Midtvejskrise i parforholdet

Midtvejskrise i parforholdetEfter et stykke tid kan alting blive lidt kedeligt

Dette gælder også i parforhold og ægteskaber. Selv om der sker nye ting, man får (flere) børn, bygger carport, tager på spændende ferier osv, kan man alligevel risikere at føle, at livet passerer forbi og at der er noget (andet), man går glip af. At der er nogle chancer, man forpasser. Rutinerne sætter ind, dagligdagen bliver en trommerum – og der kan komme en midtvejskrise.

Test

Hvis du føler, at I har kurs mod en midtvejskrise, så test dig selv med de følgende ti spørgsmål:

 1. Brokker du dig over dit elendige parforhold?
 2. Er du ikke i stand til at udtrykke dig frit?
 3. Er der “manglende tillid” mellem dig og din partner?
 4. Har du tendens til at miste kontrollen eller måske blive usikker, hver gang din partner bliver ‘ivrig’, ‘aggressive’, ‘indadvendt’ eller ‘ligeglad’?
 5. Har du et stort behov for at betro dig til dine venner, familie, forældre, børn eller kollegaer før din partner – eller i stedet for til din partner?
 6. Forsøger du at undgå konfrontationer med din familie, venner og andre?
 7. Har du indset, at du ikke tager dig godt nok af dig selv, eller forsøger du at være mindre lydhør over for dig selv?
 8. Bliver ubetydelige småting, fx den måde at WC-rullen vender på, pludselig meget vigtige – så vigtige, at du ønsker, at din partner skal rette dem med det samme?
 9. Har materielle ting større betydning end mennesker (din partner)?
 10. Lægger du større vægt på handlinger, frem for den person, der udfører handlingerne?

Hvis dit svar er ja til flere af disse spørgsmål, er der muligvis problemer i jeres parforhold.

Krisetegn i parforholdetKrisetegn

Hvis du stadig er i tvivl om der måske er en krise under opsejling, eller du er usikker på, hvad der er “normalt” og “naturligt” i et (godt) parforhold, så kig lige på listen herunder med nogle typiske krisetegn:

 • Kold luft og tavshed
 • Kritik, beskyldninger og nedgøring (de tre udtryk ”du”, ”altid” og ”aldrig” i flæng)
 • Ingen sex med hinanden gennem længere tid
 • Det hvide flag ignoreres af den ene part (når brodden tages ud, og der bliver sagt undskyld)
 • Stenmur, hvilket vil sige at kontakten er afbrudt (sandsynligvis fordi den ene føler sig overvældet, og det fysiske alarmberedskab er ved at kvæle vedkommende)
 • Fortiden ses i et negativt skær
 • Foragt for den anden, afsky, kynisme, sarkasme, skældsord, latterliggørelse, snerren, vrissen
 • Børnene har problemer, fx lungebørn, spiseforstyrrelser, hyperaktivitet, kriminalitet eller misbrug
 • Forsvar (”Det er ikke min skyld, men DIN skyld”)
 • Der leves parallelle liv uden kommunikation med hinanden
 • Et symbiotisk forhold, hvor den ene – eller begge – drukner i den anden

Hvis du oplever en eller flere af disse krisetegn, er der sandsynligvis noget galt, og det er på høje tid at gøre noget ved det. Ellers kan situationen og parforholdet risikere at blive værre og værre.

ALLE ovennævnte 20 punkter er imidlertid kun SYMPTOMER på problemerne – ligesom feber heller ikke er selv sygdommen, men symptom, hvorimod årsagen til den ubehagelige feber og smerte skal finde et andet sted.

Symptombehandling

Hvis man vælger kun at symptombehandle, svarer det til at slukke brandalarmklokken, på grund af den irriterende larmende ringetone – mens ilden fortsætter med at ødelægge, uden at man opdager det, før det måske er for sent. Ovennævnte 20 symptomer er vigtige indikatorer på, at noget er galt, men ofte er det svært selv at få øje på og gøre noget ved. Hvis det havde været let, havde man jo gjort noget ved det for længst.

Hvis problemerne ikke bliver bevidstgjort og udbedret i tide, kan det blive værre for hver dag, der går. Hvis du gerne vil beholde og forbedre dit parforhold – og I måske også har børn sammen, er du nødt til at arbejde i retning af at bevare og sikre parforholdet, før det er for sent. Her er et par hurtige tips til at hjælpe dig med at håndtere forholdet i krise:

Kommunikation i parforholdetKommuniker med din partner

Kommunikation er ikke bare at udveksle ord og meninger. God kommunikation skaber forståelse og medfølelse. Manglende eller dårlig kommunikation er den største kilde til misforståelser og konflikter i parforholdet – og i alle andre forhold. Udtryk dig klart og tydeligt, på en hensigtsmæssig måde, på et hensigtsmæssigt tidspunkt, i en aftalt, tryg og respektfuld ramme, hvilket betyder ikke bare at plapre løs med sine følelser, og hvad der optager en lige her og nu. Ofte oplever jeg, at mange mennesker ikke har lært rammerne at kende, og derfor bryder dem gang på gang – til stor og ubevidst frustration for begge parter.

Vær en god lytter

Det er vigtigt at lytte og ikke bare blive hørt. Lyt efter meningen og hensigten bag ordene. Anstreng dig for at forstå den anden, inden du selv forsøger at blive forstået. Husk, at alle gør deres bedste. Det gør du jo også selv, ikke?

Hav tillid

Hvis tilliden er væk, må den hurtigst muligt genskabes. Tillid er at kunne betro sig til en anden person, og at du kan udtrykke sig frit inden for helt bestemte rammer. Uden tillid, tryghed og respekt for hinanden er der ingen kærlighed. At udtrykke sig frit betyder imidlertid ikke bare at sige højt, hvad man føler. Det kan være særdeles skadeligt for parforholdet. Følelserne er flygtige størrelser, der ændrer sig hele tiden. Der skal være en balance mellem det følelsesmæssige og det rationelle, inden man udtrykker sig – for at kunne få det, man gerne vil have.

Det er sjældent en god idé at forsøge at løse problemerne med de samme værktøjer, som skabte problemerne. Det kan både tage lang tid og have nogle alvorlige konsekvenser. Ræk i stedet ud, og få professionel hjælp til at komme hurtigt og relativt smertefrit over udfordringerne.

.

3:44 minutter


Links til fire andre områder inden for parterapi:

Hvad er parterapi?

Kommunikation

Undgå skilsmisse

Psykologi


Links til mange andre artikler om psykologi i parforholdet (de seks af dem ses herunder):

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen
Brug F5-tasten (eller genopfrisk siden) for at se andre artikler


.

 

Written by Mikael Hoffmann
Mikael Hoffmann er fra 1959. Siden 1994 har han drevet selvstændig virksomhed som par-coach, psykoterapeut, rådgiver, foredragsholder og mentor-coach. - Uddannet og certificeret psykoterapeut, samt Havening chok-traume-terapeut. - Mikael coacher og arrangerer workshops, kurser og foredrag i hele landet. - Læs mere om ham på www.parforhold-parterapi.dk/om-mikael-hoffmann