Udseende, holdning, personlighed og tilknytningsstil

Tilknytning parforholdUtryg tilknytning i parforholdet

Hvorfor har vi nogle gange store udfordringer i parforholdet, selv om vi tilsyneladende har forberedt os grundigt i forvejen, og gør alt det rigtige sammen?

Videnskabelige undersøgelser

Undersøgelser viser, at der ofte er store synlige lighedspunkter mellem to ægtefæller. Når vi vælger en ny partner, spiller udseende og holdninger de største roller i tiltrækningen.

Imidlertid er det kun cirka halvdelen af alle parforhold, der varer ved, og nok endnu færre, der stortrives, så måske findes der noget mere grundlæggende, som ikke er så synligt, men som alligevel er vigtigere ingredienser end det åbenlyse og umiddelbare.

En amerikansk undersøgelse, der blev udført af to psykologer fra Iowa i USA, omfattede 291 relativt nygifte par. De knap 600 ægtefæller udfyldte hver især et spørgeskema om blandt andet tre sæt egenskaber hos dem selv, nemlig holdninger, personlighed og tilknytning.

  1. Holdning handler om fx politiske, samfundsmæssige og religiøse spørgsmål, som er relativt synlige med det samme.
  2. Personligheden og hvordan man har det. Der var i undersøgelsen især lagt vægt på i hvor høj grad personerne var udadvendte eller indadvendte, venlige eller uvenlige, nervøse eller rolige, åbne (fleksible) eller lukkede (ufleksible) og samvittighedsfulde eller skødesløse. På disse fem psykiske områder skulle deltagerne angive, hvor på en skala mellem yderpunkterne de lå.
  3. Tilknytningen til partneren. Der er tre psykologiske tilknytningsformer i parforholdet:
    A) En tryg og sikker tilknytning, hvor man har tillid til sin partner, men stadig er i stand til at bevare sin selvstændighed i parforholdet.
    B) En utryg eller usikker tilknytning, hvor man er i tvivl om hvor meget man kan stole på sin partner, og derfor har brug for et klæbende tæt forhold. Man søger anerkendelse og accept.
    C) En distanceret og afstandtagende tilknytning, hvor man har det bedst med en vis afstand til partneren. Man kan finde på at bruge sarkasme og negativitet til at holde denne afstand.Klik her for at læse artiklen, hvor jeg afslører to hemmeligheder fra parforholdet

Hvad er vigtigst?

De 291 ægtepar var i det store og hele enige i deres holdninger. Det er ikke så underligt, fordi forelskelsen meget handler om det, man umiddelbart ser og mærker.

Derimod kunne der være stor – og meget stor – forskel på de to sidste punkter: Personlighed og tilknytning.

Undersøgelsen viste, at hvis den ene part i parforholdet har en personlighed, der fx er venlig og samvittighedsfuld, betyder det ikke automatisk, at den anden også har samme personlighed. Det samme gør sig ligeledes gældende med tilknytningen: Hvis den ene er utryg og usikker (lavt selvværd), kan den anden godt have en distancerende tilknytningsstil.

Desværre spiller lighed i holdninger og meninger ikke nogen stor en rolle for trivselen i parforholdet, selv om det typisk er på dette felt, at parforholdet er funderet. Vi lægger normalt mest vægt på lighed i den kortsigtede tiltrækning, og det kan være svært med overskud og overblik over de mere langsigtede faktorer. Det viser sig nemlig, at personligheden og tilknytningsformen er altafgørende for, om vi får det godt med hinanden, og om parforholdet varer ved med glæde og trivsel.

Dog er der i personligheden grader af vigtighed. Lighed i personligheden med udadvendthed og nervøsitet spiller ikke så stor en rolle for glæden ved parforholdet. Derimod har parternes samme grad af venlighed, samvittighedsfuldhed og åbenhed stor betydning for parforholdets trivsel.

Med andre ord er det en god idé for singlen at lede efter en person, der er lige så venlig/uvenlig, åben/lukket, fleksibel/ufleksibel og samvittighedsfuld/skødesløs, som en selv, hvis man ønsker sig et langt og lykkeligt parforhold.

Hvis den enes personlighed er positiv og den andens negativ, kan dette også skabe store udfordringer i parforholdet.


Psst… Gør som flere end 1.600 andre besøgende på denne hjemmeside om parforhold allerede har gjort. Tilmeld dig mit nyhedsbrev, som trin for trin vil vise dig, hvordan du får dig det parforhold, du ønsker dig og længes efter.


TilknytningsstilDet vigtigste

Allermest betyder dog tilknytningsformen. Det bedste og sundeste i parforholdet er naturligvis, hvis begge har en tryg tilknytningsstil.
Hvis begge parter har brug for rum og plads, eller hvis de begge kræver klæbende nærhed, er det heller ikke noget problem. Det er først hvis den ene føler, at den anden fx enten er klæbende eller er følelseskold, at problemerne opstår.

Hvis de har forskellige behov på dette vigtige område, kan der opstå blandt andet mistrivsel og foragt for hinanden, med de helt store udfordringer til følge.

Når man søger efter en ny partner, er det vigtigt at være sig alle tre områder bevidst (holdninger, personlighed og tilknytning), selv om de to sidstnævnte kan være svære at få øje på i forelskelsens beruselse.

Cirka 50% af befolkningen har en tryg og sikker tilknytning. Cirka 25% har en utryg eller usikker tilknytning, og resten har en afstandtagende tilknytning. Folk med den trygge og sikre tilknytning bliver i deres parforhold og løser problemerne sammen. Det er i den sidste halvdel, at man finder langt de fleste singler. Den første halvdel dør fra hinanden. De usikre og afstandstagende har svært ved at få parforholdet til at fungere.

Hvis man allerede er gift, og føler, at den ægteskabelige lykke ikke står mål med forventningerne, må man arbejde målrettet og intenst for at få parforholdet til at fungere igen. Det gøres blandt andet med bevidstheden om De 5 Kærlighedssprog, med fokus på valget at give sin partner det, partneren gerne vil have, samt respekt for forskellighederne. Der skal bygges tillid, tryghed og respekt for hinanden op.

Nogle gange handler det også om ens egne gamle spøgelser, som ikke har ret meget med partneren at gøre, og det må man arbejde individuelt med i personlig udvikling.

Der skal ydes en indsats

Imidlertid kommer et godt og langvarigt parforhold ikke af sig selv. Hvis der er problemer, kræver det ofte en eller anden form for professionel hjælp udefra. Måske skal der sluges kameler, måske er der noget grundlæggende som skal afklares, måske er der noget i ens fortid som skal bearbejdes – og måske er den yderste konsekvens en skilsmisse.

Men det er bestemt et forsøg værd at gøre alt, hvad der er muligt, for at rette op på et parforhold, der ikke fungerer ordentligt. Især hvis der er børn involveret. Når begge parter er indstillet på at få parforholdet til at trives (igen), og hver især påtager sig det ansvar, der er forbundet med dette, er der imidlertid håb forude.

Undersøgelsen er refereret i Luo, S. & Klohnen, E.C. (2005). Assortative Mating and Marital Quality in Newlyweds: A Couple-Centered Approach. Journal of Personality and Social Psychology, 88(2).304-326.


utryg tilknytning parforhold

At bage en kage

Når kagen først er bagt, kan man ikke reversere processen, og få mel, æg og sukker tilbage igen.

Når først man har fundet sammen med sin partner, er det, som det er. Ligesom med kagen gælder det om at få det bedste ud af det, der er. Man har valgt at være partner med det menneske, man har valgt at have sine problemer med. LØS DEM, i stedet for at give op og løbe din vej.

HVIS du endnu ikke er gift eller lever i parforhold, er det måske værd at huske på en meget succesfuld ejendomsmægler, der sagde, at det ikke er når du sælger huset, at du gør en god handel. Det er når du køber det!

På samme måde er det nok værd at tænke over, hvilken partner, man ønsker at tiltrække sig – og ikke kun basere parforholdet på de særdeles flygtige følelser af fx forelskelse. Det er nemlig temmelig dumt og kortsigtet.


Barndommen

Hvis vores barndom har været optimal, med både succes og fiasko, tryghed og læring, op- og ned-ture, og alt hvad der i øvrigt hører sig til en god barndom, har vi sjældent de større problemer i vores voksenliv, heller ikke i parforholdet.

barndom tilknytningMen omkring halvdelen af os er som sagt vokset op i familier, hvor der (for det meste helt ubevidst fra vores forældres side) har været nogle svigt, der kan have sat sig dybe spor i vores bevidsthed. En af de områder, hvor der kan være problemer, er vores tilknytning til de voksne.

Hvis vi har svært ved at finde den rette partner, eller parforholdet er smertefuldt og konfliktfyldt, eller intimiteten mangler, er der stor sandsynlighed for, at din tilknytning i barndommen har været problematisk.

Dette er også en væsentlig grund til at mange går i parterapi, nemlig for børnenes skyld. Ingen ønsker at skade deres børn, men langt det meste af den skade, man forvolder, både på partner og børn, er man totalt uvidende og ubevidst om. Det er først senere, at man ser resultaterne af de valg, man har truffet.

Heldigvis vælger flere og flere at gøre den indsats, der skal til, for at få sig en hensigtsmæssig adfærd – både i parforholdet og andre steder. Det handler primært om forståelse. Både forståelse af sig selv, og af sin partner, og forståelsen for hvorfor børn reagerer som de gør.


Forskellen

Jeg kan supplere til førstnævnte undersøgelse med min egen erfaring, både privat og professionelt gennem mere end 25 år som selvstændig psykoterapeut – samt flere end 10.000 klienttimer. Det drejer sig om, at forskel i personligheden om man er A- eller B-menneske, og om man er negativ eller positiv som grundindstilling.

Det betyder ikke det store, om den ene er morgenmenneske og den anden er aftenmenneske – hvis man vel at mærke bliver enige om rammerne for hvad der skal ske om henholdsvis morgenen og aftenen. Det er relativt let at håndtere.

Der skal større forståelse og mere struktur på jeres samvær. I skal forstå hinanden på et dybere plan og lave nogle aftaler indbyrdes, fx at B-mennesket ikke bliver bebyrdet med krav eller stillingtagen fra om morgenstunden af. Og at A-mennesket ikke skal være på toppen om aftenen. Der skal ikke tages beslutninger eller diskuteres, når man ikke er på toppen.

Til gengæld kan forskellen på om man grundlæggende er positiv eller negativ af natur på sigt være en vanskelig forhindring at komme over.

Den negative mener fx, at at straf er en motivationsfaktor, og at den positive er lalleglad og naiv.

Den positive mener fx, at at belønning er en motivationsfaktor, og at den negative er kritisk og destruktiv.

Det kræver normalt en kæmpe indsats fra parterne at finde forståelse og fælles fodslag, så man ikke kommer til at træde for meget over tæerne og i stedet bære over med hinanden.


Sammenhæng mellem alting


2:23 minutter

Har du brug for gode råd og hjælp til dit parforhold, så klik her (eller ring til mig på telefon 21 79 18 50)

Links til fire andre områder inden for parterapi:

Hvad er parterapi?

Kommunikation

Undgå skilsmisse

Psykologi


Links til mange andre artikler om psykologi i parforholdet (de seks af dem ses herunder):

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen
Brug F5-tasten (eller genopfrisk siden) for at se andre artikler.


Er du nysgerrig på mulighederne for at få et meget bedre parforhold, vil jeg invitere dig til en gratis afklarende samtale over telefonen, hvor du får indtryk af, hvem jeg er, hvordan jeg arbejder, og om par-coaching måske er noget for dig og jer.

.

Skrevet af Mikael Hoffmann
Mikael Hoffmann er fra 1959. Siden 1994 har han drevet selvstændig virksomhed som par-coach, psykoterapeut, rådgiver, foredragsholder og mentor-coach. - Uddannet og certificeret psykoterapeut, samt Havening chok-traume-terapeut. - Mikael coacher og arrangerer workshops, kurser og foredrag i hele landet. - Læs mere om ham på www.parforhold-parterapi.dk/om-mikael-hoffmann