Spring til indhold

12 ting, ressourcestærke mennesker gør

  • Anslået læsetid: 9 min read
Hjem >> /parforhold >> /godt-parforhold >> 12 ting, ressourcestærke mennesker gør

Et godt parforholdHvad skal der til for at få et godt liv og parforhold?

Hvilke ressourcer skal der bruges?

Mental styrke er afgørende for, om vi har et godt liv. Der er mange niveauer af mental styrke, og de er alle nødvendige for at få succes. Imidlertid har et særligt område stor indflydelse på, om vi er lykkelige eller ej, og det er den følelsesmæssige styrke.

Oppe i hovedet sidder hjernen, som minder om computerens processor.
Den regner alting ud, hvilken er den mentale styrke.
Men den største drivkraft er vores følelser, og de sidder ikke i hovedet, men derimod i alle celler i hele kroppen sammen med vores erindringer.
De er som en slags computer-harddisk.
Desværre kan disse følelser motivere os til at handle i mange forskellige retninger – også de meget uhensigtsmæssige.
Derfor er følelsesmæssig styrke meget vigtig.

Følelserne påvirker den måde, vores krop fungerer på, og de styrer vores valg og handlinger.
Uden følelser ville vi ikke have nået vores høje stade som menneskehed.

Forskellen mellem det mentale (rationelle) og det følelsesmæssige (emotionelle) kan sammenlignes lidt med et isbjerg, der flyder i saltvand.
Det, der rager op over vandoverfladen (10%) er den mentale styrke og dagsbevidstheden.
De 90%, der ligger under overfladen, er underbevidstheden, herunder følelser og erindringer.
Hvis vi forestiller os, at vinden blæser i én retning, og strømmen bevæger sig den modsatte vej, er det strømmen, der bestemmer, hvor isbjerget flytter sig hen.


Mikael Hoffmann


Her er 12 eksempler på områder, som kendetegner følelsesmæssigt ressourcestærke mennesker:

1. Ressourcestærke mennesker har selvtillid

Forstå dig selv, tro på dig selv, elsk dig selv, acceptér dig selv, og vær dig selv. Hvis du en gang imellem tvivler, som vend det til noget positivt, ved for eksempel at overveje hvad grunden til tvivlen kan være. Er der et eller flere område i dit liv, der skal justeres lidt?

2. Ressourcestærke mennesker higer ikke efter opmærksomhed

Behovet for opmærksomhed er direkte forbundet med tryghed og følelser. De mennesker, der har et stort behov for anerkendelse, føler, at deres selvværd bliver styrket, når andre giver dem opmærksomhed.  Disse mennesker er usikre på deres egen værdi og rolle i livet. Følelsen af at være usikker på sit værd er en selvopfyldende profeti. Det, du frygter og giver fokus, kommer med stor sandsynlighed til at ske.

3. Ressourcestærke mennesker har respekt for sig selv og for andre

Dårlig opførsel over for andre, racisme og hån, er normalt kompensation for manglende selvtillid og lavt selvværd.  Hvis vi er i ubalance med os selv og vores omgivelser, træder de psykologiske forsvarsmekanismer i kraft.

4. Ressourcestærke mennesker er generøse og ikke bange for at elske

Det kræver selvtillid, selvomsorg og selvrespekt at kunne elske et andet menneske og give gaver af forskellig art. Definitionen på kærlighed er at give sin elskede, hvad vedkommende gerne vil have. Når begge gør dette, mærker de kærligheden. Så giv dig selv og andre, inden du kan forvente at få noget igen. Ressourcestærke mennesker har ressourcer. Derfor har de nok at give af til andre. Det kan være både anerkendende ord, tid, penge, plads, opmærksomhed, succes, omsorg, fysiske gaver, respekt, tillid, fysisk berøring og mere af lignende art.

Et fantastisk godt parforhold5. Ressourcestærke mennesker vælger omhyggeligt, hvem de vil være sammen med

De følelsesmæssigt stærke udsætter ikke sig selv for mennesker, der nedbryder dem eller ødelægger deres etik og moral. En person med lavt selvværd vil forsøge at komme ovenpå ved at trampe på andre og trække dem nedad. Det er folks eget valg, hvordan de klarer sig. Lad ikke andre ødelægge din lykke, for at de selv kan komme ovenpå. Husk i øvrigt at du selv er gennemsnittet af dine fem nærmeste venner – på alle planer!

6. Ressourcestærke mennesker bærer ikke nag

At bære nag er som at drikke gift, og håbe på, at andre dør af giften. Tilgiv både dig selv og andre. Hvis der er et menneske, der bliver ved med at genere dig, så træk dig væk fra vedkommende, men bær ikke nag. At bære nag er at give negativiteten fokus, og derfor vil dette vokse, hvilket i sidste ende vil skade dig selv.

7. Ressourcestærke mennesker kan også tage det roligt

Følelsesmæssigt stærke mennesker har ikke behov for konstant aktivitet og spænding. Et nærværende afslappende øjeblik er vigtigt en gang imellem. Spænding og aktivitet er dejligt, og der er normalt fuld fart på ressourcestærke mennesker, men de er ikke afhængige af spændingen. De kan også slappe af og trække vejret, for at kunne mærke livet og fremme intuitionen.

8. Ressourcestærke mennesker kan skelne mellem lyst og pligt

Der vil altid være noget, vi har mere lyst til end andet. De ressourcestærke mennesker har tilstrækkeligt overblik og styrke til at få gjort det, der skal gøres, for at opnå de mål, de ønsker. Først pligt, derefter lyst. Den omvendte rækkefølge er barnlig og kortsigtet. De ressourcestærke har et mentalt overblik og gør først det nødvendige, hvorefter de nyder det, der er mere lystbetonet.

9. Ressourcestærke mennesker har ikke problemer med at sige “Nej”

Når du er i stand til at sætte dig selv øverst i prioriteringstrekanten, er du ressourcestærk. Du skal kunne mærke efter, hvad du selv har behov for, acceptere dig selv, samt kunne udtrykke dig hensigtsmæssigt. Hvis du ikke kan sige “nej”, eller sætte sunde naturlige grænser, risikerer du at blive krænket og misbrugt. Ansvaret er dit eget. Det er dig selv gennem dine daglige valg, der bestemmer, hvordan dit liv skal udfolde sig, og hvad du vil være med til.

10. Ressourcestærke mennesker frygter ikke fremtiden

Når forandringens vinde blæser, er der nogen, der bygger læskure, og andre bygger vindmøller. Det er ikke den stærkeste, der overlever, men den, der bedst kan tilpasse sig. Se derfor på muligheder frem for forhindringer, og lad være med at tage noget eller nogen for givet.

Et lykkeligt parforhold11. Ressourcestærke mennesker tillader ikke, at andre ødelægger deres humør

Følelsesmæssig styrke kræver modstandskraft. Verden er fuld af mennesker, der dyrker det negative og er jaloux. De personer, der er tættest på os, har den største indflydelse på os, og hvis der blandt disse er meget negativitet, kan det være enormt svært at lade dette venskab ophøre. Det er sjældent let at skulle sige farvel til et måske livslangt venskab, men nogle gange er det den bedste løsning.

12. Ressourcestærke mennesker er klar over, at balance og lykke er en beslutning

Hvad vi tænker og føler har kolossal indflydelse på vores liv. Ressourcestærke mennesker er klar over dette. Tænk blot på Mahatma Ghandi og lignende personligheder.

  • Vær opmærksom på dine tanker og følelser; de bliver dine ord
  • Vær opmærksom på dine ord; de bliver dine handlinger
  • Vær opmærksom på dine handlinger; de bliver dine vaner
  • Vær opmærksom på dine vaner; de bliver din karakter
  • Vær opmærksom på din karakter; den bliver din fremtid og skæbne

Så hav først og fremmest fokus på dine tanker og følelser. Vær observatør til dine tanker og følelser, for de kan meget vanskeligt laves om. Kig på dem. Du ER ikke dine tanker og følelser. De er en temmelig flygtig størrelse, der hurtigt kommer og går. Når du blot observerer dem, kan du derefter VÆLGE, hvad dine handlinger skal være.

Den samlede effekt af dine valg og handlinger bestemmer, hvordan dit liv udvikler sig. Med andre ord bliver det din skæbne.

Klik her - for at læse min artikel med 5 konkrete handlinger, der opbygger tillid og tryghed i parforholdet.

Tanker og følelser

Vores tanker og følelser afspejler ikke virkeligheden. Følelserne er som et kompas, der viser retningen mod nord. Tankerne er som et søkort, der viser hvor sejlrenden og det farlige klippeskær er. DU er sejladsen, der kan bruge kompas og søkort til at finde vej på en sikker måde. Men hvis der kommer en magnet tæt på, eller søkortet ikke er rettet up-to-date, får du problemer.

Forståelsen af alt dette kan give os balance i vores følelsesliv og dermed et liv med lykke og kærlighed.

Er du mon klar over forskellen mellem rige og fattige mennesker – både økonomisk og følelsesmæssigt?

Lad os forestille os, at alle penge i hele verden bliver lagt sammen og delt ligeligt ud til alle mennesker. Ville det skabe lighed og balance?
Ja, i en given (kort) periode. Men i løbet af relativt kort tid herefter vil der nok ske det, at de, der før var rige, igen vil være rige, og de, der før var fattige, igen er fattige. Rigdom og fattigdom handler mindre om penge og materielle goder, end det handler om overbevisninger, vaner og valg. Den største forskel mellem rige og fattige mennesker er formentlig, at de fattige bruger deres overskud på forbrug. De rige derimod gen­investerer deres overskud (i firmaet, aktier, personlig udvikling og lignende), og det overskud, der kommer ud af dét, bruger de på forbrug. Mere skaber mere, som Matthæus-effekten. Denne filosofi kan også illustrere, hvorfor de ressourcestærke er ressourcestærke.

Hvordan kan du investere, for at blive ressourcestærk?
Ved at fokusere på det der virker – og fordoble det.

Det er derfor, at de rige er ressourcestærke. Dagens gode nyhed er, at det er et valg, alle kan træffe. Også dig og jer!


Links til fire andre områder inden for parforhold:

Kommunikation i parforholdet

Krise i parforholdet

Misforståelser i parforholdet

Et godt parforhold


Links til andre artikler om et godt parforhold:


Ressoursestærke

Hvile i sig selv

Velstand

God til at kysse

Dele seng

Soulmates

Grine sammen

Fast forhold

Sove i ske

Humor

Husk at date

Ritualer

Kæresteweekend

Varigt forhold

Taknemmelighed

Taknemmeligheden

Tillid, tryghed og respekt

Tre gode vaner

Værdi i forholdet

Værdien

Vedligeholdelse

Faste regler

Klik på linket herover for at hoppe direkte til artiklenMikael Hoffmann

Vi er afhængige af hinanden.


.