Strategisk, Taktisk og Operationelt

Et billede på parforholdet

Strategisk, Taktisk og Operationelt parforholdDer er forbavsende mange lighedspunkter mellem en veldrevet erhvervsvirksomhed og et ”veldrevet” parforhold. Det sidstnævnte med kærlighed i form af forståelse, tillid, tryghed, respekt for hinanden, samt tilgivelse. Hverken succesen i virksomheden eller det gode parforhold kommer af sig selv. Det kræver viden og dygtighed. Det kræver handling og tålmodighed. Det kræver, at man er klar over, at jo mere værdi <kunden> eller <partneren> oplever, jo bedre går det, og jo større er sandsynligheden for at samarbejdet fortsætter til fælles tilfredshed og glæde.

Både i en virksomhed og i et parforhold er der forskellige ”niveauer” eller ”lag”. Ligesom en kamp-enhed i forsvaret. Det drejer sig om opdeling i planlægning og udførelse. I parforholdet er bevidstheden om de basale grundregler i form af de tre lag med til at skabe kærlighed, omsorg, hengivenhed, rummelighed og varme følelser.

Spørgsmålene

Et billede på parforholdetTil hvert niveau har jeg stillet nogle opklarende spørgsmål:

  • Strategisk: Hvilke overordnede mål har I sammen og hver for sig? Hvad er jeres strategi og metode for at skabe og vedligeholde jeres gode og kærlige parforhold? Har I fået gennemdrøftet og er blevet enige om økonomi, opsparing, antal børn, børneopdragelse, rejser, byture og så videre? Har I drøftet de svære emner på en tryg, gennemskuelig og hensigtsmæssig måde? Har I skabt en gensidig forståelse for jeres forskelligheder og uenigheder?
  • Taktisk: Hvilke ord bruger I, når I kommunikerer med hinanden? Er I enige om meningen af de ord, der bliver brugt? Har I aftalt hensigtsmæssige og konstruktive rammer for jeres kommunikation, eller føler og snakker I bare? Hvad har I gjort for at finde et fælles sprog, der giver forståelse begge veje – især når forelskelsesfasen er overstået og hverdagen indfinder sig? Hvad har I aktivt gjort for at kærlighed kan afløse forelskelsen?
  • Operationel: Hvordan fungerer jeres hverdag? Hvem gør hvad i hjemmet? Hvordan sikrer I en fornuftig og retfærdig fordeling af hverdagens ansvar og forpligtelser med børn, bolig, fritid, karriere og så videre? Hvordan skaber I gensidig forståelse for den kæmpe indsat, I hver især gør i parforholdet og hjemmet? Hvordan håndterer I uenigheder og skænderier? Hvordan sikrer I jer, at I får dækket både jeres egne og partnerens helt legitime grundlæggende behov (for kærlighed, følelser, nærhed, afstand, sex, dybe samtaler, latter, fred og ro, fest og farver – og så videre)?

Uddybende artikler her på hjemmesiden

Her kommer et eksempel for hvert af lagene i form af links til artikler, jeg har skrevet:

De strategiske mål har jeg skrevet noget om på www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/hvad-er-det/forventningsafstemning, der handler om forventningsafstemning og værdiafklaring.

Det taktiske plan er blandt andet beskrevet på www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/kommunikation-og-teknik-i-parforholdet.

Det operationelle niveau handler eksempelvis om den struktur, I har i jeres parforhold. Se fx www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/kommunikation-i-parforholdet/struktur-i-hverdagen.

Kommunikation

det gode parforholdLigesom du bliver nødt til at kommunikere med din kunde, for at finde ud af, hvordan du bedst dækker kundens behov, bliver du også nødt til at kommunikere med din partner, men selvfølgelig på en noget anden måde. (Du deler jo ikke bord og seng med din kunde.) Desværre går det ofte galt i parforholdet. Dels er der (store) følelser indblandet, og dels TROR vi, at vi kender hinanden godt, og derfor tager hinanden for givet. Hvis man ikke forstår sin kundes/partners behov, og kunden/partneren ikke forstår hvad man tilbyder, kan det ende med konkurs/fyring/skilsmisse.

Forskellene

Der er mange lighedspunkter mellem et job og et parforhold, men der er også en hel del forskelle mellem dem.

Eksempelvis betyder de gode hensigter ikke så meget i en virksomhed. Der er det resultaterne, der tæller. Det er altafgørende, om der er røde eller sorte tal på bundlinjen. Eller sådan bør det i det mindste være, for at det kan være en sund og veldrevet virksomhed.

Men i et parforhold er det lige modsat. Der har resultaterne ikke den store betydning i forhold til de gode og kærlige hensigter. Eller sådan burde det være, for at det kan være et godt og intimt parforhold.

De strategier og kommunikationsværktøjer I lærer hos mig i parterapien, fungerer rigtigt godt både i parforholdet og for virksomhedsledere.Man kan nemt tage principperne fra det maskulines lederskab i parforholdet med sig over i firmaet og med stor succes lede og fordele på samme måde.

Men den modsatte vej duer det ikke. Hvis man er enormt dygtig og vellidt som leder på sit arbejde, kan man ikke bare bruge de samme lederevner over for sin ægtefælle, uden at det kan skabe ballade i hjemmet. Hvis man behandler sin partner som en medarbejder, giver det problemer, enten med det samme eller på længere sigt.

Jeg kender flere, som var blevet træt af deres besværlige og selvstændige danske kvinde, lod sig skille, og giftede sig i stedet med fx en filippiner-kvinde. Til at begynde med gik det fint (med mandschauvinismen), og alle var glade, men efter nogle år gik det alligevel galt. Kvinden ville ikke finde sig i at blive behandlet på den måde.

Så der er både lighedspunkter og store forskelle mellem strategierne i et firma og i parforholdet.

Parterapien

Jeg har gennem 27 år som selvstændig par-coach udviklet forskellige særdeles effektive kommunikations-værktøjer til de forskellige udfordringer i parforholdet. Der er selvsagt stor forskel på stress-niveauet med enten kærlighed, ro og harmoni i den ene ende af skalaen, over til misforståelser, vrede og følelsesmæssig smerte i den anden ende af skalaen.

Jeg har skrevet flere end 700 artiklerwww.parforhold-parterapi.dk, lavet flere end 300 videoer hvoraf nogle af dem kan ses på www.parforholds-lodsen.dk, samt skrevet 5 bøger om parforhold.

For at skabe både et godt parforhold og en god karriere/erhvervsvirksomhed, skal man gøre nogle konkrete ting og have en bestemt holdning. Det er ikke raket-videnskab, og heldigvis er det ikke så svært, hvis bare man véd, hvordan det skal gøres.

4:06 minutter


Links til fire andre områder inden for parterapi:

Hvad er parterapi?

Kommunikation

Undgå skilsmisse

Psykologi


Links til mange andre artikler om psykologi i parforholdet (de seks af dem ses herunder):

Keywords:
7 usunde vaner
Alderens påvirkning
Dårlige vaner
Følelsernes tyranni
Forandring
Selvansvarlighed
Kærlighed er vilje
Lyver din partner
Midtvejskrise
Myter parforhold
Negativ
Prioritering
Straf/konsekvens
Tilknytning

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen
Brug F5-tasten (eller genopfrisk siden) for at se andre artiklerFeedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter. og www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger.

27:23 minutter


Trives du ♥ – eller gør det ondt i parforholdet?

  • Jeg kan redde og forbedre jeres parforhold hurtigt og effektivt med helt konkrete kommunikations-værktøjer og -strategier, så I kommer til at forstå hinanden.
  • Hvis parforholdet er i kaos med angst, vrede, forvirring eller stress, kan der være brug for overblik, struktur og faste fælles spilleregler for at skabe gensidig forståelse for hinanden.
  • Jeg er en slags kørelærer, der underviser i ”Parforholdets Færdselsregler”. På en måde drejer det sig om både teori, skilte, vigeregler, koblingspunkt, parallelparkering, bykørsel, natkørsel og glatbanen. Alt sammen skal læres grundigt, inden man efter erhvervelsen af kørekortet finder sin egen kørestil i sin egen type køretøj. Uanset om det er “en lille Fiat” eller “en kæmpestor 18-hjuls lastbil”. Hvis I kender ”Parforholdets Færdselsregler” og kan håndtere jeres køretøj, kommer I trygt og sikkert frem på “landevejen”.
parterapi Mikael Hoffmann

Parterapeut Mikael Hoffmann

Klik på knappen herunder:

.

 

Skrevet af Mikael Hoffmann
Mikael Hoffmann er fra 1959. Siden 1994 har han drevet selvstændig virksomhed som par-coach, psykoterapeut, rådgiver, foredragsholder og mentor-coach. - Uddannet og certificeret psykoterapeut, samt Havening chok-traume-terapeut. - Mikael coacher og arrangerer workshops, kurser og foredrag i hele landet. - Læs mere om ham på www.parforhold-parterapi.dk/om-mikael-hoffmann