Sådan får I et bedre parforhold med forståelse for hinanden ❤️️

– Jeg hjælper jeres parforhold tilbage på sporet igen

OBS! Nogle mennesker elsker masser af gode begrundelser og tonsvis af velunderbygget dokumentation. Til dem vil jeg sige: Læs videre!!! Denne hjemmeside indeholder flere end 700 artikler og 300 videoer om parforhold og parterapi.

Andre mennesker bliver overvældet af for meget information og vil have tingene kort og præcist. Til dem vil jeg opfordre at klikke her for at få et hurtigt overblik – eller klik her for at få den superkorte version.

Hvad der kendetegner min måde at arbejde på, er at jeg præcist viser jer HVORDAN I får det meget bedre med hinanden og jeres parforhold.
(Ikke med en masse teori og luftige hensigter, eller ved fx at lade jer side og skændes eller tale om alle jeres frustrerede følelser i timevis. Det hjælper nemlig ikke, når problemer skal løses.)
Derimod lærer jeg jer nogle helt konkrete strategier, færdigheder og kommunikations-værktøjer, hvorved I opnår konstruktiv forståelse for hinanden, så det giver god mening for jer begge.

Her får I par-kommunikation og par-coaching – og i mindre grad par-terapi!

parterapi Mikael Hoffmann

Par-coach og parterapeut Mikael Hoffmann

Grundlæggende er min plan at lære jer at kommunikere med hinanden på en anden måde, end dén, I indtil nu har været vant til at bruge (og som jo har skabt jeres problemer).

Det er vigtigt for mig, at I grundigt lærer de konkrete kommunikationsværktøjer, så I SELV er i stand til at bruge dem, – også efter at jeg har hjulpet jer i min klinik. Det er meningen, at I efter et forløb hos mig skal være selv-kørende uden hjælp udefra.

Efter at I har lært færdigheder, værktøjer og strategier vil vi komme ind på følelserne og smertelindringen – men det er vigtigt for et godt og kærligt parforhold, at jeres forventninger til hinanden og kommunikations-redskaber er i orden forinden.


Mange mænd har med god grund ikke spor lyst til at gå i parterapi med deres kone/kæreste!
Læs her om grunden, idet den maskuline og den feminine metode er to vidt forskellige retninger i par-terapi og par-coaching.

Klik også her for at læse mere om mine systematiske arbejdsmetoder med en 5-punkts plan for et eventuelt samarbejde med mig på vejen til at forbedre jeres parforhold.


Jeg er som sagt meget struktureret og systematisk i min måde at arbejde på. Hos mig får I løst kommunikations-problemerne, hvor der har været misforståelser og fejlopfattelser indbyrdes. I lærer her nye færdigheder, så I kan forstå og respektere hinanden og ikke mindst føle jer forstået og respekteret af partneren.
Efter det, kommer de positive og kærlige følelser erfaringsmæssigt mere eller mindre helt af sig selv.

Alle er enige om, at man skal tale bedre sammen, men sjældent handler det helt konkret om HVORDAN! Jeg har gennem mange år udviklet systematiske og brugervenlige systemer og værktøjer, som I på en relativt nem måde kan bruge til at kommunikere konstruktivt med hinanden i forskellige hverdags-situationer. Derved kan I forstå hinanden, så det giver mening, og I kommer overens med rummelighed, tillid, tryghed og respekt for hinanden..


Find mange informationer om parforhold på denne webside. Jeg er en meget grundig og systematisk mand, der gennem de seneste 27 år som selvstændig par-coach har skrevet ikke færre end 5 bøger om parforhold og parterapi, flere end 700 artikler (på denne web-side), og lavet mere end 300 videoer om emnet.

Klik på www.parforhold-parterapi.dk/forskellige-kommunikationsvaerktoejer-i-parforholdet for at få et lynhurtigt overblik over de forskellige kommunikationsværktøjer og strategier, jeg vil lære jer. Jeg arbejder på en meget systematisk og gennemtestet måde.

Jeg er ekspert på parforholds-området, og kalder mig senior-parcoach.

Min succes-rate er omkring 80%, hvilket vil sige, at cirka fire-femte-dele af de par, der kommer hos mig, får deres parforhold tilbage på sporet igen.

Og 100% af mine klienter, der er top-motiverede til at lytte efter og gøre, hvad jeg foreslår dem, og omhyggeligt laver hjemmearbejdet mellem sessionerne, får deres parforhold til at lykkes, så det bliver fantastisk kærligt og godt.

Jeg fokuserer meget på jeres styrker sammen, på det sjove, på jeres motivation til at ville en positiv forandring, på det konstruktive og på det fremadrettede. Ikke så meget på problemerne og fortiden. DERFOR er min succes-rate så høj, som den er.

Selvfølgelig arbejder vi også med smertelindring og problemløsning, men primært hjælper og støtter jeg jer, så I bliver i stand til selv at løse jeres egne problemer i fremtiden.

Jeg har en særdeles effektiv måde at arbejde på, der VIRKER, når følelserne i parforholdet har taget overhånd med ødelæggelser og smerte. Disse følelser er dels med til at sabotere, hvor godt det KUNNE have været mellem jer, men dels er de samtidig også den belønning man får af et godt parforhold. Det er jo vidunderligt med kærlige følelser for hinanden.

Se klienters erfaringer og udtalelser vedrørende parterapien på Google til desktop eller Google til mobiltelefon,
samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser og www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger.

Info vedrørende Covid-19/Corona: Jeg følger alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer mht. afstand, hygiejne og sundhedstilstande. Og jeg har klienter både fysisk i min klinik og ONLINE til parterapi/coaching.


4:06 minutter


Trives du ♥ – eller gør det ondt i parforholdet?

  • Jeg kan redde og forbedre jeres parforhold hurtigt og effektivt med smerte-lindring og helt konkrete kommunikations-værktøjer og -strategier. Jeg kan få et parforhold til at lykkes, selv når det ser sortest ud.
  • Hvis parforholdet er i kaos med angst, vrede, forvirring eller stress, kan der være brug for overblik, struktur og faste fælles spilleregler for at skabe gensidig forståelse for hinanden.
  • Jeg er en slags kørelærer, der underviser i ”Parforholdets Færdselsregler”. På en måde drejer det sig om både teori, skilte, vigeregler, koblingspunkt, parallelparkering, bykørsel, natkørsel og glatbanen. Alt sammen skal læres grundigt, inden man efter erhvervelsen af kørekortet finder sin egen kørestil i sin egen type køretøj. Uanset om det er “en lille Fiat” eller “en kæmpestor 18-hjuls lastbil”. Hvis I kender ”Parforholdets Færdselsregler” og kan håndtere jeres køretøj, kommer I trygt og sikkert frem på “landevejen”.

Klik her for at læse om hvad der skal til, for at få trivsel i parforholdet.

Klik på linket herunder for at læse om nogle klienters omtale af par-terapien og deres praktiske erfaringer:
www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger


Gratis

Mine to mest populære bøger kan lånes på biblioteket (eReolen) som eBøger.

biblioteks bøger
www.ereolen.dk/search/ting/mikael%20hoffmann?

Læs boganmeldelse på: www.bogsyn.dk/index.php/litteratur/1107-partner-for-livet.html

Klik her for at se hvilke biblioteker, der har bogen “Partner for livet“.

Mere gratis:

Flere end 300 videoer om parforhold, kommunikationsværktøjer og meget mere på YouTube-playlisten: www.parforholds-lodsen.dk.

Klik her for at se en række korte 2-minutters instruktions-videoer, jeg har lavet. De giver jeg et godt overblik over konkrete værktøjer og strategier til forbedring af parforholdet.

Få et godt overblik over de forskellige kommunikationsværktøjerwww.parforhold-parterapi.dk/forskellige-kommunikationsvaerktoejer-i-parforholdet


Klinikadresse: Pakkerivej 11, 1.tv,  2500 Valby, Telefon 21 79 18 50.


Parforhold og parterapi

Denne hjemmesides indeholder to hoved-kategorier, med fokus på dét, der erfaringsmæssigt interesserer de fleste mennesker i forhold.

Her er de to hoved-kategorier, samt deres 4 under-kategorier:

➤   Parforhold

Godt parforhold
Kommunikation i parforhold
Krise i parforhold
Misforståelser i parforhold

➤   Parterapi

Hvad er parterapi
Kommunikation
Psykologi i parterapi
Undgå skilsmisse

Se også Trivsel i parforholdet.

Parterapeut Mikael Hoffmann
Bedste parterapeut Mikael Hoffmann

Har I brug for hjælp i jeres parforhold til at få det bedre med hinanden, så klik her (eller ring til mig på telefon 21 79 18 50)