Spring til indhold

lykkes

Alternativ behandling i parforholdet

    Nogle læger taler om, at alternativ behandling kan skabe problemer med kræftbehandlingen på sygehusene. Det er klart, at hvis man blander to modsatrettede behandlinger sammen, kan det gå galt. Forskellen mellem kræftbehandling på et sygehus og alternativ behandling svarer til et problemfyldt parforhold, hvor den ene part går til skilsmisseadvokaten og den anden går til en parterapeuten.