Spring til indhold

Parforhold i krise

 Krise i parforholdet

Dårlig kommunikation

Har du oplevet ubehagelige situationer og følelser sammen med din partner, som lige forinden var din elskede?
Er det ensomhed, eller er der opslidende skænderier, som tærer på kræfterne?

Føler du dig forladt og frustreret? Er der omstændigheder i andre dele af dit liv, som påvirker dig negativt? Din job-, bolig- eller økonomiske situation? Prøv at tænke på de forskellige dele, der tilsammen gør dig frustreret, magtesløs eller hvad du vælger din følelse primært er et udtryk for.

Første tegn på at en krise er under opsejling, er typisk på det seksuelle plan og i romantikken. Hvordan går det med jeres sexliv? Er I stadig romantiske?

Kriser mellem to mennesker, der lever så tæt sammen som i et sundt parforhold, er uundgåeligt.
Spørgsmålet er egentlig hvordan man vil håndtere kriserne – ikke om de vil komme.

En krise i et parforhold kan være forårsaget af en række faktorer, og jeg kan her nævne nogle eksempler:

  • Dårlig kommunikation
  • Rollefordelingen i familien
  • For få fælles interesser og ønsker
  • Utroskab
  • Ligegyldighed over for forholdet og fremtiden

Uanset krisens omfang har du og I til hver en tid chancen for at gøre noget ved det og rette op på ubalancen. Det kommer udelukkende an på hvad I gør, hvad I er enige om, og hvordan I tackler omstændighederne.

 
Klik her for at se flere anmeldelser

At bygge bro

Parforhold i kriseKommunikationen er altafgørende for et godt – eller bare rimeligt godt – parforhold. Hvis kommunikation er dårlig, eller den helt mangler, kan det skabe misforståelser, utryghed og andre ubehagelige følelser.

Vi har i dag masser af måder vi kan kommunikere med hinanden på: Smart-phones, e-mails, sms’er, sociale netværk – og selvfølgelig talens brug. Men mange mennesker undlader at kommunikere regelmæssigt, eller de kommunikere helt forkert, når de endelig forsøger. Forståelsen er afgørende.

Mænd og kvinder bruger forskellige sprog, som kræver en oversættelse. Hvis man ikke er opmærksom på dette, kan man komme til at såre hinanden helt unødigt.

Første skridt til at forbedre kommunikationen er at erkende, at der er et problem. At blive bevidste om, at der er misforståelser og mistolkninger. Dette er et godt og solidt fundament at bygge en god og konstruktiv kommunikation på.

Rollefordelingen

Er manden nok mand, og er kvinden nok kvinde? Får børnene lov til at være børn? Er forventningerne til hinanden skredet siden forelskelsen, og efter at der er kommet børn? Kører der ubevidst nogle spil, der har dybe rødder tilbage til det, vi i vores barndom lærte om parforhold, da vi kiggede på vores forældre og vores kammeraters forældre?

Fælles interesser og ønsker

Fællestræk i parforholdetEt forhold kan have svært ved at vare ved, hvis der ikke er nogen fællestræk, der kan opleves sammen. Fysisk attraktion er vigtig, men I er også nødt til at gøre ting sammen for virkelig at nyde hinanden år efter år i lykke og harmoni. Hvis I kun ser hinanden, lige inden I falder i søvn om aftenen, vil der helt sikkert opstå problemer på et tidspunkt.

De fællestræk, der holder et parforhold sammen, kan være hvad som helst. Det kan være tid på idrætspladsen, hvor I hepper på jeres barn, eller det kan være at komme ud en aften til middag og dans. Find en række ting, der kan lime jer sammen, så I føler jer opfyldt og elsket af hinanden.

Utroskab

Utroskab er et symptom på at noget (andet) er galt. At der mangler noget i parforholdet. At den ene part (eller begge) ikke føler sig opfyldt. Utroskab er alle tre parters ansvar. Det er ligegyldigt om det er et enkelt sidespring efter en fest, eller det er et længerevarende følelsesmæssig engagement. Slutresultatet kan være ødelæggende for samtlige involverede.

Der er som sagt altid en grund til utroskab, og det er vigtigt at komme ned til årsagen, og ikke kun have fokus på at behandle symptomerne. Det er vigtigt at begge parter er indstillet på at gøre forholdet så stærkt som muligt. Og selv efter et sidespring er dette muligt – afhængigt af om det bliver håndteret rigtigt.

Allerbedst ville det være, hvis at den part, der bliver fristet til et sidespring, går tilbage til sin ægtefælle og fortæller, at der må være noget, der halter i parforholdet – INDEN man følger sine lyster og drifter. På den måde kan man i god tid rette op på manglende intimitet, samhørighed og tillid.

Ligegyldighed

Et forhold i krise kan være forårsaget eller kompliceret af tilsyneladende ligegyldighed – måske fordi man tager hinanden for givet. Også dette har sine naturlige grunde, som ligeledes er begge parters ansvar. Det er altid svært at afgøre, hvordan problemerne starter, men der skal ”to til tango”. Det, at gøre ingenting, kan være lige så provokerende for partneren, som en aktiv aggressiv handling – på det ubevidste plan, selvfølgelig. Nogen griber til vold, mens andre bruger resignation. Udgangspunkt og slutresultat kan i begge tilfælde blive det samme.

Er jeres parforhold i krise?

Parforhold i kriseEt forhold i krise behøver på ingen måde at være afslutningen på forholdet – heller ikke hvis det er de ovennævnte fire symptomer, der tilsyneladende har forårsaget krisen.

Ligesom feber i kroppen ikke er selve sygdommen, men derimod et symptom på at noget andet er galt, er en krise også et symptom, og årsagen skal som regel findes et helt andet sted.

Hvis du har feber, er det jo heller ikke tilstrækkeligt, at du slår temperaturen ned med antibiotika. Det vil være symptombehandling og sminke sygdommens reelle årsag med yderligere skade og ødelæggelser til følge.

På samme måde vil fx forbud, ”feje ind under gulvtæppet” eller åben krig også være at sminke symptomerne i stedet for at arbejde med årsagerne.

2:21 minutter (undskyld den dårlige lyd. Det er en gammel video)


Links til tre andre områder inden for parterapi:

Hvad er parterapi?

Kommunikation

Psykologi i parterapien


Links til andre artikler om hvordan I undgår skilsmisse:


Her er formlen

Dårlig økonomi

Utroskab er en dårlig ide

Opskriften på en glad kvinde

Parforhold i krise

Servicetjek dit parforhold

Sidespring og utroskab

Skilsmisser koster

Vedligeholdelse

Videre efter en skilsmisse

Årligt tjek af parforholdet

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen


Håndtering af kriserne

Det hele ligger i, hvordan du og I reagerer på krisen, så vær forberedt, når den rammer. Gør klar til at grave dybt i jeres relation og arbejde jer igennem problemerne. Eventuelt sammen med en psykolog eller parterapeut. Hvis det havde været let, havde I gjort det for længst. Derfor må I regne med, at det nok vil kræve store ressourcer og tålmodighed at komme op ad det hul, I selv har gravet jer ned i. Det handler om at forstå og blive forstået. Selvfølgelig kan det lykkes. Det er blot et spørgsmål om at vide hvordan.

.