Spring til indhold

ægteskabelig

Bankansatte i parforhold

  bankansatte i parforholdHjem >> ægteskabelig


  Uddrag fra ”Danske Bankfolk – et fantom-portræt” (2002)
  af Morten Smistrup, tidligere forsker ved Roskilde Universitetscenter

  I [de bankansattes] personlige, private liv er [de] stabile og lidt traditionelle. Cirka trefjerdedele har én gang i deres liv giftet sig eller er flyttet fast sammen med en partner og er blevet der. 14% har haft en enkelt ”ægteskabelig omstart”.

  Parallelt til dette har lidt mere end trefjerdedele aldrig været igennem en skilsmisse (eller tilsvarende) og under en femtedel har oplevet dette én gang. Kvinderne er dog oftere blevet skilt end mændene (25% mod 18%).

  I det følgende skriver jeg [Morten Smistrup] “ægtefæller”, hvilket omfatter at man lever sammen i et ægteskabslignende forhold, et registret partnerskab eller lignende.


  Artikler, jeg har skrevet. De kommer her i tilfældig rækkefølge:
  /hvad-er-det parterapi

  Det modsatte

  /kommunikation-i-parforholdet parterapi

  Grænser eller krav?

  /hvad-er-det parterapi

  7 tips og gode råd til mænd og kvinder – vedrørende sommerferien

  /kommunikation-i-parforholdet parterapi

  Parforholdets Rammer

  /undga-skilsmisse parterapi

  Misforstået kommunikation i parforholdet

  /kommunikation-i-parforholdet parterapi

  Dårlig kontakt med partneren

  /hvad-er-det parterapi

  Udtrykke behov og få dem opfyldt

  /kommunikation-i-parforholdet parterapi

  Den svære kommunikation

  /psykologi parterapi

  Vrede og konfrontation

  /undga-skilsmisse parterapi Skilsmisse

  Videre efter en skilsmisse…

  /parterapi

  Nøglen til ægteskabets dør sidder indvendigt

  /kommunikation-i-parforholdet parterapi

  Et værktøj til at tale sammen

  /hvad-er-det parterapi

  Min partner vil ikke

  /undga-skilsmisse parterapi

  Service-tjek dit parforhold

  /kommunikation-i-parforholdet parterapi

  Tårnet og Bulldozeren

  /undga-skilsmisse parterapi

  Hvorfor utroskab ikke er nogen god ide

  /undga-skilsmisse parterapi

  Årligt tjek af parforholdet

  /parterapi

  Hvad betyder vedligeholdelse af parforholdet?

  /parterapi

  At opbygge et parforhold – som et lejrbål

  /kommunikation-i-parforholdet parterapi

  Stop gætterierne i dit parforhold


  Hvem gifter bankfolk sig med?

  Når man ser på hvem bankmedarbejderne har giftet sig med viser det sig, at ca. en femtedel af dem er gift med andre bankmedarbejdere. Ser man på gruppen under 30 år er denne andel helt oppe på ca. 30 %. Dette afspejler formentlig det faktum, at når en branche har så forholdsvis ligelig kønsmæssigt fordeling og rekrutterer unge i 18-20 års alderen vil en betydelig andel af medarbejderne finde deres partner under uddannelsen eller på arbejdspladsen. Omvendt antyder det, at der er en vis risiko for “indavl” i sektoren.

  bankfolk og parforholdBankfolkenes ægtefæller er hovedsageligt ansat i den private sektor eller offentligt ansatte og fordeler sig på disse sektorer omtrent efter samme mønster som i samfundet generelt. Denne parallel til det øvrige samfund holder dog ikke når man kigger på den unge gruppe. Ved siden af de mange, der er gift med andre bankansatte, er knap 60 % gift med privat ansatte. Kun 3% er gift med offentligt ansatte og 10% med selvstændige.

  Hovedparten af medarbejdernes ægtefæller har en uddannelse på niveau med, eller lavere, end medarbejderen selv.

  Læs mere »Bankansatte i parforhold