At hvile i sig selv

Hvad betyder det at hvile i sig selv?

 • Mange mener, at et godt parforhold indebærer, at begge parter hviler i sig selv.
 • For at være en god forælder eller stedforælder er det også en god idé at man hviler i sig selv.
 • Og selvfølgelig skal en leder i erhvervslivet hvile i sig selv.

Så hvad indebærer det egentlig?

Ro i parforholdetDet er naturligvis individuelt, hvad man lægger i udtrykket, men jeg vil her nævne 22 punkter med min opfattelse af, hvad hvilen i sig selv er, samt hvad man kan gøre for at opnå denne tilstand:

1. Når man hviler i sig selv, oplever man en naturlig balance, uanset om man befinder sig i trygge omgivelser eller der raser en orkan omkring en. Man føler man en dyb indre ro og væren.

2. Selvfølgelig er det normalt dejligt at få bekræftelse fra andre, men man har ikke brug for det.

3. Det er en eller anden form for optimisme, der gør, at man grundlæggende er glad og kan overskue ting, der ikke nødvendigvis er helt fantastiske, når de opstår. Selv om det ikke går godt, er man stadig optimist. Det har intet at gøre med at være en jublende lalleglad optimist, men derimod at man ikke lader sig slå ud over små eller store udfordringer.

4. At man er taknemmelig og tilfreds med det, man har og er. Dette forhindrer imidlertid ikke, at man ønsker mere, fordi det er en naturlig udvikling.

5. At man overvejende er positiv. At kan primært ser det halvfulde glas og ikke det halvtomme.

6. At man er ærlig og etisk. At man har et økologisk syn på tilværelsen, det vil sige ser sammenhænge.

7. At man er i stand til uden bekymring at kunne give slip. Ikke at være perfektionistisk.

8. At man har medfølelse med andre mennesker. At man viser hensyn og er respektfuld. At man kan sætte sig ind i andre menneskers udfordringer.

Selvværd og selvansvarlighed

At hvile i sig selv som par9. At hvile i sig selv indebærer, at man har et højt selvværd og stor selvtillid.

10. At man har en meget høj grad af selvansvarlighed, det vil sige ikke at give andre skylden for ens egne fortrædeligheder. At man er klar over, at man selv har bragt sig i den situation, man sidder i, med de valg, man har truffet.

11. At man kan give en undskyldning til andre, når man har dummet sig.

12. At man ikke er afhængig af nogen eller noget, hverken politik, religion eller noget som helst andet.

13. At man kan lide både sit eget og andres selskab.

14. At han kender og følger Livets og Parforholdets Færdselsregler, dvs de skrevne og uskrevne regler der er i alle menneskelige relationer, for at vi kan omgå hinanden på den mest hensigtsmæssige måde.

15. At man har en personlig udstråling.

Tillid, tryghed og respekt

16. At hvile i sig selv betyder, at man føler sig tryg. Dette er naturligvis en relativ størrelse. En jægersoldat på mission og en nybagt mor har vidt forskellige opfattelser af tryghed.

17. At man har et realistisk syn på tilværelsen og på sig selv. Det vil sige ens selvopfattelse nogenlunde svarer til andres opfattelse af en selv.

18. At man føler sig god nok. En god-nok ægtefælle. En god-nok forældre. En god-nok kollega. Og så videre.

19. At der er sammenhæng mellem ens krop, følelser og bevidsthed. At man mærke sig selv.

20. At man altid gør sit bedste i nuet, og véd at det er godt nok. At man udelukkende sammenligner sig med sig selv og sine tidligere præstationer, og at man aldrig sammenligner sig med andre.

21. At man er ligeglad med, hvad andre mennesker tænker og tror. At uanset hvad de gør, vil det være i orden og OK. At man kan se og mærke, at der er flow i ens liv.

22. At man har fået opløst de uhensigtsmæssige blokeringer i sit liv.

En mand, der hviler i sig selv, er en maskulin mand, og en kvinde, der hviler i sig selv, er en feminin kvinde.

At hvile i sig selv med taknemmelighed


2:34 minutter

Hvordan kan du se, at du hviler i dig selv?

Stil dig selv følgende spørgsmål:

 • Er jeg positiv eller negativ?
 • Er jeg optimistisk eller pessimistisk?
 • Er jeg rolig eller er jeg vred?
 • Har jeg det godt med min partner, eller er der konstant konflikter eller isnende kulde?
 • Er jeg generelt taknemmelig og tilfreds?
 • Har jeg blokeringer, traumer, stress, fobier eller lignende, der forhindrer mig i at folde mig selv fuldt og helt ud i mit liv?

Hvad skal der til, for at du kan føle, at du hviler i dig selv? At hvile i sig selv

 • Fjern blokeringerne.
 • Få styr på din økonomi, kom i bedre form, hold op med at ryge og drikke, find dig måske et nyt arbejde, eller sørg for at få gang i noget parterapi.
 • Hvis det er nødvendigt, så se at få ryddet op i gamle og ubrugelige holdninger og overbevisninger, som afholder dig fra at være glad og taknemmelig.
 • Overvej hvad det er, der indtil har forhindret dig i at realisere dine mål, og hvad skal der til, for at du når dem.

Husk, at det at hvile i sig selv er en relativ størrelse. Man kan ikke sætte procenter på, og man når aldrig et slutresultat. Det er en livslang proces.


Links til fire andre områder inden for parforhold:

Kommunikation i parforholdet

Krise i parforholdet

Misforståelser i parforholdet

Et godt parforhold


Links til andre artikler om et godt parforhold (de seks af dem ses herunder):

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklen
Brug F5-tasten (eller genopfrisk siden) for at se andre artikler


.

Written by Mikael Hoffmann
Mikael Hoffmann er fra 1959. Siden 1994 har han drevet selvstændig virksomhed som par-coach, psykoterapeut, rådgiver, foredragsholder og mentor-coach. - Uddannet og certificeret psykoterapeut, samt Havening chok-traume-terapeut. - Mikael coacher og arrangerer workshops, kurser og foredrag i hele landet. - Læs mere om ham på www.parforhold-parterapi.dk/om-mikael-hoffmann