Spring til indhold

valg

valg

Kærlighed er et valg. Det er nemlig valget at give sin partner dét, som partneren vil have. Når begge gør dette, mærker begge kærligheden.

Konsekvenser i parforholdet

  parforholdHjem >> valg


  Har det mon nogen konsekvens, at der ingen konsekvenser er?
  Hvordan undgår vi problemer i parforholdet og i livet?

  Først vil jeg lige definere, hvad jeg mener med konsekvenser. Lad mig understrege, at det ikke er det samme som straf. Et eksempel:  Hvis du i din bil med for høj hastighed kører ind i en kurve på vejen, så kan konsekvensen være, at du kører i grøften. Derimod kan straffen for den høje hastighed være, at du får en bøde af færdselspolitiet.

  Der har netop været en sag, hvor der på en efterskole var nogle elever, som havde forbrudt sig imod skolens regler. Reglerne var ellers klare og tydelige; ingen alkohol og ingen rygning. De elever, der brød reglerne, blev indkaldt til samtale. En af konsekvenserne for overtrædelsen af reglerne var bortvisning, men pludselig lød der protester fra flere sider. Nogle (forældre) fandt, at konsekvensen var krænkende overfor de unge.


  Mikael Hoffmann


  Læs mere »Konsekvenser i parforholdet

  Forskellen mellem forelskelse og kærlighed

   Hjem >> valg

   Hvad er kærlighed?

   Kort resumé:
   forelskelse og kærlighed
   Der er to begreber i følelseslivet, der er vidt forskellige, men mange mennesker blander dem sammen, hvilket ofte afstedkommer stor frustration og smerte i parforhold.
   Derfor er det vigtigt at kende forskel på de to.

   Forelskelse handler om lyst til, bio-kemi, psykologi, bevidsthedsforskydelse og voldsom tiltrækning.

   Kærlighed er derimod noget helt andet.
   Det er 1) forståelse, 2) hengivenhed – samt 3) et valg.
   Det er nemlig valget at give sin partner dét, som partneren gerne vil have.
   At forstå partneren og tilføre parforholdet værdi (altså noget, som partneren opfatter som værdifuldt).
   Når begge gør dette, mærker de kærligheden.

   Men ofte giver vi udelukkende vores partner dét, vil selv vil have, fordi vi tror, at alle andre også foretrækker dette.

   Derfor er der så mange, der tror, at de ikke kan mærke kærligheden.
   De kan ikke føle den. De tror (fejlagtigt), at den er væk.

   Det kan godt være, at din partner eller du selv måske har svært ved at finde kærligheden til hinanden – men hvad hvis I begge to havde bedre strategier og vaner, så I nemt kunne få jeres ønsker opfyldt og jeres behov dækket?
   At I kunne få det parforhold I vil have og fortjener at have?

   At lære bedre kommunikationsstrategier og få større forståelse for jeres forskelligheder, kan I relativt hurtigt og let lære i par-coaching.Læs mere »Forskellen mellem forelskelse og kærlighed

   Ansvarsfordeling i parforholdet

    Forskellen mellem ansvarlighed og selvansvarlighed

    Hjem >> valg


    Et parforhold, hvor den ene tager ansvar og er selvansvarlig, mens den anden ikke gør, vil efterhånden køre skævt. Den ene kommer til at trække et større og større læs, mens den anden kører på frihjul.

    ansvar i parforholdetAnsvar kan man lære, og meget børneopdragelse går ud på at lære at tage ansvar.

    Selvansvarlighed er ikke det samme som ansvarlighed, men derimod noget, man skal opsøge af egen drift. Det kan ikke påtvinges andre eller tillæres, og det kommer ikke af sig selv. Man skal have et (stort) behov, for at være tilstrækkeligt motiveret til selvansvarlighed. Motivationen udspringer i de fleste tilfælde af en smerte, man vil undgå, men det kan i nogle tilfælde også være noget behageligt, man vil have mere af.

    Det kræver en modenhed og et overblik at kunne sige: ”Det er mine egne valg, der har ledt frem til, at min indtjening er ændret, at jeg har været udsat for vold, eller at der er helbredsmæssige udfordringer i familien”.

    Det handler ikke om SKYLD, som på ingen måde er det samme som ANSVAR. Det er bestemt ikke din skyld, at det er gået galt for dig. Men det er dit personlige ansvar.Læs mere »Ansvarsfordeling i parforholdet

    Har I brug for mere faste rammer i parforholdet?

     kærlighedssprogHvor stramt og begrænsende skal det være?

     Hjem >> valg


     Normalt er det ganske fornuftigt med rammer, regler og retningslinjer. Det giver tryghed. Eksempelvis er det i trafikken klogt at aftale, om man kører i højre eller venstre side af vejen. Blot man er enige om, hvor og hvornår man gør tingene på en bestemt måde.

     Imidlertid kan love og regler i sociale sammenhænge blive problematiske, hvis de bliver for stramme og begrænsende.

     Især i parforhold duer regler og love ikke, hvis man ønsker et kærligt forhold til sin partner. Derimod er det vigtigt i parforholdet at have værdier for øje. Værdier har, til forskel fra love og regler, en lethed over sig, med åbenhed og indlevelse. Derimod kan regler være mere tyngende, med pligt og byrde.

     Regler eller værdier

     Værdi-ord er typisk meningsfuld, valg, vigtigt, ønske og lignende.

     Regel-ord kunne derimod være burde, må, skal, behøver, nødt til, rigtigt, forkert, godt eller dårligt.Læs mere »Har I brug for mere faste rammer i parforholdet?

     Følelsernes tyranni

      Kan vi stole på vores følelser?

      I følelsernes voldNej, det kan vi ikke altid.

      Kan vi stole på det, vi ser og hører?

      Nej, heller ikke. Vores følelser kan snyde os. Tænk bare på forelskelsen – og tiden et par år senere! Pludselig så nøjagtigt det samme (eller den samme person) helt anderledes ud….

      Hjem >> valg


      Grunden til at vores sanser snyder os er mange. Nogle gange hører man om, at folk har slået deres egne børn ihjel, fordi de følte, at deres ex’ ikke skulle have dem – eller de ønskede hævn over ex’en.

      Andre bliver fyret fra deres job, og gør efterfølgende alt, hvad de kan, for at genere deres gamle firma.

      Eller nogle mennesker er rasende jalousi, så de forulemper ex’ens nye kæreste.

      Krige er startet. Mord er begået. Tortur, voldtægt, chikane. Hvor klogt og fornuftigt er alt dette? I mange eksempler er der ikke særligt meget rationelle eller hensigtsmæssige overvejelser, men det handler alt sammen om følelser. Følelser, som altså snyder os, så vandet driver.

      Læs mere »Følelsernes tyranni

      Spørgsmål#30 – Hvad er vi NØDT til?

       Hjem >> valg


       Har du nogen sinde hørt nogen sige: “Jeg er nødt til at….” ?
       Måske siger og mener du det selv? Men hvad er vi egentlig NØDT til?
       Kun fem ting! Resten er valg.
       Vi er NØDT til at:

       • at trække vejret
       • at drikke
       • at spise
       • at komme af med det igen
       • og at sove

       Resten i livet er valg. Vi vælger selv vores bolig, vores tøj, vores job, hvem vi vil være sammen med, hvad vi spiser, hvad vi ikke spiser, vores land, vores ægtefælle, hvordan vores børn opfører sig osv.

       Alt andet i livet er valg

       Du vælger eksempelvis din påklædning. Du vælger, hvad du vil spise og drikke. Du vælger om du vil gå en tur. Du vælger din partner, dit job, din bolig, og så videre.
       Hvem var det der valgte om du ville gå i skole eller ej? Hvem valgte om du ville løbe hjemmefra eller ej? Hvem valgte den uddannelse, du tog? Hvem valgte at sende ansøgningen og møde op på jobbet? Hvem valgte at købe en bil eller et hus? Hvem valgte den opdragelse, du gav dine børn? Hvem valgte om du ville bruge dine penge på øl, cigaretter eller pension?

       Du vælger også, om du ønsker at lære at sætte sunde naturlige grænser i dit parforhold og over for dine børn. Du vælger om du vil blive i parforholdet, og forbedre det, eller om du ønsker at blive skilt. Du vælger også om du vil være her eller ej. Nogle vælger at kaste sig ud fra en bro eller spise et glas fyldt med piller. Det er alt sammen valg.

       Når vi har bevidstheden om det at vælge, så vælger vi også, hvilken slags liv, vi vil have. Hvilken type samliv, vi ønsker med vores partner, osv.


       Mikael Hoffmann


       Læs mere »Spørgsmål#30 – Hvad er vi NØDT til?

       Taknemmelighed

        Parforhold vandringHjem >> valg


        Fra en af mine vandreture på Hærvejen!

        – Der er ikke noget i vejen for at have mål og forfølge disse, men husk også at være taknemmelig over det, du har. At acceptere, anerkende og værdsætte det, der allerede er.

        I dag holder jeg frokostpause på en lille naturplads med shelter og rindende vand. Jeg er taknemmelig over min medbragte mad, og solen der skinner. Hvis det havde regnet, kunne jeg have valgt at sidde inde i shelteret bagved mig. Uanset hvad der sker, er det okay. Der er en mening med alt, og jeg vælger selv, hvad jeg vil få ud af det.

        Læs mere »Taknemmelighed

        Grundprincipper for et godt parforhold

         Langdistancevandring parforholdHjem >> valg


         Hvor kan vi blive inspireret til at godt parforhold?

         Hvert år går jeg langdistance-vandring for at tænke tanker, få ny inspiration – og for helbreddets skyld. Det er en slags meditativ Camino-vandring, hvor der ikke sker andet end at gå, at spise og at sove. For 11-12 år siden gik jeg i Spanien – på Sølvruten nede sydfra op forbi Portugal og ud til kysten. Det gjorde jeg to år i træk, 500 km på tre uger. Men så blev jeg opmærksom på, at der var de samme muligheder for overnatningsmuligheder og afmærkede ruter her i landet, så de seneste 10 år har jeg gået på Hærvejen fra Viborg til Grænsen. Det er omkring 300 km på to uger.

         På min vandring overnatter jeg på forskellige herberger, som er en slags vandrehjem. Ofte falder jeg i snak med folk. Nogle mennesker møder man igen og igen, mens andre ser man kun en gang eller sjældent.
         Nogle vandrere på min tur i år (2017) snakkede jeg rigtigt godt med, og da de fandt ud af, at jeg levede af at være par-coach, blev jeg på et tidspunkt spurgt, om jeg ville give dem nogle hurtige fif til et godt parforhold.


         Mikael Hoffmann         Læs mere »Grundprincipper for et godt parforhold

         Det modsatte

          Hvad er kærlighed?Hvad er kærlighed?

          Hvorfor forsvinder kærligheden med årene? Hvor bliver den af?

          Hjem >> valg


          Definitionen på kærlighed er at VÆLGE at give den anden, hvad den anden gerne vil have. Ofte giver vi andre mennesker det, vi selv helst vil have, fordi vi tror, at de andre også vil have det samme som os. Grunden til, at man ikke prøver at gøre noget andet, kan være fordi dette ”andet” måske virker både kunstigt, unødvendigt og alt for tidskrævende.

          Kærlighedssprog

          Der er fem områder, hvor vi mærker kærlighed. Det kaldes de fem kærlighedssprog, og er:

          • Ord
          • Tid sammen
          • Tjenester
          • Fysiske gaver
          • Fysisk berøring

          Det kan være forskelligt fra menneske hvilket af områderne, der er vigtigst, og det er normalt præcist der, at problemer i parforholdet kan opstå.

          Så hvad gør man, når kærligheden forsvinder? Hvordan får man det, fra sin partner, man gerne vil have, hvis det er vidt forskelligt fra ens egne behov? Den ene vil måske have nærhed, og den anden vil have mere plads. Den ene vil have snak, og den anden vil have ro. Den ene vil bruge penge, og den anden vil spare op. Hvad gør man så?


          Mikael Hoffmann


          Læs mere »Det modsatte

          Afhængighed

           Afhængig af et andet menneske I et parforhold er vi afhængige af hinanden. Dette kan være meget svært for moderne mennesker at erkende. Vi vil… Læs mere »Afhængighed