Spring til indhold

Trappen

 

Den “lille” forventningsafstemning med afklaring og opklaring

Hvis der er knas i parforholdet og kommet en kurre på tråden, hvor du mærker en negativ stemning, kan denne lille øvelse hjælpe med at løse situationen op.

I kan også udføre øvelsen jævnligt, fx med mini-udgaven en gang om ugen, som ren vedligeholdelse af parforholdet.

Den minder lidt om en trappe med 10 trin, så derfor har den fået det navn.


2:12 minutter

Hvad vil du have?

Først skal du og din partner være åbne for ærlig feedback.

Knas i parforholdetDu starter med at finde fire stykker papir og en skriver frem

Dernæst stiller den ene af jer spørgsmålet: “På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er mega-dårligt og 10 er super-godt, hvordan har du det med vores forhold lige nu?” Ordet “forhold” kan eventuelt erstattes med “overskud”, ”intimitet” eller ”støtte til hinanden” eller lignende.

Dette første spørgsmål vil bevidstgøre, hvor I er henne lige nu, og bringe tingene mere ”ned på jorden” i stedet for at I svæver rundt oppe i de emotionelle tåger.

Giv din partner tid til at reflektere over situationen, så han eller hun kan give dig et ærligt svar.

Når din partner har mærket efter, og sagt et tal på skalaen (og du i dit stille sind har gjort det samme for dig selv), skal du derefter stille et bestemt spørgsmål til vedkommende et vist antal gange i forhold til det anførte tal/nummer. Hvis din partners svar var fx “syv”, er tallet 10 minus 7 = 3. Hvis din partner havde sagt ”fire”, havde tallet været 6.

 
Klik her for at se flere anmeldelser

Hvad kan din partner gøre?

Nu skal du sige til din partner: ”[Navnet på partneren]. Hvilke [tre – se ovenfor] ting vil du gerne have at jeg gør, for at forbedre vores parforhold?

Du skal starte med at sige din partners navn. Det virker altid positivt – hvis du gør det med en blid og dejlig stemme. Tallet svarer til den rest, der er fra partnerens følelser på skalaen op til ti.

Der er bestemte krav til svarene:

 1. Det skal udtrykkes positivt. I må ikke bruge ordet IKKE eller INGEN eller ALDRIG eller lignende. Fokuser på, hvad I gerne vil have.
 2. Det skal være konkret og specifikt.
 3. Det skal være målbart, altså at der kan sættes et “tjek-mærke”, når det er udført.
 4. Det er kun dig, der har indflydelse på dets udførelse. I må ikke gøre det afhængigt af andre, om det kan gennemføres.
 5. Det skal have en fast tidshorisont. Og bestemt ikke for stort et mål inden for en for kort tidsramme.

Du skal give din partner tid til at overveje sine svar.

27 forskellige eksempler på svar kunne være:

 1. Massere mine skuldre fem minutter hver aften
 2. Reparere afløbet
 3. Tage initiativ til kæresteweekend en gang hvert halve år
 4. Parkere bilen på en bestemt måde
 5. Rydde op i garagen
 6. Sætte billedet op i morgen, som har manglet i lang tid
 7. Lave kaffen på en bestemt måde
 8. Servere kaffe på sengen tre morgener om ugen
 9. Invitere på kæreste-aften en gang om måneden
 10. Arrangere kæreste-weekend en gang i kvartalet
 11. Sende en sød SMS to gange om dagen
 12. Tre gange om dagen give en knus/kram
 13. Gå i seng samtidig
 14. Stå op samtidig
 15. Lufte hunden om aftenen
 16. Lave en yndlingsret en gang om ugen
 17. Tage sig af børnene en gang om ugen et par timer
 18. Læse en bestemt bog inden for en uge
 19. Folde avisen på en bestemt måde
 20. Vaske tøjet hver anden uge
 21. Slukke for vandet, når der bliver børstet tænder
 22. Sætte hætten på tandpastatuben
 23. Tage ansvar for aftensmaden med indkøb og madlavning en gang om ugen
 24. Putte børnene hver anden aften
 25. Tage initiativ til par-tid en gang om ugen
 26. Tage initiativ til sex en gang om ugen
 27. Komme en time tidligere hjem fra arbejde to gange om ugen

Når din partner er færdig med at svare på dine spørgsmål, og du har hørt, anerkendt og nedskrevet de ting, du kan gøre, for at forbedre situationen, skal du stille følgende spørgsmål: “[Navnet] Hvilke tre (eller hvad nummer, det nu var) ting kan du selv gøre, for at forbedre vores parforhold?

Ved at stille dette opfølgende spørgsmål, sætter du forholdet tilbage på lige fod og i øjenhøjde i et ægte partnerskab. Det giver også din partner chancen for at tage ansvar for selv at gøre noget.

For at få succes med parforholdet, skal begge parter bidrage og yde en indsats. Disse svar skal skrives på det andet stykke papir.

Bytte rundt

knas i ægteskabetDerefter skal I bytte. Nu er det din partners tur med det tredje stykke papir og skriveren – og stille dig præcis de samme spørgsmål.

Hvor er du henne på en skala fra 1 til 10?”

”Hvilke [antal] ting vil du gerne have, at jeg gør for dig, for at forbedre vores parforhold?” på det tredje stykke papir

Hvad kan du selv gøre?” på det fjerde papir

Denne lille øvelse med at finde løsninger, kan vende en negativ situation til en positiv. Den er meget konkret og meget resultatorienteret. Det er som en check-liste.

I har nu hver især to stykker papir, som I kan læse højt for hinanden. Mærk efter, hvordan det føles, at partneren vil give dig, hvad du gerne vil have, og hvad partneren er villig til at gøre for dig. Mærk også efter, hvor let det er at følge en bestemt plan, for at gøre din partner glad.

Vær ærlig omkring hvordan du selv bidrager til eventuelle negative situationer, men vær også opmærksom på, at det kræver (begges) indsats at skabe et mere positivt og sundt parforhold.

Det kan få knas i ægteskabet til at blive mindre og måske helt gå væk.

Uge-mødet

I øvrigt kan I også sætte den på som et fast punkt til jeres parforholds-uge-møde, hvor I blandt andet hver især fortæller partneren een ting, partneren kan gøre og een ting, man selv kan gøre, for at forbedre parforholdet. Det giver et lille nøk i retning af bedre kommunikation med hinanden, og at I hver især kan få, hvad I gerne vil have i parforholdet. Det er meget konkret og håndgribeligt.

Quick-guide:

 1. Spørg om humøret fra 1 til 10
 2. Spørg, hvad din partner gerne vil have, at du gør, for at forbedre jeres parforhold
 3. Spørg, hvad din partner selv kan gøre
 4. Byt roller
 5. Udfør det ønskede

Den “store” forventningsafstemning finder du på www.parforhold-parterapi.dk/parterapi/hvad-er-det/forventningsafstemning


Her kommer en lille video, der beskriver, hvorfor problemer ikke bare forsvinder – samt hvad man kan gøre for at få udfordringerne til at opløses.

6:09 minutter


Artikler, jeg har skrevet. De kommer her i tilfældig rækkefølge:
/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Tårnet og Bulldozeren

/hvad-er-det parterapi

Parterapi, der virker

/hvad-er-det parterapi

Ændring i parforholdet

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Effektiv kommunikation

/psykologi parterapi

Negativ og ødelæggende

/psykologi parterapi

Kærlighed er 80 procent vilje

/parterapi

De fem faser i enhver forandring

/undga-skilsmisse parterapi Skilsmisse

Skilsmisser koster virksomhederne mange penge

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Stop gætterierne i dit parforhold

/undga-skilsmisse parterapi

Parforhold i krise

/hvad-er-det parterapi

Maskulin og feminin parterapi

/psykologi parterapi

Mænd og kvinder lyver ikke!

/psykologi parterapi

Hjemme-karantænen påvirker os forskelligt i parforholdet

/hvad-er-det parterapi

Par-coaching/terapi hjemme hos jer selv

/psykologi parterapi

Alderens påvirkning af kærligheden og parforholdet

/undga-skilsmisse parterapi

Her er formlen på parforholdet, der holder

/hvad-er-det parterapi

Forelskelse og kærlighed – baggrundsviden

/hvad-er-det parterapi

Min partner vil ikke

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Ærlighed i parforholdet

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Den svære kommunikationLinks til fire andre områder inden for parterapi:

Hvad er parterapi?

Psykologi i parterapien

Undgå skilsmisse

Kommunikation


Links til andre artikler om kommunikation i parterapi:

Ærlighed
Bevidsthedsøvelse
Brønden og elastikken
Dårlig kontakt
Effektiv kommunikation
Forstå og bliv forstået
Kærlighedssprog
Fem lag af kommunikation
Færdselsregler
Ti spørgsmål
Tre trin

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen.


 

.