Joharis vindue

Joharis vindue er et hus med fire værelser:

Værelse 1 er den del af os selv, som både vi selv og andre ser. Det er synligt og bevidst.

I værelse 2 befinder sig de aspekter, som andre ser, men som vi ikke selv er klar over.

I værelse 3 har vi vores private rum, som vi selv kender, men som vi holder skjult for andre.

Værelse 4 er det mest mystiske rum, hvori den underbevidste del af os hverken kan ses af os selv eller andre. Det er ubevidst og usynligt.

joharis vindue

Værelse 1, det åbne område, bevidstheden: Dette kvadrant repræsenterer dele af personen, som alle er bevidste om, både personen selv og alle andre. Det er fx udseendet og nogle af måderne at udtrykke sig på.

Værelse 2, det blinde område: Adfærden i denne kvadrant er kun kendt af andre og ikke af personen selv. Det kan være måder at reagere på, ansigtsudtryk i visse situationer og lignende. Andre kan vælge at fortælle vedkommende om disse “blinde pletter”, men man skal nok være gode venner for at det sker.

Værelse 3, det skjulte område eller facaden: Holdninger i denne kvadrant er kun kendt af personen selv. Det kan være ting, man er lidt flov over, eller meget privat omkring.

Værelse 4, det ukendte område, det ubevidste eller underbevidstheden: Dette er til hverdag skjult for enhver, også personen selv. Kun i ekstreme situationer, fx under fare eller når man er fuld, kan adfærden og holdningerne her dukke op til overfladen – ofte på en uhensigtsmæssig måde.

Jo større vindue 1 er, og jo mindre vinduerne 2, 3 og 4 er, jo mere balance er der i livet. Dette opnås udelukkende gennem erfaring og personlig udvikling.Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

27:23 minutter

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalingerPsst… Gør som flere end 1.700 andre besøgende på denne hjemmeside om parforhold allerede har gjort. Tilmeld dig mit nyhedsbrev, som trin for trin vil vise dig, hvordan du får dig det parforhold, du ønsker dig og længes efter.


Jeg hjælper jeres parforhold tilbage på sporet igen.
Klik her (eller ring til mig på telefon 21 79 18 50) for en gratis afklarende samtale

.