Spring til indhold

Underkastelse og dominans i parforholdet

 • Anslået læsetid: 7 min read

Hvad skal der til, for at skabe et lykkeligt parforhold for begge parter?

Hjem >> /parterapi >> /hvad-er-det parterapi >> Underkastelse og dominans i parforholdet


dominerende partnerHer kommer nogle gode råd til MANDEN, der er frustreret i sit parforhold.

Vi bliver mere og mere bevidste om, at vi ikke vil have det dårligt.

Heldigvis lever mange mennesker et lykkeligt liv, men der er stadig omkring 40%, der har det så elendigt i deres parforhold, at de bliver skilt.

Andre finder sig i det mest horrible – måske fordi alternativerne synes for skræmmende.

I omkring 50 år har det været moderne med den bløde mand. Egentlig var det oprindeligt en modreaktion mod den tidligere patriarkalske faderskikkelse, der bestemte alting på en egenrådig og tromlende måde.

Men i dag er mange mænd og kvinder ikke tilfredse med de roller, der er skabt, og resultatet er vanskelige familierelationer eller skilsmisser.


Mikael Hoffmann


Hvad er det, der gør, at nogen mænd er tøffelhelte, mens konen er tyran?

Her er, hvad der normalt sker, når det går galt:

Han er et godt og kærligt menneske, der gør, hvad han bliver bedt om, og føjer sig for hende. Hun bliver først glad, og giver udtryk for dette. Det får ham til yderligere at føje hende. Men efter et stykke tid mister hun respekter for ham, og begynder at hakke og beklage sig. Han tror, at hvis han bare føjer sig endnu mere, bliver hun glad. Men det modsatte sker. Den negative skrue er begyndt.

Det virker, som om at manden er umyndiggjort og har påtaget sig en barnlig, umoden og ansvarsløs rolle i familien. Hvad skal der til, for at han kan mande sig op? Hvordan bliver han ”kureret”?

Mandens kur mod en dominerende partner

– Er det med overlevelsesture, hvor han lærer at være hård og sætte grænser? Nej, med stor sandsynlighed ikke. Det vil nok mest være symptombehandling, som vil flytte problemerne et andet sted hen. På samme måde minder det om at forsøge at skrue en skrue i med en hammer, man banker med. Den forbandede skrue kommer ned i træet, men skaderne er kolossale, og det holder bare ikke.

– Er det så med medfølelse, forståelse, empati, tålmodighed, rummelighed og masser af lang snor? Nej, heller ikke, for det er allerede prøvet – uden held.

Der skal nok noget helt andet til, for at undgå dominans/undertrykkelse, samt at manden genpåtager sig sit ansvar i familien.

dominerende kvinderJeg tror, at problemerne er opstået blandt andet fordi:

 • Begge har glemt deres roller – eller aldrig lært dem i deres opvækst
 • Kommunikationen er dårlig eller mangelfuld
 • Manglende grænsesætning, ansvar og selvansvarlighed
 • Selvtilliden og selvværdet er i bund
 • Tidens strømninger og holdninger har modarbejdet en fornuftig rollefordeling i parforholdet

Det er ikke enten den ene eller den andens skyld. Begge parter har ansvar for, at noget er gået galt.

Hvad enten du er mand eller kvinde, så handler et forhold om at forstå hinanden (uden nødvendigvis at være enige, men at kunne se tingene fra flere synsvinkler), anerkende hinanden, at acceptere og rumme hinanden, at kende sig selv, at få ryddet op i sine gamle mønstre, overbevisninger og holdninger, påtage sig et ansvar i hjemmet og parforholdet, skabe tillid, tryghed og respekt for hinanden, samt at kunne tilgive.

Det er ikke udfordringerne, der er problemet. Det sande problem er den måde, du håndterer udfordringerne på.

Så hvad gør du, mand, hvis din kvinde er en dominerende partner, vrissen, sur, konstant vred, frustreret eller voldelig?

– Først skal du arbejde med dig selv og dine overbevisninger, så du kommer i balance og bliver psykisk og følelsesmæssig stærk. Det er projektioner og gamle spøgelser, som vi alle sammen har, der skal revideres.

– Du skal som mand tage ansvaret for dig selv helt og fuldt. Du er som en kaptajn på et skib, der har hovedansvaret for alt, hvad der foregår om bord – også selv om du ikke befinder dig på kommandobroen. Hvis styrmanden sætter skibet på grund, eller maskinmesteren bærer sig klodset ad så motoren stopper, eller matrosen begår en dumhed – så er det stadig kaptajnen, der har hovedansvaret og må stå til regnskab.

– Sæt sunde, naturlige og fornuftige grænser. Find dig ikke i urimeligheder. Vis din kvinde på en afbalanceret måde, at du er en mand og hendes mand.

– Afhold dig fra at komme med undskyldninger for stort og småt. Hverken de gode eller dårlige undskyldninger.

– Udtryk dig på en klar og hensigtsmæssig måde.

Klik her - for at læse min artikel med 5 konkrete handlinger, der opbygger tillid og tryghed i parforholdet.


Deltag, mand!

Deltag i familielivet på samme måde som du deltager i arbejdslivet. Lad være med at overlade ansvaret til din kvinde. Det gælder både børnenes tøjvalg, fritidsinteresser, rejser, familiesammenkomster og lignende.

dominerende partner– Bliv ved med at kere om og elske din kvinde. Ikke forgude hende. Vis verden, at det er jer to, der er sammen. Fortæl hende, hvor højt du elsker hende, og at du forpligter dig over for hende – og hende alene. Det vil få hende til at føle sig godt tilpas, feminin, kærlig og rummelig.

– Kom i balance med dig selv, så du er i stand til at rumme din kvindes frustrationer. Hjælp hende ved at gøre, hvad du kan, for at forstå hende.

– Sørg for fælles oplevelser for dig og din kvinde – alene uden børn og andre.

– Sæt dig ind i psykologien bag projektioner og forsvarsmekanismer for at undgå en dominerende partner. For at kunne køre bil, må man også (indtil et vist plan) vide noget om, hvordan den fungerer.

– Skab situationer, hvor du taler med og lytter til din kvinde. Vis hende, at du hører, hvad hun siger, ved at gentage det med dine egne ord (aktiv lytning).

5:38 minutter

Gør noget

Hvis intet af dette hjælper, bør du foreslå din partner, at I går i parterapi.

dominans psykologiParterapien vil give jer mulighed for at:

 • Forbedre kommunikationen mellem jer så forståelsen for hinanden øges
 • Håndtere de igangværende problemer
 • Italesætte jeres indbyrdes roller
 • Forebygge nye problemer
 • Vedligeholde det godt kørende parforhold

Den kvinde, du har valgt at leve sammen med, er også den kvinde, du har valgt at have dine udfordringer med. Selv hvis du vælger at finde en ny partner, viser det sig ofte at være de samme problemer, der går igen og igen. At ”aben følger med”, og det hele starter forfra.

John F Kennedy sagde: “And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you — ask what you can do for your country.”

Den modne, selvansvarlige mand siger: “Det er ikke et spørgsmål om hvad parforholdet kan gøre for mig, men hvad jeg kan gøre for mit parforhold”.Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

27:23 minutter

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser


Links til fire andre områder inden for parterapi og dominerende partner:

Kommunikation

Psykologi i parterapien

Undgå skilsmisse

Hvad er parterapi


Links til andre artikler om hvad parterapi er:

Ændring
At se sig selv udefra
Det modsatte
Er det let eller svært

Teknisk forklaring på kærlighed

Forventningsafstemning

Grænser

Handling

Hvorfor gå i parterapi

Hvordan får man et bedre parforhold

Hvordan virker det

Min ægtefælle vil ikke

Min partner vil ikke

Lære sig selv at kende

Parterapi hjemme

Udtrykke behov

Underkastelse og dominans

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklenMikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.


.