Spring til indhold

svært

Ansvarsfordeling i parforholdet

  Forskellen mellem ansvarlighed og selvansvarlighed

  Hjem >> svært


  Et parforhold, hvor den ene tager ansvar og er selvansvarlig, mens den anden ikke gør, vil efterhånden køre skævt. Den ene kommer til at trække et større og større læs, mens den anden kører på frihjul.

  ansvar i parforholdetAnsvar kan man lære, og meget børneopdragelse går ud på at lære at tage ansvar.

  Selvansvarlighed er ikke det samme som ansvarlighed, men derimod noget, man skal opsøge af egen drift. Det kan ikke påtvinges andre eller tillæres, og det kommer ikke af sig selv. Man skal have et (stort) behov, for at være tilstrækkeligt motiveret til selvansvarlighed. Motivationen udspringer i de fleste tilfælde af en smerte, man vil undgå, men det kan i nogle tilfælde også være noget behageligt, man vil have mere af.

  Det kræver en modenhed og et overblik at kunne sige: ”Det er mine egne valg, der har ledt frem til, at min indtjening er ændret, at jeg har været udsat for vold, eller at der er helbredsmæssige udfordringer i familien”.

  Det handler ikke om SKYLD, som på ingen måde er det samme som ANSVAR. Det er bestemt ikke din skyld, at det er gået galt for dig. Men det er dit personlige ansvar.Læs mere »Ansvarsfordeling i parforholdet

  Spørgsmål #52 – Par-terapi føles kunstigt, unaturligt og besværligt

   Hjem >> svært


   Hvis man har prøvet terapi før, er det helt normalt, at det føles kunstigt, unaturligt, besværligt og langsommeligt henne hos par-terapeuten. Svaret er, at hvis dét, man skal lære, for at få noget andet, end dét, man har haft indtil nu, havde været LET, ville man jo have gjort det for længst….

   Det føles kunstigt og uautentisk, fordi det kræver et nyt sæt holdninger, mønstre og strategier, og det er selvsagt helt anderledes end dét, man hidtil har været fortrolig med og gjort og har oplevet som ”normalt”. Men det er jo ”normalen”, man vil væk fra, når man opsøger en par-terapeut/coach. Derfor er det pr. definition svært. Endvidere er det svært at VIDE, hvad dette ANDET er, for havde man vidst det, havde man jo gjort det forlængst.

   Det er derfor, at motivationen til forandringen er så vigtig. Du skal have viljen til at ville noget andet, for at du kan få noget andet. Hvis den vilje af forskellige grunde ikke til stede, kan jeg ikke hjælpe jer. Det véd jeg erfaringsmæssigt (gennem 24 år som selvstændig psykoterapeut og coach, samt flere end 10.000 klienttimer). Hvis du virkelig af hele dit hjerte ønsker et bedre liv, så kan du få det. Men du skal være indstillet på at gøre nogen ting, som kan virke som en stor overvindelse.


   Mikael Hoffmann


   Læs mere »Spørgsmål #52 – Par-terapi føles kunstigt, unaturligt og besværligt

   Spørgsmål#37 – Min partner har et problem. Kan det fixes?

    Hjem >> svært


    Af og til er der folk, der ringer til mig, og fortæller, at partneren har et problem, og spørger om jeg kan fixe det.
    Eller fortæller, at partneren er problemet, og om jeg kan hjælpe dem.
    I begge tilfælde er svaret Nej!

    Jeg kan ikke hjælpe nogen, der ikke selv vil hjælpes, det vil sige selv kan ringe op til mig og beskrive problematikkerne. Der skal være en stærk motivation hos klienterne, for at jeg er i stand til at hjælpe dem med at løse problemerne.
    Det er heller aldrig bare den ene, der er problemet, og den anden er helt uskyldig. I har et problem sammen, og det optimale er, at I løser det sammen. Det hjælper ikke noget blot at pege fingre ad hinanden.

    Jeg hjælper mennesker i tre faser.


    Mikael Hoffmann


    Læs mere »Spørgsmål#37 – Min partner har et problem. Kan det fixes?

    Frygt, vrede og sorg

     Hjem >> svært


     Der er mening med alting. Naturen har gennem millioner af år perfektioneret sig selv ved hjælp af udvælgelse og optimering. ”Survival of the fittest” betyder ikke, som mange fejlagtigt tror, at det er den stærkeste, der overlever, men derimod er det den, der bedst kan tilpasse sig, der klarer den.

     Også vores forskellige følelser har hver især en vigtig funktion. De indgår i en struktur, der blandt andet skal gøre os i stand til at overleve som art.

     Så hvad er grunden til, at vi føler frygt, vrede og sorg?

     Frygt – og trusler

     Vi bliver bange, når vi føler, at nogen eller noget truer os. At der enten er en trussel på vej, eller at vi direkte bliver truet. Det kan være en fysisk trussel (et overfald), en mangeltilstand (en skilsmisse eller fyring), eller det kan være frygten for at blive gennemskuet (hvilket måske er det værste for mange mennesker). Frygten handler om en eller anden form for mulig ødelæggelse eller udslettelse.


     Mikael Hoffmann


     Vrede – og angreb

     Man bliver vred, hvis man føler, at man er under angreb. Når det ikke længere er en trussel eller teoretisk mulighed, men at der reelt sker noget. Det kan være vold, røveri, en uretfærdig handling eller lignende. Strukturen eller identiteten bliver angrebet, og man puster sig op for at skræmme fjenden.

     Der er ikke noget i vejen med vrede, når den opstår. Den er en vigtig følelse som signal til, at noget er galt, og at der skal handles.
     Men det er når vreden tager kontrollen over dig, at det ofte går galt.

     2:38 minutter


     “Langvarig vrede, efter at situationen er overstået, er selv-straf for andres fejltagelser”


     Sorg – og tab

     Læs mere »Frygt, vrede og sorg

     Er det let eller svært?

      Parforhold i krise

      Hjem >> svært


      Hvornår er det let med relationer med andre mennesker, og hvornår er det svært?

      Når livet går let, er der ingen problemer, og det er samtidig nemt at være rummelig og positiv.
      Jeg selv ved ikke noget bedre, end når min kone smiler og er i godt humør.

      parterapi københavnDet er, når vi bliver presset af udefrakommende hændelser, at tingene bliver svære og skal stå deres prøve.

      Ingen har lyst til problemer, men alle har dem – i større eller mindre grad.
      Forskellen på størrelsen af problemerne fra menneske til menneske er imidlertid, hvordan vi håndterer de svære situationer.

      Når vi er pressede, er vi ofte negativ – og det er svært at holde sig positiv.
      Selv om det ikke gør situationen lettere, er det den negative følelse, der fylder og måske har magten over os.
      Det er imidlertid helt naturligt, at vi har det sådan, for det stammer helt tilbage fra ur-tiden.
      Det positive ur-menneske sagde: “Sikke en sød missekat“, mens det negative ur-menneske sagde: “Lad mig komme væk fra den sabel-kat!” Hvem af de to tror du mon overlevede dengang – og som vi stammer fra?

      Men vi lever ikke længere i ur-tiden.
      Faktisk er det i dag sådan, når det er svært og tungt, at det er vigtigst at kunne trække sig op af hængedyndet og være positiv.
      Det er dér, der er allermest brug for det.Læs mere »Er det let eller svært?

      Hvordan virker parterapi?

       Hvordan foregår parterapi?

       • Hjem >> svært
        Behøver det at være svært at leve sammen med et andet menneske?
       • Hvorfor er der så mange, der giver op?
       • Er der mon en lettere vej at gå?

       Alle parforhold har udfordringer. Det er værd at huske på, at ens ægtefælle er den person, man har valgt at have sine problemer med.

       parterapiVi oplever alle udfordringer med det, vi beskæftiger os med. Når vi har valgt at leve sammen med et andet menneske, er der forskelligheder, som i begyndelsen virkede charmerende, men som på sigt kan ændre sig til irritationsmomenter.

       Vi kan risikere at vokse fra hinanden, det vil sige at den ene udvikler og forandrer sig, mens den anden ”står stille” eller ”sidder fast”.


       Mikael Hoffmann


       Essensen af et godt parforhold er, at man er gode til at lytte til hinanden. FORSTÅELSE er super-vigtigt. Enighed betyder langt mindre. Når man lytter, skal man virkelig høre, hvad den anden siger, til forskel fra hvad man tror vedkommende siger.

       Kommunikationen er livsnerven i alle former for relationer mellem mennesker. Det kræver færdigheder, medfølelse og forståelse at kunne kommunikere ordentligt med andre mennesker. Det kommer ikke af sig selv, men skal læres.

       Når ægtepar/kærestepar kommer i min klinik for at få hjælp, fordi udfordringerne er blevet for store, understreger jeg altid, at jeg ikke kan løse nogen som helst problemer. Hvad jeg derimod kan gøre, er at hjælpe dem med at forbedre deres kommunikation, så de kan forstå hinanden, og dermed selv kan løse problemerne.

       Det handler om, at de får lejlighed til virkelig at se og forstå den anden part. At kunne se igennem deres egne følelsesmæssige filtre, det vil sige de gamle overbevisninger, som spærrer for udsynet. Når et filter er opløst, ser man tingene i et mere klart lys.

       Læs mere »Hvordan virker parterapi?

       Parforhold

        Let eller svært? Er der en genvej til et bedre parforhold? Behøver det at være svært at leve sammen med et andet menneske? Hvorfor er… Læs mere »Parforhold