Stop gætterierne i dit parforhold

Hvor fedt er det at blive misforstået og fejlopfattet?

misforståelser og dårlig kommunikation i parforholdetHar du nogensinde oplevet at være frustreret over ikke at vide, hvad din partner har lyst til eller brug for?

Forståelse og mening er altafgørende for et godt parforhold – og selvfølgelig også for en god relation mellem mennesker i almindelighed.

Ofte kan vi selv føle os misfortolket eller ikke forstået, og det gør ondt.

Men lige så ofte forstår vi heller ikke andre mennesker. For det meste véd vi ikke, hvad de i virkeligheden mener, – selv om vi fuldt og fast TROR det. Dette er særligt smertefuldt, hvis det er mennesker meget tæt på os, som for eksempel vores partner. Min mangeårige erfaring som selvstændig parterapeut og coach har tydeligt vist mig dette.

At føle sig forstået

Gennem årene har jeg derfor udviklet et system i min praksis, som består af en række værktøjer og metoder, der er særdeles effektive til at forbedre kommunikationen i parforholdet. Når man bruger dem, kan man lettere FORSTÅ hinanden, og ikke mindst: FØLE sig forstået af partneren.

Jeg har ladet mig inspirere til systemet fra blandt andet mine 12 år til søs i handelsflåden, hvor jeg sejlede rundt i hele verden – først som styrmand og senere som kaptajn, inden jeg gik i land og uddannede mig til skibsingeniør. Mit system er gennemtestet på par og enkeltpersoner gennem flere end 10.000 klienttimer og 25 års praktisk erfaring som selvstændig parterapeut og coach.

Kort fortalt handler det om indbyrdes at blive enige om at bruge nogle ganske bestemte kommunikations-redskaber og -strategier. Det vil sige at aftale, hvad vi skal gøre, og gøre det, vi har aftalt.

kommunikation parterapi Til søs skal man, for at undgå misforståelser, altid gentage en ordre. Hvis kaptajnen siger: ”Drej til styrbord”, og rorgængeren blot siger ”ja”, men har hørt forkert, kan det få alvorlige konsekvenser. Kommunikationen til søs (og blandt piloter, kirurger osv) er en entydig dialog, der er overindlært, så den automatisk bruges af begge parter, uanset hvordan situationen udvikler sig.

Vasketøj

Jeg har et praktisk eksempel på, hvor skævt det kan gå i parforholdet med misforståelser og manglende forventningsafstemning. Dette eksempel er kun et af mange: “En af mine klienter fortalte mig, at han havde fundet et genialt system til at sortere vasketøj. Han havde i bryggerset sat fire kurve op, og når man puttede det relevante tøj ned i bestemte kurve, var det let at samle sammen til tøjvask. Men hans kone brugte ikke systemet, og det gjorde ham frustreret. Jeg spurgte ham, om han bare havde beskrevet det nye smarte system for hende, – eller om han havde sørget for at give hende ejerskab af det via nogle bestemte kommunikationsteknikker.” Gæt hvad svaret var…

misforståelser kommunikation parforholdEt andet eksempel er manden, der gav sin hjemmegående kone en computer og masser af tid for sig selv. Imidlertid skældte hun ud, var frustreret, kritiserede ham og stillede helt urimelige krav til parforholdet. Hvad han gennem parterapien blev klar over, var, at han havde givet hende dét, han selv helst ville have. Ingen af dem fik derfor dét, de ønskede sig, for de havde ikke fået etableret faste, trygge, aftalte rammer for kommunikationen, så de kunne FORSTÅ hinanden. Det gav ingen mening for dem, indtil jeg hjalp dem med at kommunikere, så de genfandt forståelsen, accepten, tilliden, trygheden og respekten for hinanden.

Forståelse

For at livet giver mening for os, må vi kunne forstå det.

  • Forståelse giver rummelighed, overbærenhed og kærlighed
  • Forståelse giver intimitet, nærhed og samhørighed
  • Forståelse giver team-følelse, fælles mål og fremtid

For at kunne forstå hinanden, må der skabes forståelses-rammer.

Jeg har som sagt udviklet en række helt konkrete kommunikations-metoder eller -rammer, som gør det betydeligt lettere at forstå hinanden i parforholdet.

Mit system indeholder omkring 20 værktøjer eller strategier, der svarer lidt til indholdet af en håndværkers værktøjskasse. En tømrer bruger jo ikke kun en hammer. Han har mange stykker værktøj, der hver har deres egen funktion. Endvidere skal han vide, hvordan han bruger sine fantastiske værktøjer. Hvis han fejlagtigt prøver at skrue en skrue i, ved at slå på den med en hammer, ødelægger han både skrue og træværk. Derfor kræver det viden, håndelag, erfaring og gode vaner at blive en dygtig tømrer.

Nøjagtigt det samme gør sig gældende i parforholdet. Hvis man ikke har lært det hjemmefra, må man bare lære det senere i livet. Det er heldigvis aldrig for sent. Enten sammen med den nuværende partner, eller med en ny. Og en ny. Og endnu en ny….  Det bestemmer man selv.

Uddannelse

parforhold parterapiFaktisk er dét at vide, hvordan man får et parforhold til at fungere godt, lidt ligesom at tage en uddannelse. Og ligesom i en hvilken som helst uddannelse bruger de studerende senere kun omkring 10 % af alt dét, de lærte. Jeg selv har tre videregående uddannelser bag mig (styrmand, ingeniør og psykoterapeut), så jeg ved erfaringsmæssigt, at man kun bruger en lille smule af det, der blev undervist i på uddannelsesstedet. Men nogle mennesker bruger én bid af, hvad de lærte, og andre bruger andre bidder. Samtidig er det vigtigt i løbet af uddannelsen at få overblikket over hele stoffet, for at man kan bruge ”sine” relevante 10 % optimalt.

Det samme gør sig også gældende i ”uddannelsen” til parforhold.

  1. Først skal man bevidstgøres om hvad der foregår og hvilke muligheder, der er. Problematikkerne skal forstås, inden man kan gøre noget ved dem.
  2. Dernæst skal der læres nye værktøjer, metoder, strategier og holdninger. Hvis man bliver ved med at gøre dét, man hele tiden har gjort, risikerer man at blive ved med at få dét, man hele tiden har fået.
  3. Til sidst skal de nye færdigheder bankes godt fast som nye hensigtsmæssige vaner. Hvis man ikke får gjort dette, risikerer man at falde ned i de gamle ”huller” og bruge de tidligere uhensigtsmæssige vaner, når livet en gang imellem spidser til.

Så de tre nødvendige trin i en positiv forandring til et bedre parforhold er Bevidstgørelse, Færdighedslæring og Vanedannelse.

Kørelærer

kørelærer uddannelse parterapiMan må gerne betragte mig som en slags kørelærer, der skal undervise i noget, som tilsyneladende burde være helt naturligt at kunne, men som det viser sig at være svært, inden man kan det. Undervisningen indeholder både teori, bykørsel, glatbanekørsel, natkørsel og så videre. Man skal vide, at her i landet kører man i højre side af vejen og stopper for rødt. Man skal mestre koblingspunktet og parallelparkering. Efter at kørekortet er taget, skal man samle erfaring, og finde sin helt egen køre-stil. Men de grundlæggende færdselsregler skal kendes og overholdes (i større eller mindre grad). Ellers går det galt.

Præcist det samme gør sig gældende med parforholdet.

Stop gætte-legene med din partner

Det er helt sikkert frustrerende gang på gang at gætte forkert i forhold til sin partner. Man gør sit bedste, og vil det bedste, og så er det bare ”helt forkert”. Igen og igen. Stor smerte og frustration.

Den vigtigste årsag til problemer i parforhold er misforståelser og dårlig kommunikation. Derfor har jeg i mit arbejde som parcoach valgt at lægge fokus på værktøjer og redskaber til at kunne forstå hinanden. Og det har jeg stor succes med. Langt de fleste af de par, der kommer i min klinik, får deres parforhold til at virke godt igen. Jeg har en meget organiseret og struktureret måde at arbejde på. For mig er det resultater, der tæller. Så klienter kommer til mig for at få deres parforhold til at fungere, hvor de genfinder kærlighed, nærhed, intimitet og får defineret et fælles mål i livet.


6:35 minutter


Links til fire andre områder inden for parterapi:


Links til andre artikler om kommunikation i parterapi (de seks af dem ses herunder):

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen
Brug F5-tasten (eller genopfrisk siden) for at se andre artikler


.

Written by Mikael Hoffmann
Mikael Hoffmann er fra 1959. Siden 1994 har han drevet selvstændig virksomhed som par-coach, psykoterapeut, rådgiver, foredragsholder og mentor-coach. - Uddannet og certificeret psykoterapeut, samt Havening chok-traume-terapeut. - Mikael coacher og arrangerer workshops, kurser og foredrag i hele landet. - Læs mere om ham på www.parforhold-parterapi.dk/om-mikael-hoffmann