Spring til indhold

At hvile i sig selv

 • Anslået læsetid: 8 min read
Hjem >> At hvile i sig selv

Hvad betyder det at hvile i sig selv?

 • Mange mener, at et godt parforhold indebærer, at begge parter hviler i sig selv.
 • For at være en god forælder eller stedforælder er det også en god idé at man hviler i sig selv.
 • Og selvfølgelig skal en leder i erhvervslivet hvile i sig selv.

Så hvad indebærer det egentlig?

Det er naturligvis individuelt, hvad man lægger i udtrykket, men jeg vil her nævne 22 punkter med min opfattelse af, hvad hvilen i sig selv er, samt hvad man kan gøre for at opnå denne tilstand:
Ro i parforholdet
1. Når man hviler i sig selv, oplever man en naturlig balance, uanset om man befinder sig i trygge omgivelser eller der raser en orkan omkring en. Man føler man en dyb indre ro og væren. Man føler sig afklaret og står ved sig selv.

2. Selvfølgelig er det normalt dejligt at få bekræftelse fra andre, men man har ikke brug for det.

3. Det er en eller anden form for optimisme, der gør, at man grundlæggende er glad og kan overskue ting, der ikke nødvendigvis er helt fantastiske, når de opstår. Selv om det ikke går godt, er man stadig optimist. Det har intet at gøre med at være en jublende lalleglad optimist, men derimod at man ikke lader sig slå ud over små eller store udfordringer.

4. At man er taknemmelig og tilfreds med det, man har og er. Dette forhindrer imidlertid ikke, at man ønsker mere, fordi det er en naturlig udvikling.

5. At man overvejende er positiv. At kan primært ser det halvfulde glas og ikke det halvtomme.

6. At man er ærlig og etisk. At man har et økologisk syn på tilværelsen, det vil sige at se sammenhænge. At man er autentisk med integritet, ægthed, sandhed og troværdighed.

7. At man er i stand til uden bekymring at kunne give slip. Ikke at være perfektionistisk.

8. At man har medfølelse med andre mennesker. At man viser hensyn og er respektfuld. At man kan sætte sig ind i andre menneskers udfordringer.


Artikler, jeg har skrevet. De kommer her i tilfældig rækkefølge:
/hvad-er-det parterapi

På hvilken måder kan man lære sig selv at kende?

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Parforholdets 7 Gyldne Leveregler

/hvad-er-det parterapi

Min ægtefælle vil ikke

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Anerkendende Selvansvarlig Dialog

/psykologi parterapi

Selvansvarlighed

/hvad-er-det parterapi

Udtrykke behov og få dem opfyldt

/undga-skilsmisse parterapi

Her er formlen på parforholdet, der holder

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Effektiv kommunikation

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

De 5 kærlighedssprog

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Dårlig kontakt med partneren

/hvad-er-det parterapi

Min partner vil ikke

/undga-skilsmisse parterapi

Vedligeholdelse

/psykologi parterapi

De små store forskelle mellem mænd og kvinder

/hvad-er-det parterapi

Hvad det vil sige at arbejde med sig selv og sit parforhold

/hvad-er-det parterapi

At se sig selv udefra

/psykologi parterapi

Midtvejskrise i parforholdet

/psykologi parterapi

7 usunde vaner, som ikke bør være det normale i parforholdet

/psykologi parterapi

Forandring med udviklingsfaser

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Grænser eller krav?

/kommunikation-i-parforholdet parterapi

Et værktøj til at tale sammen


Selvværd og selvansvarlighed

At hvile i sig selv som par9. At hvile i sig selv indebærer, at man har et højt selvværd og stor selvtillid.

10. At man har en meget høj grad af selvansvarlighed, det vil sige ikke at give andre skylden for ens egne fortrædeligheder. At man er klar over, at man selv har bragt sig i den situation, man sidder i, med de valg, man har truffet.

11. At man kan give en undskyldning til andre, når man har dummet sig.

12. At man ikke er afhængig af nogen eller noget, hverken politik, religion eller noget som helst andet.

13. At man kan lide både sit eget og andres selskab.

14. At han kender og følger Livets og Parforholdets Færdselsregler, dvs de skrevne og uskrevne regler der er i alle menneskelige relationer, for at vi kan omgå hinanden på den mest hensigtsmæssige måde.

15. At man har en personlig udstråling.Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger.


Tillid, tryghed og respekt

16. At hvile i sig selv betyder, at man føler sig tryg. Dette er naturligvis en relativ størrelse. En jægersoldat på mission og en nybagt mor har vidt forskellige opfattelser af tryghed.

17. At man har et realistisk syn på tilværelsen og på sig selv. Det vil sige ens selvopfattelse nogenlunde svarer til andres opfattelse af en selv. (De mennesker, der siger, at de er “realistiske”, når de er meget negative, beskriver udelukkende sig selv og den sindstilstand, de befinder sig i.)

18. At man føler sig god nok. En god-nok ægtefælle. En god-nok forældre. En god-nok kollega. Og så videre.

19. At der er sammenhæng mellem ens krop, følelser og bevidsthed. At man mærke sig selv.

20. At man altid gør sit bedste i nuet, og véd at det er godt nok. At man udelukkende sammenligner sig med sig selv og sine tidligere præstationer, og at man aldrig sammenligner sig med andre.

21. At man er ligeglad med, hvad andre mennesker tænker og tror. At uanset hvad de gør, vil det være i orden og OK. At man kan se og mærke, at der er flow i ens liv.

22. At man har fået opløst de uhensigtsmæssige blokeringer i sit liv.

En mand, der hviler i sig selv, er en maskulin mand, og en kvinde, der hviler i sig selv, er en feminin kvinde.

At hvile i sig selv med taknemmelighed

2:34 minutter

Hvordan kan du se, at du hviler i dig selv?

Stil dig selv følgende spørgsmål:

 • Er jeg positiv eller negativ?
 • Er jeg optimistisk eller pessimistisk?
 • Er jeg rolig eller er jeg ukontrolleret vred?
 • Har jeg det godt med min partner, eller er der konstant konflikter eller isnende kulde?
 • Er jeg generelt taknemmelig og tilfreds?
 • Er jeg i stand til at sige en frisk og positiv bemærkning til fremmede, jeg møder på min vej?
 • Har jeg blokeringer, traumer, stress, fobier eller lignende, der forhindrer mig i at folde mig selv fuldt og helt ud i mit liv?

Hvad skal der til, for at du kan føle, at du hviler i dig selv?At hvile i sig selv

 • Fjern blokeringerne.
 • Få styr på din økonomi, kom i bedre form, hold op med at ryge og drikke, find dig måske et nyt arbejde, eller sørg for at få gang i noget parterapi.
 • Hvis det er nødvendigt, så se at få ryddet op i gamle og ubrugelige holdninger og overbevisninger, som afholder dig fra at være glad og taknemmelig.
 • Overvej hvad det er, der hidtil har forhindret dig i at realisere dine mål, og hvad skal der til, for at du når dem.

Husk, at dét at hvile i sig selv er en relativ størrelse. Man kan ikke sætte procenter på, og man når aldrig et slutresultat. Det er en livslang proces.Feedback fra klienter
Se klienters erfaringer og udtalelserGoogle anmeldersiderne vedrørende parterapien ved at klikke på desktop (hvis du sidder ved en computer) eller på mobil (hvis du har en mobiltelefon), samt på www.parforhold-parterapi.dk/udtalelser, som er anbefalinger sendt direkte til mig af klienter.

27:23 minutter

Se også andre klient-erfaringer med parterapi på www.parforhold-parterapi.dk/anbefalinger.


Links til fire andre områder inden for parforhold:

Kommunikation i parforholdet

Krise i parforholdet

Misforståelser i parforholdet

Et godt parforhold


Links til andre artikler om et godt parforhold:


Ressoursestærke

Hvile i sig selv

Velstand

God til at kysse

Dele seng

Soulmates

Grine sammen

Fast forhold

Sove i ske

Humor

Husk at date

Ritualer

Kæresteweekend

Varigt forhold

Taknemmelighed

Taknemmeligheden

Tillid, tryghed og respekt

Tre gode vaner

Værdi i forholdet

Værdien

Vedligeholdelse

Faste regler

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen


Trives du ♥ – eller gør det ondt i parforholdet?

 • Jeg kan redde og forbedre jeres parforhold hurtigt og effektivt med helt konkrete kommunikations-værktøjer og -strategier, så I kommer til at forstå hinanden.
 • Hvis parforholdet er i kaos med angst, vrede, forvirring eller stress, kan der være brug for overblik, struktur og faste fælles spilleregler for at skabe gensidig forståelse for hinanden.
 • Jeg er en slags kørelærer, der underviser i ”Parforholdets Færdselsregler”. På en måde drejer det sig om både teori, parallelparkering, bykørsel, natkørsel og glatbanen. Alt sammen skal læres grundigt, inden man finder sin egen kørestil – også i parforholdet!
parterapi Mikael Hoffmann

Parcoach Mikael Hoffmann