Parterapi

Parterapi København og Sjælland “Hvordan foregår parterapi?” spørger mange mennesker mig om. Eller: “Hjælper parterapi?” Disse, og mange flere lignende spørgsmål, vil jeg gerne svare på på denne hjemmeside. Par-terapi eller par-mentoring eller par-coaching! Hvad er det? Parterapi (også kaldet: par-coaching, terapi for par, par-mentoring, par-rådgivning, kommunikations-terapi, par-kursus, parcoaching eller relations-terapi) handler udelukkende om at forbedre kommunikationen og den meningsfulde forståelse mellem jer, og dermed forbedre jeres parforhold. Mange par, jeg har talt med, oplever en frygt for deres fremtid. De føler en usikkerhed og utryghed i forbindelse med deres parforhold. De mangler måske selvtillid og tillid til andre. Nogen fortæller mig, at de har en fornemmelse af, at livet ræser forbi dem, hvor de bliver forbigået og ignoreret. Som parterapeut arbejder jeg sammen med mænd og kvinder, der har svært ved at få parforholdet til at fungere tilfredsstillende. Parterapeut Mikael Hoffmann Hjælper parterapi? Du skal ikke gå i parterapi for din partners skyld. Du skal faktisk heller ikke gøre det for parforholdets skyld. Du skal primært gøre det FOR DIN EGEN SKYLD. For uanset om du fremover skal være sammen med din nuværende partner eller ej, har du brug for nogle nye strategier, hvis du vil have noget andet, end dét, du har haft indtil nu. Du har brug for at blive klar over, hvad problemerne er, og du har brug for nogle nye færdigheder, værktøjer og vaner, hvis du vil have livet til at være lettere og sjovere. Måske skal der være flere aftalte, faste, trygge rammer – til erstatning for kaos, utryghed og usikkerhed. Selv om du eventuelt skifter din nuværende partner ud med en ny, risikerer du stadig at tage dine gamle strategier og forsvarsmekanismer med dig, hvilket kan skabe lignende problemer for dig i kommende forhold. DET ER DERFOR, at det er en god idé at gå i parterapi – gerne sammen med din partner. Det er nemlig betydeligt lettere at lære at cykle på en cykel, end at sidde i et teorilokale og dér at lære at cykle, blot ved at lytte til læreren, der står ved tavlen og beretter. Med den rette hjælp er sandsynligheden for at I kan få løst jeres problemer faktisk ret stor, således at I kan få genetableret det gode parforhold, og leve sammen i kærlighed resten af jeres liv. Især hvis i har børn sammen. For at få et godt parforhold må man kunne FORSTÅ hinanden, og for at kunne forstå, må man kunne KOMMUNIKERE. God kommunikation indebærer andet end blot at udveksle ord og holdninger. I behøver overhovedet ikke være enige, men meningsfuld forståelse er afgørende. Med forståelsen kommer accepten, tilliden, trygheden og respekten for hinanden mere eller mindre af sig selv. Dette gælder ikke kun i parforholdet, men også i alle andre af livets aspekter. I parterapien vil jeg lære jer nogle grundlæggende og relativt enkle kommunikations-værktøjer, således at misforståelser undgås, og tilliden, trygheden og respekten mellem jer genopbygges. Endvidere hjælper jeg jer med at sætte rammer og strategier op, så I ikke utilsigtet kommer til at såre eller på anden måde skade hinanden. Jeg vil også “oversætte” for jer, hvad der bliver sagt, så I kan forstå det. Eksempelvis kan en kineser og en sydamerikaner godt kommunikere med hinanden, hvis de bliver enige om et fælles sprog, fx engelsk. Når de har lært og bruger dette sprog, forstår de hinanden. Sydamerikaneren behøver ikke at lære kinesisk, og kineseren behøver ikke at lære spansk. Når folk kommer til mig, taler de ofte “spansk” og “kinesisk” til hinanden…. Jeg vil lære dem nogle fælles “færdselsregler“. Hvordan foregår parterapi? Første par-session: Den første session parterapi eller par-coaching (1½ time) består af følgende: En tryg atmosfære skabes. Forventningsafstemning til sessionen. Jeg fortæller om min plan og strategi. Den første tredjedel (30 minutter) handler om jeres historik, for at jeg kan få et overblik over jeres situation og hvordan jeg kan hjælpe jer bedst muligt. Samtidig får I chancen for at få øje på mulige mønstre i jeres baggrund. Det er også vigtigt for mig at få jer til at sige så meget som muligt, for det batter betydeligt mere, end hvis det kun er mig, der snakker og snakker hele tiden. Derefter vil jeg introducere for jer, og lære jer, et helt konkret kommunikationsværktøj, der vil gøre jer i stand til at høre, se og forstå hinanden – og føle jer hørt, set og forstået af partneren. Jeg har valgt at kalde det Den Anerkendende Selvansvarlig Dialog (eller Hoffmann Metoden, fordi det er mig, der har opfundet det) og er et fantastisk effektivt kommunikations-redskab. Sidste tredjedel (30 minutter) af den allerførste parterapi-session vil jeg, på baggrund af det, I har fortalt, samt mine analyser, bevidstgøre jer for eventuelle dårlige vaner og rutiner i jeres dagligdag, som er uhensigtsmæssige eller måske direkte ødelæggende for et godt parforhold. Min erfaring er, at det ofte er et spørgsmål om små-justeringer, der skal til, for at I kan få et helt andet resultat i jeres samliv. Men I skal selvfølgelig VIDE, hvad det er, der skal ændres, og hvad det skal ændres til. Derefter vil vi finde ud af, om der er basis for et videre samarbejde, hvor de nye vaner skal grundfæstes. . 13:27 minutter . Det kommer bag på en del af mine klienter, at vi til den første par-terapi ikke taler særligt meget om problemer. Min strategi er nemlig først og fremmest at få lagt et godt og solidt positivt fundament, inden vi begynder at tale om de store problemer. Og når vi begynder at lufte problemerne, sørger jeg for, at det bliver på en selvansvarlig hensynsfuld måde. I skal lære at kommunikere hensigtsmæssigt med hinanden, så ingen af jer bliver såret eller skadet. Jeg kan ikke løse jeres problemer, men jeg kan hjælpe jer med at I bliver i stand til at løse jeres egne problemer selv. “Giv en mand en fisk, og han har aftensmad. Lær en mand at fiske, og han har mad resten af sit liv.” . Table Of Content Parterapi København og Sjælland Par-terapi … Læs resten af Parterapi