Parforhold parterapi

Terror og parforhold

Jeg har ladet mig inspirere af kronikken på www.information.dk/indland/2015/12/terrorens-uskyldige-ofre til følgende artikel.

dreamstimelarge_2450208Vi har i Europa igen været udsat for et terrorangreb, hvor uskyldige er døde.

Men hvor uskyldige er vi europæere egentlig? I løbet af de seneste 12 år er Danmark gået i krig ikke færre end fire gange. Måske er spørgsmålet ikke OM der kommer endnu et terroranslag i Danmark, men mere om hvornår det kommer! Tryk avler modtryk, uanset om vi kan lide det eller ej. Alting har konsekvenser, både det, man gør, og det, man ikke gør eller får gjort. Konsekvens gælder såvel i storpolitisk som i erhvervslivet og i parforholdet.

Faktisk kan situationen med terror i Europa og krigen i Mellemøsten på mange måder sammenlignes med konflikterne i mange parforhold. Måske kan vi lære noget om begge dele, ved at sammenligne dem. Jeg selv er parterapeut og har været selvstændig i næsten 22 år, og har derfor arbejdet end del med dette emne.

Hvis man bliver ved med at gøre det samme, som man hele tiden har gjort, så bliver man nok også ved med at få det samme resultat, som man hele tiden har fået. At gøre det samme igen og igen – og forvente et andet resultat – er naivt.

 

Hvad er det værste, man kan udsætte sin ægtefælle for?

Den amerikanske psykolog John Gottman har efter grundige studier opdaget, at der var nogle bestemte typer adfærd, der har stor indflydelse på ægteskabets holdbarhed. Han fandt ud af, at de fire værste ting, man i et ægteskab kan udsætte hinanden for, er: Forsvar, kritik, obstruktion og foragt. Jo oftere parret udsatte hinanden for denne adfærd, des større var risikoen for en kommende skilsmisse.

 

Det fjerdeværste: Forsvar

Både gode og dårlige forklaringer og undskyldninger handler om enten at få ret eller at få tilgivelse, men ingen af delene gavner en fornuftig fælles løsning.

 

Det tredjeværste: Kritik

Når man kritiserer andre, fortæller man på en negativ måde, at deres adfærd ikke er i orden. Der er tre hovedområder, en kritik kan tage udgangspunkt i. Det er 1) Fagligheden (”Du aner ikke, hvad du taler om”), 2) Retfærdighedssansen (”Du er egoistisk og selvisk”) eller 3) Medmenneskeligheden (”Du har ingen medfølelse”).

 

Det næstværste: Obstruktion

Ethvert forsøg på kommunikation bliver på forskellig vis ødelagt. Det kan være ved bare at gå sin vej, at skrue op for musikken, manipulationer, lave alliancer med barnet/børnene, underminere velmenende bestræbelser eller anden barnlig adfærd. På den måde tvinger man modparten til at hæve stemmen, forsvare sig eller ligefrem at udøve vold.

 

Det værste: Foragt

Man kan foragte andre mennesker på forskellige måder. Det kan være med vrissen, ignorering, stemmen går ned, bliver skarp eller vrængende, puste luft ud sammen med de talte ord, ydmygelser, afbrydelser, arrogance eller at underkende beslutninger (hvis fx at du har sagt til børnene, at de ikke må få is lige før aftensmaden, og din partner så giver dem en is lige for næsen af dig). Man kan også pille ægtefællen ned med nedladende bemærkninger om vedkommendes humor, historier eller holdninger. Endvidere er det foragt ikke at anerkende kønnenes forskelle. Det er foragt, hvis man som en hovedregel ikke prioriterer sin partner før arbejde og børn.

Den skjulte og kamuflerede foragt er slem, men det er endnu værre at få den serveret i en offentlig forsamling.

 

Så hvad gør man?

Det kan være rigtigt svært, hvis du ønsker at beholde og forbedre jeres parforhold, hvis din partner har valgt den negative vej med bortforklaringer, kritik, bebrejdelser, obstruktion og foragt.

Hvordan håndterer du din partner, når du bliver udsat for de fire ovennævnte angreb og overgreb?

For at formindske et konfliktniveau i parforholdet, skal man faktisk gøre det modsatte af, hvad der FØLES rigtigt og godt. Den rationelle del af din hjerne skal tages i brug, og den følelsesmæssige del skal håndteres.

 

Forsvar

En person, der ikke er i stand til at sige undskyld, er ofte umoden med et lavt selvværd, eller der er en alvorlig mangel på selvtillid. Det kan også være, at partneren føler sig stresset og trængt op i en krog. Hvis han/hun forsvarer sig og forklarer i det uendelige, så spørg ind til, hvad det egentlig er, at vedkommende vil. Forsvar og bortforklaringer er nemlig en af de såkaldte psykologiske forsvarsmekanismer, som bruges til at undgå en følelsesmæssig smerte. Når du stiller spørgsmål, vil det afdække uklarheder, og det kan samtidig bevidstgøre en uhensigtsmæssig adfærd.

Er de østlige lande og deres indbyggere i færd med at forsvare sig? Er vi i gang med at gentage historien? Adolf Hitler blev i Tyskland valgt på demokratisk vis. Han havde aldrig fået magt, hvis ikke hele det tyske folk havde givet ham magt. Det er lidt bekymrende, at vi nogle steder er vidne til den samme retorik i den offentlige debat, som blev brugt dengang. Muslimer bliver mere og mere behandlet på samme måde, som jøder blev det for 80 år siden.

 

Kritik

dreamstimemaximum_28642132Folk, der kritiserer meget, eller som er fejlfindere og negative sortseere, lider tit af mindreværdskomplekser. De føler sig af forskellige grunde ikke værdige. De kan være perfektionister, men måske har svært ved selv at leve op til deres egne ekstremt høje idealer. Derfor ynder de at nedgøre andre, for at retfærdiggøre og hævde sig selv. De kan også være totalt blottet for selvansvarlighed, og mene, at alverdens fortrædeligheder er andres skyld.

Kritik kan være skjult og indirekte. Hvis jeg fx fejer entreen, og min ægtefælle siger ”Der trænger også til at blive støvsuget”, er det en indirekte kritik af mit initiativ til fejning, og ubevidst kan partneren på den måde sabotere fremtidige initiativer fra min side – eller gøre mig vred. Hvis man i sin barndom har lært grundlæggende at være kritisk, vil der aldrig være noget, der er godt nok. I eksemplet med entreen kan jeg både feje og støvsuge, men så er bemærkningen måske: ”Gulvet trænger også til at blive vasket!” I alle forhold er der altid være noget at pege fingre af, som kunne være anderledes og bedre – hvis man leder efter det. Direkte kritik vil altid være undertrykkende, destruktiv og ødelæggende for enhver form for udvikling.

Ofte er det nødvendigt med en tredjepart til at fortælle parterne, hvad det er, der foregår. Hvis der er et følelsesmæssigt filter imellem parterne, kan det være svært at høre, hvad der bliver kommunikeret direkte. Enten kan eller vil man ikke høre det. Det er menneskeligt helt normalt. Jeg kan som parterapeut sige noget til klienterne, som de aldrig nogensinde må sige til hinanden. Hvis de gjorde, ville det nemlig have den stik modsatte effekt. Derfor siger jeg det til dem.

 

Obstruktion

Obstruktion handler ofte om dårlig kommunikation og misforståelser. Stil derfor afklarende spørgsmål. Undgå at lade dig rive med af den barnlige følelsesmæssige optræden fra din partner. Det er dig, der har overblikket og modenheden, så det er dig, der har ansvaret for, at I ikke ender i muddergrøften.

 

Foragt

Intet tyder på, at afgivet og opfattet foragt vil forsvinde af sig selv. Derfor kan man lige så godt forsøge at håndtere den, i stedet for at håbe på, at den fordufter og aldrig kommer tilbage.

Som oftest er der dårlig kommunikation, misforståelser eller en uhensigtsmæssig tillært adfærd, der skaber problemerne. Den bagvedliggende årsag kan være usikkerhed, lavt selvværd, frygt (for at miste kontrollen) og lignende, der initierer foragten.

Mange gange er opfattet foragt imidlertid ikke ment som foragt fra afsenderens side. Måske er vedkommende i tankerne et helt andet sted, og den manglende respons kan måske opfattes som foragt.

Den bedste kur er at forbedre kommunikationen via en konstruktiv dialog – både for ikke at blive opfattet som en, der foragter, men også for bedre at kunne forstå andre.

 

Hvordan du virker på andre

dreamstimemaximum_4215598Når du er voldsomt uenig med din partner, og meget står på spil for dig, risikerer du at komme til at bruge en uhensigtsmæssig adfærd i dine bestræbelser på at genvinde kontrollen – eller for at beskytte dit ego. Konsekvenserne viser sig som oftest først på længere sigt. Du bør altid gøre alt, hvad du kan, for at holde en åben forbindelse og god kommunikation. Pas på, at din stemme ikke får en skarp klang eller bliver vrængende. Træk vejret og tæl til ti. Bed om en time-out. På den måde formindsker du risikoen for, at du bliver opfattet som kritisk og foragtende.

 

Hvad du opfatter

Når du opfatter foragt fra din partner, så lad være med at tage det personligt – selv om det kan være svært, hvis svadaen er krydret med personlig kritik og bebrejdelse. Husk, at din partner kan være i en følelsesmæssig uligevægt, som udløser en af de psykologiske forsvarsmekanismer, hvilket blandt andet kan være fortrængning, benægtelse, bagatellisering , romantisering, projektion, devaluering, aggression, mobning, afvisning, generalisering, rationalisering, intellektualisering, idealisering, fantaseren, reaktionsdannelse, identifikation, projektiv identifikation, splitting eller regression.

Der er ikke noget galt med forsvarsmekanismerne. De er designet til at passe på dig. Men hvis du kun bruger dem som symptombehandling, og de forhindrer dig i at løse dine udfordringer på længere sigt, tjener de dig ikke godt. Kendetegnet ved de psykologiske forsvarsmekanismer er, at man selv har uendeligt svært ved at se og anerkende dem. Andre ser det tydeligere, og for at få opløst sine udfordringer, kan det ofte være nødvendigt med hjælp udefra.

 

Hvad der kan gøres

Prøv at tænke over, hvad budskabet fra modtageren er, og hvilken konsekvens det kan have, når du udtrykker dig.

Hvis du er en mand med rationel logik (Den Vestlige Verden, eller de ansvarlige politiske partier i midten), har du en typisk udfordring i dit parforhold. Din kone med den følelsesmæssige logik (Den Østlige Verden eller yderfløjene på begge sider i politik) vil sandsynligvis med den største selvfølge forsøge at ”forbedre” dig, dvs rette på dig. Det ligger i hendes natur. Kvinder har en iboende drift til at ville ”hjælpe” deres mænd med at blive ”bedre”. Men hun selv er sjældent interesseret i at blive ”forbedret”. Derimod vil mænd gerne ”fixe” alting, hvilket kan drive deres kvinde til vanvid.

Lad mig slå fast med syv-tommer søm, at du ikke kan ændre på din ægtefælle! Du ønsker jo heller ikke selv at blive ændret på og forbedret, vel? Det gælder også andre folkeslag. Derimod kan du foreslå din partner, at I går i parterapi, for at forbedre jeres kommunikation, men hvis din partner ikke vil det, er der i realiteten kun dig selv tilbage at ændre på. Det gode er, at hvis du ændrer dine overbevisninger, vil din partner erfaringsmæssigt også begynde at ændre sig til det ”bedre” hen ad vejen.

 

Tre typer gentagne udfordringer

Terror

Hvis vi fortsætter på samme måde som hidtil, vil tingen formentlig kun blive værre. Terrorbekæmpelse og undertrykkelse vil resultere i endnu flere selvmordsbomber, og skænderier og misforståelser i parforholdene. Krigen bliver mere grusom, og skilsmisseprocenter vil stige endnu mere. De eneste, der vil kunne drage fordel af det, er våbenindustrien, sygehusene og skilsmisseadvokaterne, men er det dét, vi ønsker?

.

 

Måske er disse følgende relaterede artikler også interessante:

Bøger om parforhold
7 vaner Frihed med bedre parforhold Partner for livet
Følg på de sociale medier
Videoer
Klik her for at se en række videoer med eksempler på parterapi
Gratis uddrag
fra en af mine bøger


Gratis bog, checklister, tips og nyheder.

New Graphic