Spring til indhold

Værdi

  • Anslået læsetid: 8 min read

skilsmisse fundet en andenHvad er værdi i et parforhold?

Hjem >> /parforhold >> /godt-parforhold >> Værdi


Hvordan tilfører man selv værdi til parforholdet? Tæller materielle værdier mest, eller er det reelt noget andet, der er vigtigere?

Lad mig illustrere det med en lille historie fabrikeret til lejligheden:

Det amerikanske præsidentpar kører forbi et pizzeria, og præsidentfruen siger henkastet til sin mand: ”Ejeren af det pizzeria var engang min ungdomskæreste”, hvortil han svarer: ”Tænk, hvis du havde holdt fast i ham. Så havde du i dag været pizzeria-frue.”

”Nej” replicerede fruen, ”Så havde han i dag været præsident i USA.”

Vi skaber og bidrager altid til hinanden i et godt parforhold, og vi tilfører energi og værdi – direkte eller indirekte.

Måske tjener den ene de fleste penge. Måske kom den anden ind i parforholdet med gæld – eller stifter den undervejs. Den ene går hjemme og passer hus og børn, mens den anden arbejder og tjener pengene. Den ene er et rodehoved, og den anden er ordensmenneske. Den ene er optimist, og den anden er pessimist.


Mikael Hoffmann


Med stor sandsynlighed er vi forskellige, og det er der ikke spor i vejen med. Det vil være helt naturligt i ethvert parforhold. Den største udfordring for de fleste par er nok at erkende og acceptere, hvor forskellige vi egentlig er.

Værdien i parforholdet bliver oftest skabt på forskellige måder. Det gælder såvel det materielle som det immaterielle. I et parforhold findes der imidlertid ikke en fordelingsnøgle, der kan skelne retfærdigt og ligeligt, fordi der er følelser indblandet.

Rationel og følelsesmæssig logik er to vidt forskellige størrelser. Hvis man forsøger at måle den ene med den anden, er det ligesom at forsøge at måle radiobølger med en fjedervægt eller et litermål.

Hvem tjener pengene?

Her er et eksempel, der skal belyse, at alting ikke er, som det kan se ud til at være:

Hvem tjener egentlig pengene i et firma?

  • Er det salgsafdelingen, der har kontakten med kunderne, og som får lavet de lukrative aftaler?
  • Eller er det produktionsafdelingen, der laver de varer, som bliver efterspurgt?
  • Eller er det innovationsafdelingen, hvor medarbejderne bruger det meste af tiden med at sidde med benene oppe?
  • Eller er det catering, der sørger for at alle får noget at spise hver dag?

Deling af boet

Skilsmisse deling af husNår følelserne lider skibbrud i forbindelse med en skilsmisse, og bolig og penge skal fordeles, samt fremtidige bidrag skal udregnes, er det lettest at kigge på de materielle aspekter. Men hvad med de immaterielle?

Det er en fejltagelse at tro, at hvis den ene part har tjent betydeligt flere penge end den anden, så skal denne person også have mest med sig efter en eventuel skilsmisse. Hvis den ene siger: ”Det var mig, der i vores parforhold tjente alle pengene, så JEG ejer huset, bilen og sommerhuset, og du har ingen andel i det” er der noget, at vedkommende har misforstået.

Lad os først kigge på de materielle aspekter:

Statisk

Statisk er rede penge, aktier, hus, biler og lignende. Hvis den ene har bragt en stor værdi ind i parforholdet, er det en god ide i forvejen at lave særeje. Men når parforholdet kører, bidrager begge på hver deres måde, og derfor skal den værdi, der er skabt siden starten af samlivet, naturligvis deles lige over.

Hvis den ene føler, at det kun er vedkommende selv, der har trukket læsset i familien, er der noget med selvansvarlighed, grænsesætning og respekt, som han/hun længe forinden skulle have kigget på og arbejdet med. Mange ting er naturligvis svære at gøre op i rede penge. Hvad med smykkerne eller musikanlægget til henholdsvis hende og ham?

Deling af boetRent praktisk kan man gøre følgende: Når de store ting, såsom huset, sommerhuset, formuen og lignende er værdisat og delt lige over, laver man tre lister. På to af dem skriver man op, hvad man kan blive enige om at hver især gerne vil have med sig, fordi de betyder noget, uanset værdien i kroner og ører. Den tredje liste kommer til at indeholde resten af de fælles ting, som man enten er uenige om eller som ingen affektionsværdi har.

På de to første lister kan den ene eksempelvis skrive meget værdifulde smykker på, og den anden måske billige Ikea-stole, der følelsesmæssigt betyder meget. Man skal på disse to lister helt se bort fra den reelle anskaffelsespris. Når der er blevet enighed om de to personlige lister, skal resten skrives op på den tredje liste. Denne liste kan godt skabe udfordringer, når der skal findes enighed om fordelingen. Se så vidt muligt bort fra den reelle markedsværdi, men fokuser i stedet på, hvad der betyder noget.

Så vidt muligt skal man forsøge at blive enige om fordelingen uden indblanding udefra, men hvis dette ikke er muligt, må man have hjælp til det fra en uvildig person, der ikke er følelsesmæssigt involveret. Dette kan være en advokat eller terapeut.

Dynamisk

Indtjeningsaspektet. Dette er helt anderledes end den statiske fordeling. Hvis den ene har karriere og tjener mange penge, mens den anden er hjemmegående uden uddannelse og passer hus og børn, bidrager de hver især ligeligt – på hver deres måde. Indtjeningen havde ikke været mulig, hvis ikke basis derhjemme havde været i orden. Hvis der har været meget stor forskel i indtjeningen, skal der efter en skilsmisse fremadrettet ske en løbende overførsel, der svarer til den nuværende økonomiske situation.

Det vil sige at den person, der tjener mange penge, skal stadig betale til den anden. Man kan ikke bare slå en streg i sandet, idet værdiskabelsen i den økonomiske indtjening blandt andet er kommet fra det bagvedliggende arbejde, der er lagt i at få hjemmet til at fungere. Hvis man ikke har nogen uddannelse eller arbejdsmarkedsværdi, er det sjældent muligt pludselig bare at gå ud og få sig et vellønnet arbejde.

Klik her - for at læse min artikel med 5 konkrete handlinger, der opbygger tillid og tryghed i parforholdet.


Forberedelse inden starten på parforholdet

dreamstimelarge_12255215Hvis den ene part er meget velhavende, kan man, inden man bliver gift, vælge at lave ægtepagt og særeje, men det kan give andre udfordringer i samlivet. Det kræver tillid, tryghed og respekt i parforholdet at få det til at fungere.

Hvis der er enormt stor forskel på den økonomiske formåen, kan det være svært at opnå et tillidsfuldt parforhold, hvis betingelserne for ægteskabet er, at den ”fattige” ryger tilbage på offentlige ydelser ved ægtefællens død eller ved skilsmisse. Derfor er det vigtigt for begge parter at forberede sig grundigt – både følelsesmæssigt og praktisk.

Forventningsafstemning og faste aftaler er vigtige forudsætninger til at få et solidt parforhold, når det drejer sig om økonomi.

Både i dagligdagen, og når der skal skrives testamente og laves særeje, skal der være respekt om det, man hver især bidrager med. Selv om de fleste håber og tror, at man nu har fundet den eneste ene for resten af livet, er det alligevel en god idé at få nogle ting på det rene. Ellers kan man let havne i en ubehagelig situation senere.

Der er en grund til de valg, vi træffer. Både løbende og i tilspidsede situationer. Det kan være dårlige erfaringer, eller de voksne børns krav, eller eks’ens forventninger, der presser sig på, og kaster grus i maskineriet. Hvis man ikke har fået ryddet op i sin fortid, når man indleder et nyt parforhold, vil der uvægerligt opstå (unødvendige) kontroverser hen ad vejen.

Den gode nyhed er, at vi skal lære af alle vores erfaringer. Nogle lærer helst på den blide måde. Andre foretrækker det på den hårde måde. Men lærer, det gør vi hele tiden. Og vi vælger selv hvordan….

Når I har levet sammen et stykke tid, vil jeg, af både følelsesmæssige og juridiske grunde, varmt anbefale jer at I bliver lovformeligt gift.
Hvis noget på et tidspunkt går galt, fx dødsfald eller lignende, vil rigtigt mange ting være betydeligt nemmere at håndtere.

8:14 minutter


Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.Links til fire andre områder inden for parforhold:

Kommunikation i parforholdet

Krise i parforholdet

Misforståelser i parforholdet

Et godt parforhold


Links til andre artikler om økonomi:Mikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.