Spring til indhold

Tavshedspligt

Hjem >> Tavshedspligt


Jeg har, med de undtagelser, der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under terapien og coachingen.

Dette betyder, at der er totalt vandtætte skotter mellem de mennesker, jeg er i kontakt med. Jeg videregiver ingen oplysninger af nogen art om nogen til hverken klienter eller andre – ikke engang til min egen kone hen over køkkenbordet.


”Sundhedslovens bestemmelse om tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger mv. skal være med til at sikre, at sundhedspersoner iagttager tavshed om de forhold, de erfarer i forbindelse med en patientkontakt.
Tavshedspligten er en patientrettighed, som giver patienten krav på fortrolighed fra sundhedspersonens side og mulighed for at bestemme, om helbredsoplysninger må videregives.”

https://www.sst.dk/da/om-os/Databeskyttelse/Hvad-er-dine-rettigheder


Jeg har mange forskellige mennesker i min praksis, blandt andre erhvervsfolk, politikere og kendte fra medierne. Dette fortæller jeg naturligvis ikke nogen om.

I min praksis har jeg blandt andre forældre, børn og søskende til hinanden. Hvis de vælger ikke at ville fortælle om, at de går hos mig, er der ikke nogen, der kommer til at vide det. Hvis der blandt mine klienter er flere familiemedlemmer, giver forløbet en fordel i form af at jeg har en bredere baggrundsviden, som kan gøre terapien mere effektiv, så klienten hurtigere kan komme frem til et positivt og ønsket resultat.

Jeg går selv i supervision, både hos en supervisor og i en supervisionsgruppe. Ingen af disse mennesker kender identiteten på mine klienter, og jeg anonymiserer mine oplæg/fremlæggelse, så ingen er i stand til at gætte, hvem jeg taler om.


Mikael Hoffmann


Tilliden til min tavshedspligt er afgørende for, at jeg kan drive en god sund langsigtet forretning. Hvis jeg ikke opfører mig ordentligt, kan jeg på et enkelt minut rive ned, hvad jeg har været knap 30 år om at bygge op. Siden 1994 har jeg været selvstændig coach og terapeut, og jeg ville ikke have haft så god en forretning kørende, hvis jeg på nogen måde havde trådt ved siden af i løbet af alle de år.

Folk kender mig som værende etisk og ærlig – og at jeg omhyggeligt overholder min tavshedspligt.

Mikael Hoffmann
Mikael Hoffmann
Par-coach og psykoterapeut
Telefon 21 79 18 50


Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.