Spring til indhold

Er du frustreret over at være GIVEREN i parforholdet?

 • Anslået læsetid: 12 min read

De fleste mennesker er generøse og har ingen problemer med at give og modtage. Det være sig både rosende ord, tid, tjenester, gaver og fysisk berøring.

Hvis du imidlertid føler, at du giver og giver og giver i parforholdet (eller andre steder, fx på dit arbejde eller til børnene), og samtidig føler, at du ikke får tilstrækkeligt tilbage, kan der opstå en ubalance med stor frustration til følge.

 • Det kommer måske bag på dig, men muligvis er din store generøsitet ikke et udtryk for kærlighed og omsorg. Der er en lille risiko for, at det i højere grad kan handle om en psykisk og følelsesmæssig bytte-bytte-købmand eller en manglende grænsesætning fra din side.
 • Hvis du fx giver med en (ubevidst) forventning om at få noget retur, er det i bund og grund en egoistisk adfærd. Her er det underordnet, om ”tilbagebetalingen” er en ting, en tjeneste eller en følelse, du forventer. Du vil gerne have noget retur for dét, du har givet.
 • Hvis du ikke føler dig god nok og ikke er i stand til at fylde dig selv op, risikerer du at give dig selv væk. Det kan få dig til at føle dig udnyttet og drænet. På en måde er det som et badekar uden bundprop. Uanset hvor meget du fylder vand i karret, løber det hurtigere ud igen.

Forventninger og tankelæsning

Faktisk bør den eneste forventning til partneren i parforholdet være, at vedkommende er ærlig om hvad han/hun vil.
Alle andre typer forventninger handler i bund og grund mere om krav end om kærlighed.

Nogle mennesker tror, at hvis de bare giver MERE, må partneren da til sidst kunne regne ud og indse, at det er dét, de selv gerne vil have.
Blot skaber det bare skuffelse gang på gang.
I værste tilfælde kan man føle, at ens egne fortrædeligheder er partnerens skyld, hvor han/hun bare er egoistisk, dum eller psykopat.

Men din partner er formentlig ikke tankelæser, som kan regne ud, hvad du ønsker….
Hvis du er en frustreret GIVER, og vil være mere lykkelig i dit liv og parforhold, bliver du nok nødt til at ændre noget i dine overbevisninger og din adfærd.
For hvis du bliver ved med at gøre dét, du hele tiden har gjort, vil du med stor sandsynlighed blive ved med ikke at få dét, du hele tiden har fået.

Kvinder, der elsker for meget

Robin Norwood har skrevet en bog, der hedder: ”Kvinder, der elsker for meget”.

Egentlig handler bogen om både mænd og kvinder, der forsøger at redde ”fortabte” partnere. De giver mere end de får, og går på kompromis med deres værdier i et usundt forhold.

At ”elske for meget” er egentligt misvisende, for man kan selvfølgelig ikke elske for meget, hvis man tænker på den livsbekræftende følelse i hjertet.

Men mennesker, som elsker for meget, er ikke styret af kærlige følelser.

Kvinder der elsker for megetDe er derimod drevet af frygt, desperation og en indre tomhedsfølelse.

Mennesker, som elsker for meget, higer efter kærlighed.

De higer så meget, de glemmer sig selv.

De overfokuserer på partneren og forholdet.

De pleaser partneren (og andre mennesker), og glemmer deres egne behov.

De tror, at hvis de bare giver partneren nok kærlighed, opmærksomhed, omsorg, sex osv, så vil de på et tidspunkt blive elsket tilbage.

Men det sker ikke, for kærlighed virker på en anden måde.

De kan være blevet nemme ofre for svage og narcissistiske mennesker, fordi de selv er bange for at blive afvist og forladt.

De har ikke taget ansvar for sig selv på en sund måde, men har travlt med at tage ansvar for andre, på en usund måde.


Mikael Hoffmann


En svag partner

Mennesker, som elsker for meget, kan også tiltrække sig partnere, som er svage, og som de kan hjælpe.

Det giver dem en følelse af kontrol og overherredømme.

I sådanne situationer bliver ”hjælpsomhed” og omsorg brugt som magt- og manipulations-middel i forhold til partneren.

 

Her er nogle karakteristiske træk for mennesker, som elsker for meget:

 1. Har haft en usund opvækst, og kommer formentlig fra et hjem uden megen varme og kærlighed
 2. Bruger sex til at finde, tiltrække og holde på partnere
 3. Vælger partnere, der er uerfarne – for at føle sig ovenpå og i kontrol
 4. Hvis der ikke er en daglig kamp og konflikt, tænder det ikke seksuelt eller de føler sig ikke tiltrækkende
 5. Går mere op i at tilfredsstille partneren end sig selv
 6. Har et dybt behov for at være i kontrol over både parforhold og partner
 7. Svigter venner og familie for partnerens skyld
 8. Har tendens til usund afhængighed af fx sukker, alkohol, tobak, sex, arbejde, sport, sociale medier og lignende
 9. Har et lavt selvværd. Har ingen fornemmelse af at have fortjent glæden, lykken og harmonien
 10. Tanken om at blive forladt er dybt angstprovokerende.

 

Ægte kærlighed

ægte kærlighedÆgte kærlighed er ikke en følelse, en derimod et VALG og en HANDLING.

Når begge parter i parforholdet med en kærlig hensigt vælger at give partneren dét, vedkommende ønsker sig, mærker begge to de kærlige følelser strømme igennem sig.

Ofte sker der desværre dét, at man i misforstået generøsitet giver sin partner (og andre mennesker) dét, man SELV helst vil have.

Hvis I begge gør dette, kan I begge risikere at mærke mangeltilstanden efter at have givet og givet og givet – og samtidig ikke at få jeres ønsker og helt legitime behov dækket.

I har hverken fået udtrykt jer respektfuldt og fyldestgørende over for hinanden eller fået afstemt jeres forventninger.

Kort sagt fungerer jeres kommunikation ikke (optimalt).

 

Dit eget ansvar for lykken

sur og utilfredsHvad foretrækker du: At være sur, ked af det og utilfreds, eller vil du hellere være glad, lykkelig og tilfreds?

Hvis du stiller krav og har nogle helt bestemte forestillinger om, hvordan tingene skal være, for at du kan være glad og tilfreds, har du i forvejen lagt grundstenen til skuffelse og frustrationer.

Det kan være, at du forventer, at morgenbordet, som din partner dækker, skal se ud på en helt bestemt måde.

Eller at gaven fra din partner skal have en helt bestemt farve og form.

Eller at maden på restauranten skal have en bestemt smag.

Eller at din partner skal sige tingene på en bestemt måde.

Eller at din partner skal gøre noget bestemt, for at du opfatter det som kærlighed.

Eller at din partner skal være på en bestemt måde.

 

Krav og forventninger

Krav og forventninger har ikke noget med et ægte kærlighedsforhold at gøre.

Krav kan omdanne din relation til et afhængighedsforhold, hvor du gør dig afhængig af noget eller nogen udefra, i stedet for at glæde dig over din iboende selvforståelse, selvtillid, selvsikkerhed, selvomsorg, selvtilfredshed, selvrespekt og dit selvværd.

Selvfølgelig er der ikke noget som helst i vejen for at ønske sig mere, eller at drømme stort, men det må bare ikke blive et krav, eller blokere jeres liv og parforhold.

 

At udtrykke sine ønsker på en hensigtsmæssig måde kræver bestemte strategier og kommunikationsredskaber.

Hvis man bare hælder alle sine følelser ufiltreret ud over sin partner, kan man let komme til at lyde bebrejdende, krævende eller sårende – og dét har ingen lyst til at stå model til ret længe.

Derfor kommer der typisk en negativ respons på den uhensigtsmæssige adfærd.

Ofte tror folk, at det bestemt ikke er deres egen skyld, og at de ikke selv har haft noget som helst med fortrædeligheden at gøre.

 

Her er nogle tips til at løse problemerne:

 1. Overvej først og fremmet HVORFOR du giver så meget og føler dig i underskud.
  Selverkendelse, bevidsthedsændring og adfærdsmodificering er nok de allervigtigste komponenter til at du kan ændre din situation.
  Det er altså IKKE de andres skyld…..
 2. Hold op med at forsøge at kontrollere din partner.
  Hav tillid til at han/hun kan klare sig selv.
  Brug hellere energien på dig selv.
  Accepter og respekter din partner, som vedkommende er.
  Altså en accept af den person, som du har valgt at leve sammen med.
  Mon ikke at du selv også gerne vil accepteres og respekteres præcist som DU er?
 3. Undgå manipulationsspil. Stå ved dine ønsker og behov, og sig din mening klart, tydeligt og respektfuldt – altså så det for andre opleves respektfuldt.
  Det hjælper nemlig ikke noget bare at vælte sine følelsers skraldespand ud over hovedet på partneren. Det giver kun ballade.
 4. Erkend dine styrker og svagheder.
  Hvis du oprigtigt ønsker at bryde de uhensigtsmæssige mønstre og dårlige vaner, skal du være villig til at arbejde intenst og målrettet med dem.
  Ikke blot hårdt arbejde, men også at gøre det RIGTIGE.
  Det hjælper ikke at øve sig i noget, der ikke er hensigtsmæssigt, eller bare at gøre mere af et-eller-andet. Hvis man bliver ved med at gøre det samme, som man hele tiden har gjort, bliver man formentlig ved at få det samme, som man hele tiden har fået. Der skal noget nyt til, hvis du ønsker en FORANDRING.
 5. Søg hjælp. Læs bøger, find en coach/terapeut eller få støtte i udviklingsgrupper.
  LAD VÆRE med at bruge familie og venner som rådgivere og hjælpere.
  Der er jo en grund til, at du har netop dine venner. Det er ikke tilfældigt. Du har selv valgt dem, og de har valgt dig. De vil typisk bekræfte dig i det, du allerede gør – hvilket jo hidtil ikke har virket for dig eller givet dig det, du gerne vil have.
  Normalt vil en familie også helst holde fast i status quo, for ikke at fremkalde uro, utryghed og angst.

Heldigvis er det muligt for dig at overvinde dine udfordringer med (nye) strategier og holdninger.

Klik her - for at læse min nye artikel om hvordan I får bedre sex i parforholdet.

Økonomi og følelser

økonomiNår økonomien kører dårligt, må man gøre nogle bestemte ting, for at vende underskuddet til et overskud.

Man kan vælge enten at formindske udgifterne (skære ned på forbruget), eller at øge indtægterne (lønforhøjelse, ekstra-job og lignende), – eller begge dele.

Disse tiltag vil helt naturligt bringe balance i økonomien igen.

På samme måde kan du som frustreret GIVER også få mere balance i dit parforhold ved hjælp af de tre følgende gode råd:

 • Begynd så småt at gøre mindre for andre og lad dem tage ansvar for sig selv
 • eller skru ned for forventningerne til dig selv og andre, og vær mere tilfreds med dét, du allerede har og får
 • eller gør begge dele, nemlig både at give mindre, og samtidig være mere tilfreds og taknemmelig.

Uanset hvad du vælger, er det vigtigt at du kommunikerer det tydeligt og respektfuldt til din partner.

Her er det vigtigt at bruge nogle bestemte strategier og kommunikationsværktøjer for at få succes.

Der er jo ingen idé i at fortsætte med noget, der ikke fungerer…

 

Par-coaching

Parterapeut Mikael HoffmannSom par-coach underviser jeg primært mine klienter i at kunne kommunikere med respekt og empati, så de ikke kommer til at såre eller misforstå hinanden.

Der er nogle helt bestemte ”Færdselsregler” i parforholdet, der skal læres og følges, for at ingen ”kommer til skade”.

Jeg lærer også mine klienter at forstå forskellen mellem kønnene (det maskuline og det feminine i os alle sammen), hvilket giver dem en større forståelse af sig selv og forståelse for hinanden. Enighed er ikke nødvendigt for at få et godt parforhold – men forståelse er.

Der skal også læres overbærenhed og tilgivelse, når partneren en gang imellem er ”mærkelig” og anderledes end en selv.

I forelskelsesfasen føler man sig meget ens og i harmoni, men hvis man tror, at dette automatisk fortsætter livet ud, og at man bliver ved med at have de samme behov, og bruge de samme måder at kommunikere på, kan man komme rigtigt galt af sted.

Grundlæggende opfatter vi nemlig ting og begivenheder forskelligt.

Vi har måske også forskellige værdisæt og problem-håndterings-strategier – og vi udvikler os hele tiden og bliver klogere af vores fejltagelser.

Endvidere lærer jeg mine klienter at kunne rumme sig selv, følelserne og partnerens følelser, samt at kunne sætte sunde, naturlige grænser på en hensigtsmæssig måde.

 

God kommunikation

Hvis du ønsker dig et lettere og lykkeligere kærlighedsliv, er det vigtigt, at du er taknemmelig for det, der ER, uanset hvordan tingene udvikler sig.

At du er mere rummelig med dig selv og andre.

At du i dit hjerte er klar over, at du selv er OK, og at din partner er OK.

God kommunikation er ikke kun er at udveksle en masse ord og holdninger.

Hvis I indtil nu ikke føler forståelse og harmoni, har I nok ikke været gode til at kommunikere med hinanden.

Men heldigvis kan det læres.

Ring til mig på telefon 21 79 18 50 for at høre, om jeg er den rette til at hjælpe jer, så I kan få det gode og kærlige parforhold, som I ønsker jer og har fortjent.

Læs her om hvordan du i kun 7 lette trin kan forbedre dit parforhold.

.