Parforhold parterapi

At hvile i sig selv

Hvad betyder det?

 • Mange mener, at et godt parforhold indebærer, at begge parter hviler i sig selv.
 • For at være en god forælder eller stedforælder er det også en god idé at man hviler i sig selv.
 • Og selvfølgelig skal en leder i erhvervslivet hvile i sig selv.

Så hvad indebærer det egentlig?

Ro i parforholdetDet er naturligvis individuelt, hvad man lægger i udtrykket, men jeg vil her nævne 21 punkter med min opfattelse af, hvad hvilen i sig selv er, samt hvad man kan gøre for at opnå denne tilstand:

1. Når man hviler i sig selv, føler man en dyb indre ro og væren. Man oplever en naturlig balance i krop, sind og ånd, uanset om man befinder sig i trygge omgivelser eller der raser en orkan omkring en.

2. Man behøver man ikke bekræftelse fra andre. Selvfølgelig er det dejligt at få bekræftelse, men man har ikke brug for det.

3. Det er en eller anden form for optimisme, der gør, at man grundlæggende er glad og kan overskue ting, der ikke nødvendigvis er helt fantastiske, når de opstår. Selv om det ikke går godt, er man stadig optimist. Det har intet at gøre med at være en jublende lalleglad optimist, men derimod at man ikke lader sig slå ud over små eller store udfordringer.

4. Man er tilfreds og taknemmelig med det, man har og er. Dette forhindrer imidlertid ikke, at man ønsker mere, fordi det er en naturlig udvikling.

5. At man overvejende er positiv og kun lidt negativ. At kan ser det halvfulde glas og ikke det halvtomme.

6. At man er ærlig og etisk. At man har et økologisk syn på tilværelsen, dvs ser sammenhænge og forholdet mellem de levende væsner og mellem dem og deres miljø.

7. At hvile i sig selv er at vise sine medmennesker tillid, uden at ængstes. At være i stand til uden bekymring at kunne give slip og opgive perfektionismen.

8. At man har medfølelse med andre mennesker, viser hensyn, og er respektfuld. At man kan sætte sig ind i deres problemer.

9. Man hviler i sig selv, når man har et højt selvværd og stor selvtillid.
Hvis man har lavt selvværd, tænker man negative ting om sig selv. Hvis man har et højt selvværd, hviler man i sig selv, og føler at man er noget værd, alene fordi man eksisterer.

10- Man har en meget høj grad af selvansvarlighed, og man er klar over, at der ikke findes nogen tilfældigheder. At vi hver især skaber vores egen virkelighed, og at den indre tilstand afspejler sig i omgivelserne og i de mennesker, man er sammen med.

11. At man kan sige undskyld til andre, hvis man har dummet sig.

12. At man ikke er rabiat eller yderliggående, hverken med politik, religion eller i andre ideologiske sammenhænge. At man ikke har en voldelig eller addiktiv adfærd, dvs at man ikke er afhængig af nogen eller noget.

13. At man kan lide både sit eget og andres selskab.

14. At han kender og følger Livets Færdselsregler, dvs de skrevne og uskrevne regler der er i alle menneskelige relationer, for at vi kan omgå hinanden på den mest hensigtsmæssige måde.

15. At man har en personlig udstråling.

16. At man føler sig tryg, hvilket selvfølgelig er en relativ størrelse. En nybagt mor og en jægersoldat på mission har forskellige definitioner på tryghed.

17. At ens selvopfattelse nogenlunde svarer til andres opfattelse af en selv, dvs at man har et realistisk syn på tilværelsen og på sig selv.

18. At man føler sig god nok. At man er afklaret med, at man som menneske nogle gange er på toppen og andre gange er usikker og tvivler på sig selv.

19. At der er sammenhæng mellem ens krop og bevidsthed. At man har en høj grad af kropsbevidsthed og kan mærke sig selv.

20. At man altid gør sit bedste i nuet, og véd at det er godt nok. At man sammenligner sig med sig selv og sine tidligere præstationer, dvs at man aldrig sammenligner sig med andre.

21. Når man hviler i sig selv, er man ligeglad med, hvad andre mennesker tænker. Man er i stand til at mobilisere det mod, der skal til, for at man kan udfolde sit fulde potentiale og være præcis den, man er.

22. At man har fået opløst de uhensigtsmæssige blokeringer i sit liv.

En mand, der hviler i sig selv, er en maskulin mand, og en kvinde, der hviler i sig selv, er en feminin kvinde.


2:34 minutter

Hvordan kan du se, at du hviler i dig selv?

Stil dig selv følgende spørgsmål:

 • Er jeg positiv eller negativ?
 • Er jeg optimistisk eller pessimistisk?
 • Er jeg rolig eller er jeg vred?
 • Har jeg det godt med min partner, eller er der konstant konflikter eller isnende kulde?
 • Er jeg generelt taknemmelig og tilfreds?
 • Har jeg blokeringer, traumer, stress, fobier eller lignende, der forhindrer mig i at folde mig selv fuldt og helt ud i mit liv?

Hvad skal der til, for at du kan føle, at du hviler i dig selv?At hvile i sig selv

 • Fjern blokeringerne.
 • Få styr på din økonomi, kom i bedre form, hold op med at ryge og drikke, find dig måske et nyt arbejde, eller sørg for at få gang i noget parterapi.
 • Hvis det er nødvendigt, så se at få ryddet op i gamle og ubrugelige holdninger og overbevisninger, som afholder dig fra at være glad og taknemmelig.
 • Overvej hvad det er, der indtil har forhindret dig i at realisere dine mål, og hvad skal der til, for at du når dem.

Husk, at det at hvile i sig selv er en relativ størrelse. Man kan ikke sætte procenter på, og man når aldrig et slutresultat. Det er en livslang proces.


Links til fire andre områder inden for parforhold:

Kommunikation i parforholdet

Krise i parforholdet

Misforståelser i parforholdet

Et godt parforhold


Links til andre artikler om et godt parforhold (de seks af dem ses herunder):

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen
Brug F5-tasten for at se andre artikler – eller genopfrisk siden


.

Bøger om parforhold
7 vaner Frihed med bedre parforhold Partner for livet
Følg på de sociale medier
Videoer
Klik her for at se en række videoer med eksempler på parterapi
Gratis uddrag
fra en af mine bøger


Gratis bog, checklister, tips og nyheder.

New Graphic