Spring til indhold

Spørgsmål #44 – Hvis min partner ikke vil med mig til par-coaching

 LangdistancevandringSpørgsmål: ”Jeg kan mærke, at der er et eller andet galt i vores parforhold, og jeg vil gerne i parterapi, men min partner vil ikke med til den slags. Hvad gør jeg?”

Svar: For at få noget andet, end dét, man hidtil har haft, er man nok nødt til at gøre noget andet, end dét, man indtil nu har gjort.
Af gode grunde er det normalt ikke spor nemt eller let, for hvis det havde været det, havde man jo nok selv gjort det for længst. Derfor kræver blivende forandringen ofte hjælp fra en professionel med erfaring og viden. Dette gælder også indenfor parforhold og parterapi. Hvis der er (store) problemer, der det normalt ikke en god idé at vælge familiemedlemmer eller venner til at hjælpe sig, for de har jo en følelsesmæssig relation, og måske også en bestemt dagsorden, og oftest ikke erfaring og viden om dette. I skal måske også være sammen med disse mennesker i hverdagen, og derfor kan det belaste en relation unødigt meget. Hvis I derimod hyrer en professionel par-terapeut, er denne udelukkende fokuseret på at hjælpe jer med at I kan få løst jeres problemer, og har ikke nogen bestemt dagsorden, om fx at I SKAL være sammen, eller at I skal skilles.

Men hvad nu, hvis partneren ikke ønsker at deltage i parterapien? Det kan der være mange årsager til, eksempelvis frygten for det ukendte, eller for at risikere at komme til at føle sig udstillet og forkertgjort.

 
Klik her for at se flere anmeldelser

Hvis din partner blankt afviser parterapi, kan du indledningsvis tage kontakt til mig for at få en uforpligtende og gratis samtale. Du behøver bestemt ikke skjule dette tiltag for din partner. Stå ved dét, du mener der skal til, men lad være med at gøre et stort nummer ud af det. Når du har lavet dine grundige for-undersøgelser, i form af at Google på nettet, set min hjemmeside og talt med mig, så fortæl din partner om dine observationer. Beskriv det ud fra dig selv, hvilket vil sige at du ikke bruger ordet DU! Sig eksempelvis: ”Jeg har undersøgt….., Jeg har læst hjemmesiden…. og jeg fik det-og-det ud af det. Jeg har talt med Mikael Hoffmann, og i mine øjne virker han sådan-og-sådan.” På den måde beskriver du dine egne oplevelser, og når du taler ud fra dig selv, kan ingen anfægte, hvad du siger. Hvis du har sagt: ”Jeg har det for varmt” er der jo heller ingen, der fortæller dig, at du tager fejl og fryser…….

Slut af med at sige til din partner, at Mikael Hoffmann har brug for at tale med jer begge to. Han betinger sig, at for at der kan indledes noget som helst samarbejde, skal han tale med begge parter. Så du må IKKE bruge de gamle salgsteknikker og manipulationer ved fx at sige: “Du skal ringe til Mikael, her er hans nummer”, eller “Se denne her hjemmeside, og tag dig så sammen” eller ”Ringer du til ham i dag eller i morgen?”.
Hvad er parterapi?Giv din partner faktuelle informationer, og tal eventuelt om konsekvenser. Du kan også, hvis det er passende, sige, at du er er ked af det og opgivende, og gerne vil gøre meget for at redde parforholdet.

Jeg kan afsløre, at når jeg taler med jer hver især, lytter jeg primært efter jeres MOTIVATION til at ville en positiv forskel. Hvis den ikke er til stede for BEGGES vedkommende, hverken kan eller vil jeg hjælpe jer.

Hvis din partner trækker på skuldrene, og i øvrigt ignorerer det, du fortæller, så vil det alligevel ikke hjælpe noget med parterapi. Så kan du derimod vælge at arbejde alene med jeres parforhold i et terapiforløb, men erfaringsmæssigt er det et betydeligt mere tids- og ressource-krævende, end hvis man er enige om at arbejde på at forbedre parforholdet

Et lille bonus-tip: Når du undgår brugen af ordet DU (bortset fra i totalt positive sætninger, som ”jeg elsker dig”), og holder dig på din egen banehalvdel uden kritik og bebrejdelser, er du nået rigtigt langt i dit parforhold.

03:47 minutter

Klik også ind på YouTube Playlisten “Spørgsmål & Svar” (eller Kategorien med Spørgsmål & Svar her på hjemmesiden), hvor jeg på min langdistancevandring i sommeren 2018 optog flere end 50 korte videoer.

.