Spring til indhold

bankansatte

Bankansatte i parforhold

  bankansatte i parforholdHjem >> bankansatte


  Uddrag fra ”Danske Bankfolk – et fantom-portræt” (2002)
  af Morten Smistrup, tidligere forsker ved Roskilde Universitetscenter

  I [de bankansattes] personlige, private liv er [de] stabile og lidt traditionelle. Cirka trefjerdedele har én gang i deres liv giftet sig eller er flyttet fast sammen med en partner og er blevet der. 14% har haft en enkelt ”ægteskabelig omstart”.

  Parallelt til dette har lidt mere end trefjerdedele aldrig været igennem en skilsmisse (eller tilsvarende) og under en femtedel har oplevet dette én gang. Kvinderne er dog oftere blevet skilt end mændene (25% mod 18%).

  I det følgende skriver jeg [Morten Smistrup] “ægtefæller”, hvilket omfatter at man lever sammen i et ægteskabslignende forhold, et registret partnerskab eller lignende.


  Artikler, jeg har skrevet. De kommer her i tilfældig rækkefølge:
  /hvad-er-det parterapi

  At se sig selv udefra

  /undga-skilsmisse parterapi

  Vedligeholdelse

  /hvad-er-det parterapi

  Handling

  /hvad-er-det parterapi

  Hvad er idéen i at gå i parterapi?

  /psykologi parterapi

  Udseende, holdning, personlighed og tilknytningsstil i parforholdene

  /kommunikation-i-parforholdet parterapi

  Parforholdets Rammer

  /undga-skilsmisse parterapi

  Hvorfor utroskab ikke er nogen god ide

  /hvad-er-det parterapi

  Grænseoverskridelser og grænsesætning

  /kommunikation-i-parforholdet parterapi

  Hulen og Ønskebrønden

  /kommunikation-i-parforholdet parterapi

  Tårnet og Bulldozeren

  /psykologi parterapi

  Tilgivelse forløser

  /psykologi parterapi

  Håndtering af vrede i parforholdet

  /psykologi parterapi

  Er du frustreret over at være GIVEREN i parforholdet?

  /psykologi parterapi

  Mænd og kvinder lyver ikke!

  /hvad-er-det parterapi

  Parterapi, der virker

  /hvad-er-det parterapi

  Udtrykke behov og få dem opfyldt

  /hvad-er-det parterapi

  Maskulin og feminin parterapi

  /undga-skilsmisse parterapi

  Sidespring og utroskab

  /undga-skilsmisse parterapi

  Parforhold i krise

  /undga-skilsmisse parterapi

  Hvordan vrede kan ødelægge et godt parforhold


  Hvem gifter bankfolk sig med?

  Når man ser på hvem bankmedarbejderne har giftet sig med viser det sig, at ca. en femtedel af dem er gift med andre bankmedarbejdere. Ser man på gruppen under 30 år er denne andel helt oppe på ca. 30 %. Dette afspejler formentlig det faktum, at når en branche har så forholdsvis ligelig kønsmæssigt fordeling og rekrutterer unge i 18-20 års alderen vil en betydelig andel af medarbejderne finde deres partner under uddannelsen eller på arbejdspladsen. Omvendt antyder det, at der er en vis risiko for “indavl” i sektoren.

  bankfolk og parforholdBankfolkenes ægtefæller er hovedsageligt ansat i den private sektor eller offentligt ansatte og fordeler sig på disse sektorer omtrent efter samme mønster som i samfundet generelt. Denne parallel til det øvrige samfund holder dog ikke når man kigger på den unge gruppe. Ved siden af de mange, der er gift med andre bankansatte, er knap 60 % gift med privat ansatte. Kun 3% er gift med offentligt ansatte og 10% med selvstændige.

  Hovedparten af medarbejdernes ægtefæller har en uddannelse på niveau med, eller lavere, end medarbejderen selv.

  Læs mere »Bankansatte i parforhold