Spring til indhold

flytte

En mulig løsning på boligmangelproblemerne i byerne?

  • Anslået læsetid: 3 min read
 

Mangel på lejligheder

Der er mangel på lejligheder i København og i de andre større danske byer.
Overborgmesteren foreslog at bygge 5000 nye lejligheder, der skulle koste 5000 kroner om måneden, men dette led skibbrud som så mange andre tiltag.

Hvordan får vi løst problemerne?

Halvdelen af alle indgåede parforhold bliver efter en periode opløst, og parterne flytter hver for sig.
På landsplan drejer det sig om cirka 15.000 par om året, hvoraf de 10.000 er børnefamilier.Læs mere »En mulig løsning på boligmangelproblemerne i byerne?

Skilsmissebørn

  • Anslået læsetid: 2 min read

Statistik Her er nogle faktuelle tal fra Danmarks Statistik. Der blev i 2011 viet 27.200 par, heraf lidt over en tredjedel i kirken. Skilsmisserne toppede… Læs mere »Skilsmissebørn

Bankansatte i parforhold

  • Anslået læsetid: 8 min read

 bankansatte i parforholdUddrag fra ”Danske Bankfolk – et fantom-portræt” (2002)
af Morten Smistrup, tidligere forsker ved Roskilde Universitetscenter

I [de bankansattes] personlige, private liv er [de] stabile og lidt traditionelle. Cirka trefjerdedele har én gang i deres liv giftet sig eller er flyttet fast sammen med en partner og er blevet der. 14% har haft en enkelt ”ægteskabelig omstart”.

Parallelt til dette har lidt mere end trefjerdedele aldrig været igennem en skilsmisse (eller tilsvarende) og under en femtedel har oplevet dette én gang. Kvinderne er dog oftere blevet skilt end mændene (25% mod 18%).

I det følgende skriver jeg [som er Morten Smistrup] “ægtefæller”, hvilket omfatter at man lever sammen i et ægteskabslignende forhold, et registret partnerskab eller lignende.

 
Klik her for at se flere anmeldelser

Hvem gifter bankfolk sig med?

Når man ser på hvem bankmedarbejderne har giftet sig med viser det sig, at ca. en femtedel af dem er gift med andre bankmedarbejdere. Ser man på gruppen under 30 år er denne andel helt oppe på ca. 30 %. Dette afspejler formentlig det faktum, at når en branche har så forholdsvis ligelig kønsmæssigt fordeling og rekrutterer unge i 18-20 års alderen vil en betydelig andel af medarbejderne finde deres partner under uddannelsen eller på arbejdspladsen. Omvendt antyder det, at der er en vis risiko for “indavl” i sektoren.

bankfolk og parforholdBankfolkenes ægtefæller er hovedsageligt ansat i den private sektor eller offentligt ansatte og fordeler sig på disse sektorer omtrent efter samme mønster som i samfundet generelt. Denne parallel til det øvrige samfund holder dog ikke når man kigger på den unge gruppe. Ved siden af de mange, der er gift med andre bankansatte, er knap 60 % gift med privat ansatte. Kun 3% er gift med offentligt ansatte og 10% med selvstændige.

Hovedparten af medarbejdernes ægtefæller har en uddannelse på niveau med, eller lavere, end medarbejderen selv.

Læs mere »Bankansatte i parforhold