Spring til indhold

Hvordan man undgår, at dårlig økonomi ødelægger parforholdet

Er økonomi et stridspunkt i jeres parforhold?

Har du mon oplevet problemer i forbindelse med dårlig økonomi og stress i dit parforhold?

Hvordan håndterer man husholdningsøkonomien som et par?

 Faktisk gør det ikke nogen forskel, om I har mange penge eller ej. Hvis I har forskellige opfattelser og vaner i forbindelse med udgifter, forskellige måder at spare på og spare op på, forskellige ideer om investeringer, eller forskellige smertegrænser for mangel på penge, så vil det i sidste ende altid komme op til overfladen i jeres parforhold som diskussioner og skænderier.

Økonomi i parforholdDet er højst tænkeligt, at den af jer, der har flest penge, vil forsøge at styre alle finanserne. Nogle gange kan det udmønte sig i en snigende magtkamp om penge.

3 (eventuelt 4) forskellige konti

Økonomiske rådgivere anbefaler generelt, at man hver især i et parforhold kan disponible over sin egen indkomst. Dette indebærer, at man har hver sin konto med personlig råderet og selvbestemmelse. Det betyder, at man kan spare eller bruge penge, som man ønsker det, uden at skulle begrunde sine beslutninger, eller føle dårlig samvittighed over sine dispositioner. Når man giver hinanden gaver, vil det også føles som gaver.

Hvis man har 100% fællesøkonomi, kan det føre til en vogten på den andens forbrug. Der kan være forskellige opfattelser af, hvad der er rigtigt og forkert at bruge penge på. Hvad der er billigt og dyrt.

Med fællesøkonomi vil en gave heller ikke føles som en gave, men som noget, man selv har været med til at betale.

Den bedste måde at håndtere økonomien på, er at have tre (måske fire) forskellige konti: Din konto, min konto, en konto til fællesudgifter og en konto til opsparing. Til de to sidstnævnte overfører I hver måned en sum, der svarer til en procentdel af indkomsten. Lidt ligesom bloktilskud mellem stat og kommuner.

Eksempel:

Hvis den ene af jer tjener 90.000 kroner om måneden, og den anden 10.000 kroner, har I tilsammen 100.000 kroner.

Hvis fællesforbruget til bolig, husleje, mad, børn, ferier, bil, sommerhus, opsparing og så videre beløber sig til 50.000 kroner om måneden, sætter den ene af jer 45.000 kroner (90%) ind på de to fælleskonti og den anden 5.000 kroner (10%).

Betydningen af ​​at italesætte økonomi med sin partner

Hvad er parrets fælles normer og værdier i forhold til økonomi og forbrug?

Selv om det kan være svært at omsætte sine følelser og tanker i penge, er det bydende nødvendigt at man en gang imellem afser tid til at drøfte økonomien og til i fællesskab at træffe beslutninger om budgetter, de kort- og langsigtede mål, samt investeringsstrategier.

Hvis disse samtaler er svære, er det vigtigt at være åben om sin egen barndoms økonomiske læring, sine forventninger, samt de erfaringer man gennem livet har erhvervet sig om pengesager.

Respekter hinandens værdier. Hvis der er store forskelle i jeres måder at håndtere økonomien på, må I finde ud af at indgå kompromiser.

 
Klik her for at se flere anmeldelser

10 måder at bremse kampen om penge (og følelser) på

Det gør ikke spor, at der er diskussioner og uenigheder i et parforhold. Det er faktisk ganske sundt. Men når det kommer til økonomien, kan der opstå nogle ubehagelige gnidninger, hvilket i øvrigt også var aktuelt før finanskrisen satte ind.

Jeg er ikke finansiel rådgiver, men derimod par-coach. Imidlertid har jeg nogle få tips til, hvad I kan gøre:

  1. Betal jeres regninger sammen
  2. Afstem forventninger og sæt realistiske mål
  3. Overvej jeres prioriteter
  4. Lav aftale i forvejen om beløbsgrænser
  5. Planlæg tidspunkter til samtaler om økonomi
  6. Læg budget
  7. Lav tvungen opsparing
  8. Undgå et forældre-barn-forhold med din partner
  9. Kommunikation – forståelse – mening for jer begge
  10. Vær meget bevidst om, hvis det begynder at gå skævt

Uddybning:

1. Betal jeres regninger sammen

Dårlig økonomiI et ægteskab er der fælles udgifter, der skal forvaltes. Det er en god ide at sætte sig sammen en gang om måneden og drøfte den økonomiske situation, det vil sige betalinger af større regninger, og hvordan pengene skal investeres.

Disse møder kan forhindre, at den ene af partnerne er økonomisk uvidende om hvad der foregår. Det er bedst, at I er enige om, hvor meget der skal bruges på fx mad, tøj, bil, hus, sommerhus og ferier. Hvad er der råd til, og hvad er mulighederne? Hvis I begge er ansvarlige for udgifterne, giver det en hold-ånd i stedet for sololøb.

2. Afstem forventninger og sæt realistiske mål

Urealistiske forventninger kan være brændstof til konflikter og stress, og kan samtidig sabotere eventuelle besparelser.

Hvis man har ambitiøse mål og vil nå meget, er det vigtigt, at motivationen er hos begge parter. Hvis det kun gælder for den ene part, er grundlaget til skænderier lagt.

3. Overvej jeres prioriteter

Folk investerer altid deres penge i dét, de prioriterer højest, så prøv at tage et skridt tilbage, og gør jer selv klart, hvad jeres vigtigste kerneværdier er. Hvis den ene af jer ønsker at spare op til alderdommen, mens den anden overvejer en dejlig ferie eller måske at donere penge til velgørenhed, så har I et problem. En måde at tale om jeres prioriteter på, er at I laver en værdiafklaring eller forventningsafstemning sammen.

4. Lav aftaler i forvejen om beløbsgrænser

Succesfulde parforhold er baseret på gensidig tillid. Holdningen med først at bruge løs og bagefter at få tilgivelse, er en strategi der kan føles som forræderi. Hvis du overvejer større indkøb, så tal med din partner om det først. Aftal en bagatelgrænse for indkøb og investeringer. Både enkelt-købs størrelser og samlede månedlige udgifter.

5. Planlæg tidspunkter til samtaler om økonomi

dreamstimemaximum_35601434Det lyder måske ulogisk at aftale tidspunkter at skændes på, men det giver mulighed for i forvejen at sætte en dagsorden, og I kan være sikre på at der er tid og ro til at drøfte tingene igennem.

Aftal eventuelt at tale om et bestemt emne i fx en halv time. Når tiden er gået, skal I have gennemdrøftet uenigheden. Det vil afgrænse dårlig stemning til kun at vare et bestemt tidsrum, i stedet for at ødelægge en hel weekend. Samtidig er det min erfaring, at samtlige møder med en bestemt tidsramme og stram styring kan nå de fastsatte mål.

Brug også nogle af mine kommunikationsværktøjer, fx ”Ønskebrønden” og ”Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog”, hvor I med disse redskaber kan udtrykke jer frit og autentisk – uden at risikere at komme til at lyde kritiserende og bebrejdende. ”Ønskebrønden” er ”håndslukkeren” til hurtigt opståede ubehagelig begivenheder. ”Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog” er den grundige og dybdegående forståelse for hinanden.

6. Læg budget

Nogle mennesker kan godt lide at lægge budgetter, og andre kan ikke. Hvis du på dette punkt er uenig med din partner, og ingen af jer er fleksible, kan det skabe store frustrationer. Den af jer, der er anti-budget-lægger, kan risikere at gå i defensiven og se et budget som en måde for den anden at manipulere eller kontrollere på. Hvis din partner opfatter budgettet som et våben, vil budgetlægningen mislykkes, og I risikerer at jeres økonomi sejler.

Selv om din partner ikke har lyst til at lægge budget, behøver det ikke at betyde, at vedkommende  derfor vil bruge alle jeres penge. Måske afskyr din partner journalføring eller sporing af hver eneste krone, I bruger. Måske skal I finde en middelvej mellem et strengt budget og et ikke-budget. Også her kan der nemlig være to smertefulde historier gemt i den enes modvilje mod budgetter og den andens ønske om detaljeret budgetlægning.

7. Lav tvungen opsparing

Hvis I kan blive enige om at spare en bestemt procentdel op hver måned, kan dette give færre konflikter, fordi pengene i forvejen dermed er øremærkede. Hvis pengene ikke er tilgængelige, fordi I automatisk sætter dem ind på en bestemt konto, vil de ikke være en fristelse at bruge til andre ting.

Forestil dig, at I er i stand til at lægge 10% til side hver måned. Efter et års opsparing har I en hel månedsløn stående, som en buffer i tilfælde af dårlige tider, eller som pensionsopsparing. Hvis I tjener tilstrækkeligt til, at I kan lægge halvdelen af jeres løn til side, vil det være en hel ekstra årsløn, I efter et år har.

8. Undgå et forældre-barn-forhold med din partner

Hvis den ene af ​​jer dikterer, hvordan jeres penge skal bruges, og den anden enten er ligeglad eller gør oprør ved at bryde reglerne, har I skabt et forældre-barn-forhold i jeres parforhold. Dette er en usund konstellation. Ofte er der brug for professionel hjælp til at genskabe balancen mellem jer, fordi det er svært at komme ud af de roller, vi skaber i familien.

9. Kommunikation – forståelse – mening for jer begge

Økonomi parforholdDet er vigtigt at kunne forstå sin partners synspunkter. Ofte kan vi ikke høre og se vores partner tydeligt, fordi vi er begrænsede af tidligere erfaringer og fastlåste holdninger og indstillinger. Også her vil professionel hjælp kunne skabe en frugtbar og klar kommunikation, fordi en uvildig tredjepart vil kunne skille tingene ad. Parterapi handler udelukkende om at forbedre kommunikationen. Man lærer at lytte til hinanden og forstå den andens synspunkter, så man lettere selv kan løse sine problemer i parforholdet. Se ”Ønskebrønden” og ”Den Anerkendende Selvansvarlige Dialog”.

10. Vær meget bevidst om, hvis det begynder at gå skævt

Hvis der er dybe uenigheder om økonomien, eller måske dårlig økonomi, vil det muligvis være en god idé at trække på en tredje person, der kunne hjælpe jer ud af moradset – inden det går helt galt. Tænk blot på TV-serien “Luksusfælden”, hvor to finansielle rådgivere hjælper folk op ad den økonomiske mudderpøl. Hvis de havde kunnet trække sig selv op, havde de jo gjort det længe forinden.

3:01 minutter


Konklusion – dårlig økonomi parforhold

Hvis du er frustreret, og føler at din partner er i gang med at køre jeres økonomi i sænk, så husk på, at ingen kan ændre et andet menneske. Din partner er nødt til selv at beslutte sig til at gøre noget andet og anderledes – og det samme er du. Spørgsmålet er blot, hvordan du vil gribe det an.

Hvis din partner ikke vil tale om det, eller ikke vil med dig i parterapi, kan du i første omgang arbejde med dine egne holdninger og overbevisninger. Der er jo en grund til, at I to har fundet sammen og dannet par. Dels må du kigge på dine erfaringer og din adfærd, og dels skal du lære nye måder at håndtere uenighederne og diskussioner på.

Det er nemlig ikke uvæsentligt, hvordan man får tingene sagt. Men alle oplevelser bunder i vores grundholdninger til blandt andet økonomi, og disse er solidt plantet i barndommen.

Se også www.parforhold-parterapi.dk/mindflow-kursus


Links til tre andre områder inden for parterapi:

Hvad er parterapi?

Kommunikation

Psykologi i parterapien


Links til andre artikler om økonomi:


 

Klik her for at kontakte mig, hvis du ønsker en gratis afklarende coaching-samtale med mig.