, vi er på toilettet på, eller aspekter fra tidligere kærester. Det er vigtigt for alle mennesker at have et privat ”rum”. Et rum, hvor man kan være sig selv med sig selv. Omfanget af dette rum kan variere fra menneske til menneske, fra situation til situation, og har mere med personlige grænser end med ærlighed at gøre.

Ærlighed handler meget om hensynsfuld og empatisk kommunikation. Hvad skal man sige, hvornår og hvordan?

Følelsen af tab kan forhindre os i at tænke og handle rationelt, fornuftigt og langsigtet. Den følelsesmæssige smerte ved frygt for tab af kærlighed, omsorg, nærhed osv. kan være så stor, at vi vil gøre alt for at dæmpe eller fjerne den. Derfor kan åbenhed og ærlighed være svært.


Mikael Hoffmann


2) Tillid

Når du har selvtillid, føler du dig godt tilpas, har overblik og overskud, og du er også mindre tilbøjelig til at rode dig ud i problemer. Man kan ikke få tillid til andre, medmindre man har selvtillid.

Tillid indebærer, at du tør give slip, det vil sige ikke forsøger at have kontrol med alt, hvad der foregår.

Nøgleordet i tillid er pålidelighed. Du skal løbende udvikle denne egenskab for at kunne opbygge tillid i jeres parforhold. Du skal være pålidelig, for at din partner kan få tillid til dig – og dette gælder naturligvis begge veje.

Overvej et øjeblik følgende udsagn:

– Vil du være tro mod mig?

– Vil du være der for mig?

– Vil du være ærlig over for mig?

Hvad gjorde disse udsagn ved dig? Var der et af dem, der påvirkede dig mere end de andre? De har alle noget med tillid i parforholdet at gøre.

Opbygning af tillid er ikke kun ord eller en hensigt. Man kan ikke købe tillid. Du er nødt til at optjene tillid. Der er ikke nogen hurtige genveje. Du skaber tillid gennem dine handlinger, og den måde du er på. Handlingerne og aktiviteterne skal være konsekvente og gentages igen og igen.

Tillid er som penge i banken til dårlige tider. Uden tillid som fundament vil dit forhold ikke være stærk nok til at klare de udfordringer, der helt sikkert kommer i livet.

Måden man bygger tillid op på, er ved at være i stand til at sætte sunde og naturlige grænser for sig selv og andre. At man har selvtillid og respekterer sine egne og andres grænser. Det kræver empati, menneskekundskab og livserfaring at kunne respektere andre menneskers grænser, så de ikke bliver sårede eller krænkede. Når du selv er blevet god til at sætte grænser, vil du sjældent ende i situationer, hvor du bliver overvældet og er nødt til at kæmpe. At kunne sætte sunde og passende grænser over for sin ægtefælle, sine børn, kollegaer, venner og alle mulige andre, handler meget om personlig udvikling.

I dag lever mange mennesker med tårnhøje forventninger til sig selv og til andre. Både fysiske og ikke-fysiske forventninger. Urealistiske forventninger kan være brændstof til ubalancer, konflikter og stress. Du skal forvalte dine forventninger fornuftigt – både forventningerne til dig selv og til andre.

Så tillid i dit parforhold kommer primært inde fra dig selv i form af selvtillid, grænsesætning og forventningsafstemning. Hvis du føler, at tilliden ikke er til stede, må du i første omgang kigge indad og granske dine egne holdninger og overbevisninger.

3) Taknemmelighed

dreamstimemedium_31827205Der er et paradoks med på den ene side lykkefølelse og på den anden side udfordringer som fx sygdomme, handicaps, overgreb og nedture. Det viser sig nemlig, at mennesker, der har haft de største udfordringer i livet, efterfølgende beretter, at de aldrig ville have undværet dem, fordi de på længere sigt berigede deres liv.

Vejen til lykke og velbefindende i parforholdet går gennem taknemmelighed med det, der er. Jeg mener, at man aldrig vil opleve virkelig intens autentisk lykke, hvis man ikke også kan mærke og udtrykke taknemmelighed.

Vi kan starte med at vælge, at vi vil være taknemmelige. Selvfølgelig kan der være nogle ting, vi er utilfredse med, eller noget, vi ville ønske os anderledes. Det er naturligvis helt i orden. Men i første omgang skal vi i vores hjerte være taknemmelige over det, som er godt for os. Dette er første skridt på vejen til at blive lykkelig og tilfreds – samt muligheden for at sprede lykke og tilfredshed til de mennesker, vi omgiver os med.

Uanset din situation, vil der altid være en eller anden lille ting – et lyspunkt i mørket – som du kan vælge at være taknemmelig for. Du kan selvfølgelig også vælge det modsatte, nemlig grundlæggende at være negativ, krævende, forkælet og utilfreds, men det hjælper dig ikke i længden til at blive lykkelig.

Mange fortæller, at de har svært ved at vise taknemmelighed, og at de sjældent mærker den fra andre. Men det er en proces, som starter med dig selv. Begynd i det små, og nyd, hvordan alt det positive vokser for hver dag. Øv dig, og du vil automatisk blive bedre.

Lav fx en liste over alt, hvad du er taknemmelig for. Også selv om det kan virke som småting. Fokusér på disse ting, og få dem dermed til at vokse. Kig på listen hver dag. Glæd dig over dit liv – og se nye muligheder.

Det er også en god idé at slutte dagen af med fx at nævne fem ting, man har været glad og taknemmelig for i løbet af dagen. Gør det sammen med din partner, efter at I er gået i seng. Det er en dejlig måde at falde i søvn på.

Et rigtigt godt eksempel på, at taknemmelighed skaber lykkefølelse og mening med livet, er australske Nick Vujicic, som er leder for organisationen ”Life Without Limbs”. Da han blev født, manglede han både arme og ben. Han havde to små fødder, hvoraf en af dem havde to tæer. Vujicics mentale tilstand var i øvrigt normal. Efter en meget svær begyndelse på livet, var han i stand til at vende det til noget positivt, til glæde for både sig selv og mange andre mennesker. Han er meget inspirerende, og du kan finde adskillige videoer ved at google ham på Internettet. Han har endvidere indspillet den hjertevarme film ”The Butterfly Circus”.

Både min egen nuværende coach, John Nolan, www.johnnolan.uk/, samt min psykoterapeut læremester, Ole Vadum Dahl, www.id-academy.dk, er blinde. De lever begge to et godt liv til trods for deres handicap, og har inspireret mange mennesker til, hvordan man får et lykkeligt og meningsfuldt liv.

Jeg påstår ikke, at det er let med ærlighed, tillid og taknemmelighed. Hvis det havde været nemt, havde alle jo gjort det for længst. Men heldigvis kan det læres. Oftest går det hurtigst, hvis man har en vejleder eller læremester, der allerede er dér, hvor man selv gerne vil være. Det er et af de mange valg, vi kan træffe. Vi vælger selv, hvilke type liv vil gerne vil have.

.


ibens
Jeg blev søndag den 26. januar 2014 interviewet til en udsendelse i Radio24syv. Det er Ibens program om handicappede, og jeg taler om parforhold.

Hør mit indslag her

4:36 minutter


Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.