Håndtering af problemer med partneren

tårnet og bulldozerenVi har forskellige strategier til at håndtere vores udfordringer i parforholdet.
Nogle af disse er dog mere hensigtsmæssige end andre.

Når det går galt i parforhold, kan det minde om et Tårn og en Bulldozer, der står over for hinanden. Den ene maser på for at få en reaktion fra den anden, i form af ord eller følelser (Bulldozeren), hvorimod den anden trækker sig væk og bliver mere tavs, indelukket, kold og uindtagelig (Tårnet).

  • Jo mere tårnet trækker sig, jo mere frustreret og rasende bliver Bulldozeren. Bulldozeren føler sig afvist og ignoreret, og maser endnu mere på.
  • Jo mere bulldozeren maser på, jo mere forvirret, bange og afvisende bliver Tårnet. Tårnet føler sig angrebet, og forsvarer sig med endnu mere tilbagetrækning.

Ingen af disse strategier virker særligt godt, fordi resultatet er, at ingen af parterne får det, de gerne vil have og ønsker sig allermest.

Alligevel fortsætter de, for de kender ikke andre metoder!

De har formentlig aldrig lært at kommunikere ordentligt med hinanden, så de forstår hinanden.

Begge tror, at problemet er den andens:

  • Hvis han/hun ikke var så afvisende og kold, ville jeg ikke behøve at hidse mig sådan op
  • Hvis ikke hun/han altid var sådan efter mig, så ville jeg meget nemmere kunne slappe af og være nærværende

Tilliden, trygheden og respekten forsvinder efterhånden, og de får det dårligt, både med hinanden og med sig selv.

Bryd den onde cirkel

Måden at komme ud af disse usunde mønstre på, deler sig i tre faser:

– Først og fremmest skal I hver især blive bevidst om jeres ubevidste strategier, og beslutte jer for at lave dem om.

– Dernæst skal I lære nye strategier og kommunikationsværktøjer, så I bliver i stand til at høre og forstå hinanden. I skal justere på holdningen og adfærden, så I får et andet og meget bedre resultat, end dét, I har haft hidtil.

– Til sidst skal de nye vaner erstatte de gamle. Der skal øves og gentages – ligesom når man lærer et nyt sprog. Det er ikke nok bare at have hørt om nye værktøjer, hvis disse ligger ubrugt, når livet ind imellem spidser til.

Parforholdet udvikler sig (forhåbentlig) hele tiden, men hvis man ikke følger med, kan det komme til at gøre ondt.

Man skal kunne forstå de signaler, som partneren sender, og man skal kunne forstå sig selv. Til dette kræves god kommunikation, som vel at mærke ikke bare er at udveksle ord og holdninger med hinanden over en kop kaffe.

Konkrete værktøjer

konkrete værktøjerI parterapi får I hjælp under kyndig og professionel vejledning. Hvis det havde været let for jer at gøre det selv, havde I jo nok gjort det for længst….

Eksempelvis underviser jeg i helt konkrete kommunikationsværktøjer, der afhjælper problemerne, og gør jer i stand til at føle jer både set, hørt og forstået af partneren.

  • Et af værktøjerne vil gøre dig i stand til at trække dig tilbage i fred og ro, uden at din partner føler trang til at forfølge dig. Jeg kalder det ”Hulen”.
  • Et andet redskab, jeg har udviklet, vil gøre jer i stand til at tale sammen, så I begge får udtrykt jer klart og tydeligt. I skal kunne forstå hinanden, så det giver mening. Det har jeg valgt at kalde ”Den Anerkendende Selvansvarlig Dialog”, og den er super-effektiv.
  • Et tredje værktøj vil gøre dig i stand til lyn-hurtigt at udtrykke en opstået frustration. I en konkret tryg ramme instruerer du din partner til at opføre sig og gøre præcis det, du har brug for, for at du kan blive forstået og føle dig forstået. Værktøjet kalder jeg ”Brønden”.

Der er endvidere mange andre forskellige værktøjer. Med et af dem kan I forventningsafstemme med hinanden, så misforståelser undgås, uanset om det er jeres grundlæggende fælles livsværdier, eller det fx er lige inden en ferie, et arrangement, en fest eller lignende.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at når I skal lære disse nye værktøjer at kende og gøre dem til nye gode vaner, er det til at begynde med formentlig både ukendt, kunstigt og anstrengende. Sådan var det nok også, da du i sin tid skulle lære at køre bil. Men resultatet af anstrengelserne vil være det hele værd!


tårnet og bulldozeren”Tårnet og bulldozeren” er begreber fra Hanne Hostrups bog Kærestebilleder. Parforhold og udvikling.
Køb den online på www.saxo.com/dk/kaereste-billeder_hanne-hostrup_indbundet_9788741226927.


Links til fire andre områder inden for parterapi:

Hvad er parterapi?

Psykologi i parterapien

Undgå skilsmisse

Kommunikation


Links til andre artikler om kommunikation i parterapi (de seks af dem ses herunder):

Keywords: Description:

Ærlighed

Bevidsthedsøvelse

Brønden og elastikken

Dårlig kontakt

Effektiv kommunikation

Forstå og bliv forstået

Kærlighedssprog

Fem lag af kommunikation

Færdselsregler

Ti spørgsmål

Tre trin

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen
Brug F5-tasten (eller genopfrisk siden) for at se andre artikler


Skrevet af Mikael Hoffmann
Mikael Hoffmann er fra 1959. Siden 1994 har han drevet selvstændig virksomhed som par-coach, psykoterapeut, rådgiver, foredragsholder og mentor-coach. - Uddannet og certificeret psykoterapeut, samt Havening chok-traume-terapeut. - Mikael coacher og arrangerer workshops, kurser og foredrag i hele landet. - Læs mere om ham på www.parforhold-parterapi.dk/om-mikael-hoffmann