Spring til indhold

Midtvejskrise i parforholdet

 • Anslået læsetid: 9 min read

Hjælp til midtvejskrisen

Midtvejskrise i parforholdetHjem >> /parterapi >> /psykologi parterapi >> Midtvejskrise i parforholdet


Nogle undersøgelser viser, at lykke er stadigt stigende hele livet igennem, mens andre undersøgelser viser, at der er et lavpunkt i 40-erne.

Imidlertid er der meget, der tyder på, at mænds og kvinders midtvejskrise ikke er Universelt. Det lader til mere at være begrænset til en bestemt kultur i en bestemt samfundsgruppe, der er påvirket af bestemte faktorer og udfordringer.

Jagten på karriere, eller at børnene betyder alt, kan give en følelse af, at livet passerer alt for hurtigt forbi, og dermed give krisestemning. Når de unge begynder at overhale en, eller børnene flytter hjemmefra, kan hele ens identitet og eksistensberettigelse komme til re-vurdering.

Da det ikke er alle, der lider under midtvejskrise, betyder det samtidig, at der kan gøres noget ved at løse problemerne.


Mikael Hoffmann


Test

Hvis du føler, at du eller I har kurs mod en midtvejskrise, så test dig selv med de følgende ti spørgsmål:

 1. Brokker du dig ofte over dit elendige parforhold?
 2. Er du ikke i stand til at udtrykke dig frit og ærligt?
 3. Er der “manglende tillid” mellem dig og din partner?
 4. Har du tendens til at føle at du mister kontrollen eller måske blive usikker, hver gang din partner bliver ‘ivrig', ‘aggressive', ‘indadvendt' eller ‘ligeglad'?
 5. Har du et stort behov for at betro dig til dine venner, familie, forældre, børn eller kollegaer før du betror dig til din partner?
 6. Forsøger du at undgå konfrontationer med din familie, venner og andre?
 7. Har du indset, at du ikke tager dig godt nok af dig selv, eller forsøger du at være mindre lydhør over for dig selv?
 8. Bliver ubetydelige småting, fx den måde at WC-rullen vender på, pludselig meget vigtige – så vigtige, at du ønsker, at din partner skal rette dem med det samme?
 9. Har materielle ting større betydning end mennesker (hvilket vil sige primært din partner)?
 10. Har enten du eller din partner travlt med at lave den ene nye “hus-regel” efter den anden for partneren?

Hvis dit svar er ja til nogle af disse spørgsmål, er der muligvis problemer i jeres parforhold. Store problemer!Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser og www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger


Krisetegn

Hvis du stadig er i tvivl om der måske er en krise under opsejling og en midtvejskrise i parforholdet, eller du er usikker på, hvad der er “normalt” og “naturligt” i et (godt) parforhold, så kig lige på listen herunder med nogle typiske krisetegn:

 1. Kold luft og tavshed
 2. Kritik, beskyldninger og nedgøring (de tre udtryk ”du”, ”altid” og ”aldrig” bruges i flæng)
 3. Ingen sex med hinanden gennem længere tid
 4. Det hvide flag ignoreres af den ene part (det vil sige at “brodden” forsøges taget ud, og der bliver sagt undskyld)
 5. Stenmur, hvilket vil sige at kontakten er afbrudt (sandsynligvis fordi den ene føler sig overvældet, og det fysiske alarmberedskab er ved at kvæle vedkommende)
 6. Fortiden ses i et negativt skær
 7. Foragt for den anden, afsky, kynisme, sarkasme, skældsord, latterliggørelse, snerren, vrissen
 8. Børnene har problemer, fx lungebørn, spiseforstyrrelser, hyperaktivitet, kriminalitet eller misbrug
 9. Forsvar (”Det er ikke min skyld, men DIN skyld”)
 10. Der leves parallelle liv uden kommunikation med hinanden
 11. Et symbiotisk forhold, hvor den ene – eller begge – drukner i den anden

Krisetegn i parforholdetHvis du oplever en eller flere af disse krisetegn, er der sandsynligvis noget galt, og det er på høje tid at gøre noget ved det. Ellers kan situationen og parforholdet risikere at blive værre og værre.

ALLE ovennævnte 21 punkter er imidlertid kun SYMPTOMER på problemerne – ligesom feber heller ikke er selve sygdommen, men derimod et symptom på noget andet. ÅRSAGEN til den ubehagelige feber og smerte skal findes et andet sted – enten fysisk eller psykisk.

Klik her - for at læse min artikel med 5 konkrete handlinger, der opbygger tillid og tryghed i parforholdet.

Symptombehandling

Hvis man vælger kun at symptombehandle (fx med smertestillende medicin uden at gøre andet), svarer det til at slukke brandalarmklokken, på grund af den irriterende larmende ringetone. Imens fortsætter ilden med at ødelægge, hvor det måske først opdages, når det er alt for sent. Ovennævnte 21 symptomer er vigtige indikatorer på, at noget er galt, men ofte er det svært selv at få øje på og gøre noget ved. Hvis det havde været let, havde man jo nok gjort noget ved det for længst.

Hvis problemerne ikke bliver bevidstgjort og udbedret i tide, kan det blive værre med tiden. Hvis du gerne vil beholde og forbedre dit parforhold – og I måske også har børn sammen, er du nødt til at arbejde i retning af at bevare og sikre parforholdet. Her er et par hurtige tips til at hjælpe dig med at håndtere forholdet i krise:

Kommunikation i parforholdetKommuniker med din partner

Kommunikation er ikke bare at udveksle ord og meninger. God kommunikation skaber forståelse og medfølelse for begge parter. Manglende eller dårlig kommunikation er den største kilde til misforståelser og konflikter i parforholdet – og i alle andre forhold.

Først skal du forstå din partner. Det kræver en stor indsats og aftalte fælles spilleregler. Hvis begge forsøger at forstå, er der basis for forståelse. Hvis man derimod kun gør, hvad man kan, for at BLIVE forstået, og begge gør dette, kaldes det et skænderi.

Udtryk dig klart og tydeligt, på en hensigtsmæssig måde, på et hensigtsmæssigt tidspunkt, i en aftalt, tryg og respektfuld ramme. Dette betyder, at man ikke bare skal plapre løs med sine følelser, og hvad der optager en lige her og nu.

Ofte oplever jeg, at mange mennesker ikke har lært rammerne at kende, og derfor (uden at vide det) bryder dem gang på gang – til stor og ubevidst frustration for begge parter.

Når du får sat ord på dine frustrationer, vil det lette presset og heale smerten. Men det skal foregå i et trygt miljø, så du ikke kommer til at udtrykke dig kritisk, og din partner ikke føler sig kritiseret og bebrejdet.

Se nogle af kommunikationsværktøjerne på “Ønskebrønden” (hvor du kan få luft for dine frustrationer), og “Det hvide flag” (hvor I stopper en eskalerende konflikt), og “Surfing” (hvor du stopper din partner, der er gået bersærk).

Vær en god lytter

Det er vigtigt at lytte til din partner. Lyt efter meningen og hensigten bag ordene. Anstreng dig for at forstå den anden, inden du selv forsøger at blive forstået. Husk, at alle gør deres bedste. Det gør du jo også selv, ikke?

Hav tillid

Hvis tilliden er væk, må den hurtigst muligt genskabes. Tillid er at kunne betro sig til en anden person, og at du kan udtrykke sig frit inden for helt bestemte rammer. Uden tillid, tryghed og respekt for hinanden er der ingen kærlighed.

At udtrykke sig helt frit betyder imidlertid ikke bare ufiltreret at sige højt, hvad man føler og føler og føler. Det kan nemlig være særdeles skadeligt for parforholdet. Følelsen er en flygtig størrelse, der ændrer sig hele tiden. Så er man glad, og et øjeblik efter er man ked af det. Der skal være en balance mellem det følelsesmæssige og det rationelle, inden man udtrykker sig – for at kunne få det, man gerne vil have.

Det er sjældent en god idé at forsøge at løse problemerne med de samme værktøjer, som skabte problemerne. Det kan både tage lang tid og have nogle alvorlige konsekvenser.

Hvis I gennem mange år har “øvet jer” i noget, som ikke har været i stand til at give jer det, I har brug for eller ønsker jer, må I gøre noget andet. Dette andet er af gode grunde ukendt, eller besværligt, eller kunstigt. Hvis det havde været let, havde I jo nok gjort det for længst.

Der er mange måder at lære “Parforholdets Færdselsregler” at kende. Der er langsomme måder og hurtige måder. Der er effektive måder og der er ineffektive måder.

.

3:44 minutter


Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.Links til fire andre områder inden for krisehåndtering og parterapi:

Hvad er parterapi?

Kommunikation

Undgå skilsmisse

Psykologi


Links til mange andre artikler om psykologi i parforholdet:

7 usunde vaner
Alderens påvirkning
Dårlige vaner
Følelsernes tyranni
Forandring
Selvansvarlighed
Kærlighed er vilje
Lyver din partner
Midtvejskrise
Myter parforhold
Negativ
Prioritering
Straf/konsekvens
Tilknytning

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen

Midtvejskrise i ægteskabetFeedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

27:23 minutter

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser og www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger


Trives du ♥ – eller gør det ondt i parforholdet?

 • Jeg kan redde og forbedre jeres parforhold hurtigt og effektivt med helt konkrete kommunikations-værktøjer og -strategier, så I kommer til at forstå hinanden.
 • Hvis parforholdet er i kaos med angst, vrede, forvirring eller stress, kan der være brug for overblik, struktur og faste fælles spilleregler for at skabe gensidig forståelse for hinanden.
 • Jeg er en slags kørelærer, der underviser i ”Parforholdets Færdselsregler”. På en måde drejer det sig om både teori, parallelparkering, bykørsel, natkørsel og glatbanen. Alt sammen skal læres grundigt, inden man finder sin egen kørestil – også i parforholdet!
parterapi Mikael Hoffmann

Parterapeut Mikael Hoffmann

Klik på knappen herunder:


Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.


.