Spring til indhold

10 sikre tegn på, at din partner manipulerer dig i parforholdet

 

Undgå manipulationer og manipulerende adfærd

manipulationer i parforholdet

I denne artikel kan du læse om, hvordan du og I kan bevidstgøre manipulationerne, hvilket er nødvendigt, inden I kan gøre noget-som-helst ved problemerne.

Manipulationer finder sted i mange sammenhænge og på mange planer, fx fejl-finding, ydmygelser, gråd, sammenligninger, vrede, undgåelse og meget mere.

Det vil blive klart for jer, om I har et kærlighedsforhold eller et afhængighedsforhold med hinanden.

Også hvordan du kan bruge både belønning eller straf på en hensigtsmæssig måde til at ændre en uhensigtsmæssig adfærd.

Til sidst vil I få introduceret et konkret kommunikationsværktøj, der vil hjælpe jer med at skabe forståelse og balance i jeres parforhold.


Der er forskel på indflydelse og manipulation

Manipulation er egennyttig og ofte skadelig for andre. Det er som et skakspil, hvor du tænker flere træk fremad udelukkende for egen gevinst, uanset hvordan det påvirker andre.
Manipulation kan give en midlertidig fordel, men den skader integriteten og udhuler tilliden.

Derimod handler positiv indflydelse om at skabe et scenarie, hvor alles behov bliver overvejet og taget hensyn til.

Indflydelse har mere at gøre med effektiv kommunikation fra hjertet.

Det er vigtigt ikke bare at udsende sit budskab og håbe, at det er tilstrækkeligt til, at andre kan opfange og forstå det.

Med forståelse, empati og gensidig inspiration kan du engagere andre mennesker i meningsfuld dialog.

Du vil vinde med indflydelse, men ikke på bekostning af andre. Heller ikke din partner. Alle vinder.

Hvorfor manipulationer

Hvis du føler, at din partner M/K manipulerer dig, er det formentlig fordi han/hun bevidst eller ubevidst enten føler sig utryg, eller er usikker på dig – eller har lært det i sin barndom og helt automatisk bruger det.

På en måde får du også respons på din adfærd, og det kan føles temmelig ubehageligt.

Mange vælger at gå til par-coaching, fordi det er lettere og hurtigere at få en “udefra” til at se mønstrene og give gode professionelle råd til, hvad man effektivt kan gøre, for at ændre situationen til det bedre.

Tre ting, du selv kan gøre

Hvad du imidlertid selv kan gøre, for at undgå din partners manipulationer, er kort sagt tre ting:

 1. Du skal skabe tryghed – altså så det føles trygt.
  Det er ikke tilstrækkeligt, at du selv mener og tror, at dine handlinger og din adfærd er tryghedsskabende. Din partner skal kunne mærke det.
 2. Du skal også kommunikere tydeligt.
  Det er ikke nok, at du selv tror, at du er klar og tydelig.
  Din partner skal i din tale og mimik kunne forstå dig, så det føles forståeligt.
 3. Endvidere skal du sætte sunde naturlige grænser, så din partner ikke vælter ind over dig.
  I forvejen skal I have opbygget tillid, tryghed og respekt, og I skal kunne tilgive hinanden.

HVORDAN disse tre ting skal kunne lade sig gøre, kommer jeg ind på sidst i denne artikel.

Det kan godt være, at din partner eller du selv måske manipulerer – men hvad hvis I begge to havde bedre strategier og vaner, så I slet ikke behøvede at manipulere hinanden, for at få jeres ønsker opfyldt og jeres behov dækket – eller at få noget ubehageligt til at forsvinde?

At lære bedre kommunikationsstrategier og få større forståelse for jeres forskelligheder, kan I relativt hurtigt og let lære i par-coaching.

 
Klik her for at se flere anmeldelser

Find ud af – på kun 49 sekunder – om par-coaching kunne hjælpe jer:

Mikael Hoffmann


Bevidstgørelse af udfordringerne

manipulationerDe fleste af os har fra barnsben af lært at manipulere.
Dengang kunne det forhindre eller stoppe en utryg og farlig situation, eller også kunne det være med til at dække nogle behov, vi havde.

Imidlertid fortsætter nogle mennesker med at bruge de få strategier, de lærte og kender, også selv om det ikke længere virker i deres voksenliv.

Bevidstgørelse er essentiel i enhver ændring og udvikling, alene fordi man kan ikke løse et problem, man ikke er klar over.
I forbindelse med par-sessioner hos mig kan de ubevidste manipulationer blive bevidste for jer begge to, så I kan vælge, om I vil gøre noget ved dem eller ej.

Jeg vil her beskrive nogle af de måder, du eller din partner kunne finde på at bruge, til at manipulere hinanden på – til skade for både jeres parforhold, for kærligheden og for jeres børn.

Hvad der er galt

 1. Din partner er fejl-finder. Det kan være en af måderne at forsøge at få dig til at gøre eller være noget bestemt, eller måske at du skal lade være med at gøre og være noget.
 2. Din partner kalder dig øgenavne og ydmyger dig på en respektløs måde, måske oven i købet i andres påhør.
 3. Din partner græder. Der er intet i vejen med at være ked af det og i sorg. Kvinder har normalt let til tårer, og mænd burde også kunne græde, når de er kede af det, men hvis din partner græder for at opnå noget, er det manipulation.
 4. Din partner sammenligner dig med andre. Især hvis det er med sine ex’er, skal du passe rigtigt godt på.
 5. Din partner er vred og råber op og skælder ud. Han/hun er i sine følelsers vold og kan være totalt uden for rækkevidde i sin emotionelle ødelæggende adfærd.
 6. Din partner undgår dig og vil ikke tale. Alle mennesker har både maskuline og feminine sider i sig.
  De fleste mænd har mest af det maskuline, og de fleste kvinder har mest af det feminine.
  Din partners maskuline side vil helt normalt have brug for en gang imellem at trække sig ind i sin hule, men det er temmelig uhensigtsmæssigt bare at lukke ned og holde mund.
  Din partners feminine side bruger derimod tavshed som manipulation.
 7. Din partner vrisser ad dig, i stedet for at sige tingene ligeud på en ærlig, venlig, hensigtsmæssig og direkte måde.
 8. Din partner leger offer. ”Åh, hvor er det synd for mig!”
  Dit hjælper-gen og redder-gen vil på sigt bringe dig i vanskeligheder, hvis du ikke passer på.
 9. Din partner straffer dig eller truer dig, fx med skilsmisse eller noget andet ubehageligt.
  Trusler og straf i parforholdet er en meget uklog og ødelæggende måde at få sin vilje på – og det er manipulation, som ikke er godt for kærligheden i det lange løb.
 10. Din partner bliver pludselig meget venlig og varm over for dig.
  Kvinder vil gerne ses, forstås og elskes, så de vil sætte pris på opmærksomheden.
  Mænd elsker at blive rost, anerkendt og få respekt.
  Men hvis der bag din partners nye venlighed ligger andet end blot kærlighed og omsorg, kan det være manipulation.

Eksempel på manipulationer

Et par havde haft det rigtigt godt i løbet af dagen, og på et tidspunkt spurgte kvinden om hvilken musik, manden kunne tænke sig at høre.

Han nævnte et album, han godt kunne lide, hvortil kvinden svarede: “Véd du, at vi har dette andet album? Det er virkelig god musik. Kunne du tænke dig at høre det?”

Manden blev forvirret, for han havde jo lige besvaret hendes spørgsmål og sagt, hvad han ville høre. Han blev irriteret, og bad om at måtte gå i Ønskebrønden (se mere om dette nederst i denne artikel).

Der fandt han ud af, at han tidligere var vant til at fortælle, hvad han gerne ville have, men mange gange ikke fået det.

Bagefter gik kvinden i Ønskebrønden, og fandt dér ud af, at hun i sin barndom havde lært ikke at bede om noget direkte, for så fik man at vide, at man var egoistisk. Man skulle altid sætte andre før sig selv. Hun havde lært at undertrykke sine følelser og behov, og kun gennem manipulationer havde hun fået, hvad hun gerne ville have.

I dette tilfælde med musikken ville hun gerne høre en bestemt musik, men hun ville også gerne have sin mand til at ville det samme, så hun ikke risikerede at ønske noget og blive afvist.

Derfor er det jo ikke så mærkeligt, at manden blev forvirret og irriteret. Men de fandt ud af den bagved liggende årsag til manipulationen.

Kærlighedsforhold eller afhængighedsforhold

Mange tror fejlagtigt, at hvis de bare presser deres partner tilstrækkeligt med fx surhed, vrede, små hentydninger og lignende som ovenfor beskrevet, makker partneren ret, eller kommer krybende og siger undskyld, og derefter kan de få et godt parforhold.
Men sådan virker et kærlighedsforhold ikke. Det er et afhængighedsforhold, hvor kærligheden langsomt forsvinder.

Vær klar over, at din partner hverken er ond eller dum.
Han/hun bruger udelukkende manipulationskneb, fordi de er tillærte fra barnsben af, og fordi din partner enten er utryg eller føler sig usikker på dig.
Han/hun er i sine følelsers vold, og kan ikke tænke rationelt og logisk på en konstruktiv måde.

Især tror mange kvinder, at hvis de kritiserer og bebrejder deres mand, vil han ændre sig – fordi kritik virker på hende.
Men manden ønsker bare, at hans kvinde er glad og tilfreds, så han hopper og springer for at få hende til ikke at ændre sig – fordi det virker på ham.

2:38 minutter

Belønning og straf

belønning og strafDet er uklogt at belønne eller straffe en uhensigtsmæssig adfærd, ved fx bare at lade stå til, eller bøje nakken og finde dig i overgrebene.
På længere sigt vil det ikke give dig og jer det, I ønsker jer, fordi det kan få nogle ubehagelige eller ødelæggende konsekvenser for jeres parforhold.
Forståelsen, tilliden, trygheden og respekten kan forsvinde.

Enhver, der oplever, at en bestemt adfærd virker godt, vil fortsætte denne adfærd.

Hvis manipulationerne har en hurtig og synlig effekt, vil din partner naturligvis blive ved med at gøre dét, der VIRKER.

Hvis I bevidst eller ubevidst har erhvervet jer noget vaner, der indebærer manipulationer, så bør I så hurtigt som muligt ændre disse vaner, både for jeres egen, men også for parforholdets skyld.

Klik her for at læse mere om kærlighedssprogene.

Det er også vigtigt, at I er gode rollemodeller for jeres børn.
Husk, at de kopierer jer i alt dét, I gør (ligesom I har kopieret alt dét, jeres forældre gjorde – blandt andet manipulationsmetoderne).

6:12 minutter

Advarsel om følelser ved manipulationer

Hvis du selv føler dig utryg eller truet, kan dine følelser snyde dig til at tro, at alting er trusler – og manipulationer.
Vores følelser har hjulpet menneskeheden i cirka en million år, og vi nedstammer fra dem, der var dygtige.
De, der ikke var dygtige nok til at overleve, er ikke vores forfædre.

Dine følelser kan fx få dig til at bebrejde din partner for at være uærlig, løgner, psykopat eller dét, der er værre.
Derfor er det vigtigt, at du selv sørger for at komme i balance, for at du kan få det liv, du ønsker dig.
Vores hjerne med tankerne, og vores krop med følelserne, forsøger hele tiden at beskytte os.
Du er ikke dine tanker og følelser, men de er dine venner.
Beskyttelsen kaldes psykologiske forsvarsmekanismer.
Imidlertid er et godt parforhold opbygget af blandt andet forståelse, tillid, tryghed, respekt for hinanden, samt tilgivelse.
Hvis de psykologiske forsvarsmekanismer er blevet til angrebsvåben, har vi brug for en anden type løsninger, end dém, vi har brugt hidtil, for at få løst problemerne i parforholdet.

28:07 minutter

Ønskebrønden

Gennem min mangeårige erfaring som par-coach har jeg ”opfundet” et sten-sikkert kommunikationsværktøj, der på en relativt nem, tryg og hurtig måde vil gøre det betydeligt lettere for jer begge to at mærke og udtrykke jeres følelser, samt at forstå hinanden på et dybere plan i parforholdet.

Når man først har lært dette værktøj, er det ikke så svært at bruge det, men det skal bruges korrekt.
Derfor er det ikke tilstrækkeligt blot at følge det delvist.
Det skal endvidere øves mange gange – det vil sige INDEN det bliver rigtigt nødvendigt i tilspidsede situationer.

Se videoen herover og læs mere om Ønskebrøndenwww.parforhold-parterapi.dk/spoergsmaal_og_svar/sporgsmal-41-bronden-kommunikationen-nar-jeg-er-rasende-pa-min-partner

Par-coach Mikael Hoffmann


Artikler, jeg har skrevet. De kommer her i tilfældig rækkefølge:
/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Anerkendende Selvansvarlig Dialog

/psykologi parterapi

10 (usande) myter om parforholdet

/parterapi

Nøglen til ægteskabets dør sidder indvendigt

/hvad-er-det parterapi

Grænseoverskridelser og grænsesætning

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

5 niveauer af kommunikation – i parforholdet

/hvad-er-det parterapi

Min ægtefælle vil ikke

/undga-skilsmisse parterapi

Misforstået kommunikation i parforholdet

/undga-skilsmisse parterapi Skilsmisse

Hvornår skal du lade dig skille fra din partner? Er skilsmisse løsningen?

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Forstå – og bliv forstået

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Struktur i hverdagen

/undga-skilsmisse parterapi

Vedligeholdelse

/psykologi parterapi

Dårlige vaner i parforholdet

/psykologi parterapi

10 sikre tegn på, at din partner manipulerer dig i parforholdet

/hvad-er-det parterapi

Hvad er idéen i at gå i parterapi?

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Ti spørgsmål til jeres parforhold

/hvad-er-det parterapi

Underkastelse og dominans i parforholdet

/psykologi parterapi

Selvansvarlighed

/undga-skilsmisse parterapi Skilsmisse

Videre efter en skilsmisse…

/parterapi

De fem faser i enhver forandring

/hvad-er-det parterapi

Er det let eller svært?