Spring til indhold

Vedligeholdelse

  • Anslået læsetid: 5 min read

Vedligeholdelse af parforholdetSkal parforholdet vedligeholdes?

Hjem >> /parterapi >> /undga-skilsmisse parterapi >> Vedligeholdelse


Hvornår går en bil i stykker?
– Det gør den som regel, når man har allermest brug for den.

Hvad kan det koste, at bilen bryder sammen?
– Som regel langt mere, end hvis man havde vedligeholdt den på en fornuftig måde.

Hvad koster det at vedligeholde bilen?
– Det koster penge her-og-nu, og man aner ikke om det er nødvendigt eller ej.


Mikael Hoffmann


Hvorfor vente, til det hele bryder sammen?

Hvis bilen bryder sammen på det allermest uheldige tidspunkt, og man er blevet så forsinket til et vigtigt møde, at man må tage en taxa for at nå det, kan det blive temmelig dyrt.
Samtidig skal bilen alligevel efterfølgende repareres, hvilket også koster.

Vedligeholdelse af parforholdetDe fleste mennesker sender deres bil til service med regelmæssige mellemrum. På den måde bliver sligage opdaget, så de dele, der er i fare for at bryde sammen, i fred og ro kan udskiftes. Samtidig bliver der skiftet olie, så motoren kan køre bedst muligt uden at forurene eller gå i stykker.

Når det kommer til parforholdet, viser det sig desværre alt for ofte, at mange mennesker forventer, at det er selv-rensende og vedligeholdelses-frit. Måske fordi mange ikke aner, hvordan man vedligeholder parforholdet, eller det kan være lidt flovt at skulle indrømme, at det ikke bare kører af sig selv. Samtidig er mange (mænd) også af den opfattelse, at det vil være nedværdigende at skulle bede om hjælp til noget så privat som privatlivet.

Der er imidlertid nogle lighedspunkter og forskelle mellem vedligeholdelse af bilen og parforholdet. Bilen kan skiftes ud efter en årrække, hvilket normalt kun koster nogle penge (medmindre man har et meget tæt forhold til sin bil…). Men hvis partneren skal skiftes ud, koster det både penge og følelser, som kan være særdeles smertefulde, ikke mindst hvis der er børn indblandet.

Så hvorfor er der forskel?

Formentlig fordi vi forventer, at når vi nu en gang har været forelskede, så er det tilstrækkeligt til at få parforholdet til at blive ved med at fungere godt. Følelserne virker meget stærkt (i begyndelsen de positive, men sener kan de negative træde mere i forgrunden). Imidlertid vidner den tårn-høje skilsmisseprocent om, at forelskelse ikke er tilstrækkeligt til at det gode parforhold kan blive ved med at være godt.

En undersøgelse foretaget af Aarhus Universitet (www.bss.au.dk/insights/samfund-2/2018/danske-par-toever-med-hjaelp-til-forholdet) viste, at kun omkring 7% af alle par gør noget aktivt for at vedligeholde deres parforhold i form af professionel hjælp. Det kan undre, når næsten halvdelen af alle indgåede parforhold opløses, og at en vis procentdel af de resterende nok ikke bare er en dans på roser.

Her er nogle grunde til, at langt de fleste ikke går i vedligeholdende parterapi:

  • Identitet
  • Selvværd
  • Indstilling til hjælp udefra
  • (Dårlige) erfaringer
  • Opvækst
  • med meget mere…..

Oftest er det dog mangel på viden om hvad parterapi går ud på. Mange tror at det er ydmygende navlepilleri og manipulationer.

Men sandheden er, at parterapi primært handler om tre ting:

  1. Bevidstgørelse af problemerne, så man kan gøre noget ved dem
  2. Færdighedslæring med nye/andre kommunikationsteknikker og strategier, der vil øge forståelsen
  3. Vanedannelse, så man i tilspidsede situationer gør noget andet, end man har gjort hidtil

Se også www.parforhold-parterapi.dk/parforhold/godt/vedligeholdelsen og www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/hvad-betyder-vedligeholdelse


Links til tre andre områder inden for parterapi:

Hvad er parterapi?

Kommunikation

Psykologi i parterapien


Links til andre artikler om hvordan I undgår skilsmisse (de seks af dem ses herunder):

Keywords: Description:

Her er formlen

Dårlig økonomi

Utroskab er en dårlig ide

Opskriften på en glad kvinde

Parforhold i krise

Servicetjek dit parforhold

Sidespring og utroskab

Skilsmisser koster

Vedligeholdelse

Videre efter en skilsmisse

Årligt tjek af parforholdet

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen
Brug F5-tasten (eller genopfrisk siden) for at se andre artikler.


Gratis afklarende samtale

Er du nysgerrig på mulighederne for at få et meget bedre parforhold? Hvis du svarer ja til dette, vil jeg invitere dig til en samtale over telefonen, hvor du får indtryk af, hvem jeg er, hvordan jeg arbejder, og om par-coaching måske er noget for dig og jer. Jeg har en meget struktureret plan i 5 trin.

Se video med et tilbud om en gratis afklarende coaching-samtale med mig
Video - Gratis afklarende coachingsamtale
4:01 minutter 

Klik her for at kontakte mig.
.


Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.


.