Spring til indhold

Forelskelse og kærlighed – baggrundsviden

 

Kemi mellem mand og kvinde

Hvad er forelskelsens og kærlighedens baggrund rent kemisk, fysiologiske og psykologisk?
Hvorfor har evolutionen udstyret os med disse to “størrelser”?

Kemi mellem mand og kvindeForelskelse er en fantastisk følelse.
Det er et af de bedste ”kick” man kan forestille sig – helt naturligt uden kunstige stoffer.

Oprindeligt har evolutionen ”opfundet” forelskelsen for at vi kan parre os med en mage med gode gener, hvilket kan sikre det fælles afkom en god opvækst.
På den måde påvirker vi den næste generation, som kan fortsætte videreførelsen af vores egne gener.

 
Klik her for at se flere anmeldelser

Når vi møder en person, og de rigtige kriterier er opfyldt, starter en kaskade af kemiske reaktioner i hjernen, som vi kalder forelskelse.
Denne følelse tiltrækker os til den anden person, og kan i løbet af kort tid dybt nede i vores bevidsthed give os lyst til at stifte familie og få børn.

Efter cirka et halvt års forelskelse vil de hormonelle påvirkninger fra forelskelsen afløses af andre påvirkninger i form af kærlighed, hvilket betyder, at vi bliver sammen for at opfostre de børn, der er kommet ud af forelskelsen.
Det er den “kemiske tiltrækning” i hjernen, som sikrer videreførelsen af vores gener.

0:55 minutter (Undskyld at lyden er så dårlig. Det er en gammel video)

Børn kræver meget opmærksomhed af primært deres forældre.
Den kolossale udvikling et menneske gennemgår, kræver lang tids oplæring. Først er kvinder gravide i ca. 40 uger, og når barnet er født, går der mange år, før det er kønsmodent og parat til at klare sig selv. Hvis vi også her går nogle hundrede tusinde år tilbage var det meget vigtigt for overlevelsen, at et par blev sammen og hjalp hinanden med at skaffe mad, beskytte og opfostre det fælles afkom.

Nu er der andre sikkerhedsanordninger i samfundet, der gør, at en alene-mor og hendes børn ikke bliver spist af vilde dyr, men den kemiske proces er ikke stoppet af den grund. Forelskelsen er stadig lige liflig, og kærligheden stadig lige dyb.

Forelskelsens psykologi

Seksuel tiltrækningDer er mange forskellige holdninger til hvad forelskelse og kærlighed er.
Nogen mener, at man kun elsker én gang i livet, og at de straks er klar over det, når de møder deres livs kærlighed. De mener at lige netop deres elskede er et helt særligt menneske – et pragteksemplar af menneskearten – udvalgt til netop dem.

Andre mener, at kærligheden overvinder alt. At kærligheden har en sådan styrke, at to mennesker, der elsker hinanden, vil overvinde alle forhindringer, der måtte optræde på vejen til den fuldendte lykke.

Begge holdninger er nok lidt urealistiske.

Forelskelsens fysiologi

Forelskelse er både psykisk og biologisk betinget, og er designet til at tiltrække to mennesker til hinanden.

Mennesket har udviklet tre adskilte men forbundne systemer i hjernen til parring og reproduktion: Seksualdriften, forelskelsen og bindingen til fast partner i længere tid (kærlighed). Hvilken fase den elskende er i, kan måles i en scanner.

Forelskelse forårsager udskillelse af endorfiner og hormonet oxytocin. Oxytocin har indflydelse på vores evne til at danne varige bånd med et andet menneske.

Markmus, som danner par for livet, producerer store mængder oxytocin, og hvis man stopper produktionen af deres oxytocin, mister de evnen til at indgå i monogame forhold. Så det gælder ikke kun for mennesket.

Begær og forelskelse hører hjemme to forskellige steder i hjernen.

Stærk fysisk tiltrækningForskerne har fundet ud af, at intens romantisk forelskelse, som fysiologisk foregår i højre hjernehalvdel, har mere at gøre med aspekter som motivation, belønning og drivkraft end det har med følelser og sex at gøre. Forskerne peger på at to områder i den menneskelige hjerne sørger for at gøre os forelskede: VTA-området (Ventral Tegmental Area) i bunden af hjernen, og nucleus caudatus i midten af hovedet. Begge områder er vigtige for motivation, belønning og drivkraft og de er involverede i produktionen af stoffet dopamin, der blandt andet er med til at skabe vores intense lykkefølelse.

Forelskelsens styrke og det faktum, at VTA-området og nucleus caudatus tilhører den primitive del af hjernen, får forskerne til at konkludere, at forelskelse slet ikke er en følelse, men at der mere er tale om en primitiv drift.

Seksuelt begær udløser en stigning i de to hormoner androgen og østrogen i henholdsvis manden og kvinden.

Kærligheden psykologi

Kærlighed forstås i daglig tale som en varm inderlig følelse af hengivenhed og respekt over for et andet menneske. Der skelnes mellem fire typer kærlighed:

  • Eros, mellem par
  • Agape, mellem mennesker
  • Storge, familiekærlighed
  • Philia, venskabelig kærlighed

Den første type er Eros-Kærlighed, der er kærlighed mellem par – hvor en fysisk/kemisk/kropslig tiltrækning er til stede. Denne betydning er hvad de fleste forbinder med ordet kærlighed.

Den anden type kærlighed kaldes Agape-Kærlighed, og her bruges dette om det at holde af og være knyttet til et andet menneske, især familiemedlemmer eller nære venner. Også kæledyr kan være genstand for kærlighed. I mere overført betydning kan der bestå en slags kærlighedsrelation til ting eller situationer. Her omtales kærligheden ofte mere overfladisk eller metaforisk, som i vendingen “jeg elsker duften af nybagt brød”. Endelig kan der for religiøse mennesker være tale om en kærlighed til Gud, og særligt i kristendommen er næstekærlighed et centralt begreb.

Hvad er kemi mellem menneskerDen tredje type kærlighed, (storge, στοργή), er familiekærlighed. Denne type kærlighed dækker over de bånd, der dannes mellem familiemedlemmer i en stor familie.

Den fjerde type kærlighed, (philia, φιλία), oversættes ofte med ord som broderkærlighed og venskabelig kærlighed. Denne kærlighed ses som et stærkt venskabsbånd mellem personer, der deler samme værdier eller interesser.

Teknik

Jeg har her beskrevet den tekniske forklaring på, hvad forelskelse og kærlighed er. Set ud fra et evolutionært synspunkt er forelskelsen med til at øge chancen for videreførelsen af artens gener. Kærligheden giver os lyst til at blive sammen og hjælpes ad med at opdrage og opfostre børnene.

Men ligesom det er lige så ligegyldigt hvordan et fjernsyn virker rent teknisk, fordi det interessante er hvad vi ser i fjernsynet, er oplysningerne om kemi og adfærd i forbindelse med forelskelse også ret underordnede. Lad os i stedet nyde følelsen, og gøre hvad vi kan, for at forelskelse og kærlighed bliver så god en oplevelse som muligt. Hvis der viser sig at være for besværlige aspekter i relationerne, er der heldigvis hjælp at hente, så livet og lykken kan blive lettere.


Links til fire andre områder inden for parterapi:

Kommunikation

Psykologi i parterapien

Undgå skilsmisse

Hvad er parterapi


Links til andre artikler om hvad parterapi er:

Ændring
At se sig selv udefra
Det modsatte
Er det let eller svært
Teknisk forklaring på kærlighed
Forventningsafstemning
Grænser
Handling
Hvorfor gå i parterapi
Hvordan får man et bedre parforhold
Hvordan virker det
Min ægtefælle vil ikke
Min partner vil ikke
Lære sig selv at kende
Parterapi hjemme
Udtrykke behov
Underkastelse og dominans

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklenArtikler, jeg har skrevet. De kommer her i tilfældig rækkefølge:
/parterapi

De fem faser i enhver forandring

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

De 5 kærlighedssprog

/psykologi parterapi

Prioriteringstrekant og parforhold

/parterapi

Hvad betyder vedligeholdelse af parforholdet?

/psykologi parterapi

Alderens påvirkning af kærligheden og parforholdet

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Trappen

/hvad-er-det parterapi

Det modsatte

/hvad-er-det parterapi

Case-stories

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Stop gætterierne i dit parforhold

/psykologi parterapi

Følelsesmæssig afpresning i parforholdet

/undga-skilsmisse parterapi

Parforhold i krise

/undga-skilsmisse parterapi Skilsmisse

Videre efter en skilsmisse…

/psykologi parterapi

7 usunde vaner, som ikke bør være det normale i parforholdet

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Forstå – og bliv forstået

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Ærlighed i parforholdet

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

5 niveauer af kommunikation – i parforholdet

/psykologi parterapi

Hjemme-karantænen påvirker os forskelligt i parforholdet

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Lær at håndtere din partner, når han/hun er ked af det eller rasende – med “Surfing”

/hvad-er-det parterapi

Forelskelse og kærlighed – baggrundsviden

/psykologi parterapi

Travlhed og stress


.